020 - 535 34 96

DEGIRO ziet in het belang van haar klanten af van TOM order routering

Om te bepalen wat de optimale routering is voor orders in de aandelen die zowel een notering hebben op Euronext, Chi-X en TOM heeft DEGIRO een test uitgevoerd. Hierbij is de zogenaamde “SMART-order router” getest, zoals deze wordt aangeboden door TOM en in gebruik is bij onze collega Binck.

De test wijst uit dat de routering via de smart order router van TOM niet het gewenste resultaat oplevert. DEGIRO heeft daarom besloten om vooralsnog geen gebruik te maken van de aangeboden routering, en orders in de betreffende producten naar het meest liquide platform te sturen, Euronext. DEGIRO zal geregeld dergelijke tests uitvoeren, en indien hier aanleiding voor is de routering van orders wijzigen, om zo het meest optimale resultaat voor rekeninghouders te behalen. Ook behoort het tot de mogelijkheden dat DEGIRO rekeninghouders zelf in de gelegenheid stelt de routering te bepalen.

Gezien de gelijkenissen tussen de wijze van orderuitvoering via de geteste structuur, en de in opspraak geraakte structuur zoals beschreven in het boek “Flash Boys” van Michael Lewis, heeft DEGIRO besloten om de uitkomsten van de test te publiceren. Deze zijn hier te vinden. Er is ook een Engelse versie beschikbaar.

Over DEGIRO

DEGIRO is een online broker en biedt toegang tot de markt via een online platform. DEGIRO is momenteel actief in 15 Europese landen. DEGIRO geeft particuliere beleggers de mogelijkheid om wereldwijd te beleggen tegen ‘groothandel’ tarieven.. De komende jaren wil DEGIRO uitgroeien tot de grootste online broker van Europa gemeten in aantal transacties. DEGIRO staat onder toezicht van De Nederlandse Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Meer informatie via www.degiro.nl.