Disclaimer van DEGIRO

Deze disclaimer is van toepassing op deze websites van flatex DEGIRO Bank Dutch Branch (DEGIRO) , een vestiging van flatexDEGIRO Bank AG gevestigd te Amsterdam. DEGIRO is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 82510245. DEGIRO is bevoegd tot het verlenen van bank- en beleggingsdiensten en staat geregistreerd als Nederlands vestiging van een Duitse kredietinstelling bij de Autoriteit Financiële Markten (www.afm.nl) en De Nederlandsche Bank (www.dnb.nl).

Gebruik van de website

De op deze website getoonde informatie wordt door DEGIRO met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. DEGIRO verstrekt door middel van deze website louter informatie over (financiële) producten en diensten die door DEGIRO worden aangeboden. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht. De informatie op deze website is geen aanbieding of een uitnodiging van de zijde van DEGIRO aan de bezoeker aan deze website om op enigerlei wijze te handelen in effecten of gebruik te maken van de (effecten)diensten van DEGIRO.

Geen aansprakelijkheid

Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot en gebruik van deze website wordt door DEGIRO uitdrukkelijk afgewezen. Tevens wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van deze website. Hoewel DEGIRO zich tot het uiterste inspant om de inhoud van deze website zo actueel en volledig mogelijk te houden, kan zij geen enkele garantie bieden voor de nauwkeurigheid, geldigheid, volledigheid of actualiteit van de informatie die op deze website wordt gepubliceerd of waartoe via deze website toegang wordt geboden. DEGIRO aanvaardt in dat verband geen enkele aansprakelijkheid.

Informatie van derden, producten en diensten

Wanneer DEGIRO hyperlinks naar internetsites van derden weergeeft, betekent dit niet dat DEGIRO de op of via deze internetsites aangeboden producten of diensten aanbeveelt. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is volledig voor eigen risico. DEGIRO aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke internetsites. De waarheidsgetrouwheid, juistheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en volledigheid van informatie op dergelijke internetsites is door DEGIRO niet geverifieerd.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrechten, domeinnamen, merkrechten, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot deze websites berusten bij DEGIRO en/of haar licentiegevers. Het is niet toegestaan de inhoud van deze websites (waaronder teksten en afbeeldingen) geheel of gedeeltelijk over te dragen, te bewerken, te verveelvoudigen en/of openbaar te maken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van DEGIRO. Het is toegestaan een kopie voor uw eigen, niet-commercieel gebruik te printen en/of te downloaden.

Toepasselijk recht

Op deze websites en deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam..

Ten aanzien van bescherming en verwerking van persoonsgegevens verwijzen wij naar de Privacy-and Cookies van DEGIRO..

Wijzigingen

DEGIRO behoudt zich het recht voor de op of via deze websites aangeboden informatie, met inbegrip van deze disclaimer te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient dan ook aanbeveling deze websites en deze disclaimer regelmatig te raadplegen.

Let op:
Beleggen gaat gepaard met risico’s. Je kunt (een deel van) je inleg verliezen. Wij adviseren je om enkel in financiële instrumenten te beleggen die aansluiten bij je kennis en ervaring. Dit is geen beleggingsadvies.

Met beleggen kun je jouw inleg verliezen.

icon_close

We willen mensen helpen om de beste beleggers te worden die ze kunnen zijn. Op ons gebruiksvriendelijke platform vind je een universum aan mogelijkheden en keuzes. Dit neemt drempels weg zodat beleggen iets voor iedereen wordt: beginners of experts. Je krijgt toegang tot een breed scala aan producten op meer dan 50 wereldwijde beurzen, zodat je de vrijheid hebt om te beleggen zoals jij wil. In onze wereld krijg je ook waar voor je geld. Dus, zonder ook maar iets te veranderen aan de hoge kwaliteit, veiligheid en het aanbod van onze diensten, bieden we ongelooflijk lage tarieven. Door jouw beleggingsbehoeftes voorop te stellen, zijn we uitgegroeid tot één van de meest toonaangevende online brokers van Europa. Meer dan 2,5 miljoen klanten en meer dan 100 internationale prijzen zijn een bewijs van dit succes.

flatexDEGIRO Bank Dutch Branch, een buitenlands bijkantoor van flatexDEGIRO Bank AG | Amstelplein 1, 1096HA Amsterdam | Telefoon: +31 20 2613072 | E-mail: klanten@degiro.nl | flatexDEGIRO Bank Dutch Branch is geregistreerd onder KvK-nummer 82510245. | flatexDEGIRO Bank Dutch Branch, handelend onder de naam DEGIRO, is het Nederlandse bijkantoor van flatexDEGIRO Bank AG. flatexDEGIRO Bank AG staat primair onder toezicht van de Duitse financiële toezichthouder (BaFin). In Nederland is flatexDEGIRO Bank Dutch Branch geregistreerd bij DNB en staat zij onder toezicht van de AFM en DNB. | flatexDEGIRO Bank AG is een door de Duitse financiële toezichthouder erkende Duitse bank en is geregistreerd bij de Duitse Kamer van Koophandel onder nummer HRB 105687.

Logo

Actievoorwaarden €100 transactietegoed actie

Indien je voor 1 juni 2024 jouw DEGIRO rekening activeert, dan vergoeden wij €100 transactietegoed aan je. De volgende voorwaarden zijn van toepassing voor een geldige deelname aan deze actie:

 • De actieperiode geldt t/m 31 mei 2024.
 • Gedurende de actieperiode krijgen nieuwe klanten die een rekening hebben geactiveerd €100 transactietegoed toegekend.
 • Het €100 transactietegoed is geldig op gemaakte transactiekosten en externe handlingkosten in de periode t/m 30 juni 2024.
 • Kosten voor valuta afhandeling (AutoFX en handmatige valutaconversie) worden niet vergoed in deze promotie.
 • De door jou gemaakte transactiekosten en externe handlingkosten (tot een maximum van €100,-) worden begin juli 2024 teruggestort op jouw DEGIRO rekening.
 • Deze actie is alleen geldig voor nieuwe klanten met een Nederlandse DEGIRO rekening.
 • Zodra je de Cliënt Overeenkomst hebt ondertekend, wordt je account geactiveerd en begint de actieperiode.
 • Om het transactietegoed van €100 te gebruiken moet de nieuwe klant eerst een storting doen (minimaal €0,01).
 • Nieuwe klanten die hun registratie zijn begonnen vóór de actieperiode, maar hun DEGIRO account activeren tijdens de actieperiode, komen ook in aanmerking voor deze actie.
 • Indien er al een account bestaat op het adres van de nieuwe klant, dan is deelname uitgesloten.
 • Elke nieuwe klant kan slechts eenmaal aanspraak maken op het transactietegoed.
 • Het transactietegoed is niet geldig op hefboomproducten en warrants.
 • Nederlandse wetgeving is van toepassing op deze actie.

Aanvaarding actievoorwaarden

Door deelname aan de actie accepteert de deelnemer automatisch de actievoorwaarden. DEGIRO mag de actie op elk moment voor de genoemde vervaldatum beëindigen of de actievoorwaarden wijzigen. Eventuele wijzigingen communiceert DEGIRO via de site.

Deelname

Deelname aan de actie staat open voor iedereen die t/m 31 mei 2024 een rekening heeft geactiveerd bij DEGIRO.

icon_close