Home Geld overmaken

Geld overmaken

U kunt op twee manieren geld overmaken naar DEGIRO.

1) via iDEAL (u kunt direct over dit geld beschikken)
Log in op de webtrader en klik op de 'Geld in- / uitboeken' button. Kies vervolgens voor de optie 'Overboeking naar DEGIRO via iDEAL'. Doorloop vervolgens de stappen en u kunt direct over het geld beschikken in de webtrader. Bij de meeste banken is het mogelijk om maximaal voor EUR 50.000,- per keer over te maken.

2) handmatig overboeken
Wilt u (extra) geld overmaken naar DEGIRO? Maak dan het bedrag over op rekeningnummer 43.36.96.052 t.n.v. Stichting De Giro. Indien u handmatig het geld overmaakt kunt u pas na minimaal 1 dag over het geld beschikken in de webtrader.

Rekeningnummer: 43.36.96.052
IBAN: NL24ABNA0433696052
BIC: ABNANL2A

Let erop dat het niet mogelijk is om vanaf een zakelijke bankrekening over te boeken naar een privé rekening bij DEGIRO. Ook is het niet mogelijk om vanaf een privé bankrekening over te boeken naar een zakelijke DEGIRO rekening.

Bij DEGIRO heeft u niet de mogelijk om een spoedoverboeking te ontvangen of te versturen.

U kunt op twee manieren geld overboeken naar DEGIRO. Als u geld overboekt met iDeal dan staat het bedrag binnen 30 minuten op uw account. Mocht dit niet het geval zijn dan adviseren wij u contact op te nemen met de helpdesk. Als u geld overboekt met een handmatige overboeking dan staat het geld doorgaans na één werkdag op uw account. Mocht dat niet het geval zijn dan kunnen er een aantal dingen aan de hand zijn:

• U heeft handmatig overgeboekt naar het iDeal rekeningnummer. Deze bedragen kunnen wij helaas pas na 4 werkdagen inboeken. Het inboeken van deze bedragen gaat niet automatisch, wij verzoeken u daarom via klanten@degiro.nl aan te geven dat u handmatig overgeboekt heeft naar het iDeal rekeningnummer, zodat wij dit bedrag aan uw account kunnen koppelen.
• U heeft handmatig overgeboekt vanaf een rekeningnummer dat niet bij ons bekend is. In dit geval willen wij u verzoeken om per e-mail via klanten@degiro.nl aan te geven om welk bedrag het gaat en vanaf welk rekeningnummer u dit overgeboekt heeft. Indien de tenaamstelling overeenkomt wordt het bedrag alsnog aan uw account gekoppeld. Indien de tenaamstelling niet overeenkomt dan wordt het bedrag binnen 7 werkdagen teruggeboekt naar de afkomstige rekening.
• U heeft handmatig overgeboekt vanaf een tegenrekening die gekoppeld is aan meerdere accounts bij DEGIRO. Wanneer u de betreffende gebruikersnaam vermeld heeft in de omschrijving dan wordt de betaling automatisch correct ingeboekt. Wanneer u niet uw gebruikersnaam heeft vermeld dan verzoeken wij u in een e-mail via klanten@degiro.nl aan te geven welk bedrag u overgeboekt heeft en in welk account dit bedrag geboekt dient te worden.
• Overig. Neemt u alstublieft contact op met de helpdesk.

Om de posities van haar klanten zo goed mogelijk te beschermen werkt DEGIRO altijd met een vaste Tegenrekening. Deze vaste Tegenrekening dient een rekening te zijn bij een bank binnen de Europese Unie die op uw naam staat. Het is alleen mogelijk om geld vanaf deze vaste Tegenrekening naar DEGIRO en van DEGIRO naar deze vaste Tegenrekening te boeken.

In het menu van de webtrader treft u onder het kopje Orders 'Geld in- / uitboeken' aan. Vervolgens kies voor de optie 'Overboeking naar tegenrekening'. Geef aan hoeveel geld u wilt overboeken. Wij zullen er vervolgens voor zorgen dat het geld binnen 3 werkdagen op uw rekening staat bij uw bank.

Nee, Om de posities van haar klanten zo goed mogelijk te beschermen werkt DEGIRO altijd met één vaste Tegenrekening.

Let op: beleggen gaat gepaard met risico's. U kunt (een deel van) uw inleg verliezen. Wij adviseren u om enkel in financiële instrumenten te beleggen die aansluiten bij uw kennis en ervaring.

Let op:
beleggen gaat gepaard met risico's. Wij adviseren u om enkel in financiële instrumenten te beleggen die aansluiten bij uw kennis en ervaring.