Home Handelsmogelijkheden

Handelsmogelijkheden

Een aantal (buitenlandse) producten zullen per 1 januari 2018 (tijdelijk) niet meer beschikbaar zijn om aan te kopen door de nieuwe PRIIPS wetgeving. Het houden of verkopen blijft wel mogelijk. Het betreft een selectie van verschillende producten zoals ETF’s, derivaten en hefboomproducten. De nieuwe regelgeving verplicht uitgevende instellingen documentatie beschikbaar te stellen aan beleggers. De betreffende producten zullen niet meer beschikbaar zijn om (bij) te kopen totdat de uitgevende instelling de juiste documenten beschikbaar heeft.

 

Indien u meer wilt lezen over deze wetgeving dan kan dat hier.

 

Op welke producten heeft dit effect?

Het betreft een selectie van buitenlandse ETF’s en derivaten waar geen juiste documentatie en/of documentatie in het Nederlands van wordt verstrekt. U kunt hierbij denken aan Amerikaanse ETF’s van bijvoorbeeld Vanguard en iShares.

 

Hoelang gaat dit duren?

Dit is verschillend per product, en puur afhankelijk van de uitgevende instellingen. Zodra de juiste documentatie beschikbaar is, zullen de producten weer te kopen zijn op ons platform.

 

Kan ik de producten nog wel aanhouden of verkopen?

De wijziging maakt het niet langer mogelijk om deze producten te kopen op ons platform. Het aanhouden en verkopen hiervan zal onveranderd blijven werken, en dus mogelijk blijven.

 

Kan ik deze ETF’s en derivaten bij andere partijen nog verkrijgen?

Aangezien dit een gevolg is van een wijziging in Europese wetgeving zijn alle verstrekkende partijen in Europa gebonden aan deze eis. Alle Nederlandse brokers zullen de producten pas weer kunnen aanbieden als de juiste documentatie beschikbaar is.

Via DEGIRO is het mogelijk om combinatieorders te plaatsen voor opties op Euronext. Met de combinatieorder kunt u orders plaatsen op basis van meerdere optieseries. Het is daardoor niet meer nodig om uw optiestrategieën individueel op te geven. Veel gebruikte strategieën zijn call spreads, put spreads, straddles en time spreads. Daarnaast wordt de combinatieorder veel gebruikt voor het doorrollen van bestaande posities.

Via DEGIRO heeft u geen mogelijkheid om Amerikaanse aandelen te shorten.

DEGIRO heeft een online kenniscentrum waar u via de onderstaande link o.a. meer informatie kunt terugvinden over het plaatsen van een order:

https://www.degiro.nl/leren-beleggen/beleggen-met-degiro

DEGIRO was al jaren actief als broker voor zeer actieve en institutionele beleggers binnen Europa. De infrastructuur van DEGIRO is volledig in-house ontwikkeld. Via onze systemen is het mogelijk om op alle belangrijke beurzen wereldwijd te beleggen. Via de onderstaande link vindt u een overzicht met de verschillende beurzen waarop u kunt beleggen.

https://www.degiro.nl/beurzen

Trackers en beleggingsfondsen die behoren tot de kernselectie van DEGIRO worden op basis van een fair use policy zonder transactiekosten aangeboden. Dit houdt in dat een client iedere kalendermaand één transactie (een aankoop of verkoop), per ISIN code, zonder transactiekosten kan laten uitvoeren. Elke volgende transactie in dezelfde ISIN code en richting wordt op voorwaarde dat de waarde van de transactie 1000 EUR/USD of meer is en er geen tegengestelde transactie heeft plaatsgevonden, ook zonder transactiekosten uitgevoerd.

Let op, het opbouwen van een short positie in ETF’s uit de kernselectie valt niet binnen de fair use policy. Dit betekent dat u daarvoor het standaard tarief van de beurs betaalt waarop de ETF genoteerd staat.

 

Voorbeeld:

    

Maand

Transactie

Opdracht

Waarde

Kosten

januari

1

Koop

750

Nee

januari

2

Koop

1000

Nee

januari

3

Koop

750

Ja

januari

4

Koop

1000

Ja

     

Maand

Transactie

Opdracht

Waarde

Kosten

februari

1

Verkoop

750

Nee

februari

2

Verkoop

1000

Nee

februari

3

Verkoop

750

Ja

februari

4

Verkoop

1000

Ja

     

Maand

Transactie

Opdracht

Waarde

Kosten

maart

1

Koop

750

Nee

maart

2

Verkoop

1000

Ja

maart

3

Koop

2000

Ja

maart

4

Koop

1000

Ja

 

Voor ETF’s met meerdere beursnoteringen geldt dat de bovenstaande voorwaarde van toepassing zijn op de noteringen die in dit document zijn opgenomen. Het is de verantwoordelijkheid van de client om de juiste beurs selecteren en van het kostenvoordeel te verdienen.

Ja, DEGIRO biedt u optiehandel op CME en CBOE. Echter werken wij nog aan de beschikbaarheid van de aandelenopties.  Hiervoor dient u wel te beschikken over een 'Active' of 'Trader' account. U kunt hiervoor kiezen zodra u ingelogd bent.

Op de onderstaande lijst kunt u vinden op welke beurzen u short kan gaan bij DEGIRO. Deze lijst is indicatief en kan ten allen tijde worden gewijzigd.

De mogelijkheid bestaat dat DEGIRO short gaan op een specifiek aandeel niet faciliteert terwijl dit aandeel wel wordt verhandeld op een beurs waarop short gaan mogelijk is. Daarnaast kan het voorkomen dat het desbetreffende aandeel niet kan worden uitgeleend. In dat geval ontvangt u een bericht met uitleg over de afwijzing op het moment dat u de order plaatst.

Athens Stock Exchange not checked
Australian Securities Exchange not checked
Bolsa de Madrid checked
Borsa Italiana S.p.A. checked
Börse Frankfurt checked
Budapest Stock Exchange not checked
Euronext Amsterdam checked
Euronext Brussel checked
Euronext Lisbon checked
Euronext Paris checked
Hong Kong Stock Exchange not checked
Irish Stock Exchange checked
Istanbul Stock Exchange not checked
London Stock Exchange checked
NASDAQ, NYSE, NYSE MKT (AMEX), NYSE Arca not checked
OMX Copenhagen checked
OMX Helsinki checked
OMX Stockholm checked
Oslo Stock Exchange checked
Prague Stock Exchange not checked
Singapore Exchange not checked
SIX Swiss Exchange checked
Tokyo Stock Exchange not checked
Toronto Stock Exchange not checked
Toronto Ventures Exchange not checked
Vienna Stock Exchange checked
Warsaw Stock Exchange not checked
Xetra checked

DEGIRO werkt met een Portefeuille gebaseerd Marginmodel om het risico van een beleggingsportefeuille in kaart te brengen. Voor het berekenen van het risico op opties gebruikt DEGIRO een optiewaarderingsmodel. Dit optiewaarderingsmodel berekent de waarde van de opties door veranderingen in bijvoorbeeld de onderliggende waarde en impliciete volatiliteit. DEGIRO past voor het berekenen van het risico van de optieportefeuille per aandeel of index een vaste set aan scenario’s toe.

Het risicomodel opties is toepasbaar op zowel aandelen –als indexopties en zal ongeacht de samenstelling van de optieportefeuille een inschatting maken van het risico. In dit kader valt onder risico het bedrag wat DEGIRO aanhoudt voor de door haar ingeschatte waarde mutaties in de optieportefeuille die zich binnen een periode van twee handelsdagen kunnen voltrekken.

Het risicomodel houdt rekening met de wijze waarop de waardering van een optie tot stand komt.
Zo is de waardeverandering van een optie afhankelijk van:

• Waarde van het aandeel of index
• Hoogte van de impliciete volatiliteit
• Resterende looptijd
• Hoogte van het dividend
• Hoogte van de rente

Om het risico van een optiepositie vast te stellen, combineert het risicomodel de verschillende hierboven genoemde onderdelen. Dit wordt ook wel een scenario genoemd waarbij de invloed van verschillende onderdelen met elkaar in relatie wordt gebracht. Wanneer u meer informatie wenst over de methode waarop DEGIRO met risico omgaat, verwijzen wij u naar onze Handleidig Risico Beleggingsportefeuille.

In onderstaand overzicht vindt u de handelstijden waarop u in Sprinters kunt handelen

Handelstijden Sprinters

Let op: Beleggen gaat gepaard met risico's. U kunt (een deel van) uw inleg verliezen. Wij adviseren u om enkel in financiële instrumenten te beleggen die aansluiten bij uw kennis en ervaring.

Let op:
Beleggen gaat gepaard met risico's. U kunt (een deel van) uw inleg verliezen. Wij adviseren u om enkel in financiële instrumenten te beleggen die aansluiten bij uw kennis en ervaring.