Home Handelsmogelijkheden

Handelsmogelijkheden

Via DEGIRO is het mogelijk om combinatieorders te plaatsen voor opties op Euronext. Met de combinatieorder kunt u orders plaatsen op basis van meerdere optieseries. Het is daardoor niet meer nodig om uw optiestrategieën individueel op te geven. Veel gebruikte strategieën zijn call spreads, put spreads, straddles en time spreads. Daarnaast wordt de combinatieorder veel gebruikt voor het doorrollen van bestaande posities.

Via DEGIRO heeft u de mogelijkheid om Amerikaanse aandelen te shorten via CFD’s. Dit betekent dat u een shortpositie creëert door middel van het verkopen van de CFD. Voor meer informatie over CFD’s klikt u hier.

Tegenwoordig wordt er transactiebelasting in rekening gebracht bij het kopen van Italiaanse, Franse, Ierse en Engelse aandelen. Dit is een belasting die geheven wordt over de aankoop van aandelen. In 2012 heeft Frankrijk ervoor gekozen om deze vorm van belastingheffing te introduceren en in 2013 volgde Italië. Deze belasting wordt de Financial Transaction Tax (FTT) genoemd. In Ierland en Engeland spreekt men over Stamp Duty. Wanneer u intraday handelt in Franse effecten, dus koopt en verkoopt binnen 1 handelsdag, hoeft u deze belasting niet te betalen.

Wanneer u aandelen aankoopt van sommige Fransen of Italiaanse bedrijven kan het zo zijn dat u deze transactietaks dient te betalen. Of u dit dient te betalen is afhankelijk van de marktkapitalisatie van het bedrijf. Voor Franse bedrijven geldt de taks wanneer de bedrijven die u wenst aan te kopen een minimale marktkapitalisatie hebben van 1 miljard Euro en een hoofdkantoor in Frankrijk hebben. Voor Italiaanse bedrijven geldt een minimale marktkapitalisatie van 500 miljoen Euro. Voor kooporders op beurzen van Engeland en Ierland betaalt u Stamp Duty over de waarde van uw kooporder.

Een overzicht van de bedragen vindt u hier

DEGIRO was al jaren actief als broker voor zeer actieve en institutionele beleggers binnen Europa. De infrastructuur van DEGIRO is volledig in-house ontwikkeld. Via onze systemen is het mogelijk om op alle belangrijke beurzen wereldwijd te beleggen. Via de onderstaande link vindt u een overzicht met de verschillende beurzen waarop u kunt beleggen.

https://www.degiro.nl/producten-beurzen

ETF’s en Beleggingsfondsen behorend tot de kernselectie van DEGIRO worden op basis van een fair use policy zonder transactiekosten aangeboden. Dit houdt in dat een cliënt iedere kalendermaand één transactie (een aankoop of verkoop), per ISIN code, zonder transactiekosten kan laten uitvoeren. Elke volgende transactie in dezelfde ISIN code en richting wordt op voorwaarde dat de waarde van de transactie 1000 EUR/USD of meer is, ook zonder transactiekosten uitgevoerd. Let op, het opbouwen van een short positie in ETF’s uit de kernselectie valt niet binnen de een fair use policy. Dit betekent dat u daarvoor het standaard tarief van de beurs betaalt waarop de ETF genoteerd staat.

Voorbeeld:

    

Maand

Transactie

Opdracht

Waarde

Kosten

januari

1

Koop

750

Nee

januari

2

Koop

1000

Nee

januari

3

Koop

750

Ja

januari

4

Koop

1000

Ja

     

Maand

Transactie

Opdracht

Waarde

Kosten

februari

1

Verkoop

750

Nee

februari

2

Verkoop

1000

Nee

februari

3

Verkoop

750

Ja

februari

4

Verkoop

1000

Ja

     

Maand

Transactie

Opdracht

Waarde

Kosten

maart

1

Koop

750

Nee

maart

2

Verkoop

1000

Ja

maart

3

Koop

2000

Ja

maart

4

Koop

1000

Ja

 

Voor ETF’s met meerdere beursnoteringen geldt dat de bovenstaande voorwaarde van toepassing zijn op de noteringen die in dit document zijn opgenomen. Het is de verantwoordelijkheid van de client om de juiste beurs selecteren en van het kostenvoordeel te verdienen.

Ja, DEGIRO biedt u optiehandel op CME en CBOE. Echter werken wij nog aan de beschikbaarheid van de aandelenopties.  Hiervoor dient u wel te beschikken over een 'Active' of 'Trader' account. U kunt hiervoor kiezen zodra u ingelogd bent.

DEGIRO werkt met een Portefeuille gebaseerd Marginmodel om het risico van een beleggingsportefeuille in kaart te brengen. Voor het berekenen van het risico op opties gebruikt DEGIRO een optiewaarderingsmodel. Dit optiewaarderingsmodel berekent de waarde van de opties door veranderingen in bijvoorbeeld de onderliggende waarde en impliciete volatiliteit. DEGIRO past voor het berekenen van het risico van de optieportefeuille per aandeel of index een vaste set aan scenario’s toe.

Het risicomodel opties is toepasbaar op zowel aandelen –als indexopties en zal ongeacht de samenstelling van de optieportefeuille een inschatting maken van het risico. In dit kader valt onder risico het bedrag wat DEGIRO aanhoudt voor de door haar ingeschatte waarde mutaties in de optieportefeuille die zich binnen een periode van twee handelsdagen kunnen voltrekken.

Het risicomodel houdt rekening met de wijze waarop de waardering van een optie tot stand komt.
Zo is de waardeverandering van een optie afhankelijk van:

• Waarde van het aandeel of index
• Hoogte van de impliciete volatiliteit
• Resterende looptijd
• Hoogte van het dividend
• Hoogte van de rente

Om het risico van een optiepositie vast te stellen, combineert het risicomodel de verschillende hierboven genoemde onderdelen. Dit wordt ook wel een scenario genoemd waarbij de invloed van verschillende onderdelen met elkaar in relatie wordt gebracht. Wanneer u meer informatie wenst over de methode waarop DEGIRO met risico omgaat, verwijzen wij u naar onze Handleidig Risico Beleggingsportefeuille.

In onderstaand overzicht vindt u de handelstijden waarop u in Sprinters kunt handelen

Handelstijden Sprinters