Home Handelsmogelijkheden

Handelsmogelijkheden

Een aantal (buitenlandse) producten zullen per 1 januari 2018 (tijdelijk) niet meer beschikbaar zijn om aan te kopen door de nieuwe PRIIPS wetgeving. Het houden of verkopen blijft wel mogelijk. Het betreft een selectie van verschillende producten zoals ETF’s, derivaten en hefboomproducten. De nieuwe regelgeving verplicht uitgevende instellingen documentatie beschikbaar te stellen aan beleggers. De betreffende producten zullen niet meer beschikbaar zijn om (bij) te kopen totdat de uitgevende instelling de juiste documenten beschikbaar heeft.

 

Indien u meer wilt lezen over deze wetgeving dan kan dat hier.

 

Op welke producten heeft dit effect?

Het betreft een selectie van buitenlandse ETF’s en derivaten waar geen juiste documentatie en/of documentatie in het Nederlands van wordt verstrekt. U kunt hierbij denken aan Amerikaanse ETF’s van bijvoorbeeld Vanguard en iShares.

 

Hoelang gaat dit duren?

Dit is verschillend per product, en puur afhankelijk van de uitgevende instellingen. Zodra de juiste documentatie beschikbaar is, zullen de producten weer te kopen zijn op ons platform.

 

Kan ik de producten nog wel aanhouden of verkopen?

De wijziging maakt het niet langer mogelijk om deze producten te kopen op ons platform. Het aanhouden en verkopen hiervan zal onveranderd blijven werken, en dus mogelijk blijven.

 

Kan ik deze ETF’s en derivaten bij andere partijen nog verkrijgen?

Aangezien dit een gevolg is van een wijziging in Europese wetgeving zijn alle verstrekkende partijen in Europa gebonden aan deze eis. Alle Nederlandse brokers zullen de producten pas weer kunnen aanbieden als de juiste documentatie beschikbaar is.

Via DEGIRO is het mogelijk om combinatieorders te plaatsen voor opties op Euronext. Met de combinatieorder kunt u orders plaatsen op basis van meerdere optieseries. Het is daardoor niet meer nodig om uw optiestrategieën individueel op te geven. Veel gebruikte strategieën zijn call spreads, put spreads, straddles en time spreads. Daarnaast wordt de combinatieorder veel gebruikt voor het doorrollen van bestaande posities.

Via DEGIRO heeft u de mogelijkheid om Amerikaanse aandelen te shorten via CFD’s. Dit betekent dat u een shortpositie creëert door middel van het verkopen van de CFD. Voor meer informatie over CFD’s klikt u hier.

DEGIRO biedt u de mogelijkheid om in CFD’s te handelen met een Active of een Trader account.

In overeenstemming met de Europese ESMA regelgeving, is het niet mogelijk om op uw account posities in te nemen in andere financiële instrumenten zoals aandelen, obligaties en ETF’s, wanneer u op dat account in CFD’s handelt. Eveneens, wanneer u posities in andere financiële instrumenten op uw account aanhoudt, zal u niet de mogelijkheid hebben om in CFD’s te handelen. Indien u in beide CFD’s en andere financiële instrumenten wenst te handelen, is het mogelijk om twee aparte DEGIRO accounts te openen.

Het account waar u CFD’s op handelt, zal enkel daaraan worden toegewijd, in overeenstemming met de nieuwe wettelijke vereisten. Het enige verschil met betrekking tot het “toegewijde” account, is het type financiële instrumenten waar u in kunt handelen. Aangezien het een algemeen beleggersaccount blijft, zullen alle andere condities hetzelfde blijven.

Indien u ervoor kiest een extra account te openen voor uw CFD handelen, noem dan gelieve de gebruikersnaam van dit nieuwe account in de omschrijving van de storting wanneer u geld overmaakt naar dit account tijdens de registratie. Op deze manier wordt ervoor gezorgd dat het geld op het relevante DEGIRO account geboekt wordt.

DEGIRO was al jaren actief als broker voor zeer actieve en institutionele beleggers binnen Europa. De infrastructuur van DEGIRO is volledig in-house ontwikkeld. Via onze systemen is het mogelijk om op alle belangrijke beurzen wereldwijd te beleggen. Via de onderstaande link vindt u een overzicht met de verschillende beurzen waarop u kunt beleggen.

https://www.degiro.nl/producten-beurzen

Trackers en beleggingsfondsen die behoren tot de kernselectie van DEGIRO worden op basis van een fair use policy zonder transactiekosten aangeboden. Dit houdt in dat een client iedere kalendermaand één transactie (een aankoop of verkoop), per ISIN code, zonder transactiekosten kan laten uitvoeren. Elke volgende transactie in dezelfde ISIN code en richting wordt op voorwaarde dat de waarde van de transactie 1000 EUR/USD of meer is en er geen tegengestelde transactie heeft plaatsgevonden, ook zonder transactiekosten uitgevoerd.

Let op, het opbouwen van een short positie in ETF’s uit de kernselectie valt niet binnen de fair use policy. Dit betekent dat u daarvoor het standaard tarief van de beurs betaalt waarop de ETF genoteerd staat.

 

Voorbeeld:

    

Maand

Transactie

Opdracht

Waarde

Kosten

januari

1

Koop

750

Nee

januari

2

Koop

1000

Nee

januari

3

Koop

750

Ja

januari

4

Koop

1000

Ja

     

Maand

Transactie

Opdracht

Waarde

Kosten

februari

1

Verkoop

750

Nee

februari

2

Verkoop

1000

Nee

februari

3

Verkoop

750

Ja

februari

4

Verkoop

1000

Ja

     

Maand

Transactie

Opdracht

Waarde

Kosten

maart

1

Koop

750

Nee

maart

2

Verkoop

1000

Ja

maart

3

Koop

2000

Ja

maart

4

Koop

1000

Ja

 

Voor ETF’s met meerdere beursnoteringen geldt dat de bovenstaande voorwaarde van toepassing zijn op de noteringen die in dit document zijn opgenomen. Het is de verantwoordelijkheid van de client om de juiste beurs selecteren en van het kostenvoordeel te verdienen.

Ja, DEGIRO biedt u optiehandel op CME en CBOE. Echter werken wij nog aan de beschikbaarheid van de aandelenopties.  Hiervoor dient u wel te beschikken over een 'Active' of 'Trader' account. U kunt hiervoor kiezen zodra u ingelogd bent.

DEGIRO werkt met een Portefeuille gebaseerd Marginmodel om het risico van een beleggingsportefeuille in kaart te brengen. Voor het berekenen van het risico op opties gebruikt DEGIRO een optiewaarderingsmodel. Dit optiewaarderingsmodel berekent de waarde van de opties door veranderingen in bijvoorbeeld de onderliggende waarde en impliciete volatiliteit. DEGIRO past voor het berekenen van het risico van de optieportefeuille per aandeel of index een vaste set aan scenario’s toe.

Het risicomodel opties is toepasbaar op zowel aandelen –als indexopties en zal ongeacht de samenstelling van de optieportefeuille een inschatting maken van het risico. In dit kader valt onder risico het bedrag wat DEGIRO aanhoudt voor de door haar ingeschatte waarde mutaties in de optieportefeuille die zich binnen een periode van twee handelsdagen kunnen voltrekken.

Het risicomodel houdt rekening met de wijze waarop de waardering van een optie tot stand komt.
Zo is de waardeverandering van een optie afhankelijk van:

• Waarde van het aandeel of index
• Hoogte van de impliciete volatiliteit
• Resterende looptijd
• Hoogte van het dividend
• Hoogte van de rente

Om het risico van een optiepositie vast te stellen, combineert het risicomodel de verschillende hierboven genoemde onderdelen. Dit wordt ook wel een scenario genoemd waarbij de invloed van verschillende onderdelen met elkaar in relatie wordt gebracht. Wanneer u meer informatie wenst over de methode waarop DEGIRO met risico omgaat, verwijzen wij u naar onze Handleidig Risico Beleggingsportefeuille.

In onderstaand overzicht vindt u de handelstijden waarop u in Sprinters kunt handelen

Handelstijden Sprinters

Let op: beleggen gaat gepaard met risico's. U kunt (een deel van) uw inleg verliezen. Wij adviseren u om enkel in financiële instrumenten te beleggen die aansluiten bij uw kennis en ervaring.

Let op:
beleggen gaat gepaard met risico's. Wij adviseren u om enkel in financiële instrumenten te beleggen die aansluiten bij uw kennis en ervaring.