Home Orders

Orders

Een trailing stoporder is een order met een variabele stopprijs. Als de prijs van een effect weg beweegt van de gekozen stopprijs, beweegt het stopniveau mee. Met dit ordertype moet een stopprijs worden gekozen. De stopprijs bepaalt het stopniveau na het plaatsen van de order. Bovendien moet u een afstand instellen als absolute waarde (bijvoorbeeld in EUR) of in procent.

 

Als de prijs voor het effect zo verloopt dat de afstand tot de stopprijs toeneemt dan zal de stopprijs meebewegen om de vooraf bepaalde afstand te herstellen. Als de prijs voor het effect zo beweegt dat de afstand tot de stopprijs lager wordt, blijft de stopprijs hetzelfde.

 

Voorbeeld: Verkoop order van 20 aandelen ABC. Huidige prijs is 10 EUR.

 

(1) U plaatst een verkoop trailing stoporder met een stopprijs van 9,70 EUR en een afstand van 5%. De stopprijs is vastgesteld op 9,70 EUR bij de beurs, omdat de stopprijs dichter bij de huidige prijs ligt dan de aangegeven afstand.

 

(A) De prijs stijgt naar 10,5 EUR. De stopprijs gaat naar 9.975 EUR wegens de gekozen afstand van 5%. Als de prijs tot dit niveau daalt, wordt de verkooporder uitgevoerd.

(B) De nieuwe stopprijs bedraagt ​​9,975 EUR. Als de huidige prijs van het aandeel lager is dan 10,20 EUR, blijft de stopprijs hetzelfde.

(C) De prijs van aandeel ABC beweegt van 10,20 EUR tot 11 EUR. De stopprijs verplaatst dus mee naar 10,45 EUR.

 

(2) U plaatst een verkoop trailing stoporder met een stopprijs van 9 EUR en een afstand van 5%. Aangezien de opgegeven stopprijs meer dan 5% van de huidige prijs ​​van 10 EUR ligt, wordt de stopprijs onmiddellijk op 9,5 EUR gezet. De inschrijvingsprijs van 9 EUR is hierbij niet relevant.

Bij DEGIRO kunt u zowel intra-day als overnight short posities aangaan. U kunt short gaan in diverse producten en op de meest uiteenlopende beurzen. Hiervoor is het nodig dat deze aandelen worden ingeleend, dit regelt DEGIRO automatisch voor u. Als u short gaat, dan verkoopt u de aandelen die u niet in bezit heeft, met als doel om deze op een later tijdstip weer goedkoper terug te kopen. Om short te kunnen gaan dient u wel te beschikken over een 'Active' of 'Trader' account. U kunt hiervoor kiezen zodra u ingelogd bent.Op het moment kunt u niet short gaan in Amerikaanse aandelen.

Indien u om wat voor reden dan ook u niet in staat bent om Orders via de Webtrader te plaatsen, dan kunt u gebruikmaken van een Email of Telefonische Order.

Telefonische Order

U kunt onze Orderdesk contacteren voor het plaatsen van een Telefonische Order via 020 535 34 96 tussen 08:00 en 17:30(Nederlands, lokaal tarief)en tussen 17:30 en 22:00 via +45 89 88 62 81 (momenteel Engelstalig).

Email Order

Voor het plaatsen van een Email order gebruikt u orders@degiro.nl. Als u een e-mail stuurt met daarin uw Order, dan dient u de volgende gegevens te vermelden:

- Gebruikersnaam van uw account
- Product (Optieserie of ISIN nummer)
- Koop/verkoop opdracht
- Aantal/bedrag
- Prijs waartegen u de order wilt uitvoeren (Limiet)
- Beurs waarop u de order wilt uitvoeren

 

Let op: Aan dit Ordertype zit een maximale grootte en u betaalt een toeslag over een dergelijke Order. Deze toeslag kunt u terugvinden in het tarievenoverzicht.

 

Voor meer informatie over deze ordertypes kunt u het Orders en Orderuitvoeringbeleid raadplegen.

Indien u om wat voor reden dan ook u niet in staat bent om Orders via de website of per e-mail te plaatsen, dan kunt u gebruikmaken van een Telefoon Order via 020 535 34 96 tussen 08:00 en 17:30 (Nederlands, lokaal tarief)en tussen 17:30 en 22:00 via +45 89 88 62 81 (momenteel Engelstalig)..

Let op: Aan de E-mail Order zit een maximale grootte en u betaalt een toeslag over een dergelijke Order. Deze toeslag kunt u terugvinden in het tarievenoverzicht.

Voor meer informatie over dit ordertype kunt u het Orders en Orderuitvoeringbeleid raadplegen.

ISIN staat voor International Securities Identification Number en identificeert verhandelbare producten met een uniek nummer. Het is veruit de veiligste manier van zoeken naar producten. De kans dat u per ongeluk een verkeerd product koopt wordt zo veel kleiner.

U geeft een prijs op waartegen u een Order wilt uitvoeren. Uw Order wordt nooit tegen een slechtere prijs uitgevoerd. Indien de prijs die u heeft opgegeven op dat moment niet bereikbaar is, dan wordt uw Order verstuurd naar de beurs waar de meest voordelige uitvoering wordt verwacht. Voor sommige producten kunt u zelf opgeven waar u uw Order in dat geval naar toe wilt sturen. U dient dan het Order type "eigen routering" te selecteren.

U geeft deze Order op om tegen iedere mogelijke prijs uw transactie uit te voeren. Dit kan nodig zijn indien u direct uitvoering van uw Order wilt hebben. Zeker in minder liquide producten kunt u echter een slechtere prijs krijgen dan u voorzien had. Hierdoor raden wij u sterk aan om zorgvuldig om te gaan met deze ordervorm.

U geeft een Order op die indien een aandeel stijgt of daalt uw verlies moet beperken. Zodra de koers van een aandeel uw "stop loss" niveau heeft bereikt wordt een vooraf gedefinieerde bestens order naar de beurs verstuurd.

Een stop limiet order is een order met een stopprijs. Op het moment dat de koers de stopprijs raakt of overschrijdt, wordt de order als limietorder naar de beurs verzonden. Voor een kooporder dient de limiet hoger dan de stopprijs te zijn en bij een verkooporder lager dan de stopprijs. In de regel worden orders pas geactiveerd door een op de beurs tot stand gekomen koers.

Een dagorder is actief tot de order gedurende de handelsdag wordt uitgevoerd dan wel tot het moment dat de betreffende beurs sluit op die dag. Aan het einde van de handelsdag zal de order automatisch vervallen. Geeft u de dagorder na sluiting van de beurs op of op een dag waarop geen handel plaatsvindt, dan geldt de order voor de eerstvolgende handelsdag.

DEGIRO biedt haar cliënten de mogelijkheid om handmatig valutatransacties groter dan €10.000,-, gedurende de periode van zondag 22.00 uur (GMT) tot aan vrijdag 22.00uur (GMT), uit te voeren via de webtrader. Voor orders kleiner dan €10.000,- gelden andere tijden. Deze orders kunnen cliënten namelijk dagelijks uitvoeren tussen 07.00 uur (GMT) en 21.00 uur (GMT).

Voor stoporders betreffende Aandelen en Obligaties op Euronext, bepaalt de laatst gedane koers of een order geactiveerd wordt of niet. De trigger moet bij een verkooporder lager zijn dan de laatst verhandelde prijs. Als u dit fout ingeeft, wordt de order geweigerd door de beurs. Voor stoporders betreffende ‘structured products/warrants’ (onder andere hefboomproducten zoals Turbo’s en Sprinters) op Euronext, bepaalt de bied/laat koers of een order geactiveerd wordt of niet. De trigger moet bij een verkooporder lager zijn dan de laatst verhandelde prijs. Als u dit fout ingeeft, wordt de order geweigerd door de beurs.

Op het moment dat u uw order opgeeft wordt uw order direct verzonden naar de betreffende beurs. Tussen het moment van verzenden en het moment dat uw order aankomt op de beurs zitten tegenwoordig nog maar enkele milliseconden. Indien de beurs niet open is dan hebben wij voor bepaalde beurzen de ‘Order-storage’. Voor meer informatie over de order-storage verwijzen wij u graag door naar ‘Hoe werkt de order-storage?’

Orders in niet-beursgenoteerde beleggingsfondsen gehandeld via Kasbank worden verzameld en om 14:55 uur gezamenlijk naar de uitgevende instelling verzonden. Orders die na dit tijdstip ontvangen worden zullen de volgende handelsdag verstuurd worden. Zodra de order verzonden is kan deze niet meer geannuleerd worden en wordt de transactie binnen drie werkdagen verwerkt.

Orders in fondsen van Euronext-Fundservices worden dagelijks om 10:00 verhandeld. Orders die u de voorgaande handelsdag voor 15:55 opgegeven heeft worden de volgende handelsdag om 10:00 uitgevoerd. Orders die u na 15:55 opgegeven heeft worden de volgende handelsdag verzonden en de handelsdag daarna om 10:00 uitgevoerd. Een aantal fondsen op Euronext-Fundservices worden één keer per week verhandeld. Ook bij deze fondsen geldt dat wanneer u uw order de werkdag voor handelsdag voor 15:55 opgegeven heeft dat uw order de eerst volgende handelsdag om 10:00 uitgevoerd zal worden.

De Order-Storage slaat uw orders op wanneer u deze buiten beurs uren opgeeft. Zodra de betreffende beurs weer open gaat wordt uw order verzonden. Voor Europese beurzen is dat op handelsdagen om 07:15 en voor Amerikaanse beurzen is dat op handelsdagen om 15:29:30 Nederlandse tijd.

Wanneer uw order in de Order-Storage ligt kunt u uw order niet aanpassen. U kunt uw order wel annuleren en opnieuw inleggen.

Indien u tijdens beursuren een order opgegeven heeft dan is deze order direct naar de betreffende beurs verzonden. Als deze order niet uitgevoerd is dan blijft deze open staan. Dagorders komen automatisch te vervallen voor aanvang van de volgende handelsdag, doorlopende orders kunt u op de volgende handelsdag vanaf 07:15 annuleren.

Wanneer u een openstaande order na-beurs tracht te verwijderen dan wordt uw ‘delete-order’ opgeslagen door de Order-Storage. Voor meer informatie over de Order-Storage verwijzen wij u graag door naar ‘Hoe werkt de order-storage?

 

Nee, op dit moment ondersteunen wij dat niet.

DEGIRO heeft als beleggingsonderneming de wettelijke plicht een Orderuitvoeringbeleid op te stellen. Dit beleid geeft inzicht in de manier waarop de bij DEGIRO via WebTrader ingelegde Orders door DEGIRO worden uitgevoerd en volgens welke criteria DEGIRO tot een optimale uitvoering komt.

De wijze van uitvoering hangt af van het type klant, het type Order en het type Financieel Instrument. Door het ondertekenen van de Overeenkomst Beleggingsdienstverlening heeft u aangegeven kennis genomen te hebben van dit Orderuitvoeringbeleid en daarmee in te stemmen. Het Orderuitvoeringbeleid is alleen van toepassing op klanten die zijn ingedeeld in de categorie professionele belegger dan wel particuliere belegger.

Voor klanten die door DEGIRO zijn geclassificeerd als in aanmerking komende tegenpartijen geldt dit Orderuitvoeringbeleid niet. DEGIRO informeert u hierover in haar orderuitvoeringsbeleid. Hierin is op gedetailleerde wijze omschreven hoe DEGIRO uw orders uitvoert.

Let op: Beleggen gaat gepaard met risico's. U kunt (een deel van) uw inleg verliezen. Wij adviseren u om enkel in financiële instrumenten te beleggen die aansluiten bij uw kennis en ervaring.

Let op:
Beleggen gaat gepaard met risico's. U kunt (een deel van) uw inleg verliezen. Wij adviseren u om enkel in financiële instrumenten te beleggen die aansluiten bij uw kennis en ervaring.