Orders

Bij DEGIRO kunt u zowel intra-day als overnight short posities aangaan. U kunt short gaan in diverse producten en op de meest uiteenlopende beurzen. Hiervoor is het nodig dat deze aandelen worden ingeleend, dit regelt DEGIRO automatisch voor u. Als u short gaat, dan verkoopt u de aandelen die u niet in bezit heeft, met als doel om deze op een later tijdstip weer goedkoper terug te kopen. Om short te kunnen gaan dient u wel te beschikken over een 'Active' of 'Trader' account. U kunt hiervoor kiezen zodra u ingelogd bent.Op het moment kunt u niet short gaan in Amerikaanse aandelen.

Indien u om wat voor reden dan ook u niet in staat bent om Orders via de Webtrader te plaatsen, dan kunt u gebruikmaken van een Email of Telefonische Order.

Telefonische Order

U kunt onze Orderdesk contacteren voor het plaatsen van een Telefonische Order op 020-5353496.

Email Order

Voor het plaatsen van een Email order gebruikt u orders@degiro.nl. Als u een e-mail stuurt met daarin uw Order, dan dient u de volgende gegevens te vermelden:

- Gebruikersnaam van uw account
- Product (Optieserie of ISIN nummer)
- Koop/verkoop opdracht
- Aantal/bedrag
- Prijs waartegen u de order wilt uitvoeren (Limiet)
- Beurs waarop u de order wilt uitvoeren

 

Let op: Aan deze Ordertype zit een maximale grootte en u betaalt een toeslag over een dergelijke Order. Deze toeslag kunt u terugvinden in het tarievenoverzicht.

 

Voor meer informatie over deze ordertypes kunt u het Orders en Orderuitvoeringbeleid raadplegen.

Indien u om wat voor reden dan ook u niet in staat bent om Orders via de website of per e-mail te plaatsen, dan kunt u gebruikmaken van een Telefoon Order via 020-535 34 96.

Let op: Aan de E-mail Order zit een maximale grootte en u betaalt een toeslag over een dergelijke Order. Deze toeslag kunt u terugvinden in het tarievenoverzicht.

Voor meer informatie over dit ordertype kunt u het Orders en Orderuitvoeringbeleid raadplegen.

ISIN staat voor International Securities Identification Number en identificeert verhandelbare producten met een uniek nummer. Het is veruit de veiligste manier van zoeken naar producten. De kans dat u per ongeluk een verkeerde product koopt wordt zo veel kleiner.

U geeft een prijs op waartegen u een Order wilt uitvoeren. Uw Order wordt nooit tegen een slechtere prijs uitgevoerd. Indien de prijs die u heeft opgegeven op dat moment niet bereikbaar is, dan wordt uw Order verstuurd naar de beurs waar de meest voordelige uitvoering wordt verwacht. Voor sommige producten kunt u zelf opgeven waar u uw Order in dat geval naar toe wilt sturen. U dient dan het Order type "eigen routering" te selecteren.

U geeft deze Order op om tegen iedere mogelijke prijs uw transactie uit te voeren. Dit kan nodig zijn indien u direct uitvoering van uw Order wilt hebben. Zeker in minder liquide producten kunt u echter een slechtere prijs krijgen dan u voorzien had. Hierdoor raden wij u sterk aan, zorgvuldig om te gaan met deze ordervorm

U geeft een Order op die indien een aandeel stijgt of daalt uw verlies moet beperken. Zodra de koers van een aandeel uw "stop loss" niveau heeft bereikt wordt een vooraf gedefinieerde bestens order naar de beurs verstuurd.

Een stop limiet order is een order met een stopprijs. Op het moment dat de koers de stopprijs raakt of overschrijdt, wordt de order als limietorder naar de beurs verzonden. Voor een kooporder dient de limiet hoger dan de stopprijs te zijn en bij een verkooporder lager dan de stopprijs. In de regel worden orders pas geactiveerd door een op de beurs tot stand gekomen koers.

Een dagorder is geldig tot het einde van de handelsdag waarvoor de order wordt opgegeven. Als het limiet tijdens de handelsdag niet gehaald wordt, komt de order automatisch te vervallen na het sluiten van de beurs

DEGIRO biedt haar cliënten de mogelijkheid om handmatig valutatransacties groter dan €10.000,-, gedurende de periode van zondag 22.00 uur (GMT) tot aan vrijdag 22.00uur (GMT), uit te voeren via de webtrader. Voor orders kleiner dan €10.000,- gelden andere tijden. Deze orders kunnen cliënten namelijk dagelijks uitvoeren tussen 07.00 uur (GMT) en 21.00 uur (GMT).

Voor stoporders betreffende Aandelen en Obligaties op Euronext, bepaalt de laatst gedane koers of een order geactiveerd wordt of niet. De trigger moet bij een verkooporder lager zijn dan de laatst verhandelde prijs. Als u dit fout ingeeft, wordt de order geweigerd door de beurs. Voor stoporders betreffende ‘structured products/warrants’ (onder andere hefboomproducten zoals Turbo’s en Sprinters) op Euronext, bepaalt de bied/laat koers of een order geactiveerd wordt of niet. De trigger moet bij een verkooporder lager zijn dan de laatst verhandelde prijs. Als u dit fout ingeeft, wordt de order geweigerd door de beurs.

Op het moment dat u uw order opgeeft wordt uw order direct verzonden naar de betreffende beurs. Tussen het moment van verzenden en het moment dat uw order aankomt op de beurs zitten tegenwoordig nog maar enkele milliseconden. Indien de beurs niet open is dan hebben wij voor bepaalde beurzen de ‘Order-storage’. Voor meer informatie over de order-storage verwijzen wij u graag door naar ‘Hoe werkt de order-storage?’

Orders in niet-beursgenoteerde beleggingsfondsen worden verzameld en gezamenlijk naar de uitgevende instelling verzonden. Zodra de order verzonden is kan deze niet meer geannuleerd worden en wordt de transactie binnen drie werkdagen verwerkt.

Orders in fondsen van Euronext-Fundservices worden dagelijks om 10:00 verhandeld. Orders die u de voorgaande handelsdag voor 16:00 opgegeven heeft worden de volgende handelsdag om 10:00 uitgevoerd. Orders die u na 16:00 opgegeven heeft worden de volgende handelsdag verzonden en de handelsdag daarna om 10:00 uitgevoerd. Een aantal fondsen op Euronext-Fundservices worden één keer per week verhandeld. Ook bij deze fonds geldt dat wanneer u uw order de werkdag voor handelsdag voor 16:00 opgegeven heeft dat uw order de eerst volgende handelsdag om 10:00 uitgevoerd zal worden.

De Order-Storage slaat uw orders op wanneer u deze buiten beurs uren opgeeft. Zodra de betreffende beurs weer open gaat wordt uw order verzonden. Voor Europese beurzen is dat op handelsdagen om 07:15 en voor Amerikaanse beurzen is dat op handelsdagen om 15:29:30 Nederlandse tijd.

Wanneer uw order in de Order-Storage ligt kunt u uw order niet aanpassen. U kunt uw order wel annuleren en opnieuw inleggen.

Indien u tijdens beursuren een order opgegeven heeft dan is deze order direct naar de betreffende beurs verzonden. Als deze order niet uitgevoerd is dan blijft deze open staan. Dagorders komen automatisch te vervallen voor aanvang van de volgende handelsdag, doorlopende orders kunt u op de volgende handelsdag vanaf 07:15 annuleren.

Wanneer u een openstaande order na-beurs tracht te verwijderen dan wordt uw ‘delete-order’ opgeslagen door de Order-Storage. Voor meer informatie over de Order-Storage verwijzen wij u graag door naar ‘Hoe werkt de order-storage?

Nee, op dit moment ondersteunen wij dat niet.

DEGIRO heeft als beleggingsonderneming de wettelijke plicht een Orderuitvoeringbeleid op te stellen. Dit beleid geeft inzicht in de manier waarop de bij DEGIRO via WebTrader ingelegde Orders door DEGIRO worden uitgevoerd en volgens welke criteria DEGIRO tot een optimale uitvoering komt.

De wijze van uitvoering hangt af van het type klant, het type Order en het type Financieel Instrument. Door het ondertekenen van de Overeenkomst Beleggingsdienstverlening heeft u aangegeven kennis genomen te hebben van dit Orderuitvoeringbeleid en daarmee in te stemmen. Het Orderuitvoeringbeleid is alleen van toepassing op klanten die zijn ingedeeld in de categorie professionele belegger dan wel particuliere belegger.

Voor klanten die door DEGIRO zijn geclassificeerd als in aanmerking komende tegenpartijen geldt dit Orderuitvoeringbeleid niet. DEGIRO informeert u hierover in haar orderuitvoeringsbeleid. Hierin is op gedetailleerde wijze omschreven hoe DEGIRO uw orders uitvoert.