Home Risicomodel

Risicomodel

De categorie van een Financieel Instrument geeft aan hoeveel risico het marginmodel van DEGIRO toekent aan het Financieel Instrument. Aandelen worden gecategoriseerd van A tot D. Voor aandelen met categorie A geldt in een Trader Profiel een Event risico van 75%. In het Active Profiel komt het Event risico uit op 99% voor een long positie in een aandeel in categorie A. Voor een short positie in categorie A is het Event risico 100,5%. Hieronder treft u een overzicht van de categorieën en risico's:Trader profiel
    A  B  C  D  E  F  G  H  I
Long Event    75%    97,5%    99%    99%    7,5%    15%    25%    30%    37,5%
Short Event    75%    150%    300%    450%    7,5%    15%    25%    30%    37,5%
Active profiel
  A B C D E F G H I
Long Event 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99%
Short Event 100,5% 150% 300% 450% 100,5% 100,5% 100,5% 100,5% 100,5%

Houdt u er rekening mee dat voor een Active Profiel, wanneer een product een directe derivaat is van een index (zoals een AEX-future), de margepercentages van het Trader Profiel worden gebruikt. Voor categorie A is dit 75%, categorie E 7,5%, enz. Voor het volgen van een index door middel van een ETF is dit niet het geval.In de Handleiding Risico Beleggingsportefeuille kunt u nagaan hoe het risicomodel aan de hand van het toegekende risico uw vrije ruimte zal berekenen.

Let op: beleggen gaat gepaard met risico's. U kunt (een deel van) uw inleg verliezen. Wij adviseren u om enkel in financiële instrumenten te beleggen die aansluiten bij uw kennis en ervaring.

Let op:
beleggen gaat gepaard met risico's. Wij adviseren u om enkel in financiële instrumenten te beleggen die aansluiten bij uw kennis en ervaring.