Home Risicomodel

Risicomodel

De categorie van een Financieel Instrument geeft aan hoeveel risico het marginmodel van DEGIRO toekent aan het Financieel Instrument. Aandelen worden gecategoriseerd van A tot D. Voor aandelen met categorie A geldt in een Trader Profiel een Event risico van 62,50%. In het Active Profiel komt het Event risico uit op 83,75% voor een aandeel in categorie A. Hieronder treft u een overzicht van de categorieën en risico's:Trader
ABCDEFGHIJno category
Long62,50%81,25%99,00%99,00%6,25%12,50%18,75%25,00%31,25%99,00%99,00%
Short62,50%125,00%250,00%375,00%6,25%12,50%18,75%25,00%31,25%375,00% 375,00%
Active
ABCDEFGHIJno category
Long83,75%83,75%99,00%99,00%83,75%83,75%83,75%83,75%83,75%99,00%99,00%
Short83,75%125,00%250,00%375,00%83,75%83,75%83,75%83,75%83,75%375,00%375,00%

Houdt u er rekening mee dat voor een Active Profiel, wanneer een product een directe derivaat is van een index (zoals een AEX-future), de margepercentages van het Trader Profiel worden gebruikt. Voor categorie A is dit 62,50%, categorie E 6,25%, enz. Voor het volgen van een index door middel van een ETF is dit niet het geval.

Voor producten die ingedeeld zijn in de risicocategorie D geldt dat hier geen 'short' posities op ingenomen kunnen worden. Daarnaast is het niet mogelijk om in derivaten te handelen waarvan de onderliggende waarde in categorie D valt.In de Handleiding Risico Beleggingsportefeuille kunt u nagaan hoe het risicomodel aan de hand van het toegekende risico uw vrije ruimte zal berekenen.

Let op: Beleggen gaat gepaard met risico's. U kunt (een deel van) uw inleg verliezen. Wij adviseren u om enkel in financiële instrumenten te beleggen die aansluiten bij uw kennis en ervaring.

Let op:
Beleggen gaat gepaard met risico's. U kunt (een deel van) uw inleg verliezen. Wij adviseren u om enkel in financiële instrumenten te beleggen die aansluiten bij uw kennis en ervaring.