Home Veiligheid

Veiligheid

U kunt veilig beleggen bij DEGIRO. Al uw beleggingen staan namelijk in een apart bewaarbedrijf en zijn volledig gescheiden van DEGIRO. Doordat uw beleggingen in een apart bewaarbedrijf zijn ondergebracht zijn uw beleggingen beschermd tegen crediteuren van DEGIRO. De enige taak van het bewaarbedrijf is het administreren en bewaren van uw beleggingen. Het voert geen andere activiteiten uit. Dit mag juridisch ook niet. Mocht er onverhoopt iets gebeuren met DEGIRO dan vallen uw beleggingen niet in de failliete boedel, maar blijven zij in het vermogen van het bewaarbedrijf.

DEGIRO is een beleggingsonderneming en staat als zodanig onder gedragstoezicht van de AFM (Autoriteit Financiële Markten) en prudentieel toezicht van de DNB (De Nederlandsche Bank). U kunt hier meer lezen over veilig beleggen bij DEGIRO.

DEGIRO is geen bank maar een beleggingsonderneming. Een bank mag het geld dat klanten bij haar aanhouden gebruiken voor eigen beleggingen, kredieten aan derden en andere investeringen. Wanneer het daarmee niet goed gaat, dan is uw geld weg. U loopt dus risico op de bank. Omdat dat een reëel risico is, is er het deposito garantiestelsel.

Omdat DEGIRO niet een bank is, mag DEGIRO geen geld van haar klanten voor eigen investeringen gebruiken. Alle geldstromen gaan via een apart bewaarbedrijf. Geld dat u overmaakt wordt door DEGIRO (op basis van doorlopende Order) direct voor u belegd in Participaties in een van de Cash Funds. De Cash Funds zijn beleggingsfondsen die als doel hebben om met zo min mogelijk risico een rendement te behalen dat iets lager ligt dan de reguliere marktrente in de betreffende valuta. Voor meer informatie omtrent de beleggingen in de Cash Funds kunt u hier terecht.

U houdt bij DEGIRO dus geen geld aan. Met de doorlopende order wordt geld dat DEGIRO van of voor u ontvangt steeds direct belegd in een Cash Fund. De waarde van het Cash Fund kan fluctueren. Net zoals dat bij iedere andere belegging het geval is. Zie daarvoor de ebi van het Cash Fund. Indien u niet of minder wilt beleggen in het Cash Fund, dan kunt u de waarde van uw beleggingen in het Cash Fund door de aankoop van door u gekozen Financiële Instrumenten op een andere wijze beleggen, of aan DEGIRO een Instructie geven om een bedrag aan geld naar uw Tegenrekening te boeken.

Alle bezittingen binnen de Cash Funds worden volledig gescheiden aangehouden door een van de beheerder onafhankelijke rechtspersoon en lopen geen risico bij een eventueel faillissement van DEGIRO of van de beheerder.