Air Liquide aandelen

Bekijk hieronder de aandelenkoers van Air Liquide en kom meer te weten over dit aandeel.

Koers Air Liquide

 (
Datum
Tijd

Kosten calculator

Transactiekosten

0,00

Externe handlingskosten

0,00

Connectiviteitskosten

0,00

Kosten DEGIRO

0,00

Schatting bied-laat
spreadkosten

0,001

Totale kosten

0,00

1. De bied-laat spreadkosten ontstaan uit het verschil waarvoor een product kan worden gekocht en verkocht. Om deze kosten te schatten hebben wij binnen de verschillende producttypes een selectie gemaakt op basis van bepaalde criteria. Middels deze selectie en het vastleggen van de spread op verschillende tijdstippen zijn we tot gemiddelde waardes gekomen. Dit zijn impliciete kosten, zijn niet afkomstig van DEGIRO en worden niet als zodanig van uw rekening afgeschreven.

Voor een overzicht van alle beleggingsmogelijkheden en bijbehorende kosten, bekijk onze tarievenpagina.

+/- +/-%
YTD

1D

1W

1M

3M

6M

1Y

3Y

5Y

Naam Laatst Verschil Valuta

Historie van Air Liquide

De Franse multinational Air Liquide is opgericht in 1902. George Claude, student aan de ESPCI (Hogere School voor Industriële Natuurkunde en Scheikunde van Parijs) had na twee jaar onderzoek een proces ontwikkeld om lucht vloeibaar te maken. Hierdoor kon hij de componenten van lucht (zuurstof, stikstof, argon) van elkaar scheiden. Zijn klasgenoot Paul Delorme investeerde in een persluchtmotor en hielp Claude zijn uitvinding te commercialiseren. Delorme haalde ingenieurs over om het project financieel te ondersteunen en zette een naamloze vennootschap op, met al snel een kapitaal van 100.000 frank. In 1905 openden zij de eerste fabriek in Frankrijk, die al snel werd gevolgd door vier andere. Delorme werd de eerste president van ‘L'Air liquide’ (letterlijk ‘de vloeibare lucht’. Later vereenvoudigden ze de naam tot Air Liquide), en zorgde voor expansie van de onderneming. Al in 1906 begon een internationale uitbreiding: eerst in België, vervolgens in Japan (1907), in Spanje en Italië (1909), in Canada (1911), en tot slot in Hong Kong en Shanghai. Tot eind jaren dertig was de groei succesvol, en het bedrijf zeer gezond, maar tijdens de Tweede Wereldoorlog stagneerden de activiteiten. Na de oorlog zag het bedrijf zich genoodzaakt de activiteiten te vernieuwen en uit te breiden. Jean Delorme, zoon van Paul en diens opvolger als bestuursvoorzitter, richtte zich op duikerspakken, zuurstofflessen en ademautomaten voor duikuitrustingen. Hiermee schiep Air Liquide de basis van het moderne, gepopulariseerde duiken. Daarna breidden de activiteiten zich steeds verder uit. In 1957 begon Air Liquide met projecten in de grootschalige gasindustrie en bouwde leidingnetwerken over de hele wereld. Uit de ervaringen met de duikersuitrusting vloeiden ook activiteiten in de ruimtevaart voort. In de jaren zestig kocht Air Liquide American Cryogenics, een bedrijf dat producten maakte die kunnen functioneren bij extreem lage temperaturen.

Vanaf de jaren negentig ging Air Liquide zich bezighouden met de gezondheidszorg. In 1995 werd Air Liquide Santé opgericht: een onderneming die medische gassen en materialen produceert voor de medische sector, in het ziekenhuis en bij patiënten thuis. Ook de dienstverlening om patiënten deze apparatuur te helpen gebruiken neemt Air Liquide voor zijn rekening. Hiervoor kocht het in 2012 bijvoorbeeld het Spaanse bedrijf Gasmedi, het derde grootste Spaanse bedrijf in de thuiszorgsector. In 2012 richtte Air Liquide een joint venture op met het Belgische Solvay voor de productie van gefluoreerde gassen voor flatscreens en zonnepanelen. Hiermee begaf Air Liquide zich ook op het vlak van zeer geavanceerde materialen en toepassingen. Vanuit die activiteiten richtte Air Liquide ALIAD (‘Air Liquide Investissement d'Avenir et de Démonstration’) op, een durfkapitaalfonds dat zich toelegt op investeringen in hightech startups die actief zijn in de gezondheidszorg, hernieuwbare energie en digitale ontwikkelingen. Het fonds vestigde zich in een innovatielaboratorium in Parijs. ALIAD heeft ook geïnvesteerd in startups die gespecialiseerd zijn in de ‘Internet of Things’ (Sigfox in 2015) en kunstmatige intelligentie (Proxem in 2016). In 2018 opende Air Liquide de Paris Innovation Campus, om daarin een deeptech start-up accelerator te ontwikkelen.

Ondanks alle innovaties, bleef Air Liquide zich ook doorontwikkelen op het gebied van industriële gassen. In 2016 nam het het Amerikaanse Airgas over voor 13,4 miljard dollar. In 2018 kondigde de onderneming investeringen aan in Azië, onder andere om de bouw van productie-eenheden voor ultra-zuivere stikstof te financieren, een ‘draaggas, dat in verschillende elektronische toepassingen wordt gebruikt. In 2020 kondigde het management een investering aan in de bouw van een productie-eenheid in China, een luchtgasscheidingseenheid in Lingang.

Door zijn ervaringen met allerhande gassen te combineren met zijn medische expertise, was Air Liquide in staat om tussen maart en mei 2020 in vijftig dagen tijd bijna tienduizend beademingsapparaten te leveren aan Franse ziekenhuizen, om de Covid-19 pandemie het hoofd te bieden.

De beursgang van Air Liquide

Air Liquide is genoteerd aan Euronext Paris (ticker AI, isincode FR0000120073) en maakt deel uit van de CAC 40, Dow Jones Euro Stoxx 50 en Euronext 100 aandelenindices. De eerste beursintroductie op de beurs van Parijs van Air Liquide was al in 1913. Oprichter Paul Delorme maakte dankbaar gebruik van de interesse voor zijn onderneming. In die periode begonnen investeerders de potentie te zien van moderne, snel groeiende industriële bedrijven, ten koste van de veel statischer spoorweg- en bankaandelen, waarmee de beurs tot dan toe vooral was gevuld.

Bedrijfsstrategie en toekomst

Ondanks de op het oog zo sterk uiteenlopende activiteiten, komt de omzet van Air Liquide voor 95% uit bezigheden die met gas te maken hebben. De basis van het bedrijf is dus eigenlijk hetzelfde gebleven, het heeft er alleen een uitgebreide periferie omheen gebouwd. Het is een strategische keuze die eigenlijk al vlak na de Tweede Wereldoorlog werd gemaakt, toen Air Liquide met nieuwe activiteiten zijn core business relevant hield. Het produceert wereldwijd nog steeds zuurstof, stikstof en argon door het vloeibaar maken en destilleren van lucht. Ook maakt het waterstof en koolmonoxide uit aardgas en stoom. Een belangrijk deel van de omzet komt uit de grootschalige productie van deze industriële gassen (divisie ‘Large Industries”). De klanten (‘large industries’ uit de chemie, petrochemie, raffinage en metallurgie) verbruiken grote hoeveelheden gas en energie. Deze gassen worden rechtstreeks geproduceerd op de fabrieksterreinen van de klant in units die zijn ontworpen, gebouwd en geëxploiteerd door Air Liquide. Air Liquide voert de gassen via directe pijpleidingen aan, waarvan het het langste netwerk ter wereld heeft (meer dan 9.400 kilometer). De meest uitgebreide units liggen in West-Europa en in de Verenigde Staten, aan de kust van de Golf van Mexico. Het Europese pijpleidingendistributienetwerk is 2.225 kilometer lang en loopt van Rotterdam tot Duinkerken via Antwerpen, Gent en Brussel. De productie-installaties van Air Liquide zijn hierop aangesloten. Het waterstofdistributienetwerk, waarvan de aanleg al in 1938 begon, strekt zich uit over 240 km . Het vereist aanzienlijke investeringen, om zo’n ​​enorme productie te kunnen garanderen. Air Liquide sluit daarom leveringscontracten op lange termijn af (meestal vijftien jaar) en koppelt de verkoopprijzen aan de kostprijs van de grondstoffen (aardgas en elektriciteit). Om het milieu te ontzien heeft Air Liquide ook een aantal warmtekrachtkoppelingsinstallaties bij deze grote klanten aangelegd.

Voor zeer uiteenlopende sectoren in het midden- en kleinbedrijf (divisie ‘Industrial Merchant’) levert Air Liquide gassen in kleine en middelgrote hoeveelheden. Deze gassen worden in vloeibare vorm, verpakt in flessen en tanks, via opleggers aangeleverd en opgeslagen, of rechtstreeks geproduceerd op het bedrijfsterrein van grotere klanten. Air Liquide levert ook aan fabrikanten van halfgeleiders, TFT-LCD-schermen en zonnepanelen. Het gaat om zeer zuivere gassen, chemische vloeistoffen en apparatuur om deze vloeistoffen te verwerken (divisie ‘Electronics’). Dit vindt vooral plaats in Azië, daar bevinden zich de meeste klanten. In mindere mate is ‘Electronics’ ook in Amerika en Europa actief.

Tot slot is Air Liquide zoals gezegd werkzaam in de medische wereld (divisie ‘Healthcare’). In de thuiszorg zorgt het voor de toevoer van zuurstof en toegepaste apparatuur. In het ziekenhuis is het farmaceutisch laboratorium Air Liquide Santé France gespecialiseerd in gassen voor medisch gebruik. Het produceert, distribueert, ontwikkelt, installeert en onderhoudt de apparatuur en geeft informatie over het juiste gebruik ervan. In Eindhoven is VitalAire gevestigd, een dochteronderneming die zich bezighoudt met lucht- en zuurstoftoevoer voor patiënten met o.a. slaapapneu en ademproblemen. De uiteenlopende expertise van Air Liquide droeg sterk bij aan het succes van de beademingsapparatuur die het ontwikkelde voor de hulp aan Covid patiënten.

Kwartaalcijfers/jaarcijfers van Air Liquide

De cijfers van het eerste kwartaal van 2022 waren uitstekend, een overtuigende voortzetting van de groei uit 2021, ondanks de oorlog in Oekraïne en de inflatie. De omzet was €6,9 miljard, een groei van bijna 8% tot ten opzichte van het eerste kwartaal van 2020.

Air Liquide is zeer tevreden over de prestaties in heel 2021. De groepsomzet bedroeg €23,3 miljard, een stijging van 8,2% tegenover 2020. De nettowinst bedroeg €2.6 miljard, wat een winst per aandeel betekent van €5,45. Dat is 5,5% meer dan in 2020. Deze prestaties zijn uitstekend gezien de invloed van corona en de stijgende energieprijzen in de tweede helft van het jaar. Volgens het management is Air Liquide perfect voorbereid op de toekomstige markten, omdat het zich actief bezighoudt met klimaatverandering en de energietransitie, en verwacht dat hier steeds meer werk uit zal voortkomen. Bijdragen aan een duurzame toekomst is de kern van het bedrijf.

Lees hier het volledige jaarverslag.

Actief in de energietransitie

Air Liquide beweegt zich vanuit zijn expertise van gas voortdurend op nieuwe gebieden. Zo begeeft het zich de laatste jaren ook op het gebied van de energietransitie, met name op het gebied van schoon vervoer, nieuwe energiebronnen, en wetenschappelijk onderzoek (vooral voor de ruimtevaartindustrie). Deze bedrijfstak omvat ook een maritieme afdeling, die het gebruik van gas ontwikkelt bij de productie van offshore-energie en het transport van moleculen met een hoge toegevoegde waarde. De activiteiten van Air Liquide op het gebied van nieuwe energiebronnen zijn vooral gericht op projecten met waterstofenergie, biomethaan en gekoeld transport. Het beheersen van de waterstofketen, van de productie tot de opslag en de distributie, is een belangrijk onderzoeksgebied bij Air Liquide, dat sterk geïnteresseerd is in de toepassingen van waterstofenergie in transportmiddelen, uiteenlopend van de ruimtevaartsector tot de auto-industrie. Het bedrijf neemt deel aan de ontwikkeling van waterstofstations over de hele wereld. Air Liquide neemt ook deel aan het HyBalance-project, dat tijdens periodes met harde wind de overtollig geproduceerde windenergie in Denemarken exploiteert om koolstofvrije waterstof te produceren voor industriële klanten en waterstoflaadstations.

De informatie in dit artikel is niet geschreven voor adviesdoeleinden en heeft evenmin als doel om investeringen aan te bevelen. Beleggen gaat gepaard met risico's. U kunt (een deel van) uw inleg verliezen. Wij adviseren u om enkel in financiële instrumenten te beleggen die aansluiten bij uw kennis en ervaring.

Bronnen: Air Liquide, Vitalaire, Nu.

 (
Datum
Tijd

Prestaties

Periode +/- +/-%
1W
1M
6M
YTD
1Y
5Y

Kosten calculator

Transactiekosten

0,00

Externe handlingskosten

0,00

Connectiviteitskosten

0,00

Kosten DEGIRO

0,00

Schatting bied-laat
spreadkosten

0,001

Totale kosten

0,00

1. De bied-laat spreadkosten ontstaan uit het verschil waarvoor een product kan worden gekocht en verkocht. Om deze kosten te schatten hebben wij binnen de verschillende producttypes een selectie gemaakt op basis van bepaalde criteria. Middels deze selectie en het vastleggen van de spread op verschillende tijdstippen zijn we tot gemiddelde waardes gekomen. Dit zijn impliciete kosten, zijn niet afkomstig van DEGIRO en worden niet als zodanig van uw rekening afgeschreven.

Voor een overzicht van alle beleggingsmogelijkheden en bijbehorende kosten, bekijk onze tarievenpagina.

Sector gerelateerde aandelen

Naam Laatst Valuta Verschil
backtotop

Je beleggingsreis begint hier

Open gratis een rekening en sluit je aan bij meer dan 2,5 miljoen beleggers op ons gebruiksvriendelijke platform.

Let op:
Beleggen gaat gepaard met risico’s. Je kunt (een deel van) je inleg verliezen. Wij adviseren je om enkel in financiële instrumenten te beleggen die aansluiten bij je kennis en ervaring. Dit is geen beleggingsadvies.

Met beleggen kun je jouw inleg verliezen.

icon_close

We willen mensen helpen om de beste beleggers te worden die ze kunnen zijn. Op ons gebruiksvriendelijke platform vind je een universum aan mogelijkheden en keuzes. Dit neemt drempels weg zodat beleggen iets voor iedereen wordt: beginners of experts. Je krijgt toegang tot een breed scala aan producten op meer dan 50 wereldwijde beurzen, zodat je de vrijheid hebt om te beleggen zoals jij wil. In onze wereld krijg je ook waar voor je geld. Dus, zonder ook maar iets te veranderen aan de hoge kwaliteit, veiligheid en het aanbod van onze diensten, bieden we ongelooflijk lage tarieven. Door jouw beleggingsbehoeftes voorop te stellen, zijn we uitgegroeid tot één van de meest toonaangevende online brokers van Europa. Meer dan 2,5 miljoen klanten en meer dan 100 internationale prijzen zijn een bewijs van dit succes.

flatexDEGIRO Bank Dutch Branch, een buitenlands bijkantoor van flatexDEGIRO Bank AG | Amstelplein 1, 1096HA Amsterdam | Telefoon: +31 20 2613072 | E-mail: klanten@degiro.nl | flatexDEGIRO Bank Dutch Branch is geregistreerd onder KvK-nummer 82510245. | flatexDEGIRO Bank Dutch Branch, handelend onder de naam DEGIRO, is het Nederlandse bijkantoor van flatexDEGIRO Bank AG. flatexDEGIRO Bank AG staat primair onder toezicht van de Duitse financiële toezichthouder (BaFin). In Nederland is flatexDEGIRO Bank Dutch Branch geregistreerd bij DNB en staat zij onder toezicht van de AFM en DNB. | flatexDEGIRO Bank AG is een door de Duitse financiële toezichthouder erkende Duitse bank en is geregistreerd bij de Duitse Kamer van Koophandel onder nummer HRB 105687.