Van Lanschot aandelen

Bekijk hieronder de aandelenkoers van Van Lanschot en kom meer te weten over dit aandeel.

Koers Van Lanschot

 (
Datum
Tijd

Kosten calculator

Transactiekosten

0,00

Externe handlingskosten

0,00

Kosten DEGIRO

0,00

Schatting bied-laat
spreadkosten

0,001

Totale kosten

0,00

1. De bied-laat spreadkosten ontstaan uit het verschil waarvoor een product kan worden gekocht en verkocht. Om deze kosten te schatten hebben wij binnen de verschillende producttypes een selectie gemaakt op basis van bepaalde criteria. Middels deze selectie en het vastleggen van de spread op verschillende tijdstippen zijn we tot gemiddelde waardes gekomen. Dit zijn impliciete kosten, zijn niet afkomstig van DEGIRO en worden niet als zodanig van uw rekening afgeschreven.

Voor een overzicht van alle beleggingsmogelijkheden en bijbehorende kosten, bekijk onze tarievenpagina.

+/- +/-%
YTD

1D

1W

1M

3M

6M

1Y

3Y

5Y

Naam Laatst Verschil Valuta

Historie van Van Lanschot

In 1737 schreef Cornelis van Lanschot de eerste inkopen voor zijn handel in koloniale waren bij in zijn ‘ontfangboek’. Hiermee begon het bestaan van Van Lanschot, de oudste bank in Nederland die nog zelfstandig is. Het bedrijf veranderde in de loop der eeuwen langzaam van een handelshuis in specerijen in een wealth manager. De oudste bewaard gebleven effectennota stamt uit 1784 en in 1816 bracht de bank zelfs een eigen munt in omloop, het ‘Lanschotje’.

Voor 1954 werden alle bankactiviteiten van Van Lanschot uitgeoefend vanuit het kantoor in Den Bosch. Daarna breidde de bank zijn activiteiten geleidelijk uit en opende nieuwe kantoren, vooral in het zuiden van Nederland. Vanaf de jaren zeventig nam Van Lanschot een aantal andere banken over en opende extra kantoren in het midden van het land. Tot 1978 was het een familiebedrijf. Daarna vormde het zich om tot de naamloze vennootschap F. van Lanschot Bankiers en zocht het externe financiering voor zijn expansie. Er kwam een Raad van Bestuur, waarvan overigens ook een Van Lanschot voorzitter werd. Het onafhankelijke bestaan van Van Lanschot kwam ten einde in 1990, doordat het Britse NatWest haar belang in de bank naar 80% uitbreidde.

In 1991 overleed bestuursvoorzitter Jan Cees van Lanschot. Er kwam voor het eerst een niet-Van Lanschot aan de top, Bert Heemskerk. Sinds 2021 is Maarten Edixhoven bestuursvoorzitter. Enkele afstammelingen van de familie Van Lanschot zijn inmiddels op andere vlakken bekend geworden. Zo is Reinier van Lanschot (1989) als covoorzitter van Volt Europa belangrijk in de politiek, en is Duco van Lanschot (1988) een bekende ondernemer.

In 2007 nam Van Lanschot Kempen & Co over. Kempen & Co was in 1903 in Amsterdam als zelfstandig effectenmakelaarsbedrijf opgericht door Arines Johannes Kempen en compagnon Martinus Dirk de Lange. Het bedrijf specialiseerde zich in de beurshandel van ondernemingen die actief waren in Nederlands-Indië. Van Lanschot versterkte met de overname zijn positie als onafhankelijke, gespecialiseerde wealth manager, en richtte zich op de opbouw en het behoud van vermogen. Private Banking, Asset Management en Merchant Banking werden kernactiviteiten. Door de overname verdubbelde het beheerd vermogen van Van Lanschot tot ruim €12 miljard. Asset Management en Merchant Banking opereren tegenwoordig onder de merknaam Van Lanschot Kempen. Het hoofdkantoor daarvan is in Amsterdam gevestigd.

Om haar aanbod naar vermogende particulieren en starters op de vermogensmarkt uit te breiden, richtte Van Lanschot in 2013 Evi van Lanschot op, een online spaar- en beleggingsplatform. Bestaande en nieuwe klanten in Nederland en België reageerden enthousiast; Evi slaat vooral aan bij een jongere doelgroep.

Naast Kempen heeft Van Lanschot de afgelopen decennia een aantal banken overgenomen die een belangrijke bijdrage leverden aan de groei en identiteit van het bedrijf. Met deze overnames versterkte Van Lanschot haar positie als bank voor de vermogende particulier en het familiebedrijf. Om het elitaire imago te versterken liet van Lanschot in 2018 onverwacht weten alle rekeningen op te zullen heffen van particulieren die niet voldoende vermogen bij de bank hadden ondergebracht. Klanten met geen of te weinig kapitaal moesten dit aanvullen tot 500.000 euro en konden zich dan ‘kwalificeren’ voor de private banking-dienstverlening.

Een aantal klanten voelden zich door deze maatregel beledigd door een "arrogante bank". Om zijn eigen rentelasten te compenseren, was Van Lanschot overigens een van de eerste banken die negatieve rente op het spaargeld van zijn klanten doorberekende.

De beursgang van Van Lanschot

In 1999 kreeg Van Lanschot een beursnotering aan de AEX [Ticker: VLK ISIN-code: NL0000302636.] Met de notering wilde het de toegang tot de kapitaalmarkt vergemakkelijken en zijn naamsbekendheid vergroten. Daarnaast wilde Van Lanschot door verbreding van de aandeelhoudersbasis zijn zelfstandige en onafhankelijke positie benadrukken. Het fonds is opgenomen in de AScX Index van small caps.

Bedrijfsstrategie en toekomst

De onderneming, die nu officieel Van Lanschot Kempen heet, hanteert inmiddels drie merknamen: Van Lanschot, Evi en Kempen, waarbij Van Lanschot als private bank diensten levert voor vermogende particulieren, ondernemers en familiebedrijven op het gebied van discretionair vermogensbeheer, advies, financiële planning, sparen, financieren en betalen. Evi van Lanschot biedt online vermogensbeheer en Kempen asset management en merchant banking. Het voornaamste doel is het behoud van bestaand en de opbouw van nieuw vermogen op een duurzame manier, zowel voor de klanten als voor de samenleving.

Van Lanschot Kempen ambieert een leidende positie in de relevante markten. Het wil de toonaangevende wealth manager in Nederland en België zijn. Het wil zijn solide risicoprofiel met een matige risicobereidheid handhaven, en streeft ernaar om zijn kapitaalbasis verder te optimaliseren. Daarnaast houdt de onderneming ook kapitaal vrij voor eventuele acquisities, en blijft het overtollig kapitaal aan de aandeelhouders uitkeren.

Van Lanschot Kempen wil zijn exclusieve imago koesteren en versterken. Daarom draagt het bij aan het behoud van Nederlands cultureel erfgoed. Het is sponsor van het Van Gogh Museum in Amsterdam en de Van Lanschot Kempen Kunstprijs, een prijs voor kunstenaars in de Benelux. Verder is de bank hoofdsponsor van Het Koninklijk Concertgebouw in Amsterdam.

Kwartaalcijfers / jaarcijfers Van Lanschot

Het nettoresultaat over het eerste kwartaal van 2022 is gedaald naar €25,1 miljoen (Q1 2021: €33,1 miljoen). De daling werd veroorzaakt door een incidentele, bijzondere last. In april 2022 heeft het Hof ’s-Hertogenbosch een, voor Van Lanschot Kempen onverwachte en ongunstige, uitspraak gedaan betreffende een rentederivatendossier. Hiervoor heeft de bank een voorziening moeten treffen van €9,9 miljoen ten laste van het Q1-resultaat.

Het onderliggend nettoresultaat is gestegen naar €35,7 miljoen (Q1 2021: €33,7 miljoen).

De provisieopbrengsten zijn sterk gestegen met 18% naar €106,1 miljoen (Q1 2021: €89,8 miljoen).

Over heel 2021 steeg de nettowinst van €49,8 miljoen naar €143,8 miljoen. Dit uitzonderlijke resultaat was onder meer te danken aan een groei van de provisie-inkomsten van 30%. Het totale vermogen onder beheer steeg met 13% naar €112,1 miljard.

Bestuursvoorzitter Maarten Edixhoven: “2021 was een zeer goed jaar voor Van Lanschot Kempen, met zowel organische als in-organische groei, een sterke nettowinst en een solide kapitaalpositie.”

Lees hier het volledige jaarverslag.

Dividend van Van Lanschot

Het dividendbeleid van Van Lanschot Kempen gaat ervan uit om tussen de 50% en 70% van het nettoresultaat als dividend aan de aandeelhouders uit te keren. Over 2021 keerde de bank een jaardividend van €2 uit.

De informatie in dit artikel is niet geschreven voor adviesdoeleinden en heeft evenmin als doel om investeringen aan te bevelen. Beleggen gaat gepaard met risico's. U kunt (een deel van) uw inleg verliezen. Wij adviseren u om enkel in financiële instrumenten te beleggen die aansluiten bij uw kennis en ervaring.

Bronnen: Van Lanschot Kempen, Stringfixer, RTL Nieuws, Dividendinfo

 (
Datum
Tijd

Prestaties

Periode +/- +/-%
1W
1M
6M
YTD
1Y
5Y

Kosten calculator

Transactiekosten

0,00

Externe handlingskosten

0,00

Kosten DEGIRO

0,00

Schatting bied-laat
spreadkosten

0,001

Totale kosten

0,00

1. De bied-laat spreadkosten ontstaan uit het verschil waarvoor een product kan worden gekocht en verkocht. Om deze kosten te schatten hebben wij binnen de verschillende producttypes een selectie gemaakt op basis van bepaalde criteria. Middels deze selectie en het vastleggen van de spread op verschillende tijdstippen zijn we tot gemiddelde waardes gekomen. Dit zijn impliciete kosten, zijn niet afkomstig van DEGIRO en worden niet als zodanig van uw rekening afgeschreven.

Voor een overzicht van alle beleggingsmogelijkheden en bijbehorende kosten, bekijk onze tarievenpagina.

Sector gerelateerde aandelen

Naam Laatst Valuta Verschil
backtotop

Je beleggingsreis begint hier

Open gratis een rekening en sluit je aan bij meer dan 2,5 miljoen beleggers op ons gebruiksvriendelijke platform.

Let op:
Beleggen gaat gepaard met risico’s. Je kunt (een deel van) je inleg verliezen. Wij adviseren je om enkel in financiële instrumenten te beleggen die aansluiten bij je kennis en ervaring. Dit is geen beleggingsadvies.

Met beleggen kun je jouw inleg verliezen.

icon_close

We willen mensen helpen om de beste beleggers te worden die ze kunnen zijn. Op ons gebruiksvriendelijke platform vind je een universum aan mogelijkheden en keuzes. Dit neemt drempels weg zodat beleggen iets voor iedereen wordt: beginners of experts. Je krijgt toegang tot een breed scala aan producten op meer dan 50 wereldwijde beurzen, zodat je de vrijheid hebt om te beleggen zoals jij wil. In onze wereld krijg je ook waar voor je geld. Dus, zonder ook maar iets te veranderen aan de hoge kwaliteit, veiligheid en het aanbod van onze diensten, bieden we ongelooflijk lage tarieven. Door jouw beleggingsbehoeftes voorop te stellen, zijn we uitgegroeid tot één van de meest toonaangevende online brokers van Europa. Meer dan 2,5 miljoen klanten en meer dan 100 internationale prijzen zijn een bewijs van dit succes.

flatexDEGIRO Bank Dutch Branch, een buitenlands bijkantoor van flatexDEGIRO Bank AG | Amstelplein 1, 1096HA Amsterdam | Telefoon: +31 20 2613072 | E-mail: klanten@degiro.nl | flatexDEGIRO Bank Dutch Branch is geregistreerd onder KvK-nummer 82510245. | flatexDEGIRO Bank Dutch Branch, handelend onder de naam DEGIRO, is het Nederlandse bijkantoor van flatexDEGIRO Bank AG. flatexDEGIRO Bank AG staat primair onder toezicht van de Duitse financiële toezichthouder (BaFin). In Nederland is flatexDEGIRO Bank Dutch Branch geregistreerd bij DNB en staat zij onder toezicht van de AFM en DNB. | flatexDEGIRO Bank AG is een door de Duitse financiële toezichthouder erkende Duitse bank en is geregistreerd bij de Duitse Kamer van Koophandel onder nummer HRB 105687.