Letter P

Wat zijn passiva?

Passiva zijn alle bronnen waarmee een onderneming gefinancierd is, zowel schulden als eigen vermogen. In feite zijn passiva alle investeringen in het bedrijf bij elkaar. Tegenover passiva staan activa, dit zijn juist de bezittingen van een persoon of bedrijf.

Activa en passiva in de bedrijfseconomie

Elk bedrijf heeft een balans die bestaat uit twee kanten. Aan de ene kant de activa, daar heeft de onderneming bezittingen staan, zoals aandelenkapitaal, gebouwen, cash voorraden en halffabrikaten of eindproducten. Aan de passiva-kant staat het vreemd vermogen, oftewel schulden en leningen, en het eigen vermogen (de uitstaande aandelen). Dit laatste wordt als schuld gezien omdat het in bezit is van de aandeelhouders. Op de balans zijn activa en passiva altijd gelijk aan elkaar.

Passiva bij beleggen

Het is goed om te weten wat de passiva van een bedrijf zijn, om zo de balans en de solvabiliteit goed te kunnen beoordelen. Door middel van fundementele analyse kunt u een beter inzicht krijgen in wat de werkelijke waarde van een aandeel nou eigenlijk is. Bekijk de pagina over fundamentele analyse in onze beleggersacademie om hier meer over te leren.

Open een rekening Terug

Let op:
Beleggen gaat gepaard met risico's. U kunt (een deel van) uw inleg verliezen. Wij adviseren u om enkel in financiële instrumenten te beleggen die aansluiten bij uw kennis en ervaring.

Logo

Actievoorwaarden €100 transactietegoed actie

Indien u voor 1 september 2022 uw DEGIRO rekening activeert, dan vergoeden wij €100 transactietegoed aan u. De volgende voorwaarden zijn van toepassing op een geldige deelname aan deze actie:

Actievoorwaarden

  • De actieperiode geldt t/m 31 augustus 2022.
  • Gedurende de actieperiode krijgen nieuwe klanten die een rekening hebben geactiveerd €100 transactietegoed toegekend.
  • Het €100 transactietegoed is geldig op gemaakte transactiekosten en externe handlingkosten in de periode t/m 30 september 2022.
  • De door u gemaakte transactiekosten en externe handlingkosten (tot een maximum van €100,-) worden begin oktober teruggestort op uw DEGIRO rekening.
  • Deze actie is alleen geldig voor nieuwe klanten met een Nederlandse DEGIRO rekening.
  • Om in aanmerking te komen voor deze actie dient de nieuwe klant een eerste storting ter identificatie te doen om zijn DEGIRO rekening te activeren.
  • Nieuwe klanten die hun registratie waren begonnen vóór de actieperiode, maar hun DEGIRO account activeren tijdens de actieperiode, komen ook in aanmerking voor deze actie.
  • Indien er al een account bestaat op het adres van de nieuwe klant, dan is deelname uitgesloten.
  • Elke nieuwe klant kan slechts eenmaal aanspraak maken op het transactietegoed.
  • Het transactietegoed is niet geldig op hefboomproducten en warrants.

Aanvaarding actievoorwaarden

Door deelname aan de actie accepteert de deelnemer automatisch de actievoorwaarden. DEGIRO mag de actie voortijdig beëindigen of de actievoorwaarden wijzigen. Eventuele wijzigingen communiceert DEGIRO via de klantensite.

Deelname

Deelname aan de actie staat open voor iedereen die t/m 31 augustus 2022 een rekening heeft geactiveerd bij DEGIRO.

icon_close