Letter S

Wat is solvabiliteit?

Solvabiliteit is de mate waarin een bedrijf of instelling in staat is om aan financiële verplichtingen te voldoen. Ondernemingen maken vaak gebruik van vreemd vermogen, d.w.z. afgesloten leningen en schulden. De solvabiliteit laat zien in hoeverre de onderneming, in het geval van een liquidatie, de verschaffers van vreemd vermogen kan terugbetalen. Vreemd vermogen staat aan de passiva-kant op de balans van een onderneming. Aan de andere kant heeft de onderneming eigen vermogen (activa) op de balans staan, zoals aandelenkapitaal, gebouwen, cash voorraden en halffabrikaten of eindproducten.

Solvabiliteit berekenen

Wanneer u de begin- of eindbalans van een bedrijf ter beschikking heeft is het mogelijk om de solvabiliteitsratio te berekenen. Het is op twee manieren te berekenen:

Formule 1: Solvabiliteitsratio = eigen vermogen / totaal vermogen

Formule 2: Solvabiliteitsratio = eigen vermogen / vreemd vermogen

Verhouding eigen en vreemd vermogen

De verhouding tussen het eigen en vreemd vermogen geeft aan in hoeverre de onderneming gebruikmaakt van vreemd vermogen. Dit is van belang op het moment dat u in een bedrijf wilt beleggen, aangezien een laag solvabiliteitsratio (een te groot vreemd vermogen) ertoe kan leiden dat een onderneming niet meer aan de financiële verplichtingen kan voldoen. In dat geval is het risico van de belegging groter dan wanneer de ratio hoger is.

Solvabiliteit en sentiment op de beurs

De solvabiliteit van een bedrijf kan een signaal uitgeven naar beleggers. Op het moment dat de onderneming gezonde cijfers kan laten zien is dat goed voor het vertrouwen van beleggers, wat resulteert in een positief sentiment op de beurs. Dit zal er in de meeste gevallen toe leiden dat de vraag naar (en daarmee de koers van) een bepaald aandeel stijgt, waardoor de waarde van het eigen vermogen toe zal nemen. Hierdoor neemt ook de solvabiliteit weer verder toe.

Wat is een goede solvabiliteit?

Over het algemeen geldt hoe hoger het solvabiliteitspercentage van een onderneming, hoe gezonder het bedrijf. Een solvabiliteitsratio van 25% – 40% wordt als gezond gezien. Het aannemen van vreemd vermogen kan echter ook onderdeel zijn van de strategie van een bedrijf. Een gezonde solvabiliteit verschilt ook per branche. Banken hebben bijvoorbeeld vaak een veel lagere solvabiliteit dan bedrijven uit andere sectoren. Dit is te verklaren met het feit dat banken relatief veel vreemd vermogen bezitten.

Solvabiliteit bij beleggen

Het berekenen van de solvabiliteit van een bedrijf is een onderdeel van fundamentele analyse. Bekijk de pagina over fundamentele analyse in onze beleggersacademie om hier meer over te leren.

Open een rekening Terug

Let op:
Beleggen gaat gepaard met risico's. U kunt (een deel van) uw inleg verliezen. Wij adviseren u om enkel in financiële instrumenten te beleggen die aansluiten bij uw kennis en ervaring.

Logo

Actievoorwaarden €100 transactietegoed actie

Indien u voor 1 juli 2022 uw DEGIRO rekening activeert, dan vergoeden wij €100 transactietegoed aan u. De volgende voorwaarden zijn van toepassing op een geldige deelname aan deze actie:

Actievoorwaarden

  • De actieperiode geldt t/m 30 juni 2022.
  • Gedurende de actieperiode krijgen nieuwe klanten die een rekening hebben geactiveerd €100 transactietegoed toegekend.
  • Het €100 transactietegoed is geldig op gemaakte transactiekosten en externe handlingkosten in de periode t/m 31 juli 2022.
  • De door u gemaakte transactiekosten en externe handlingkosten (tot een maximum van €100,-) worden begin augustus teruggestort op uw DEGIRO rekening.
  • Deze actie is alleen geldig voor nieuwe klanten met een Nederlandse DEGIRO rekening.
  • Om in aanmerking te komen voor deze actie dient de nieuwe klant een eerste storting ter identificatie te doen om zijn DEGIRO rekening te activeren.
  • Nieuwe klanten die hun registratie waren begonnen vóór de actieperiode, maar hun DEGIRO account activeren tijdens de actieperiode, komen ook in aanmerking voor deze actie.
  • Indien er al een account bestaat op het adres van de nieuwe klant, dan is deelname uitgesloten.
  • Elke nieuwe klant kan slechts eenmaal aanspraak maken op het transactietegoed.
  • Het transactietegoed is niet geldig op hefboomproducten en warrants.

Aanvaarding actievoorwaarden

Door deelname aan de actie accepteert de deelnemer automatisch de actievoorwaarden. DEGIRO mag de actie voortijdig beëindigen of de actievoorwaarden wijzigen. Eventuele wijzigingen communiceert DEGIRO via de klantensite.

Deelname

Deelname aan de actie staat open voor iedereen die t/m 30 juni 2022 een rekening heeft geactiveerd bij DEGIRO.

icon_close