Letter S

Wat is solvabiliteit?

Solvabiliteit is de mate waarin een bedrijf of instelling in staat is om aan financiële verplichtingen te voldoen. Ondernemingen maken vaak gebruik van vreemd vermogen, d.w.z. afgesloten leningen en schulden. De solvabiliteit laat zien in hoeverre de onderneming, in het geval van een liquidatie, de verschaffers van vreemd vermogen kan terugbetalen. Vreemd vermogen staat aan de passiva-kant op de balans van een onderneming. Aan de andere kant heeft de onderneming eigen vermogen (activa) op de balans staan, zoals aandelenkapitaal, gebouwen, cash voorraden en halffabrikanten of eindproducten.

Solvabiliteit berekenen

Wanneer u de begin- of eindbalans van een bedrijf ter beschikking heeft is het mogelijk om de solvabiliteitsratio te berekenen. Het is op twee manieren te berekenen:

Formule 1: Solvabiliteitsratio = eigen vermogen / totaal vermogen

Formule 2: Solvabiliteitsratio = eigen vermogen / vreemd vermogen

Verhouding eigen en vreemd vermogen

De verhouding tussen het eigen en vreemd vermogen geeft aan in hoeverre de onderneming gebruikmaakt van vreemd vermogen. Dit is van belang op het moment dat u in een bedrijf wilt beleggen, aangezien een laag solvabiliteitsratio (een te groot vreemd vermogen) ertoe kan leiden dat een onderneming niet meer aan de financiële verplichtingen kan voldoen. In dat geval is het risico van de belegging groter dan wanneer de ratio hoger is.

Solvabiliteit en sentiment op de beurs

De solvabiliteit van een bedrijf kan een signaal uitgeven naar beleggers. Op het moment dat de onderneming gezonde cijfers kan laten zien is dat goed voor het vertrouwen van beleggers, wat resulteert in een positief sentiment op de beurs. Dit zal er in de meeste gevallen toe leiden dat de vraag naar (en daarmee de koers van) een bepaald aandeel stijgt, waardoor de waarde van het eigen vermogen toe zal nemen. Hierdoor neemt ook de solvabiliteit weer verder toe.

Wat is een goede solvabiliteit?

Over het algemeen geldt hoe hoger het solvabiliteitspercentage van een onderneming, hoe gezonder het bedrijf. Een solvabiliteitsratio van 25% – 40% wordt als gezond gezien. Het aannemen van vreemd vermogen kan echter ook onderdeel zijn van de strategie van een bedrijf. Een gezonde solvabiliteit verschilt ook per branche. Banken hebben bijvoorbeeld vaak een veel lagere solvabiliteit dan bedrijven uit andere sectoren. Dit is te verklaren met het feit dat banken relatief veel vreemd vermogen bezitten.

Hoe vergroot een bedrijf zijn solvabiliteitspercentage

Optimaal voorraadbeheer

Veel bedrijfskapitaal zit opgeslagen in de voorraad die een bedrijf aanhoudt. Het probleem is echter dat dit kapitaal vast zit totdat de voorraad verkocht wordt. Bij een optimaal voorraadbeheer wordt er niet onnodig veel voorraad ingekocht. Voor de solvabiliteit is het beter als een bedrijf onnodige hoeveelheden voorraad als cash aanhoudt en verstandig inkoopt.

Uitgaven verkleinen, winst verhogen

Als er meer geld binnenkomt of minder geld wordt uitgegeven zal dit logischerwijs de solvabiliteit verhogen.

Facturen snel incasseren

Facturen die nog betaald moeten worden dragen niet bij aan de solvabiliteit. Bedrijven die strak op hun facturaties zitten en het kapitaal dat daaruit komt snel incasseren verbeteren hun solvabiliteit.

Solvabiliteit bij beleggen

Het berekenen van de solvabiliteit van een bedrijf is een onderdeel van fundamentele analyse. Bekijk de pagina over fundamentele analyse in onze beleggersacademie om hier meer over te leren.

Open een rekening Terug

Let op:
Beleggen gaat gepaard met risico’s. Je kunt (een deel van) je inleg verliezen. Wij adviseren je om enkel in financiële instrumenten te beleggen die aansluiten bij je kennis en ervaring. Dit is geen beleggingsadvies.

Met beleggen kun je jouw inleg verliezen.

icon_close

We willen mensen helpen om de beste beleggers te worden die ze kunnen zijn. Op ons gebruiksvriendelijke platform vind je een universum aan mogelijkheden en keuzes. Dit neemt drempels weg zodat beleggen iets voor iedereen wordt: beginners of experts. Je krijgt toegang tot een breed scala aan producten op meer dan 50 wereldwijde beurzen, zodat je de vrijheid hebt om te beleggen zoals jij wil. In onze wereld krijg je ook waar voor je geld. Dus, zonder ook maar iets te veranderen aan de hoge kwaliteit, veiligheid en het aanbod van onze diensten, bieden we ongelooflijk lage tarieven. Door jouw beleggingsbehoeftes voorop te stellen, zijn we uitgegroeid tot één van de meest toonaangevende online brokers van Europa. Meer dan 2,5 miljoen klanten en meer dan 100 internationale prijzen zijn een bewijs van dit succes.

flatexDEGIRO Bank Dutch Branch, een buitenlands bijkantoor van flatexDEGIRO Bank AG | Amstelplein 1, 1096HA Amsterdam | Telefoon: +31 20 2613072 | E-mail: klanten@degiro.nl | flatexDEGIRO Bank Dutch Branch is geregistreerd onder KvK-nummer 82510245. | flatexDEGIRO Bank Dutch Branch, handelend onder de naam DEGIRO, is het Nederlandse bijkantoor van flatexDEGIRO Bank AG. flatexDEGIRO Bank AG staat primair onder toezicht van de Duitse financiële toezichthouder (BaFin). In Nederland is flatexDEGIRO Bank Dutch Branch geregistreerd bij DNB en staat zij onder toezicht van de AFM en DNB. | flatexDEGIRO Bank AG is een door de Duitse financiële toezichthouder erkende Duitse bank en is geregistreerd bij de Duitse Kamer van Koophandel onder nummer HRB 105687.

Logo

Actievoorwaarden €100 transactietegoed actie

Indien je voor 1 juli 2024 jouw DEGIRO rekening activeert, dan vergoeden wij €100 transactietegoed aan je. De volgende voorwaarden zijn van toepassing voor een geldige deelname aan deze actie:

 • De actieperiode geldt t/m 30 juni 2024.
 • Gedurende de actieperiode krijgen nieuwe klanten die een rekening hebben geactiveerd €100 transactietegoed toegekend.
 • Het €100 transactietegoed is geldig op gemaakte transactiekosten en externe handlingkosten in de periode t/m 31 juli 2024.
 • Kosten voor valuta afhandeling (AutoFX en handmatige valutaconversie) worden niet vergoed in deze promotie.
 • De door jou gemaakte transactiekosten en externe handlingkosten (tot een maximum van €100,-) worden begin augustus 2024 teruggestort op jouw DEGIRO rekening.
 • Deze actie is alleen geldig voor nieuwe klanten met een Nederlandse DEGIRO rekening.
 • Zodra je de Cliënt Overeenkomst hebt ondertekend, wordt je account geactiveerd en begint de actieperiode.
 • Om het transactietegoed van €100 te gebruiken moet de nieuwe klant eerst een storting doen (minimaal €0,01).
 • Nieuwe klanten die hun registratie zijn begonnen vóór de actieperiode, maar hun DEGIRO account activeren tijdens de actieperiode, komen ook in aanmerking voor deze actie.
 • Indien er al een account bestaat op het adres van de nieuwe klant, dan is deelname uitgesloten.
 • Elke nieuwe klant kan slechts eenmaal aanspraak maken op het transactietegoed.
 • Het transactietegoed is niet geldig op hefboomproducten en warrants.
 • Nederlandse wetgeving is van toepassing op deze actie.

Aanvaarding actievoorwaarden

Door deelname aan de actie accepteert de deelnemer automatisch de actievoorwaarden. DEGIRO mag de actie op elk moment voor de genoemde vervaldatum beëindigen of de actievoorwaarden wijzigen. Eventuele wijzigingen communiceert DEGIRO via de site.

Deelname

Deelname aan de actie staat open voor iedereen die t/m 30 juni 2024 een rekening heeft geactiveerd bij DEGIRO.

icon_close