Letter S

Wat is een strip?

Een strip is een splitsing van een obligatie waarbij de mantel (hoofdsom) en de coupon(s) (rente) worden gesplitst. Deze rechten worden vervolgens verhandeld als zelfstandige beleggingsproducten.

Wat is strippen?

Strippen is het doen van zo’n scheiding van mantel en coupons binnen een obligatie. Het wordt gedaan door een bank of een effectenhuis.

Hoe werkt een strip?

Een obligatie bestaat uit een mantel en coupons. De mantel geeft het recht op terugbetaling van de hoofdsom. De coupons geven het recht op de opeenvolgende interestbetalingen (rente). Na het strippen worden zowel de mantel (= het geleende bedrag) als de coupons een nulcouponobligatie (zero coupon bond).

Voorbeeld:

Als een investeringsbank een treasury note van €50 miljoen heeft dat vijf jaar lang jaarlijks 5% rente uitbetaalt, zou deze obligatie door een couponstripping veranderen in zes nieuwe nulcouponobligaties: een obligatie van €50 miljoen die binnen vijf jaar vervalt en vijf obligaties van €2,5 miljoen (5% x €50 miljoen) die elk in een van de komende vijf jaar zouden vervallen. Elke obligatie wordt verkocht tegen een andere korting dan de nominale waarde op basis van de looptijd.

Beleggen in obligaties bij DEGIRO

Bij DEGIRO kunt u overheids- en bedrijfsobligaties online kopen. De transactiekosten zijn afhankelijk van de uitwisseling. Daarnaast hebben wij een kernselectie van obligaties die tegen lagere kosten kunnen worden verhandeld. In tegenstelling tot andere financiële instrumenten, worden obligaties niet geprijsd in valuta maar in een percentage van de nominale waarde, zodat het gemakkelijker is om de effectieve rentevoet te berekenen. Wilt u meer weten over het kopen van een obligatie, bekijk dan de video. In onze beleggersacademie leest u meer over wat obligaties zijn, wat voor soort obligaties er zijn en wat de voordelen en risico’s zijn van beleggen in obligaties.

Let op: Beleggen gaat gepaard met risico's. U kunt (een deel van) uw inleg verliezen. Wij adviseren u om enkel in financiële instrumenten te beleggen die aansluiten bij uw kennis en ervaring.

Let op:
Beleggen gaat gepaard met risico's. U kunt (een deel van) uw inleg verliezen. Wij adviseren u om enkel in financiële instrumenten te beleggen die aansluiten bij uw kennis en ervaring.