Letter V

Wat is valuta?

Valuta is een ander woord voor munteenheid of geldsoort. Landen of gebieden hebben vaak een eigen valuta. Zo heeft Europa bijvoorbeeld de Euro, die wij ook in Nederland gebruiken. Andere voorbeelden zijn de Amerikaanse Dollar (USD), de Britse Pond en de Japanse Yen. De waarde van een munteenheid fluctueert. Deze bewegingen zijn te zien in de wisselkoersen. Factoren als internationale handel, monetair beleid en inflatie hebben invloed op de waarde van een valuta. Hierdoor kan de wisselkoers van minuut tot minuut verschillen. Er kan ook in valuta worden gehandeld.

Valutarisico

Valutarisico, ook wel bekend als wisselkoersrisico of FX risico, is het risico dat uw activa als belegger negatief worden beïnvloed door valuta-afschrijving. Bent u van plan om in buitenlandse producten te beleggen, dan is het van belang dat u rekening houdt met valutaschommelingen. Valutaschommelingen kunnen namelijk een significante invloed hebben op uw opbrengsten, zowel in positieve als negatieve zin. In ons kenniscentrum vindt u een uitgebreide uitleg over valutarisico.

Valuta-afhandeling bij DEGIRO

Ons platform geeft u toegang tot beurzen van over de hele wereld. Hierdoor moet u mogelijk voor bepaalde producten geld wisselen naar een andere valuta. Wij bieden u de mogelijkheid om dit op twee manieren te doen. Deze korte instructievideo legt uit hoe u via ons platform geld kunt wisselen naar een andere valuta.

Let op: Beleggen gaat gepaard met risico's. U kunt (een deel van) uw inleg verliezen. Wij adviseren u om enkel in financiële instrumenten te beleggen die aansluiten bij uw kennis en ervaring.

Let op:
Beleggen gaat gepaard met risico's. U kunt (een deel van) uw inleg verliezen. Wij adviseren u om enkel in financiële instrumenten te beleggen die aansluiten bij uw kennis en ervaring.