Letter Z

Wat is een zero coupon obligatie?

Een zero coupon obligatie is een obligatie waarbij de belegger geen periodieke rentevergoeding ontvangt. In plaats daarvan krijgt de belegger bij aankoop een grote korting ten opzichte van de nominale waarde.

Daarnaast wordt er geen tussentijdse betaling gedaan. In plaats daarvan krijgt de belegger aan het einde van de termijn een van tevoren afgesproken bedrag uitgekeerd. Dit type obligatie wordt ook wel nulcouponobligatie, of zero coupon bond (in het Engels) genoemd.

Wat is een obligatie?

Een obligatie is een schuldbewijs waarmee een belegger geld leent aan een uitgevende entiteit. In ruil krijgt de belegger rente uitbetaald. Dit wordt ook wel ‘couponrente’ genoemd. Simpel gezegd, is een obligatie een vorm van een lening. De koper van een obligatie is per definitie een kredietgever. Het uitgeven van obligaties is één van de mogelijkheden voor bedrijven om zichzelf te financieren. Over het algemeen moet een obligatie na verloop van tijd worden terugbetaald op een vooraf afgesproken datum (vaak na 1 tot 10 jaar). Tot die datum ontvangt de obligatiehouder (de belegger) vaste rentebetalingen. Uitgevende entiteiten kunnen bedrijven, steden of zelfs nationale overheden zijn.

Voorbeeld van een coupon:

De coupon (of couponrente) is de rentevoet, die door de uitgevende entiteit wordt betaald. Een obligatie van €1.000,- met een coupon van 5% betaalt bijvoorbeeld €50,- per jaar uit. Het woord coupon is afkomstig uit de tijd dat obligaties daadwerkelijk een papieren coupon hadden die aan de betaling kon worden geconverteerd.

Voordelen van een (zero coupon) obligatie

Zero-coupon obligaties zijn geschikt voor passieve beleggers. Het belangrijkste voordeel van beleggen in zero coupon obligaties is dat ze vaak ver onder de nominale waarde worden uitgegeven, omdat de belegger geen tussentijdse rente ontvangt. Andere voordelen, die ook bij andere obligatievormen voorkomen, zijn:

 • Lager risico: obligaties hebben een lager risico dan aandelen. Mocht een land of bedrijf failliet gaan, dan maken obligatiehouders meer kans op een eventuele uitkering dan aandeelhouders.
 • Vaste einddatum: mits het uitgevende bedrijf of overheid niet failliet gaat, krijgt u op het einde van de looptijd uw geld terug. Koopt u een obligatie van een land als Nederland of Duitsland, dan is dit zo goed als gegarandeerd. De kredietwaardigheid van deze landen is namelijk hoog (AAA).
 • Rating: de meeste obligaties hebben een rating, bijvoorbeeld AAA (zeer veilig) of BB (minder veilig). Zo kunt u als belegger gemakkelijk zien hoe de uitgevende instelling er financieel voor staat.

Nadelen van een (zero coupon) obligatie

Beleggen in zero coupon obligaties heeft ook een aantal nadelen. Het grootste nadeel van beleggen in een zerocoupon obligatie is dat u geen tussentijdse betalingen ontvangt. Een ander nadeel is dat u risico’s loopt. Voornamelijk de volgende risico’s spelen een rol als u belegt in (zero coupon) obligaties:

 • Marktrisico: dit is het risico dat u loopt op een sterke daling in de markt, waardoor uw belegging in waarde daalt.
 • Renterisico: dit is het risico dat de waarde van beleggingen daalt wanneer de rente stijgt. Dit risico speelt zeker bij obligaties een grote rol, vooral bij obligaties met een lange duratie.
 • Inflatierisico: inflatie kan ook een risico vormen bij beleggen. Dit is echter alleen het geval wanneer de inflatie het rendement overstijgt, zoals dat bij de spaarrente al het geval is.
 • Kredietrisico: dit is het risico dat de uitgever van de obligatie niet aan zijn betalingen kan voldoen. U ontvangt dan de hoofdsom niet terug.
Open een rekening Terug

Let op:
Beleggen gaat gepaard met risico’s. Je kunt (een deel van) je inleg verliezen. Wij adviseren je om enkel in financiële instrumenten te beleggen die aansluiten bij je kennis en ervaring. Dit is geen beleggingsadvies.

Met beleggen kun je jouw inleg verliezen.

icon_close

We willen mensen helpen om de beste beleggers te worden die ze kunnen zijn. Op ons gebruiksvriendelijke platform vind je een universum aan mogelijkheden en keuzes. Dit neemt drempels weg zodat beleggen iets voor iedereen wordt: beginners of experts. Je krijgt toegang tot een breed scala aan producten op meer dan 50 wereldwijde beurzen, zodat je de vrijheid hebt om te beleggen zoals jij wil. In onze wereld krijg je ook waar voor je geld. Dus, zonder ook maar iets te veranderen aan de hoge kwaliteit, veiligheid en het aanbod van onze diensten, bieden we ongelooflijk lage tarieven. Door jouw beleggingsbehoeftes voorop te stellen, zijn we uitgegroeid tot één van de meest toonaangevende online brokers van Europa. Meer dan 2,5 miljoen klanten en meer dan 100 internationale prijzen zijn een bewijs van dit succes.

flatexDEGIRO Bank Dutch Branch, een buitenlands bijkantoor van flatexDEGIRO Bank AG | Amstelplein 1, 1096HA Amsterdam | Telefoon: +31 20 2613072 | E-mail: klanten@degiro.nl | flatexDEGIRO Bank Dutch Branch is geregistreerd onder KvK-nummer 82510245. | flatexDEGIRO Bank Dutch Branch, handelend onder de naam DEGIRO, is het Nederlandse bijkantoor van flatexDEGIRO Bank AG. flatexDEGIRO Bank AG staat primair onder toezicht van de Duitse financiële toezichthouder (BaFin). In Nederland is flatexDEGIRO Bank Dutch Branch geregistreerd bij DNB en staat zij onder toezicht van de AFM en DNB. | flatexDEGIRO Bank AG is een door de Duitse financiële toezichthouder erkende Duitse bank en is geregistreerd bij de Duitse Kamer van Koophandel onder nummer HRB 105687.

Logo

Actievoorwaarden €100 transactietegoed actie

Indien je voor 1 mei 2024 jouw DEGIRO rekening activeert, dan vergoeden wij €100 transactietegoed aan je. De volgende voorwaarden zijn van toepassing op een geldige deelname aan deze actie:

 • De actieperiode geldt t/m 30 april 2024.
 • Gedurende de actieperiode krijgen nieuwe klanten die een rekening hebben geactiveerd €100 transactietegoed toegekend.
 • Het €100 transactietegoed is geldig op gemaakte transactiekosten en externe handlingkosten in de periode t/m 31 mei 2024.
 • Kosten voor valuta afhandeling (AutoFX en handmatige valutaconversie) worden niet vergoed in deze promotie.
 • De door jou gemaakte transactiekosten en externe handlingkosten (tot een maximum van €100,-) worden begin juni 2024 teruggestort op jouw DEGIRO rekening.
 • Deze actie is alleen geldig voor nieuwe klanten met een Nederlandse DEGIRO rekening.
 • Zodra je de Cliënt Overeenkomst hebt ondertekend, wordt je account geactiveerd en begint de actieperiode.
 • Om het transactietegoed van €100 te gebruiken moet de nieuwe klant eerst een storting doen (minimaal €0,01).
 • Nieuwe klanten die hun registratie zijn begonnen vóór de actieperiode, maar hun DEGIRO account activeren tijdens de actieperiode, komen ook in aanmerking voor deze actie.
 • Indien er al een account bestaat op het adres van de nieuwe klant, dan is deelname uitgesloten.
 • Elke nieuwe klant kan slechts eenmaal aanspraak maken op het transactietegoed.
 • Het transactietegoed is niet geldig op hefboomproducten en warrants.
 • Nederlandse wetgeving is van toepassing op deze actie.

Aanvaarding actievoorwaarden

Door deelname aan de actie accepteert de deelnemer automatisch de actievoorwaarden. DEGIRO mag de actie op elk moment voor de genoemde vervaldatum beëindigen of de actievoorwaarden wijzigen. Eventuele wijzigingen communiceert DEGIRO via de site.

Deelname

Deelname aan de actie staat open voor iedereen die t/m 30 april 2024 een rekening heeft geactiveerd bij DEGIRO.

icon_close