Letter Z

Wat is een zero coupon obligatie?

Een zero coupon obligatie is een obligatie waarbij de belegger geen periodieke rentevergoeding ontvangt. In plaats daarvan krijgt de belegger bij aankoop een grote korting ten opzichte van de nominale waarde.

Daarnaast wordt er geen tussentijdse betaling gedaan. In plaats daarvan krijgt de belegger aan het einde van de termijn een van tevoren afgesproken bedrag uitgekeerd. Dit type obligatie wordt ook wel nulcouponobligatie, of zero coupon bond (in het Engels) genoemd.

Wat is een obligatie?

Een obligatie is een schuldbewijs waarmee een belegger geld leent aan een uitgevende entiteit. In ruil krijgt de belegger rente uitbetaald. Dit wordt ook wel ‘couponrente’ genoemd. Simpel gezegd, is een obligatie een vorm van een lening. De koper van een obligatie is per definitie een kredietgever. Het uitgeven van obligaties is één van de mogelijkheden voor bedrijven om zichzelf te financieren. Over het algemeen moet een obligatie na verloop van tijd worden terugbetaald op een vooraf afgesproken datum (vaak na 1 tot 10 jaar). Tot die datum ontvangt de obligatiehouder (de belegger) vaste rentebetalingen. Uitgevende entiteiten kunnen bedrijven, steden of zelfs nationale overheden zijn.

Voorbeeld van een coupon:

De coupon (of couponrente) is de rentevoet, die door de uitgevende entiteit wordt betaald. Een obligatie van €1.000,- met een coupon van 5% betaalt bijvoorbeeld €50,- per jaar uit. Het woord coupon is afkomstig uit de tijd dat obligaties daadwerkelijk een papieren coupon hadden die aan de betaling kon worden geconverteerd.

Voordelen van een (zero coupon) obligatie

Zero-coupon obligaties zijn geschikt voor passieve beleggers. Het belangrijkste voordeel van beleggen in zero coupon obligaties is dat ze vaak ver onder de nominale waarde worden uitgegeven, omdat de belegger geen tussentijdse rente ontvangt. Andere voordelen, die ook bij andere obligatievormen voorkomen, zijn:

 • Lager risico: obligaties hebben een lager risico dan aandelen. Mocht een land of bedrijf failliet gaan, dan maken obligatiehouders meer kans op een eventuele uitkering dan aandeelhouders.
 • Vaste einddatum: mits het uitgevende bedrijf of overheid niet failliet gaat, krijgt u op het einde van de looptijd uw geld terug. Koopt u een obligatie van een land als Nederland of Duitsland, dan is dit zo goed als gegarandeerd. De kredietwaardigheid van deze landen is namelijk hoog (AAA).
 • Rating: de meeste obligaties hebben een rating, bijvoorbeeld AAA (zeer veilig) of BB (minder veilig). Zo kunt u als belegger gemakkelijk zien hoe de uitgevende instelling er financieel voor staat.

Nadelen van een (zero coupon) obligatie

Beleggen in zero coupon obligaties heeft ook een aantal nadelen. Het grootste nadeel van beleggen in een zerocoupon obligatie is dat u geen tussentijdse betalingen ontvangt. Een ander nadeel is dat u risico’s loopt. Voornamelijk de volgende risico’s spelen een rol als u belegt in (zero coupon) obligaties:

 • Marktrisico: dit is het risico dat u loopt op een sterke daling in de markt, waardoor uw belegging in waarde daalt.
 • Renterisico: dit is het risico dat de waarde van beleggingen daalt wanneer de rente stijgt. Dit risico speelt zeker bij obligaties een grote rol, vooral bij obligaties met een lange duratie.
 • Inflatierisico: inflatie kan ook een risico vormen bij beleggen. Dit is echter alleen het geval wanneer de inflatie het rendement overstijgt, zoals dat bij de spaarrente al het geval is.
 • Kredietrisico: dit is het risico dat de uitgever van de obligatie niet aan zijn betalingen kan voldoen. U ontvangt dan de hoofdsom niet terug.
Open een rekening Terug

Let op:
Beleggen gaat gepaard met risico's. U kunt (een deel van) uw inleg verliezen. Wij adviseren u om enkel in financiële instrumenten te beleggen die aansluiten bij uw kennis en ervaring.

Logo

Actievoorwaarden €100 transactietegoed actie

Indien u voor 1 november 2022 uw DEGIRO rekening activeert, dan vergoeden wij €100 transactietegoed aan u. De volgende voorwaarden zijn van toepassing op een geldige deelname aan deze actie:

Actievoorwaarden

 • De actieperiode geldt t/m 31 oktober 2022.
 • Gedurende de actieperiode krijgen nieuwe klanten die een rekening hebben geactiveerd €100 transactietegoed toegekend.
 • Het €100 transactietegoed is geldig op gemaakte transactiekosten en externe handlingkosten in de periode t/m 30 november 2022.
 • De door u gemaakte transactiekosten en externe handlingkosten (tot een maximum van €100,-) worden begin december teruggestort op uw DEGIRO rekening.
 • Deze actie is alleen geldig voor nieuwe klanten met een Nederlandse DEGIRO rekening.
 • Om in aanmerking te komen voor deze actie dient de nieuwe klant een eerste storting ter identificatie te doen om zijn DEGIRO rekening te activeren.
 • Nieuwe klanten die hun registratie waren begonnen vóór de actieperiode, maar hun DEGIRO account activeren tijdens de actieperiode, komen ook in aanmerking voor deze actie.
 • Indien er al een account bestaat op het adres van de nieuwe klant, dan is deelname uitgesloten.
 • Elke nieuwe klant kan slechts eenmaal aanspraak maken op het transactietegoed.

Aanvaarding actievoorwaarden

Door deelname aan de actie accepteert de deelnemer automatisch de actievoorwaarden. DEGIRO mag de actie voortijdig beëindigen of de actievoorwaarden wijzigen. Eventuele wijzigingen communiceert DEGIRO via de klantensite.

Deelname

Deelname aan de actie staat open voor iedereen die t/m 31 oktober 2022 een rekening heeft geactiveerd bij DEGIRO.

icon_close