Wat zijn ETC’s en ETN’s?

De meeste particuliere beleggers zijn bekend met Exchange Traded Funds (ETF's). Minder bekend zijn overige Exchange Traded Products (ETP's) zoals Exchange Traded Notes (ETN's) en Exchange Traded Commodities (ETC's). Daarom zoomen wij in op deze beleggingsproducten, zodat u kunt beslissen of uw portefeuille er baat bij heeft om hierin te beleggen.

Wat zijn Exchange Traded Notes?

Exchange Traded Notes (ETN's) zijn vrij onbekende producten. Ze zijn in 2006 ontwikkeld door de bank Barclays. Hun doel is om het voor particuliere beleggers gemakkelijker te maken om te beleggen in moeilijk toegankelijke producten. ETN's zijn ontworpen om het totale rendement van een onderliggende marktindex of een andere benchmark te volgen. Vaak zijn ze niet niet gedekt door onderpand. Dit betekent dat er geen onderpand is voor deze producten, omdat ze de onderliggende waarde niet aanhouden. Dit type schuld vormt een hoog risico voor kredietverstrekkers omdat zij er niet zeker van kunnen zijn dat de lener het volledige bedrag terugbetaalt. Net als bij obligaties kunnen ETN's tot de vervaldag worden aangehouden of naar believen worden gekocht of verkocht. Dit type schuldbewijs wordt continu op de beurs verhandeld en de prijzen fluctueren daarom ook continu. In tegenstelling tot obligaties, betalen ETN's geen rente uit.

Elke ETN heeft een document met essentiële beleggersinformatie, ook wel EID of KID (Key Investor Information Document) genoemd. In dit document staan de kosten, het investeringsbeleid en het risico van het product vermeld. De kosten die uw broker eventueel in rekening brengt zijn niet vermeld in de EID, maar kunnen wel van toepassing zijn. Al deze kosten hebben invloed op het rendement van uw beleggingen.

Wat zijn de risico’s van beleggen in ETNs?

Beleggen kan voordelig zijn, maar is niet zonder risico. Verschillende producten hebben verschillende risico's. Door bijvoorbeeld in een ETN te beleggen, kunt u het volledige geïnvesteerde bedrag plus de gemaakte transactiekosten verliezen. Bij beleggen in ETN’s bestaat het risico dat de uitgevende instelling (meestal een bank) failliet gaat en daardoor de waarde van de ETN niet kan uitbetalen. Een ander aspect is de waarde van de index. Indien de index daalt of niet voldoende stijgt om de transactiekosten te dekken, zal het bedrag op de vervaldag lager zijn dan het oorspronkelijk belegde bedrag. In dit geval is de ETN niet winstgevend. Ook het niet kunnen verkopen van de positie op de markt op enig gewenst moment is een risico bij het beleggen in ETN's.

Wat zijn Exchange Traded Commodities?

Een Exchange Traded Commodity (ETC) volgt de koers van een grondstof (commodity). Dit kan één grondstof zijn of een combinatie van verschillende grondstoffen. Een ETC kan u als belegger de mogelijkheid bieden om te beleggen in grondstoffen zoals goud, olie, metalen, energie et cetera. ETC's stellen u als belegger in staat om te beleggen in markten en (even als ETN's) goederen die voor individuele beleggers vaak moeilijk toegankelijk zijn. Net als ETN's zijn ook ETC's een schuldbewijs.

voorbeeld van het verschil tussen een goud etc en goud etf

Net als bij aandelen op de beurzen, fluctueren de prijzen van ETC's in waarde op basis van prijsveranderingen van de onderliggende grondstoffen. Meestal richten ze zich op het volgen van de dagelijkse prestaties van de onderliggende grondstof of de verzameling aan grondstoffen. De prestaties op lange termijn vallen meestal buiten de scope.

Wat zijn de risico’s van beleggen in ETCs?

De uitgevende partijen van ETC's brengen kosten in rekening om in een ETC te beleggen. Deze kosten zijn verwerkt in het product. Net als bij ETN's vindt u deze kosten in de EID, samen met het beleggingsbeleid en het risico van het product. Eventuele kosten van uw broker staan niet vermeld in de EID, maar kunnen ook van toepassing zijn. Deze worden getoond op de website van de betreffende broker. Anders dan bij een aandeel, volgt een Exchange Traded Commodity (ETC) per definitie de prijs van een commodity- of commodity-index, terwijl een aandeel een klein deel van het eigendom van een bedrijf vertegenwoordigt. Zoals u weet, kan beleggen voordelig zijn, maar het is niet zonder risico. Als belegger in een Exchange Traded Commodity (ETC) kunt u uw volledige inleg plus de gemaakte transactiekosten verliezen.

Ook al zijn ETF's, ETN's en ETC's een redelijk vergelijkbaar type product, kunnen bepaalde specifieke voorwaarden toch een grote impact hebben op de uitkomst. Daarom is het belangrijk om goed uit zoeken wat het product inhoudt voordat u het aan uw portfolio toevoegt. In het prospectus en de EID vindt u belangrijke informatie over waar het product in belegt. We kunnen niet genoeg benadrukken hoe belangrijk het is om deze documenten zorgvuldig te lezen voordat we in het product beleggen.

De informatie in dit artikel is niet geschreven voor adviesdoeleinden en heeft evenmin als doel om beleggingen aan te bevelen. Beleggen gaat gepaard met risico's. U kunt (een deel van) uw inleg verliezen. Wij adviseren u om enkel in financiële instrumenten te beleggen die aansluiten bij uw kennis en ervaring.

backtotop

Je beleggingsreis begint hier

Open gratis een rekening en sluit je aan bij meer dan 2,5 miljoen beleggers op ons gebruiksvriendelijke platform.

Let op:
Beleggen gaat gepaard met risico’s. Je kunt (een deel van) je inleg verliezen. Wij adviseren je om enkel in financiële instrumenten te beleggen die aansluiten bij je kennis en ervaring. Dit is geen beleggingsadvies.

Met beleggen kun je jouw inleg verliezen.

icon_close

We willen mensen helpen om de beste beleggers te worden die ze kunnen zijn. Op ons gebruiksvriendelijke platform vind je een universum aan mogelijkheden en keuzes. Dit neemt drempels weg zodat beleggen iets voor iedereen wordt: beginners of experts. Je krijgt toegang tot een breed scala aan producten op meer dan 50 wereldwijde beurzen, zodat je de vrijheid hebt om te beleggen zoals jij wil. In onze wereld krijg je ook waar voor je geld. Dus, zonder ook maar iets te veranderen aan de hoge kwaliteit, veiligheid en het aanbod van onze diensten, bieden we ongelooflijk lage tarieven. Door jouw beleggingsbehoeftes voorop te stellen, zijn we uitgegroeid tot één van de meest toonaangevende online brokers van Europa. Meer dan 2,5 miljoen klanten en meer dan 100 internationale prijzen zijn een bewijs van dit succes.

flatexDEGIRO Bank Dutch Branch, een buitenlands bijkantoor van flatexDEGIRO Bank AG | Amstelplein 1, 1096HA Amsterdam | Telefoon: +31 20 2613072 | E-mail: klanten@degiro.nl | flatexDEGIRO Bank Dutch Branch is geregistreerd onder KvK-nummer 82510245. | flatexDEGIRO Bank Dutch Branch, handelend onder de naam DEGIRO, is het Nederlandse bijkantoor van flatexDEGIRO Bank AG. flatexDEGIRO Bank AG staat primair onder toezicht van de Duitse financiële toezichthouder (BaFin). In Nederland is flatexDEGIRO Bank Dutch Branch geregistreerd bij DNB en staat zij onder toezicht van de AFM en DNB. | flatexDEGIRO Bank AG is een door de Duitse financiële toezichthouder erkende Duitse bank en is geregistreerd bij de Duitse Kamer van Koophandel onder nummer HRB 105687.