Wat is een beleggingsfonds

Een beleggingsfonds is een door experts beheerde portefeuille bestaande uit verschillende financiële producten. Belegt u in een beleggingsfonds? Dan laat u uw geld dus eigenlijk voor u beleggen door een fondsbeheerder (of fondsmanager). Een beleggingsfonds wordt vaak omschreven als een mandje met aandelen (of andere beleggingsinstrumenten). Een team van fondsmanagers analyseert de beurs en koopt of verkoopt op basis daarvan producten voor het fonds. Dit typeert ook het verschil tussen ETF's en beleggingsfondsen. Meestal is een ETF ingesteld om een onderliggende waarde, zoals een index, te volgen. Daarnaast worden ze over het algemeen niet actief beheerd door een fondsbeheerder. Bij een beleggingsfonds is dit doorgaans wel het geval. Fondsen kunnen beleggen met een thema, zoals opkomende markten, of zich focussen op een bepaalde regio. Ook een combinatie van verschillende beleggingscategorieën is mogelijk.

Hoe werkt een beleggingsfonds

Beleggingsfondsen hebben aandelen, obligaties of andere producten van meerdere bedrijven in hun portefeuille. Participeert u dus in een dergelijk fonds, dan investeert u automatisch in meerdere bedrijven tegelijkertijd. Het voordeel van een grote spreiding is dat als één aandeel een slecht rendement haalt, dit beperkt invloed heeft op het behaalde rendement van het fonds. Uiteraard hebben uitschieters omhoog ook beperkte invloed op het totale resultaat.

De fondsbeheerder bepaalt de samenstelling van het fonds. Hij of zij bepaalt welke aandelen het fonds moet kopen. Als investeerder (of participant) heeft u hier zelf geen invloed op. In Nederland is het wettelijk verplicht voor een fondsbeheerder om zogeheten ‘Essentiële Beleggersinformatie’ (EBI of KIID) beschikbaar te stellen voor UCITS fondsen. Voor non-UCITS fondsen, is het verschaffen van het ‘Essentiële-informatiedocument’ (EID of KID) verplicht gesteld in de PRIIPs verordening. Dit laatste staat voor Packaged Retail and Insurance-based Investment Products. Deze informatie is vaak beschikbaar op de website van het desbetreffende fonds en in ons handelsplatform. Hierin staat de belangrijkste informatie omschreven zoals het investeringsbeleid, de risico’s en de kosten. Om zelf een weloverwogen afweging te maken bij de keuze voor een beleggingsfonds kan dit van belang zijn. Soms is een minimale inleg een vereiste om in te kunnen stappen bij een beleggingsfonds. Mocht dit van toepassing zijn dan staat dit duidelijk aangegeven op de website van het beleggingsfonds.

Open-end en closed-end beleggingsfondsen

Beleggingsfondsen kunnen open-end en closed-end zijn. Deze worden ook wel open en gesloten beleggingsfondsen genoemd.

Open-end

Bij Open-end fondsen kan de fondsbeheerder nieuwe participaties uitgeven wanneer er nieuw geld binnenkomt. Bij de in- en verkoop van participaties geldt de intrinsieke waarde - Netto Asset Value of NAV geheten - van het beleggingsfonds als richtlijn: de beurswaarde van het fondsvermogen gedeeld door het aantal uitstaande participaties. De prijs van een Open-end fonds is afhankelijk van deze NAV. Bij een open-end fonds ligt de koers van een aandeel in een beleggingsfonds dus vaak dichtbij de intrinsieke waarde. De overgrote meerderheid van de beleggingsfondsen zijn Open-end. Dit betekent dat ze desgewenst meer aandelen kunnen ontwikkelen. Een Open-end beleggingsfonds is meestal beursgenoteerd. U kunt hier een order voor plaatsen op ons beleggingsplatform. Beursgenoteerde beleggingsfondsen worden vaak éénmaal daags verhandeld.

Closed-end

Bij een closed-end fonds staat het aantal uitstaande participaties vast gedurende de looptijd van het fonds. Net als bij aandelen wordt er bij de emissie van een closed-end fonds een vaststaand aantal participaties aan beleggers aangeboden. Een closed-end beleggingsfonds mag weliswaar aandelen uitgeven of inkopen maar het is geen verplichting van het fonds of een recht van de belegger. De koers van een aandeel in het beleggingsfonds is daardoor sterk afhankelijk van vraag en aanbod en kan flink afwijken van de intrinsieke waarde.

Closed-end fondsen worden doorgaans niet via de beurs verhandeld. Wanneer u voor dit soort fondsen een order plaatst via ons beleggingsplatform, sturen wij het verzoek via een speciale broker naar het fondshuis. Bij dit soort orders, kan de confirmatie van uw aankoop of verkoop een paar beursdagen duren.

Wat zijn de kosten van beleggen in een beleggingsfonds?

Kenmerkend voor beleggingsfondsen, is dat zij actief worden beheerd door een fondsbeheerder. Voor het beheren van de beleggingen, worden kosten in rekening gebracht. Deze kosten zijn verwerkt in de koers. De meeste beleggingsfondsen rekenen tussen de 0.5%-2.0% op jaarbasis. De exacte kosten staan vermeld in de EID of de EBI en de Prospectus. U vindt deze documenten in ons beleggingsplatform wanneer u een beleggingsfonds selecteert en vervolgens ‘Documenten’ selecteert. Naast de intrinsieke kosten rekent uw broker transactiekosten voor de aankoop en verkoop van uw positie en mogelijk beheerskosten. Het is belangrijk om de kosten te controleren voordat u besluit om te gaan beleggen. Lopende kosten kunnen invloed hebben op het rendement van uw beleggingen. DEGIRO heeft ongeveer 150 beleggingsfondsen in haar kernselectie. Dit betekent dat het mogelijk is om zonder transactiekosten deze beleggingsfondsen te kopen en verkopen.

Soorten fondsen

Grofweg zijn er vier soorten beleggingsfondsen te onderscheiden. Dit zijn aandelenfondsen, obligatiefondsen, mixfondsen en hedgefondsen. Onderstaand een korte uitleg per soort fonds, zodat u de verschillende beleggingsfondsen gemakkelijk kunt vergelijken.

 • Aandelenfondsen beleggen in aandelen van beursgenoteerde bedrijven. Over het algemeen zijn deze fondsen gericht op een bepaalde regio, sector of een thema.
 • Obligatiefondsen beleggen in obligaties van bedrijven, overheden en semioverheden. Risico’s met dergelijke fondsen zijn vaak zeer beperkt aangezien overheden hun verplichtingen over het algemeen nakomen, maar uiteraard is ook investeren in obligatiefondsen niet zonder risico.
 • Mixfondsen maken een combinatie van aandelen en obligaties. Deze combinatie verlaagt het risico gezien de spreiding over verschillende soorten beleggingsproducten.
 • Hedgefondsen investeren vaak in veel verschillende instrumenten en derivaten. Op deze manier willen ze risico’s afdekken (hedgen) of hogere rendementen behalen.

Voordelen van beleggen in een beleggingsfonds

 • Als belegger in een beleggingsfonds profiteert u van de kennis en het deskundige beheer van de fondsbeheerder. De fondsbeheerder wordt ondersteund door meerdere specialisten.
 • U heeft de mogelijkheid met relatief weinig geld zeer gespreid te beleggen. Doorgaans geldt, hoe groter de spreiding hoe kleiner het risico.
 • Als particuliere belegger kan het moeilijk zijn om bepaalde markten en sectoren te betreden. Bepaalde beleggingsfondsen kunnen u hier wel toegang toe verschaffen.
 • Als u zelf een mandje aandelen zou kopen bent u vaak meer kwijt aan transactiekosten dan wanneer u dat via een beleggingsfonds doet.

Nadelen van beleggen in beleggingsfonds

 • Ondanks de expertise van de fondsbeheerder en de specialisten is een negatief rendement mogelijk.
 • De mogelijkheid tot handelen is vaak slechts één keer per dag of minder. Ook de koers van het fonds wordt slechts één keer per dag aangepast. Bij sommige fondsen is dit zelfs één keer per week, per maand of zelfs nog minder. Vaak moet uw order een dag van tevoren voor een bepaald tijdstip opgegeven zijn om meegenomen te worden bij het handelsmoment de volgende dag.
 • Omdat beleggingsfondsen moeten worden bijgehouden door gespecialiseerd personeel zijn de kosten over het algemeen veel hoger dan de kosten voor ETF’s die passief een index volgen. Deze hogere kosten geven helaas geen zekerheid op betere resultaten.

Het risico van deelnemen aan een beleggingsfonds

Deelnemen aan een beleggingsfonds kan voordelig zijn, maar het is niet zonder risico. Bij DEGIRO zijn wij open en transparant over de risico's van beleggen. Als een beleggingsfonds goed gediversifieerd is, is het risico vaak relatief beperkt. Beleggen brengt echter altijd risico's met zich mee.

Hoewel een beleggingsfonds met een hoger risico mogelijk een ook hoger rendement heeft, is hier geen garantie voor. Hoe hoger het risico dat aan een bepaald fonds is verbonden, hoe groter het risico dat u uw belegging verliest.

Houd er rekening mee dat de meeste beleggingsfondsen niet vaak worden verhandeld. Voor de meeste fondsen is dit eens per dag, maar sommige fondsen worden eens per week, eens per maand of zelfs nog minder verhandeld. Vaak moet uw order een dag van tevoren worden opgegeven zodat deze op een vooraf bepaalde tijd kan worden ingenomen op de volgende handelsdag. Het tijdstip waarop uw order moet worden geplaatst, is afhankelijk van uw broker. U kunt het exacte tijdstip waarop het fonds wordt verhandeld vinden in de EID of EBI van het fonds.

In zowel het prospectus als EID of EBI vindt u ook informatie over het risico van een bepaald fonds. De risico-indicator in het EID of EBI vallen binnen een schaal van één tot zeven. Binnen deze ranglijst één is het laagste risiconiveau en zeven is het hoogste. Er zijn verschillende methoden om de risico-indicator te berekenen.

Beleggen in fondsen onder verschillende marktomstandigheden

Naast de eerder genoemde risico's zijn er nog andere factoren die de prestaties van beleggingsfondsen kunnen beïnvloeden:

Marktrisico: Het kan gebeuren dat je belegt in een markt die in waarde daalt. Dit gebeurt als je het fonds blootstelt aan een enkele markt. In dat geval kan de volatiliteit ook hoger zijn.

Risico's op opkomende markten: Als het fonds is geïnvesteerd in een opkomende markt, kunnen factoren zoals de politieke of economische situatie de prestaties beïnvloeden, zowel positief als negatief.

Diversificatierisico: Zoals we weten, is diversificatie de sleutel tot een gezonde beleggingsportefeuille. Als je in één activum belegt, loop je meer risico op grotere verliezen als het niet goed presteert.

Liquiditeitsrisico: Sommige posities kunnen niet binnen een redelijke termijn worden geliquideerd. Dit ligt voornamelijk aan:

 • De mogelijkheid van de beheerder om posities voor het fonds te verkopen of te kopen.
 • De mogelijkheid van de particuliere belegger om zelf eenheden in het fonds te verkopen of te kopen.

Welke beleggingsfondsen biedt DEGIRO aan?

Bij DEGIRO kunt u honderden beleggingsfondsen vinden van vele verschillende fondshuizen. Een aantal bekende fondshuizen zijn:

 • BNP Paribas
 • Blackrock
 • Fidelity
 • Goldman Sachs
 • Kempen
 • NN (voormalige ING beleggingsfondsen)
 • SNS beleggingsfondsen

De informatie in dit artikel is niet geschreven voor adviesdoeleinden en heeft evenmin als doel om investeringen aan te bevelen. Houdt u er rekening mee dat gegevens na het schrijven van dit artikel veranderd kunnen zijn. Beleggen gaat gepaard met risico's. U kunt (een deel van) uw inleg verliezen. Wij adviseren u om enkel in financiële instrumenten te beleggen die aansluiten bij uw kennis en ervaring.

backtotop

Je beleggingsreis begint hier

Open gratis een rekening en sluit je aan bij meer dan 2,5 miljoen beleggers op ons gebruiksvriendelijke platform.

Let op:
Beleggen gaat gepaard met risico’s. Je kunt (een deel van) je inleg verliezen. Wij adviseren je om enkel in financiële instrumenten te beleggen die aansluiten bij je kennis en ervaring. Dit is geen beleggingsadvies.

Met beleggen kun je jouw inleg verliezen.

icon_close

We willen mensen helpen om de beste beleggers te worden die ze kunnen zijn. Op ons gebruiksvriendelijke platform vind je een universum aan mogelijkheden en keuzes. Dit neemt drempels weg zodat beleggen iets voor iedereen wordt: beginners of experts. Je krijgt toegang tot een breed scala aan producten op meer dan 50 wereldwijde beurzen, zodat je de vrijheid hebt om te beleggen zoals jij wil. In onze wereld krijg je ook waar voor je geld. Dus, zonder ook maar iets te veranderen aan de hoge kwaliteit, veiligheid en het aanbod van onze diensten, bieden we ongelooflijk lage tarieven. Door jouw beleggingsbehoeftes voorop te stellen, zijn we uitgegroeid tot één van de meest toonaangevende online brokers van Europa. Meer dan 2,5 miljoen klanten en meer dan 100 internationale prijzen zijn een bewijs van dit succes.

flatexDEGIRO Bank Dutch Branch, een buitenlands bijkantoor van flatexDEGIRO Bank AG | Amstelplein 1, 1096HA Amsterdam | Telefoon: +31 20 2613072 | E-mail: klanten@degiro.nl | flatexDEGIRO Bank Dutch Branch is geregistreerd onder KvK-nummer 82510245. | flatexDEGIRO Bank Dutch Branch, handelend onder de naam DEGIRO, is het Nederlandse bijkantoor van flatexDEGIRO Bank AG. flatexDEGIRO Bank AG staat primair onder toezicht van de Duitse financiële toezichthouder (BaFin). In Nederland is flatexDEGIRO Bank Dutch Branch geregistreerd bij DNB en staat zij onder toezicht van de AFM en DNB. | flatexDEGIRO Bank AG is een door de Duitse financiële toezichthouder erkende Duitse bank en is geregistreerd bij de Duitse Kamer van Koophandel onder nummer HRB 105687.