Wat zijn futures?

Een future is een termijncontract om een onderliggend product op een afgesproken moment in de toekomst te leveren tegen een afgesproken prijs. Hier komt de letterlijke ‘future betekenis’ – Engels voor toekomst - vandaan. In de financiële wereld zijn futures een derivaat, omdat het onderliggende product niet zelf in bezit is. Het is een afgeleid product, dat zijn waarde ontleent aan de prijs van een onderliggend product. Dat kan een index, een financieel instrument, maar ook een grondstof zijn. Zo bestaan er futures op aandelenindices zoals de AEX en S&P 500, maar ook op staatsobligaties, en zelfs voor fysieke producten als goud.

Hoe werken futures?

Een future is een termijncontract. Dit is een verhandelbaar contract dat betrekking heeft op de koop (long) of verkoop (short) van een onderliggende waarde. De levering vindt op termijn plaats. Per definitie gaan bij dit contract zowel de koper als de verkoper een verplichting aan. Net als veel andere derivaten, hebben futures een contractgrootte waarbij elke future een vastgesteld aantal van het onderliggende product als onderliggende waarde heeft.

Hoe worden futures verrekend?

De betaling van een future wordt aan het eind van de afgesproken termijn gedaan. Dit kan door middel van een fysieke levering of een contante afhandeling. Bij een fysieke levering worden de genoemde goederen daadwerkelijk geleverd. Dit is echter niet vaak het geval, aangezien de future regelmatig voor de contractafloop weer verkocht wordt. De voornaamste reden voor het beleggen in futures is het maken van winst door te profiteren van prijsverschillen in de onderliggende effecten. Daarom wordt contante verrekening vaak geprefereerd boven fysieke verrekening. Dit kan bijvoorbeeld een aandeel zijn. Wanneer de koers is toegenomen, ontvangt de koper van de future geld. Bij aan- en verkoop is er geen geldstroom, pas bij levering moet de afgesproken prijs worden betaald. Wel wordt er tussentijds onderpand vereist door de broker, vanwege de grote verplichting die is aangegaan. Dit onderpand wordt ook wel margin genoemd.

Index futures zoals futures AEX worden altijd contant afgewikkeld. Hierbij geldt een contractgrootte van 200 x de index. Onderstaand een rekenvoorbeeld:

Stel, je koopt vandaag een FTI (AEX future) op 600. Diezelfde avond sluit de future op 605, dan krijg je 5 x 200 (contractgrootte) = €1000,-. De volgende dag sluit de future op 603, in dat geval moet je het verschil van 2 x 200 = €400,- betalen.

Futures en hedgen

Futures zijn een veelgebruikt derivaat om risico's mee af te dekken. Beleggers gebruiken futures om risico's zoveel mogelijk te neutraliseren. Dit wordt gedaan door de onzekerheid weg te nemen over een toekomstige prijs van bijvoorbeeld een specifiek aandeel. Je kan hiervoor short of long hedges gebruiken. Beleggers kunnen voor een short hedge kiezen wanneer zij verwachten dat de prijs van een reeds aangekocht aandeel zal dalen voor de vervaldatum van de future.

Overigens gebruiken bedrijven futures om een product zoals olie, in de toekomst voor een vooraf vastgestelde prijs te kunnen kopen. Wanneer bedrijven bang zijn dat de prijs van in dit geval olie gaat stijgen, dan kunnen zij middels een future hun gewenste prijs vastleggen voor een bepaalde periode.

Kosten van beleggen in futures

DEGIRO rekent aansluitkosten, transactiekosten en afwikkelkosten voor het handelen in futures. Deze kosten vind je terug in het tarievenoverzicht. Afwikkelkosten betaal je alleen bij de uiteindelijke vereffening bij expiratie, niet bij tussentijdse afwikkelingen.

Zoals eerder aangegeven vereist een broker ook onderpand voor de verplichting die wordt aangegaan met het handelen in futures. Dit gereserveerde bedrag wordt de initial margin genoemd. Gezien het hoge risico, kan dit een aanzienlijk hoog bedrag zijn. DEGIRO heeft een risicomodel wat het bedrag van jouw onderpand voor je berekent. Is je visie op de betreffende future niet uitgekomen? Dan kan je met dit gereserveerde bedrag vaak alsnog aan jouw verplichting voldoen.

Handelstijden van futures

Handelstijden van de onderliggende index zijn doorslaggevend voor futures. Dit is vanwege de liquiditeit. Tijdens de reguliere handelstijden van de onderliggende index is de liquiditeit in de betreffende future het grootst. Dit maakt het lastig om bijvoorbeeld vanuit Nederland in de Nikkei 225 future te handelen in verband met het tijdsverschil. Het handelen in futures gaat de hele dag door. Daarom worden ze vaak gebruikt om de waarde van de onderliggende producten te bepalen buiten de regulieren handelstijden. De opening van de AEX is hier een voorbeeld van. Met de prijs van een future, probeert men voordat de beurs opent de openingsprijs te voorspellen.

Hoe kan je beleggen in futures bij DEGIRO?

Bij DEGIRO kan je in futures handelen op een aantal bij ons aangesloten derivaten beurzen. Vanwege het hoge risico en de complexiteit zijn futures niet geschikt voor beginnende beleggers. Daarom kan je met een DEGIRO-account niet direct handelen in derivaten zoals opties en futures. Je hebt hiervoor toegang nodig tot een Active of Trader profiel. Alleen een dergelijk profiel geeft je de mogelijkheid om futures te kopen of verkopen. Op deze pagina vind je meer informatie over futures kopen.

Wat is het risico van beleggen in futures?

Beleggen in derivaten zoals futures kan zeer winstgevend zijn maar het gaat ook gepaard met substantiële risico’s. Vanwege het hefboomeffect kan je een hoog rendement behalen. Aan de keerzijde kan je ook meer dan jouw inleg verliezen. Bij DEGIRO zijn wij open en transparant over de risico’s die gepaard gaan met beleggen. Je hoeft bij het openen van een future positie niets te betalen maar je gaat wel een verplichting aan. DEGIRO faciliteert het afwikkelen van fysiek geleverde futures niet, wij informeren klanten wel over een aanstaande expiratie en verzoeken de positie op tijd te sluiten. Mocht dat niet gebeuren dan sluiten wij de positie voor de accounthouder om te voorkomen dat bijvoorbeeld een aantal vaten olie gekocht moeten worden. Futures zijn complexe financiële producten. Met futures kan je aanzienlijke bedragen verliezen zonder inleg. Wij vragen daarom voor een onderpand. In extreme situaties kunnen verliezen zelfs hoger zijn dan dit onderpand. Als je volgens ons risicomodel onvoldoende onderpand hebt kunnen wij je vragen om bij te storten of jouw risico te verlagen. Doe je dit niet op tijd of wordt jouw risico te groot dan kan DEGIRO zonder tussenkomst van je ingrijpen om de kans te verkleinen dat je jouw verplichtingen niet kan nakomen. Het is raadzaam om alleen verplichtingen aan te gaan die je kan nakomen met geld wat je niet op korte termijn voor andere zaken nodig heeft.

Risico van futures

Futures-contracten zijn handig om je risicoblootstelling bij transacties te beperken en je in te dekken tegen marktdalingen. Hier zijn een paar factoren waar je op moet letten als je in futures belegt:

  • Investeren in een future neemt onzekerheid weg over de toekomstige prijs van een activa en maakt het mogelijk om een specifieke koop- of verkoopprijs vast te leggen. Dit helpt bedrijven om onduidelijkheid over verwachte lasten en opbrengsten weg te nemen.
  • Handelen in futures gaat gepaard met hefboomwerkingen, dit kan leiden tot verliezen die groter zijn dan je oorspronkelijke investering of tot aanzienlijke winsten.
  • Handelen in futures kan extra risico’s met zich meebrengen. Dit komt door de aard van het proces van handelen in futurescontracten en niet uit het inherente risico van de onderliggende waarde. Om de hefboomwerking verstandig te beheren, gebruiken veel beleggers stop-loss orders om potentiële verliezen te beperken.
  • Succesvolle futureshandelaren beheren hun geld goed en houden voldoende vrij kapitaal aan om terugval in aandelen te dekken. De handel in futures vereist meer vaardigheid en actief beheer in vergelijking met traditioneel beleggen in aandelen.

De informatie in dit artikel is niet geschreven voor adviesdoeleinden en heeft evenmin als doel om investeringen aan te bevelen. Beleggen gaat gepaard met risico's. Je kan (een deel van) jouw inleg verliezen. Wij adviseren je om enkel in financiële instrumenten te beleggen die aansluiten bij jouw kennis en ervaring.

backtotop

Je beleggingsreis begint hier

Open gratis een rekening en sluit je aan bij meer dan 2,5 miljoen beleggers op ons gebruiksvriendelijke platform.

Let op:
Beleggen gaat gepaard met risico’s. Je kunt (een deel van) je inleg verliezen. Wij adviseren je om enkel in financiële instrumenten te beleggen die aansluiten bij je kennis en ervaring. Dit is geen beleggingsadvies.

Met beleggen kun je jouw inleg verliezen.

icon_close

We willen mensen helpen om de beste beleggers te worden die ze kunnen zijn. Op ons gebruiksvriendelijke platform vind je een universum aan mogelijkheden en keuzes. Dit neemt drempels weg zodat beleggen iets voor iedereen wordt: beginners of experts. Je krijgt toegang tot een breed scala aan producten op meer dan 50 wereldwijde beurzen, zodat je de vrijheid hebt om te beleggen zoals jij wil. In onze wereld krijg je ook waar voor je geld. Dus, zonder ook maar iets te veranderen aan de hoge kwaliteit, veiligheid en het aanbod van onze diensten, bieden we ongelooflijk lage tarieven. Door jouw beleggingsbehoeftes voorop te stellen, zijn we uitgegroeid tot één van de meest toonaangevende online brokers van Europa. Meer dan 2,5 miljoen klanten en meer dan 100 internationale prijzen zijn een bewijs van dit succes.

flatexDEGIRO Bank Dutch Branch, een buitenlands bijkantoor van flatexDEGIRO Bank AG | Amstelplein 1, 1096HA Amsterdam | Telefoon: +31 20 2613072 | E-mail: klanten@degiro.nl | flatexDEGIRO Bank Dutch Branch is geregistreerd onder KvK-nummer 82510245. | flatexDEGIRO Bank Dutch Branch, handelend onder de naam DEGIRO, is het Nederlandse bijkantoor van flatexDEGIRO Bank AG. flatexDEGIRO Bank AG staat primair onder toezicht van de Duitse financiële toezichthouder (BaFin). In Nederland is flatexDEGIRO Bank Dutch Branch geregistreerd bij DNB en staat zij onder toezicht van de AFM en DNB. | flatexDEGIRO Bank AG is een door de Duitse financiële toezichthouder erkende Duitse bank en is geregistreerd bij de Duitse Kamer van Koophandel onder nummer HRB 105687.