Wat zijn aandelenfutures en hoe kan men hierin beleggen?

Een aandelenfuturecontract is een soort derivaat waarbij betrokken partijen aandelen van een specifiek bedrijf moeten verhandelen op een vooraf bepaalde toekomstige datum en prijs. De prijs van het contract wordt bepaald door de spotprijs van het onderliggende product. In tegenstelling tot optiecontracten gaan bij futures zowel de koper als de verkoper per definitie een verplichting aan. Op het moment van verstrijking is de koper verplicht om de onderliggende aandelen te kopen en is de verkoper verplicht om de onderliggende aandelen te verstrekken.

Met aandelenfutures kunnen beleggers speculeren over de toekomstige prijs van een specifiek aandeel. Bij futures hebben kopers en verkopers tegengestelde verwachtingen van wat de waarde van het onderliggende product zal zijn. Een koper van een aandelenfuturecontract maakt een brutowinst in het geval dat de waarde van het onderliggende product is gestegen bij het verstrijken van de futures en een brutoverlies als de waarde daalt. Aan de andere kant zal een verkoper een brutowinst maken wanneer de waarde van de onderliggende waarde afneemt bij het verstrijken en een brutoverlies als deze is gestegen.

Hoe gaan aandelenfutures in hun werking?

In tegenstelling tot andere producten zoals aandelen, betaalt de belegger niet het volledige contante bedrag vooraf. Ook bezit de belegger het onderliggende product niet. In plaats daarvan moet hij/zij een initiële marge storten om de positie in een aandelenfuture betreden. De vereiste marge is een percentage van de contractwaarde. De waarde van een aandelenfuturecontract (nominale waarde) wordt bepaald door de prijs van de onderliggende aandelen te vermenigvuldigen met de contractgrootte. De contractgrootte is het leverbare aantal onderliggende aandelen dat in elk contract is vertegenwoordigd. Vaak zijn dit 100 aandelen per contract.

Wanneer u niet zeker bent van de contractgrootte, het onderliggende product of de vervaldatum, kunt u de website van de desbetreffende beurs raadplegen voor de specificaties van het contract. In de meeste gevallen is deze informatie daar direct beschikbaar. Andere informatie over de kenmerken en risico's van het product is te vinden in het Essentiële informatiedocument (EID). Bovendien vindt u bij DEGIRO de risicocategorie van een aandelenfuturecontract achter de naam van het product. De risicocategorie is representatief voor hoeveel marge moet worden gestort voor het aanhouden van de positie in de aandelenfuture.

Aangezien in eerste instantie slechts een percentage van de contractwaarde hoeft te worden betaald, zijn aandelenfutures instrumenten met een hoge hefboomwerking. Dit betekent dat kleine prijsbewegingen een grote impact kunnen hebben. Hoe hoger de margevereiste, hoe meer marge een belegger doorgaans moet storten om de future positie te betreden. Dit resulteert weer in een lagere hefboomwerking.

Future-contracten hebben een minimale prijsverhoging waartegen een bepaald contract kan fluctueren, ook wel de tick-size genoemd. Dit wordt bepaald in de specificaties van het contract dat door de beurs is opgesteld. De tick-waarde daarentegen is het daadwerkelijke geldbedrag dat per contract per tick-beweging wordt gewonnen of verloren. Dit bedrag is gelijk aan de tick-grootte vermenigvuldigd met de contractgrootte.

Hoe en wanneer worden aandelenfutures afgewikkeld?

Een uniek kenmerk van futures is dat ze dagelijks worden afgewikkeld. Aan het einde van elke handelsdag wordt de slotkoers bepaald door de beurs waarop de future handelt. Dit staat bekend als de dagelijkse mark-to-market (MTM) -prijs en is voor iedereen hetzelfde. Er zijn dagelijkse mark-to-market-schikkingen tot het verstrijken van het contract of de sluiting van de positie.

De dagelijkse contante afwikkeling is het verschil tussen de slotkoers van t-1 en t. Afhankelijk van het resultaat wordt de rekening van de contracthouder gedebiteerd of gecrediteerd. Als er bijvoorbeeld bij de dagelijkse afwikkeling een verhoging van de contractwaarde is, zal dit resulteren in een creditering op de rekening van de longpositiehouder en een afschrijving op de rekening van de shortpositiehouder.

Daalt het saldo van de shortpositiehouder na deze afschrijving onder de onderhoudsmarge, dan ontvangen klanten van DEGIRO een margin-call. De klant moet dan meer geld op de rekening storten. In de margin-call wordt een uiterlijk termijn hiervoor gecommuniceerd. Is het hiaat niet gedicht voor dit termijn, dan zal DEGIRO, namens de klant, posities sluiten. In het geval dat DEGIRO dit moet doen, zijn daar extra kosten aan verbonden.

Bij het expireren van een contant afgewikkelde aandelenfuture wordt een laatste dagelijkse afrekening gedaan voordat de positie uit de portefeuille van de belegger geboekt wordt. Afhankelijk van het contract wordt het contant of fysiek afgewikkeld. Bij fysieke afwikkeling worden de onderliggende aandelen geleverd aan de ontvangende partij. Bij een contante afwikkeling ontvangt de belegger een laatste cash verrekening op zijn/haar beleggersrekening. Op basis van de prijs van het onderliggende aandeel en de termijnprijs van de future, wordt er een settlement prijs berekend die voor de contante afwikkeling wordt gebruikt.

Wil u als belegger uw positie sluiten vóór de vervaldatum, dan kunt u dit doen door tegengestelde order invoeren. Indien u een long positie heeft kunt u een verkooporder plaatsen om de positie te sluiten. Met een short positie kunt u een kooporder plaatsen om uw positie te sluiten.

Beleggen in aandelenfutures bij DEGIRO

Bij DEGIRO kunt u beleggen in futures op een aantal aangesloten derivatenbeurzen. U kunt alle futurecontracten die wij aanbieden vinden wanneer u in ons beleggingsplatform ‘futures’ selecteert onder het tabblad ‘producten’. Wilt u in een specifieke aandelenfuture beleggen, dan kunt u deze ook zoeken in de zoekbalk op het platform.

DEGIRO brengt connectiviteitskosten, transactiekosten en afwikkelingskosten in rekening om te beleggen in futures. U vindt deze kosten in ons tarievenoverzicht. U betaalt alleen afwikkelingskosten bij de eindafrekening op de vervaldatum, niet eerder. Het is mogelijk dat de beurs waarop de future handelt ook een commissie in rekening brengt. Ook deze eventuele kosten zijn te vinden in ons tarievenoverzicht.

Wat zijn de risico’s van beleggen in aandelenfutures?

Beleggen in futures kan een voordelig zijn, maar brengt ook een aanzienlijk risico op verliezen met zich mee. Het is mogelijk om meer te verliezen dan het geïnvesteerde bedrag. Als u een longpositie in een aandelenfuture heeft, is de maximale winst die u kunt ontvangen onbeperkt. Dit komt omdat in theorie het onderliggende onbeperkt kan toenemen. Het verlies bij een long positie is beperkt tot de contractwaarde. In het geval dat u een shortpositie heeft, zijn potentiële verliezen om dezelfde reden onbeperkt.

Voordat u begint met beleggen, zijn er een aantal factoren om te overwegen. Het helpt om vast te stellen hoeveel risico u bereid bent te nemen en welke producten daar het best bij passen. Daarnaast is het niet raadzaam om geld te beleggen dat u wellicht op korte termijn nodig heeft, of om posities in te nemen die financiële moeilijkheden kunnen opleveren. Het begint allemaal met bedenken wat voor belegger u wilt zijn. U kunt meer lezen over de risico’s van beleggen in onze Nadere Informatie Beleggingsdiensten documenten of bekijk onze beleggingsrisico pagina.

De informatie in dit artikel is niet geschreven voor adviesdoeleinden en heeft evenmin als doel om investeringen aan te bevelen. Beleggen gaat gepaard met risico's. U kunt (een deel van) uw inleg verliezen. Wij adviseren u om enkel in financiële instrumenten te beleggen die aansluiten bij uw kennis en ervaring.

backtotop

Je beleggingsreis begint hier

Open gratis een rekening en sluit je aan bij meer dan 2,5 miljoen beleggers op ons gebruiksvriendelijke platform.

Let op:
Beleggen gaat gepaard met risico’s. Je kunt (een deel van) je inleg verliezen. Wij adviseren je om enkel in financiële instrumenten te beleggen die aansluiten bij je kennis en ervaring. Dit is geen beleggingsadvies.

Met beleggen kun je jouw inleg verliezen.

icon_close

We willen mensen helpen om de beste beleggers te worden die ze kunnen zijn. Op ons gebruiksvriendelijke platform vind je een universum aan mogelijkheden en keuzes. Dit neemt drempels weg zodat beleggen iets voor iedereen wordt: beginners of experts. Je krijgt toegang tot een breed scala aan producten op meer dan 50 wereldwijde beurzen, zodat je de vrijheid hebt om te beleggen zoals jij wil. In onze wereld krijg je ook waar voor je geld. Dus, zonder ook maar iets te veranderen aan de hoge kwaliteit, veiligheid en het aanbod van onze diensten, bieden we ongelooflijk lage tarieven. Door jouw beleggingsbehoeftes voorop te stellen, zijn we uitgegroeid tot één van de meest toonaangevende online brokers van Europa. Meer dan 2,5 miljoen klanten en meer dan 100 internationale prijzen zijn een bewijs van dit succes.

flatexDEGIRO Bank Dutch Branch, een buitenlands bijkantoor van flatexDEGIRO Bank AG | Amstelplein 1, 1096HA Amsterdam | Telefoon: +31 20 2613072 | E-mail: klanten@degiro.nl | flatexDEGIRO Bank Dutch Branch is geregistreerd onder KvK-nummer 82510245. | flatexDEGIRO Bank Dutch Branch, handelend onder de naam DEGIRO, is het Nederlandse bijkantoor van flatexDEGIRO Bank AG. flatexDEGIRO Bank AG staat primair onder toezicht van de Duitse financiële toezichthouder (BaFin). In Nederland is flatexDEGIRO Bank Dutch Branch geregistreerd bij DNB en staat zij onder toezicht van de AFM en DNB. | flatexDEGIRO Bank AG is een door de Duitse financiële toezichthouder erkende Duitse bank en is geregistreerd bij de Duitse Kamer van Koophandel onder nummer HRB 105687.