Wat zijn grondstoffenfutures en hoe werken ze?

Een grondstoffenfuturecontract (commodity future contract) is een type derivaat waarbij beleggers een overeenkomst aangaan om een vastgelegde hoeveelheid van een grondstof tegen een vooraf vastgelegde prijs op een vooraf vastgelegde datum te kopen of te verkopen. Grondstoffen worden over het algemeen opgesplitst in de categorieën voedsel, energie en metalen. Binnen deze categorieën zal een contract de onderliggende grondstof specificeren, zoals bijvoorbeeld ruwe olie of maïs.

De prijs van het futures contract is vooral gebaseerd op de spotprijs van het onderliggende product, maar ook de tijd tot levering, de rentevoet en opslagkosten spelen een rol in de prijsbepaling. Kopers en verkopers van grondstof futures hebben tegengestelde verwachtingen van hoe de waarde van de onderliggende grondstof zich zal ontwikkelen. Een koper verwacht dat de waarde van de onderliggende grondstof zal stijgen. Een verkoper verwacht juist een waardedaling.

Hoe werken grondstoffenfutures?

In tegenstelling tot andere financiële producten zoals aandelen betalen beleggers bij futures niet het volledige bedrag op voorhand, ook bezitten zij niet direct de onderliggende grondstof. In plaats daarvan moeten ze een initiële marge storten om de futures positie aan te gaan. De gevraagde marge is een percentage van de contractwaarde. Op ons platform vindt u de risicocategorie van elk product naast de naam van het product. Deze categorie vertegenwoordigt hoeveel marge een belegger moet aanhouden om het contract aan te gaan.

De waarde van een grondstoffen contract (notionele waarde) is te berekenen door de prijs van de onderliggende grondstof te vermenigvuldigen met de contractgrootte. De contractgrootte is het aantal leverbare onderliggende eenheden per contract. Eén goud future kan bijvoorbeeld ruim één kilo goud vertegenwoordigen.

Omdat initieel slechts een percentage van de waarde van het contract op de rekening gestort moet zijn, hebben grondstoffenfutures een hoge hefboomwerking. Dit betekent dat lichte prijsbewegingen een grote impact kunnen hebben. Hoe hoger de marge, hoe lager de hefboomwerking.

Futurecontracten hebben een minimale prijsverhoging waartegen ze kunnen fluctueren, dit wordt ook de tick size genoemd. Dit wordt bepaald in de specificaties van het contract dat door de beurs is opgesteld. De tick value daarentegen is het daadwerkelijke geldbedrag dat per contract per verandering van de tick wordt gewonnen of verloren en is gelijk aan de tick grootte vermenigvuldigd met de contractgrootte.

Hoe en wanneer worden grondstoffenfutures verrekend?

Een uniek kenmerk van futures is dat ze dagelijks worden verrekend. Aan het einde van elke handelsdag, wordt de slotkoers bepaald door de beurs die de future verhandelt. Dit staat bekend als de dagelijkse mark-to-market prijs (MTM). Deze prijs is voor iedereen hetzelfde. Totdat het contract afloopt of de positie wordt gesloten zijn er dagelijkse mark-to-market-schikkingen.

De dagelijkse contante afwikkeling is het verschil tussen de slotkoers van t-1 en t. Afhankelijk van het resultaat wordt de rekening van de contracthouder gedebiteerd of gecrediteerd. Als er bijvoorbeeld bij de dagelijkse afwikkeling een verhoging van de contractwaarde is, zal dit resulteren in een creditering op de rekening van de longpositiehouder en een afschrijving op de rekening van de shortpositiehouder.

Klanten van DEGIRO krijgen een margin call, wanneer een debet ervoor zorgt dat de vrije ruimte negatief wordt. De klant wordt dan verzocht om meer geld op de rekening storten of de posities te sluiten om het risico te verlagen. Is dit bedrag niet gestort binnen de aangegeven termijn, dan zal DEGIRO tussenbeide komen en namens de belegger de posities sluiten. Wanneer DEGIRO op een dergelijke manier moet ingrijpen, zijn daar extra kosten aan verbonden.

Grondstoffenfutures worden doorgaans fysiek verrekend op de expiratiedatum. Dit betekent dat u bij een longpositie recht hebt op levering van de onderliggende grondstof. Hoewel het gebruikelijk is dat grondstoffenfutures fysiek worden afgewikkeld, is het ook mogelijk dat ze in contanten worden afgewikkeld. DEGIRO faciliteert de fysieke levering van grondstoffenfutures niet. Om die reden moet u uw positie sluiten voordat deze vervalt. Met een longpositie sluit u deze positie door een tegengestelde verkooporder te plaatsen om het aantal contracten waarin u een positie heeft te verkopen. Met een shortpositie voert u een kooporder in voor het aantal contracten waarin u een positie hebt om deze te sluiten.

Waar is informatie te vinden over een grondstoffenfuture?

Aangezien grondstoffenfutures gestandaardiseerde contracten zijn die op een beurs worden verhandeld, is informatie over het contract te vinden op de website van de beurs. Dit omvat informatie zoals de omvang van het contract, de onderliggende index, de vervaldatum en de handelstijden. Andere informatie over de kenmerken en risico's van het product is te vinden in het Essentiële informatiedocument (EID). Op ons platform vindt u de EID bij het desbetreffende product, onder documenten.

Eén van de meest bekende grondstoffenbeurzen is COMEX, een dochteronderneming van CME Group. Andere bekende derivatenbeurzen zijn CBOT, NYMEX, Eurex en Euronext Derivatives.

Beleggen in grondstoffenfutures bij DEGIRO

Bij DEGIRO kunt u in futures beleggen op een aantal aangesloten derivatenbeurzen. U vindt alle futurecontracten die wij aanbieden op ons platform onder het tabblad ‘Producten’ wanneer u kiest voor ‘futures’.

DEGIRO brengt connectiviteitskosten, transactiekosten en afwikkelingskosten in rekening om te beleggen in futures. U vindt deze kosten in ons tarievenoverzicht. Het is mogelijk dat de beurs waarop de future handelt ook een commissie in rekening brengt. Ook deze eventuele kosten zijn te vinden in ons tarievenoverzicht.

Wat zijn de risico’s en voordelen.

Beleggen in grondstoffenfutures kan voordelig zijn, maar brengt ook aanzienlijke risico's met zich mee. Als u in grondstoffenfutures belegt, kunt u meer verliezen dan uw initiële investering.

Aangezien de onderliggende index van een indexfuture in theorie onbeperkt kan toenemen, is de maximale winst bij een long positie in een indexfuture ook onbeperkt. Als u een short positie heeft daarentegen, dan is het maximale verlies ook onbeperkt.

Voordat u begint met beleggen, zijn er een aantal factoren om te overwegen. Het helpt om vast te stellen hoeveel risico u bereid bent te nemen en welke producten daar het best bij passen. Daarnaast is het niet raadzaam om geld te beleggen dat u wellicht op korte termijn nodig heeft, of om posities in te nemen die financiële moeilijkheden kunnen opleveren. Het begint allemaal met bedenken wat voor belegger u wilt zijn. U kunt meer lezen over de risico’s van beleggen in onze Nadere Informatie Beleggingsdiensten documenten of bekijk onze beleggingsrisico pagina.

De informatie in dit artikel is niet geschreven voor adviesdoeleinden en heeft evenmin als doel om investeringen aan te bevelen. Houdt u er rekening mee dat gegevens na het schrijven van dit artikel veranderd kunnen zijn. Beleggen gaat gepaard met risico's. U kunt (een deel van) uw inleg verliezen. Wij adviseren u om enkel in financiële instrumenten te beleggen die aansluiten bij uw kennis en ervaring.

backtotop

Je beleggingsreis begint hier

Open gratis een rekening en sluit je aan bij meer dan 2,5 miljoen beleggers op ons gebruiksvriendelijke platform.

Let op:
Beleggen gaat gepaard met risico’s. Je kunt (een deel van) je inleg verliezen. Wij adviseren je om enkel in financiële instrumenten te beleggen die aansluiten bij je kennis en ervaring. Dit is geen beleggingsadvies.

Met beleggen kun je jouw inleg verliezen.

icon_close

We willen mensen helpen om de beste beleggers te worden die ze kunnen zijn. Op ons gebruiksvriendelijke platform vind je een universum aan mogelijkheden en keuzes. Dit neemt drempels weg zodat beleggen iets voor iedereen wordt: beginners of experts. Je krijgt toegang tot een breed scala aan producten op meer dan 50 wereldwijde beurzen, zodat je de vrijheid hebt om te beleggen zoals jij wil. In onze wereld krijg je ook waar voor je geld. Dus, zonder ook maar iets te veranderen aan de hoge kwaliteit, veiligheid en het aanbod van onze diensten, bieden we ongelooflijk lage tarieven. Door jouw beleggingsbehoeftes voorop te stellen, zijn we uitgegroeid tot één van de meest toonaangevende online brokers van Europa. Meer dan 2,5 miljoen klanten en meer dan 100 internationale prijzen zijn een bewijs van dit succes.

flatexDEGIRO Bank Dutch Branch, een buitenlands bijkantoor van flatexDEGIRO Bank AG | Amstelplein 1, 1096HA Amsterdam | Telefoon: +31 20 2613072 | E-mail: klanten@degiro.nl | flatexDEGIRO Bank Dutch Branch is geregistreerd onder KvK-nummer 82510245. | flatexDEGIRO Bank Dutch Branch, handelend onder de naam DEGIRO, is het Nederlandse bijkantoor van flatexDEGIRO Bank AG. flatexDEGIRO Bank AG staat primair onder toezicht van de Duitse financiële toezichthouder (BaFin). In Nederland is flatexDEGIRO Bank Dutch Branch geregistreerd bij DNB en staat zij onder toezicht van de AFM en DNB. | flatexDEGIRO Bank AG is een door de Duitse financiële toezichthouder erkende Duitse bank en is geregistreerd bij de Duitse Kamer van Koophandel onder nummer HRB 105687.