Wat zijn gestructureerde producten?

Gestructureerde producten zijn een brede categorie financiële producten. Beleggers kunnen dit type product gebruiken om te profiteren van prijsbewegingen in bepaalde onderliggende producten. Vaak is dit al mogelijk met een relatief kleine belegging. Voorbeelden van gestructureerde producten zijn turbo's, warrants en (factor) certificaten. Met deze producten is het mogelijk om een hoog rendement te behalen, maar dit gaat vaak gepaard met hoge kosten en een hoog risico.

Gestructureerde producten worden doorgaans uitgegeven door grote financiële instellingen. Via ons platform heeft u de mogelijkheid om te beleggen in turbo's, certificaten, warrants en andere gestructureerde producten.

Kenmerken van gestructureerde producten

Door de variëteit aan gestructureerde producten, kunnen ook de kenmerken verschillen. Waar warrants meer op opties lijken, kennen turbo's en certificaten die vergelijkingen niet. Gestructureerde producten kunnen worden gebruikt om te reageren op een stijging of daling van een onderliggende waarde. Voorbeelden van populaire onderliggende waarden zijn individuele aandelen, indices, grondstoffen of valutaparen. Verwacht u een prijsverhoging? Dan kunt u kiezen voor een long turbo. Bij een short turbo profiteert u daarentegen van een prijsverlaging van het onderliggende product. Veel gestructureerde producten hebben een ingebouwde hefboomwerking. De hefboomwerking van een gestructureerd product geeft het percentage aan waarmee de waarde van het product zal bewegen als het onderliggende met 1% beweegt. Een hefboomniveau van vijf betekent bijvoorbeeld dat als het onderliggende product met 1% beweegt, het gestructureerde product met 5% beweegt. Hierdoor is het rendement dan ook vijf keer zo hoog of laag.

Zoals eerder aangegeven worden gestructureerde producten zoals turbo's en warrants uitgegeven door een derde partij. Meestal is dit een bank. De bank genereert inkomsten uit deze producten door onder andere financieringskosten in rekening te brengen in de vorm van rente. Bovendien brengen brokers vaak transactiekosten in rekening voor dit type product.

Vervaldatum

Gestructureerde producten kunnen een vervaldatum hebben. Na deze datum zijn ze niet meer verhandelbaar. Daarnaast worden ze doorgaans contant verrekend. Het kan ook voorkomen dat een gestructureerd product contant wordt verrekend op de vervaldatum. Dit betekent dat de belegger ofwel contant geld of de onderliggende waarde ontvangt, afhankelijk of het product nog waarde heeft wanneer het vervalt. Bij het verstrijken bepaalt de uitgever van het product of er een resterende waarde is. Als dat zo is, wordt dit uitbetaald aan de belegger.

Een product kan voor de vervaldatum van de markt worden gehaald. Een reden hiervoor zou kunnen zijn dat er geen vraag (geen kopers en verkopers) is voor het specifieke product. Bij een turbo kan dit bijvoorbeeld ook gebeuren wanneer het knock-out niveau van het product is bereikt.

Het knock-out niveau

Bepaalde gestructureerde producten, zoals turbo's of certificaten, hebben een knock-out niveau. Dit is de ingebouwde stop loss waar deze gestructureerde producten over bezitten. Wanneer de prijs van de onderliggende waarde van een long turbo onder het knock-out niveau daalt, stopt de turbo met handelen. De uitgevende instelling probeert de investering dan terug te krijgen door het onderliggende product op de markt te verkopen. Is de prijs waar dit voor verkocht wordt lager dan het financieringsniveau, dan kan de uitgevende instelling de investering dus niet meer volledig terugverdienen. Het financieringsniveau is namelijk het bedrag van de onderliggende waarde dat door de uitgevende partij wordt gefinancierd. Bij een turbo short is het omgekeerde van toepassing. Hierbij ligt het knock-out niveau boven de prijs van de onderliggende waarde. Wanneer de prijs van het onderliggende het knock-out niveau bereikt, stopt de turbo met handelen. De uitgevende partij probeert de investering dan ook terug te verdienen voor tenminste het financieringsniveau.

Zoals hierboven staat beschreven, stopt het gestructureerde product met handelen wanneer het knock-out niveau bereikt is. Deze grens kan veranderen gedurende de levensloop van het product. De uitgevende partij bepaalt vervolgens of er een resterende waarde is. Deze wordt dan eventueel uitbetaald aan de belegger. Het kan ook zijn dat de belegger geen resterende waarde meer ontvangt. Bij een turbo gebeurt dit bijvoorbeeld wanneer het knock-out niveau en het financieringsniveau gelijk zijn. Hoe dichter het financieringsniveau bij de prijs van de onderliggende waarde ligt, hoe groter de hefboomwerking.

Producten met een knock-out niveau hebben vaak ook een ratio. De ratio laat zien hoeveel producten u moet kopen om een deel van de onderliggende waarde te volgen. Heeft u bijvoorbeeld één turbo in uw portefeuille op Royal Dutch Shell met een ratio van tien, dan wordt u 0,1 keer belegd in het onderliggende aandeel (Royal Dutch Shell).

Weet voor welke beleggingen u kiest

Alle gestructureerde producten zouden een Essentiële-informatiedocument (EID) moeten hebben. Dit is een document met drie pagina's waarin de eigenschappen van het product, de risico's en de kosten staan beschreven. Al deze elementen kunnen per product verschillen. De kosten van een long product zijn bijvoorbeeld een combinatie van de transactiekosten die de broker in rekening brengt en de financieringskosten van de uitgevende instelling. Financieringskosten en -baten worden door de uitgevende partij berekend voor het verstrekken van financiering (inkomsten voor short producten en kosten voor long producten). De financieringskosten zijn terug te vinden in het EID. De transactiekosten die de broker in rekening brengt om te beleggen in het product, zijn te vinden in het tarievenoverzicht van de broker.

Het is belangrijk om rekening te houden met het feit dat er een verschil kan zijn in de bied-laat-spread (de prijs waartegen u het gestructureerde product koopt of verkoopt) op de beurs. Aangezien u niet meer geld kunt verliezen dan u in deze producten heeft belegd, kan de uitgevende instelling een reserve vereisen voor het geval dat het product onder het financieringsniveau wordt afgerekend. Dit wordt de gap risk premium genoemd en is inbegrepen in de prijs van een product.

Risico's van beleggen in gestructureerde producten

Beleggen in dit type product brengt risico's met zich mee. Het maximale wat je kan verliezen bij gestructureerde producten is gelijk aan het oorspronkelijk geïnvesteerde bedrag. Dit zijn een aantal voorbeelden van risico's die gepaard gaan met beleggen in gestructureerde producten:

  • Liquiditeitsrisico: Dit risico kan optreden als het product niet vaak verhandeld wordt, waardoor het moeilijk kan zijn om je positie te sluiten. In dat geval kan het zijn dat je een product moet kopen of verkopen tegen een hogere of lagere prijs dan je had verwacht.
  • Marktrisico: Dit is het risico dat ontstaat wanneer algemene marktomstandigheden veranderen. Dit kan onder andere een verandering zijn: in rentetarieven, grondstofprijzen, aandelenrisico, valuta risico, enzovoort.
  • Tegenpartij risico: Dit risico heeft betrekking op het in gebreke blijven van de tegenpartij. Het kan voorkomen dat de in het contract eerder overeengekomen voorwaarden, termijnen en/of wijze niet volledig worden nagekomen.
  • Valuta risico: Schommelingen in valutakoersen kunnen invloed hebben op de waarde van je investering. Zelfs als het product een positieve prestatie heeft, kunnen schommelingen in valuta mogelijk de waarde van je investering verminderen.

Klik op deze pagina, voor meer informatie over deze risico's.

Hopelijk heeft dit artikel u geholpen om de belangrijkste kenmerken van gestructureerde producten te begrijpen. De informatie in dit artikel is niet geschreven voor adviesdoeleinden en heeft evenmin als doel om beleggingen aan te bevelen. Beleggen gaat gepaard met risico's. U kunt (een deel van) uw inleg verliezen. Wij adviseren u om enkel in financiële instrumenten te beleggen die aansluiten bij uw kennis en ervaring.

backtotop

Je beleggingsreis begint hier

Open gratis een rekening en sluit je aan bij meer dan 2,5 miljoen beleggers op ons gebruiksvriendelijke platform.

Let op:
Beleggen gaat gepaard met risico’s. Je kunt (een deel van) je inleg verliezen. Wij adviseren je om enkel in financiële instrumenten te beleggen die aansluiten bij je kennis en ervaring. Dit is geen beleggingsadvies.

Met beleggen kun je jouw inleg verliezen.

icon_close

Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 55% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in turbo’s met deze aanbieder. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.

Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 55% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in turbo’s met deze aanbieder. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.

We willen mensen helpen om de beste beleggers te worden die ze kunnen zijn. Op ons gebruiksvriendelijke platform vind je een universum aan mogelijkheden en keuzes. Dit neemt drempels weg zodat beleggen iets voor iedereen wordt: beginners of experts. Je krijgt toegang tot een breed scala aan producten op meer dan 50 wereldwijde beurzen, zodat je de vrijheid hebt om te beleggen zoals jij wil. In onze wereld krijg je ook waar voor je geld. Dus, zonder ook maar iets te veranderen aan de hoge kwaliteit, veiligheid en het aanbod van onze diensten, bieden we ongelooflijk lage tarieven. Door jouw beleggingsbehoeftes voorop te stellen, zijn we uitgegroeid tot één van de meest toonaangevende online brokers van Europa. Meer dan 2,5 miljoen klanten en meer dan 100 internationale prijzen zijn een bewijs van dit succes.

flatexDEGIRO Bank Dutch Branch, een buitenlands bijkantoor van flatexDEGIRO Bank AG | Amstelplein 1, 1096HA Amsterdam | Telefoon: +31 20 2613072 | E-mail: klanten@degiro.nl | flatexDEGIRO Bank Dutch Branch is geregistreerd onder KvK-nummer 82510245. | flatexDEGIRO Bank Dutch Branch, handelend onder de naam DEGIRO, is het Nederlandse bijkantoor van flatexDEGIRO Bank AG. flatexDEGIRO Bank AG staat primair onder toezicht van de Duitse financiële toezichthouder (BaFin). In Nederland is flatexDEGIRO Bank Dutch Branch geregistreerd bij DNB en staat zij onder toezicht van de AFM en DNB. | flatexDEGIRO Bank AG is een door de Duitse financiële toezichthouder erkende Duitse bank en is geregistreerd bij de Duitse Kamer van Koophandel onder nummer HRB 105687.