Beleggen in Rendement Certificaten

Rendement Certificaten zijn investeringsproducten die worden uitgegeven door grote financiële instellingen zoals Société Générale en BNP Paribas. Met een Rendement Certificaat kunt u een vast vooraf bekend rendement behalen bij een stabiel blijvende, stijgende of licht dalende onderliggende waarde, zoals een aandeel of index. Hierbij worden de dividenden van de onderliggende waarde gebruikt om het certificaat haar bijzondere eigenschappen te geven.

Rendement Certificaten hebben altijd een specifieke werkwijze en voorwaarden. Het is belangrijk deze te kennen voordat u erin belegt. U kunt deze informatie terugvinden in de KID of KIID onder 'Documenten' bij het betreffende product op ons beleggingsplatform of op de website van de uitgevende instelling.

Wat is een Rendement Certificaat?

Een Rendement Certificaat is een investeringsproduct waarmee u een van tevoren bekend rendement behaalt, indien de koers stijgt, stabiel blijft of licht daalt. Een Rendement Certificaat keert een vaste uitkering uit indien gedurende de looptijd de koers van de onderliggende waarde niet de vooraf bepaalde ondergrens raakt.

Hoe werken Rendement Certificaten?

Een Rendement Certificaat heeft een onder- en bovengrens. De ondergrens is een vooraf bepaald niveau waar de koers van de onderliggende waarde gedurende de looptijd van het certificaat boven moet blijven om een vastgesteld bedrag, de maximale uitbetaling, uitgekeerd te krijgen. De bovengrens bepaalt het maximaal mogelijke rendement dat behaald kan worden na de afloopdatum als de ondergrens niet geraakt wordt.

Indien de onderliggende waarde gedurende de looptijd wel op of onder de ondergrens noteert, wordt de uitbetaling van het Rendement Certificaat bepaald door de referentiekoers van de onderliggende waarde op de peildatum te delen door de ratio van het certificaat, met als maximum de maximale uitbetaling. In dit scenario is een kapitaalverlies mogelijk.

Een Rendement Certificaat kan een ratio hanteren die het certificaat een lagere absolute waarde geeft. Een ratio van bijvoorbeeld 10 laat zich vergelijken met 1/10e van de koers van de onderliggende waarde.

Na de vervaldatum wordt de waarde van het certificaat automatisch door de uitgevende financiële instelling uitgekeerd. Er hoeft echter niet gewacht te worden op de vervaldatum van een Rendement Certificaat om te profiteren van een eventuele koersstijging. Het beursproduct kan immers elke beursdag verhandeld worden.

Voorbeeld Rendement Certificaat

De AEX-index noteert in dit voorbeeld op 800 punten. U wilt investeren in de AEX-index met een Rendement Certificaat met een looptijd van 2 jaar, een ondergrens van 500 punten en een bovengrens van 900 punten. Het certificaat heeft een ratio van 10 en kost 80 euro. Op de afloopdatum zijn de volgende scenario’s mogelijk:

Stand van de AEX-Index Uitkering op de vervaldag
(Ondergrens geraakt)
Uitkering op de vervaldag
(Ondergrens niet geraakt)
600 60 euro (-25%) 90 euro (+12,5%)
680 68 euro (-15%) 90 euro (+12,5%)
760 76 euro (-5%) 90 euro (+12,5%)
840 84 euro (+5%) 90 euro (+12,5%)
920 90 euro (+12,5%) 90 euro (+12,5%)
1000 90 euro (+12,5%) 90 euro (+12,5%)

Koersverloop Rendement Certificaat

Het mogelijke rendement dat een Rendement Certificaat kan bieden is afhankelijk van verschillende parameters. Een hogere ondergrens of een langere looptijd verhoogt het mogelijke rendement, maar ook de kans dat de ondergrens geraakt wordt.

Bij de koersvorming van een Rendement Certificaat spelen verschillende factoren een rol. Hier zijn voornamelijk de onderliggende waarde, de bovengrens, de ondergrens en de looptijd van het certificaat van belang. Ook spelen de impliciete (verwachte) volatiliteit, het huidige renteniveau en de verwachte dividenden die worden uitgekeerd door de onderliggende waarde gedurende de looptijd van het product een rol in de waardebepaling van het product.

U kunt een Rendement Certificaat verkopen voor de afloopdatum van het product. Voor de vervaldag volgt de prijs van het product de evolutie van de onderliggende waarde t.o.v. de bonusgrens, de ondergrens, de resterende looptijd en de volatiliteit van de onderliggende waarde. Ook de rentetarieven en een wijziging in de verwachte dividenden spelen een rol in de prijsbepaling van het product.

Risico’s

Rendement Certificaten zijn complexe producten die u volledig dient te begrijpen alvorens u deze aankoopt. Rendement Certificaten bieden geen kapitaalbescherming: u kunt uw volledige investering verliezen.

Kosten

De biedprijs is de prijs die kopers maximaal willen betalen, de laatprijs is de prijs die verkopers minimaal willen ontvangen. Wanneer u een Rendement Certificaat aan- of verkoopt dient u rekening te houden met het verschil tussen deze bied- en de laatprijs, ook wel de spread genoemd. De spread van een Rendement Certificaat hangt in belangrijke mate af van de spread van de onderliggende waarde.

De uitgevende financiële instelling hanteert ook beheerkosten die verwerkt zijn in de koers van het Rendement Certificaat. Daarnaast ontvangt u geen dividenden, ook niet wanneer de onderliggende waarde wel dividend uitkeert.

Ten slotte dient u rekening te houden met de transactiekosten. Deze bedragen bij DEGIRO 0,50 euro per aan- of verkoop van een Rendement Certificaat.

Waarom beleggen in Rendement Certificaten?

Rendement Certificaten geven u de mogelijkheid om een vast, vooraf bepaald rendement te behalen bij een stijgende, stabiel blijvende of licht dalende koersontwikkeling van de onderliggende waarde. Dit Rendement behaalt u wanneer de koers van de onderliggende waarde de ondergrens niet heeft geraakt gedurende de looptijd. Door een Rendement Certificaat weet u in dit geval van tevoren dus precies wat het rendement zal zijn.

In welke Rendement Certificaten kunt u beleggen bij DEGIRO?

Bij DEGIRO kunt u handelen in Rendement Certificaten van Société Générale en BNP Paribas. Er zijn Rendement Certificaten beschikbaar op tientallen onderliggende waarden zoals aandelen en indices.

De informatie in dit artikel is niet geschreven voor adviesdoeleinden en heeft evenmin als doel om investeringen aan te bevelen. Beleggen gaat gepaard met risico's. U kunt (een deel van) uw inleg verliezen. Wij adviseren u om enkel in financiële instrumenten te beleggen die aansluiten bij uw kennis en ervaring.

backtotop

Je beleggingsreis begint hier

Open gratis een rekening en sluit je aan bij meer dan 2,5 miljoen beleggers op ons gebruiksvriendelijke platform.

Let op:
Beleggen gaat gepaard met risico’s. Je kunt (een deel van) je inleg verliezen. Wij adviseren je om enkel in financiële instrumenten te beleggen die aansluiten bij je kennis en ervaring. Dit is geen beleggingsadvies.

Met beleggen kun je jouw inleg verliezen.

icon_close

We willen mensen helpen om de beste beleggers te worden die ze kunnen zijn. Op ons gebruiksvriendelijke platform vind je een universum aan mogelijkheden en keuzes. Dit neemt drempels weg zodat beleggen iets voor iedereen wordt: beginners of experts. Je krijgt toegang tot een breed scala aan producten op meer dan 50 wereldwijde beurzen, zodat je de vrijheid hebt om te beleggen zoals jij wil. In onze wereld krijg je ook waar voor je geld. Dus, zonder ook maar iets te veranderen aan de hoge kwaliteit, veiligheid en het aanbod van onze diensten, bieden we ongelooflijk lage tarieven. Door jouw beleggingsbehoeftes voorop te stellen, zijn we uitgegroeid tot één van de meest toonaangevende online brokers van Europa. Meer dan 2,5 miljoen klanten en meer dan 100 internationale prijzen zijn een bewijs van dit succes.

flatexDEGIRO Bank Dutch Branch, een buitenlands bijkantoor van flatexDEGIRO Bank AG | Amstelplein 1, 1096HA Amsterdam | Telefoon: +31 20 2613072 | E-mail: klanten@degiro.nl | flatexDEGIRO Bank Dutch Branch is geregistreerd onder KvK-nummer 82510245. | flatexDEGIRO Bank Dutch Branch, handelend onder de naam DEGIRO, is het Nederlandse bijkantoor van flatexDEGIRO Bank AG. flatexDEGIRO Bank AG staat primair onder toezicht van de Duitse financiële toezichthouder (BaFin). In Nederland is flatexDEGIRO Bank Dutch Branch geregistreerd bij DNB en staat zij onder toezicht van de AFM en DNB. | flatexDEGIRO Bank AG is een door de Duitse financiële toezichthouder erkende Duitse bank en is geregistreerd bij de Duitse Kamer van Koophandel onder nummer HRB 105687.