Beleggen met hefboomproducten; Turbo’s, Sprinters, Speeders

Een hefboomproduct geeft de mogelijkheid om met een relatief kleine investering in te spelen op een koersstijging of koersdaling. De hefboom versterkt het effect van de koersbeweging. Met deze producten is het mogelijk om met een relatief kleine investering een hoog rendement behalen, maar daar staan vaak hoge kosten, en een hoog risico tegenover.

Hefboomproducten worden uitgegeven door grote financiële instellingen. Voorbeelden van hefboomproducten zijn Turbo’s, Sprinters, Speeders en Boosters. Dit zijn hetzelfde type producten, maar van verschillende uitgevers. ING staat bekend om zijn ING Sprinters. Société Générale en BNP Paribas zijn voorbeelden van uitgevende financiële instellingen die het een Turbo noemen. DEGIRO biedt u de mogelijkheid om deze producten op de beurs te kopen. Hefboomproducten hebben altijd specifieke voorwaarden en werkwijze, het is belangrijk deze te kennen voordat u erin belegt. U kunt deze informatie terugvinden onder het kopje 'Documenten' bij het betreffende product op ons beleggingsplatform of op de website van de uitgevende instelling.

Kenmerken hefboomproducten

Hefboomproducten zijn complexe financiële producten waarmee kan worden ingespeeld op een stijging of een daling van een onderliggende waarde. Voorbeelden van populaire onderliggende waarden zijn individuele aandelen, indices, grondstoffen of valutaparen. Verwacht u een stijging? Dan kunt u een zogenaamd long-product kopen, terwijl u met een short-product profiteert van een daling. De hefboom van een hefboomproduct geeft aan hoeveel sneller de waarde van een hefboomproduct verandert ten opzichte van de onderliggende waarde. Een hefboomproduct op het aandeel Royal Dutch Shell met een hefboom van vijf zal dus met vijf procent veranderen als het aandeel Royal Dutch Shell met 1 procent verandert.

Stop loss-niveau, financieringsniveau en ratio

Een hefboomproduct kent altijd drie kernelementen. Een stop loss, een financieringsniveau en een ratio. Bij een long-product koopt de uitgevende instelling een onderliggende waarde zoals een aandeel. Een groot deel van deze aankoop wordt door de uitgever gefinancieerd. Het bedrag dat door de uitgever is gefinancieerd wordt aangegeven middels het financieringsniveau. Hoe dichter het financieringsniveau bij de prijs van het aandeel zit, hoe groter de hefboom is.

Is de koers van het product onder het financieringsniveau? Dan kan de financierende partij de inleg niet meer geheel terugkrijgen. Daarom hebben deze producten een stop loss-niveau. Zodra deze vooraf aangegeven koers wordt bereikt, wordt het product automatisch beëindigd. Tot slot wordt er ook een ratio gegeven. Deze factor laat zien hoeveel producten u dient aan te kopen om één stuk van de onderliggende waarde te volgen. Is de ratio bijvoorbeeld tien, dan bent u met één Turbo 0,1 keer belegd in de onderliggende waarde.

toelichting van de werking van de hefboom bij turbo's sprinters en speeders

Voorbeeld hefboomproduct

Het volgende voorbeeld licht een hefboomproduct toe. Stel, u verwacht een stijging van het aandeel ING, die nu een koers van €14,- heeft. In dat geval kunt u een long-product kopen, met bijvoorbeeld een stop loss en financieringsniveau van €12,- en een ratio van één. De uitgever koopt dan het aandeel en financiert €12,-. Dat maakt de waarde van het hefboomproduct dan €2,-. Indien ING naar €15,- stijgt, wordt de waarde van het hefboomproduct €3,-. Een daling naar €13,- betekent dat uw product nog maar €1,- waard is. Op deze manier kunt u dus met een verhoogd risico en rendement profiteren van een beweging van de onderliggende waarde. Zodra het stop loss-niveau wordt bereikt, dan beëindigt het product echter ook direct. Het aandeel ING wordt verkocht en de lening aan de uitgevende instelling wordt afgelost. Is er een verschil tussen het stop loss-niveau en het financieringsniveau, en kan het product boven het financieringsniveau worden afgewikkeld? Dan kunt u nog een restwaarde ontvangen. Bijvoorbeeld een long-product met een stop loss van €13,- en financieringsniveau van €12,- geeft een restwaarde van €1,- als het op €13,- kan worden afgewikkeld. Het kan ook gebeuren dat een aandeel bij opening van de beurs onder het financieringsniveau opent. Indien het product op of onder het financieringsniveau wordt afgewikkeld, dan verloopt hij zonder waarde. Met een hefboomproduct kunt u dus nooit meer verliezen dan uw eigen inleg.

Kosten hefboomproduct

Het is belangrijk om in acht te nemen dat er rente wordt berekend over het deel dat door de uitgever wordt gefinancieerd. Deze kosten kunt u terugvinden op de website van de uitgevende instelling. Daarnaast dient u het product op de beurs aan te kopen. Daar kan soms een groot verschil zitten tussen de bied- en laatprijs (de prijs waartegen u een product kunt kopen en verkopen). Aangezien u bij een hefboomproduct nooit meer kunt verliezen dan uw eigen inleg kan de uitgever een extra reservering rekenen voor het geval dat het product lager dan het financieringsniveau kan worden afgewikkeld. Dit wordt de Gap Risk premie genoemd. De premie zit in de koers van het product verwerkt.

Wanneer u in hefboomproducten handelt, betaalt u ook transactiekosten aan uw broker. Bekijk voor meer informatie hierover onze tarievenpagina.

Afwijkende hefboomproducten

De hierboven uitgelegde producten zijn de meest voorkomende hefboomproducten maar het is ook mogelijk dat producten met een andere werking worden gezien als hefboomproducten. Zo zijn er bijvoorbeeld ook hefboomproducten die de werking van een optie proberen na te bootsten. Uiteindelijk bepaalt de uitgever de werking en de prijs van een hefboomproduct. Om die reden is het belangrijk dat u de website van de uitgever raadpleegt voor informatie over de werking en de waardering van het product.

De informatie in dit artikel is niet geschreven voor adviesdoeleinden en heeft evenmin als doel om investeringen aan te bevelen. Beleggen gaat gepaard met risico's. U kunt (een deel van) uw inleg verliezen. Wij adviseren u om enkel in financiële instrumenten te beleggen die aansluiten bij uw kennis en ervaring.

backtotop

Je beleggingsreis begint hier

Open gratis een rekening en sluit je aan bij meer dan 2,5 miljoen beleggers op ons gebruiksvriendelijke platform.

Let op:
Beleggen gaat gepaard met risico’s. Je kunt (een deel van) je inleg verliezen. Wij adviseren je om enkel in financiële instrumenten te beleggen die aansluiten bij je kennis en ervaring. Dit is geen beleggingsadvies.

Met beleggen kun je jouw inleg verliezen.

icon_close

Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 55% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in turbo’s met deze aanbieder. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.

Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 55% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in turbo’s met deze aanbieder. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.

We willen mensen helpen om de beste beleggers te worden die ze kunnen zijn. Op ons gebruiksvriendelijke platform vind je een universum aan mogelijkheden en keuzes. Dit neemt drempels weg zodat beleggen iets voor iedereen wordt: beginners of experts. Je krijgt toegang tot een breed scala aan producten op meer dan 50 wereldwijde beurzen, zodat je de vrijheid hebt om te beleggen zoals jij wil. In onze wereld krijg je ook waar voor je geld. Dus, zonder ook maar iets te veranderen aan de hoge kwaliteit, veiligheid en het aanbod van onze diensten, bieden we ongelooflijk lage tarieven. Door jouw beleggingsbehoeftes voorop te stellen, zijn we uitgegroeid tot één van de meest toonaangevende online brokers van Europa. Meer dan 2,5 miljoen klanten en meer dan 100 internationale prijzen zijn een bewijs van dit succes.

flatexDEGIRO Bank Dutch Branch, een buitenlands bijkantoor van flatexDEGIRO Bank AG | Amstelplein 1, 1096HA Amsterdam | Telefoon: +31 20 2613072 | E-mail: klanten@degiro.nl | flatexDEGIRO Bank Dutch Branch is geregistreerd onder KvK-nummer 82510245. | flatexDEGIRO Bank Dutch Branch, handelend onder de naam DEGIRO, is het Nederlandse bijkantoor van flatexDEGIRO Bank AG. flatexDEGIRO Bank AG staat primair onder toezicht van de Duitse financiële toezichthouder (BaFin). In Nederland is flatexDEGIRO Bank Dutch Branch geregistreerd bij DNB en staat zij onder toezicht van de AFM en DNB. | flatexDEGIRO Bank AG is een door de Duitse financiële toezichthouder erkende Duitse bank en is geregistreerd bij de Duitse Kamer van Koophandel onder nummer HRB 105687.