Beleggen in Factors

Factors zijn hefboomproducten die worden uitgegeven door grote financiële instellingen zoals Société Générale en BNP Paribas. Dankzij de hefboomwerking van een Factor kunt u versneld inspelen op koersbewegingen van een onderliggende waarde, bijvoorbeeld een aandeel, index of ander beleggingsproduct.

Factors hebben altijd een specifieke werkwijze en voorwaarden. Het is belangrijk deze te kennen voordat u erin belegt. U kunt deze informatie terugvinden in de KID of KIID onder 'Documenten' bij het betreffende product op ons beleggingsplatform of op de website van de uitgevende instelling.

Wat zijn Factors?

Factors zijn hefboomproducten waarmee versneld ingespeeld kan worden op de koersontwikkeling van een onderliggende waarde. Factors hebben iedere dag een vaste hefboom waarmee de koers van de onderliggende waarde gevolgd kan worden. Met een Factor Long kunt u anticiperen op een opwaartse koersontwikkeling van de onderliggende waarde en met een Factor Short kunt u anticiperen op een neerwaartse koersontwikkeling van de onderliggende waarde.

Hoe werken Factors?

Factors worden uitgegeven met een bepaalde startwaarde, bijvoorbeeld 10 euro. Vanaf deze startwaarde volgt de Factor de dagelijkse procentuele koersverandering van de onderliggende waarde sinds de referentiekoers van de voorgaande handelsdag, vermenigvuldigd met de vaste hefboom van de Factor. Een Factor Long x10 op de AEX-index zal bijvoorbeeld met 10% stijgen indien de AEX-index met 1% stijgt. Omgekeerd zal de Factor met 5% dalen indien de AEX-index met 0,5% daalt.

Factors worden dagelijks op een vast tijdstip geherbalanceerd op een nieuwe referentiekoers. Op dat moment wordt een nieuwe referentiekoers van de onderliggende waarde én de Factor bepaald. Voor Factors op de AEX-index is dit bijvoorbeeld om 17:35 uur. Door het herbalanceren van de Factor op een nieuwe referentiekoers, behoudt de Factor zijn vaste hefboom.

De lange termijn prestatie van een Factor is hoogstwaarschijnlijk anders dan de vaste hefboom vermenigvuldigd met de performance van de onderliggende waarde over deze periode: de vaste hefboom van een Factor geldt enkel over de performance van één handelsdag. Hierdoor ontstaat een rendement-op-rendement effect. Een lineair koersverloop van de onderliggende waarde is dan ook gunstiger voor het rendement van een Factor dan hoge prijsfluctuaties van de onderliggende waarde. Hoe hoger de hefboom van de Factor, hoe sterker dit effect zal zijn. Een voorbeeld van dit effect ziet u in onderstaande grafieken.

Lineaire koersverandering factors Invloed prijsfluctuatie factors

Voorbeeld Factor

Stel u verwacht een stijging van de AEX-index, die in dit voorbeeld op 500 punten noteert. U kunt er dan voor kiezen om versneld de koers te volgen met een Factor Long met een hefboom van 5. De Factor die u koopt heeft in dit voorbeeld een prijs van 10 euro.

Wanneer gedurende de dag de koers van de AEX-index stijgt met 1% naar 505 punten, dan stijgt de koers van uw Factor met 5% naar 10,50 euro. Dit wordt vervolgens de nieuwe referentiekoers van de Factor die gebruikt wordt om het koersverloop van de Factor op de volgende handelsdag te bepalen. Stijgt de koers van de AEX de volgende dag met 0,5% dan stijgt de koers van de Factor met 2,5% van 10,50 euro naar 10,76 euro. 10,76 wordt vervolgens weer de nieuwe referentiekoers.

Het koersverloop van de Factor over meerdere dagen kunt u terugvinden in onderstaande tabellen.

Koersverloop factor gunstig scenario Koersverloop factor ongunstig scenario

Aanpassingsmechanisme

Elke Factor heeft een aanpassingsmechanisme. Dit mechanisme voorkomt een negatieve waarde van de Factor bij een sterke, ongunstige koersbeweging van de onderliggende waarde gedurende de handelsdag. Voor een Factor Long is dit een vooraf bepaalde intraday daling, voor een Factor Short een vooraf bepaalde intraday stijging. De hoogte van het aanpassingsniveau wordt op de website van de uitgevende instelling gepubliceerd.

Bij het bereiken van het aanpassingsniveau wordt gedurende de aanpassingsperiode een nieuwe koers van de onderliggende waarde vastgesteld. Deze dient als nieuwe referentiekoers om de verdere performance van de Factor te berekenen. Bij een zeer ongunstige intraday koersbeweging kan de waarde van de Factor nul worden en is er een volledig verlies van het geïnvesteerde kapitaal. Het aanpassingsmechanisme kan enkel bereikt worden tijdens de handelsuren van de onderliggende waarde, welke verschillend kunnen zijn van de handelstijden van de Factor.

Het triggerniveau

Voor sommige onderliggende waarden wordt een maximaal prijsschommelingsniveau vastgesteld, het triggerniveau. De hoogte van het triggerniveau wordt op de website van de uitgevende instelling gepubliceerd. Bij het raken van het triggerniveau wordt de herbalancering van de Factor met één handelsdag uitgesteld, oftewel er wordt die handelsdag geen nieuwe referentiekoers van de Factor of onderliggende waarde vastgesteld. Voor een Factor Long is dit een vooraf bepaalde koersstijging, voor een Factor Short een vooraf bepaalde koersdaling van de onderliggende waarde. Het uitstellen van de herbalancering van de Factor kan gunstig of ongunstig zijn voor de verdere waardeontwikkeling van de Factor.

Risico’s

Factors zijn complexe producten die u volledig dient te begrijpen alvorens u deze aankoopt. Door de hefboomwerking ontstaat, naast het hogere winstpotentieel, ook een hoger bijbehorend risico dan een rechtstreekse belegging in de onderliggende waarde. Factors bieden dan ook geen kapitaalbescherming: u kunt uw volledige investering verliezen. Het risico op kapitaalverlies neemt toe naarmate de hefboom van een Factor hoger wordt.

Kosten

De biedprijs is de prijs die kopers maximaal willen betalen, de laatprijs is de prijs die verkopers minimaal willen ontvangen. Wanneer u een Factor aan- of verkoopt dient u rekening te houden met het verschil tussen deze bied- en de laatprijs, ook wel de spread genoemd. De spread van een Factor hangt in belangrijke mate af van het verschil in bied- en laatprijs van de onderliggende waarde en de hoogte van de hefboom van de Factor.

Iedere dag verliest de Factor een klein deel van zijn waarde door de lopende kosten die worden aangerekend. De doorlopende kosten omvatten de indekkingskosten, beheervergoeding en rentekosten. Deze laatste kosten kunnen bij een gunstige geldmarktrente renteopbrengsten worden. Hoe hoger de hefboom van de Factor, hoe hoger de indekkingskosten. De doorlopende kosten worden dagelijks verwerkt in de prijs van de Factor.

Ten slotte dient u rekening te houden met de transactiekosten. Deze bedragen bij DEGIRO 0,50 euro per aan- of verkoop van een Factor.

Waarom beleggen in Factors?

Factors geven u de mogelijkheid om versneld te anticiperen op zowel een koersstijging als een koersdaling en dit zonder marginverplichtingen. Tevens zorgt het aanpassingsmechanisme ervoor dat u niet meer dan uw inleg kunt verliezen. Bovendien heeft u met Factors toegang tot veel verschillende markten waardoor u bijvoorbeeld indirect in goud of olie kunt beleggen.

Naast het anticiperen op een koersstijging of koersdaling zijn Factors ook te gebruiken om risico’s in te dekken. Zo kunt u een goed gediversifieerde portefeuille tegen een algehele daling van de markt beschermen door Factors Short op overeenkomende indices te kopen. Daarnaast kunt u met Factors ook specifieke risico’s indekken. Zo kunnen Factors bijvoorbeeld gebruikt worden om een wisselkoersrisico of renterisico af te dekken, of om het effect van stijgende grondstoffenprijzen of energieprijzen in te dekken.

Factors kunnen ook deel uitmaken van een strategie om met een lager bedrag dezelfde onderliggende waarde te kunnen kopen. De rest van het kapitaal kunt u op deze manier voor andere doeleinden gebruiken, bijvoorbeeld om meer diversificatie in uw portefeuille te creëren. Ten slotte kunt u Factors gebruiken om de slagkracht van een beleggingsportefeuille (tijdelijk) te vergroten met behulp van de hefboomwerking, bijvoorbeeld na een forse daling van de beurs.

In welke Factors kunt u beleggen bij DEGIRO?

Bij DEGIRO kunt u handelen in Factors van Société Générale en BNP Paribas. Er zijn Factors beschikbaar op honderden onderliggende waarden in categorieën als aandelen, indices, grondstoffen, edelmetalen, obligaties, valutaparen en energie.

De informatie in dit artikel is niet geschreven voor adviesdoeleinden en heeft evenmin als doel om investeringen aan te bevelen. Beleggen gaat gepaard met risico's. U kunt (een deel van) uw inleg verliezen. Wij adviseren u om enkel in financiële instrumenten te beleggen die aansluiten bij uw kennis en ervaring.

backtotop

Je beleggingsreis begint hier

Open gratis een rekening en sluit je aan bij meer dan 2,5 miljoen beleggers op ons gebruiksvriendelijke platform.

Let op:
Beleggen gaat gepaard met risico’s. Je kunt (een deel van) je inleg verliezen. Wij adviseren je om enkel in financiële instrumenten te beleggen die aansluiten bij je kennis en ervaring. Dit is geen beleggingsadvies.

Met beleggen kun je jouw inleg verliezen.

icon_close

Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 55% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in turbo’s met deze aanbieder. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.

Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 55% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in turbo’s met deze aanbieder. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.

We willen mensen helpen om de beste beleggers te worden die ze kunnen zijn. Op ons gebruiksvriendelijke platform vind je een universum aan mogelijkheden en keuzes. Dit neemt drempels weg zodat beleggen iets voor iedereen wordt: beginners of experts. Je krijgt toegang tot een breed scala aan producten op meer dan 50 wereldwijde beurzen, zodat je de vrijheid hebt om te beleggen zoals jij wil. In onze wereld krijg je ook waar voor je geld. Dus, zonder ook maar iets te veranderen aan de hoge kwaliteit, veiligheid en het aanbod van onze diensten, bieden we ongelooflijk lage tarieven. Door jouw beleggingsbehoeftes voorop te stellen, zijn we uitgegroeid tot één van de meest toonaangevende online brokers van Europa. Meer dan 2,5 miljoen klanten en meer dan 100 internationale prijzen zijn een bewijs van dit succes.

flatexDEGIRO Bank Dutch Branch, een buitenlands bijkantoor van flatexDEGIRO Bank AG | Amstelplein 1, 1096HA Amsterdam | Telefoon: +31 20 2613072 | E-mail: klanten@degiro.nl | flatexDEGIRO Bank Dutch Branch is geregistreerd onder KvK-nummer 82510245. | flatexDEGIRO Bank Dutch Branch, handelend onder de naam DEGIRO, is het Nederlandse bijkantoor van flatexDEGIRO Bank AG. flatexDEGIRO Bank AG staat primair onder toezicht van de Duitse financiële toezichthouder (BaFin). In Nederland is flatexDEGIRO Bank Dutch Branch geregistreerd bij DNB en staat zij onder toezicht van de AFM en DNB. | flatexDEGIRO Bank AG is een door de Duitse financiële toezichthouder erkende Duitse bank en is geregistreerd bij de Duitse Kamer van Koophandel onder nummer HRB 105687.