Beleggen in Stability

Stability zijn hefboomproducten die worden uitgegeven door grote financiële instellingen zoals Société Générale. Met een Stability kan rendement behaald worden bij een stabiel koersverloop en/of een dalende (verwachte) volatiliteit van een gekozen onderliggende waarde, zoals een aandeel of index.

Stability hebben altijd een specifieke werkwijze en voorwaarden. Het is belangrijk deze te kennen voordat u erin belegt. U kunt deze informatie terugvinden in de KID of KIID onder 'Documenten' bij het betreffende product op ons beleggingsplatform of op de website van de uitgevende instelling.

Wat is een Stability?

Een Stability is een hefboomproduct waarmee u kunt anticiperen op een stabiel blijvende koers of een dalende volatiliteit. Indien de koers van de onderliggende waarde gedurende de looptijd tussen twee vooraf bepaalde niveaus noteert, keert de Stability een vast bedrag uit. Wanneer de ondergrens of bovengrens gedurende de looptijd geraakt wordt, dan verliest de Stability zijn waarde.

Hoe werken Stability?

Een Stability keert aan het einde van de looptijd een vast bedrag uit indien de koers van de onderliggende waarde niet hoger dan de bovengrens of lager dan de ondergrens heeft genoteerd. Dit bedrag wordt gepubliceerd op de website van de uitgevende instelling. De prijs van een Stability bestaat uit de berekende waarschijnlijkheid dat de Stability gedurende de looptijd tussen de onder- en bovengrens blijft. Belangrijke factoren die invloed hebben op de prijs van een Stability zijn dan ook de koersbewegingen van de onderliggende waarde, de afstand tot de onder- en bovengrens van de Stability, de impliciete volatiliteit en de resterende looptijd. Hoe groter de kans dat één van beide niveaus gedurende de resterende looptijd wordt geraakt, hoe lager de prijs van een Stability zal zijn.

In tegenstelling tot bij een optie of Warrant, heeft het verstrijken van tijd een positieve invloed op de waarde van een Stability. Hoe dichter de vervaldatum van een Stability nadert, hoe groter de kans dat het product vervalt met de maximale uitbetaling en hoe hoger de koers van de Stability zal zijn. Indien de onderliggende waarde tussen de onder- en bovengrens noteert en de omstandigheden gelijk blijven, zal een Stability in waarde stijgen naarmate de tijd verstrijkt.

Bij gelijkblijvende omstandigheden zal een toename van de verwachte volatiliteit de kans verhogen dat de onder- of bovengrens gedurende de looptijd geraakt zullen worden, waardoor de waarde van een Stability zal afnemen. In tegenstelling tot bij een optie of Warrant, zal een daling van de verwachte volatiliteit van de onderliggende waarde een koersstijging van de Stability tot gevolg hebben.

Voorbeeld Stability

Stel u verwacht dat de koers van de AEX-Index stabiel zal blijven over de komende periode, dan kunt u hier met een Stability op anticiperen. De AEX-Index noteert in dit voorbeeld op 400 punten.

Een Stability met een prijs van 5 euro betaalt 10 euro uit als de ondergrens van 360 punten en de bovengrens van 460 punten gedurende de looptijd van 3 maanden niet geraakt zullen worden. De uitbetaling van 10 euro betekent een rendement van 100% (scenario 3 in onderstaande grafiek). Echter, wanneer de onder- of bovengrens van de Stability geraakt worden gedurende de looptijd, dan zal het initieel geïnvesteerde bedrag verloren gaan (scenario 1 en 2 in onderstaande grafiek).

Stability

Risico’s

Stability zijn complexe producten die u volledig dient te begrijpen alvorens u deze aankoopt. Door de hefboomwerking ontstaat naast het hogere winstpotentieel, ook een groter bijbehorend risico, dan een rechtstreekse belegging in de onderliggende waarde. Stability bieden dan ook geen kapitaalbescherming: u kunt uw volledige investering verliezen. Het risico op kapitaalverlies neemt toe naarmate de ruimte tussen de bovengrens en ondergrens van een Stability lager wordt.

Een Stability wordt onmiddellijk waardeloos beëindigd indien de boven- of ondergrens wordt geraakt door de koers van de onderliggende waarde. In dit scenario is er een kapitaalverlies van het volledige geïnvesteerde bedrag, zelfs indien de koers van de onderliggende waarde de resterende looptijd van de Stability binnen de grenzen blijft.

Houdt u ook rekening met eventuele dividenduitkeringen van de onderliggende waarde: de ondergrens wordt hier niet voor aangepast, waardoor de koers van de onderliggende waarde op de ex-dividend datum deze grens kan raken of doorkruisen.

Kosten

De biedprijs is de prijs die kopers maximaal willen betalen, de laatprijs is de prijs die verkopers minimaal willen ontvangen. Wanneer u een Stability aan- of verkoopt dient u rekening te houden met het verschil tussen deze bied- en de laatprijs, ook wel de spread genoemd. De spread van een Stability hangt in belangrijke mate af van het verschil in bied- en laatprijs van de onderliggende waarde.

Ten slotte dient u rekening te houden met de transactiekosten. Deze bedragen bij DEGIRO 0,50 euro per aan- of verkoop van een Stability.

Waarom beleggen in Stability?

Stability geven de mogelijkheid om ook rendement te behalen in tijden van stabiele beurskoersen. Ook kunt u met een Stability anticiperen op een daling van de verwachte volatiliteit van een gekozen onderliggende waarde, die bij gelijk gebleven omstandigheden de prijs van een Stability zal doen stijgen.

In welke Stability kunt u beleggen bij DEGIRO?

Bij DEGIRO kunt u handelen in Stability van Société Générale. Er zijn Stability beschikbaar op verschillende onderliggende waarden, zoals aandelen en indices. Daarbij zijn er Stability met verschillende afloopdata en verschillende boven- en ondergrenzen. Stability worden uitgegeven met een minimale looptijd van 3 maanden.

De informatie in dit artikel is niet geschreven voor adviesdoeleinden en heeft evenmin als doel om investeringen aan te bevelen. Beleggen gaat gepaard met risico's. U kunt (een deel van) uw inleg verliezen. Wij adviseren u om enkel in financiële instrumenten te beleggen die aansluiten bij uw kennis en ervaring.

backtotop

Je beleggingsreis begint hier

Open gratis een rekening en sluit je aan bij meer dan 2,5 miljoen beleggers op ons gebruiksvriendelijke platform.

Let op:
Beleggen gaat gepaard met risico’s. Je kunt (een deel van) je inleg verliezen. Wij adviseren je om enkel in financiële instrumenten te beleggen die aansluiten bij je kennis en ervaring. Dit is geen beleggingsadvies.

Met beleggen kun je jouw inleg verliezen.

icon_close

We willen mensen helpen om de beste beleggers te worden die ze kunnen zijn. Op ons gebruiksvriendelijke platform vind je een universum aan mogelijkheden en keuzes. Dit neemt drempels weg zodat beleggen iets voor iedereen wordt: beginners of experts. Je krijgt toegang tot een breed scala aan producten op meer dan 50 wereldwijde beurzen, zodat je de vrijheid hebt om te beleggen zoals jij wil. In onze wereld krijg je ook waar voor je geld. Dus, zonder ook maar iets te veranderen aan de hoge kwaliteit, veiligheid en het aanbod van onze diensten, bieden we ongelooflijk lage tarieven. Door jouw beleggingsbehoeftes voorop te stellen, zijn we uitgegroeid tot één van de meest toonaangevende online brokers van Europa. Meer dan 2,5 miljoen klanten en meer dan 100 internationale prijzen zijn een bewijs van dit succes.

flatexDEGIRO Bank Dutch Branch, een buitenlands bijkantoor van flatexDEGIRO Bank AG | Amstelplein 1, 1096HA Amsterdam | Telefoon: +31 20 2613072 | E-mail: klanten@degiro.nl | flatexDEGIRO Bank Dutch Branch is geregistreerd onder KvK-nummer 82510245. | flatexDEGIRO Bank Dutch Branch, handelend onder de naam DEGIRO, is het Nederlandse bijkantoor van flatexDEGIRO Bank AG. flatexDEGIRO Bank AG staat primair onder toezicht van de Duitse financiële toezichthouder (BaFin). In Nederland is flatexDEGIRO Bank Dutch Branch geregistreerd bij DNB en staat zij onder toezicht van de AFM en DNB. | flatexDEGIRO Bank AG is een door de Duitse financiële toezichthouder erkende Duitse bank en is geregistreerd bij de Duitse Kamer van Koophandel onder nummer HRB 105687.