Beleggen in Turbo’s en Boosters

Turbo’s zijn hefboomproducten die worden uitgegeven door grote financiële instellingen zoals Société Générale en BNP Paribas. Dankzij de hefboomwerking van een Turbo kan versneld ingespeeld worden op koersbewegingen van een onderliggende waarde (bijvoorbeeld een aandeel, index of ander beleggingsproduct).

Turbo’s hebben altijd een specifieke werkwijze en voorwaarden. Het is belangrijk deze te kennen voordat u erin belegt. U kunt deze informatie terugvinden in de KID of KIID onder 'Documenten' bij het betreffende product op ons beleggingsplatform of op de website van de uitgevende instelling.

Wat zijn Turbo’s, Boosters, Sprinters of Speeders?

Turbo’s zijn hefboomproducten waarmee versneld ingespeeld kan worden op de koersontwikkeling van een onderliggende waarde. Turbo’s worden door financiële instellingen uitgegeven onder verschillende namen: Turbo’s, Sprinters en Boosters. Dit zijn hetzelfde type producten, maar van verschillende uitgevers. ING staat bekend om zijn Sprinters. Société Générale en BNP Paribas noemen het juist Turbo’s. Sinds enkele jaren wordt de naam Speeders niet meer actief gebruikt. In dit artikel zal enkel de naam Turbo’s gebruikt worden, doordat dit de meest breed toegepaste naam is.

Turbo’s worden uitgegeven in verschillende varianten, met telkens verschillende eigenschappen. Kijk daarom goed voordat u een Turbo aanschaft, wat de eigenschappen zijn van het betreffende instrument. Het Turbo aanbod kan ingedeeld worden in de volgende varianten:

  • (Classic) Turbo
  • BEST Turbo/Booster
  • Limited Turbo
  • SMART Turbo

In het overzicht zijn de eigenschappen van de verschillende Turbo’s te vinden. Sommige Turbo’s hebben daarnaast als bijzondere eigenschap dat ze ‘Quanto’ zijn. Bij deze Turbo’s wordt het wisselkoersrisico ingedekt: het is alsof de onderliggende waarde in euro noteert.

Turbo's overzicht

Hoe werken Turbo’s?

Bij de aanschaf van een Turbo koopt u indirect een onderliggende waarde, bijvoorbeeld een aandeel, waarbij u zelf alleen een gedeelte van de aanschafsprijs financiert. De uitgever van een Turbo financiert het overige gedeelte van de onderliggende waarde: het financieringsniveau. Hierdoor krijgt een Turbo haar belangrijkste eigenschap: de hefboomwerking. Deze hefboom geeft daarbij aan hoeveel sneller de koers van de Turbo beweegt ten opzichte van de onderliggende waarde. Voor een Turbo op de AEX-index met een hefboom van 5 betekent dit dat zodra de AEX-index met 1% verandert, de koers van de Turbo, exclusief kosten, met 5% zal veranderen.

Met een Turbo kunt u zowel anticiperen op een koersstijging als op een koersdaling. Met een Turbo Long anticipeert u op een koersstijging en met een Turbo Short anticipeert u op een koersdaling. Het financieringsniveau zal bij een Turbo Long onder de huidige koers van de onderliggende waarde liggen en bij een Turbo Short boven de huidige koers van de onderliggende waarde liggen.

Elke Turbo heeft een ratio. Deze ratio geeft aan hoeveel Turbo’s nodig zijn om éénmaal de absolute waardeontwikkeling van de onderliggende waarde te volgen. Zo zal de intrinsieke waarde van een Turbo Long met ratio 10, exclusief kosten, met 1 eurocent stijgen als de onderliggende waarde met 10 eurocent stijgt. De meeste Turbo’s noteren in euro, maar de onderliggende waarde kan in een andere valuta noteren, wat zorgt voor een wisselkoersblootstelling.

Intrinsieke waarde turbo's

Voorbeeld Turbo

Stel u verwacht een stijging van het aandeel Ahold Delhaize, dat nu een koers van 30 euro heeft. Indien u rechtstreeks 30 euro in het aandeel investeert, heeft u een rendement van 3 euro behaald indien het aandeel met 10% stijgt. U kunt ook met een Turbo long anticiperen op een positieve waardeontwikkeling van het aandeel. Daarbij hoeft u niet de volledige 30 euro in te leggen, omdat met een Turbo een deel van de onderliggende waarde gefinancierd wordt. Indien de uitgever 24 euro financiert, ook wel het financieringsniveau genoemd, hoeft u slechts 6 euro (30 euro – 24 euro) in te leggen. Stijgt het aandeel vervolgens met 3 euro, dan stijgt de waarde van de Turbo Long naar 9 euro (33 euro – 24 euro). Met eenzelfde koersontwikkeling van 3 euro, wordt er met de Turbo Long dus een rendement gerealiseerd van 50% op het ingelegde bedrag. Dit is 5 keer zo hoog als een rechtstreekse investering in het aandeel.

Stop loss als bescherming

Elke Turbo heeft een stop loss-niveau. Het stop loss-niveau bevindt zich boven het financieringsniveau (Classic/SMART Turbo Long), onder het financieringsniveau (Classic/SMART Turbo Short) of deze is gelijk aan het financieringsniveau (BEST/Limited Turbo). Zodra de koers van de onderliggende waarde dit niveau bereikt, wordt het product onmiddellijk beëindigd, wat een kapitaalverlies met zich meebrengt.

Na het bereiken van het stop loss-niveau wordt het product afgewikkeld en ontvangt u automatisch de eventuele restwaarde. Het stop loss-niveau kan enkel bereikt worden tijdens handelsuren van de onderliggende waarde, welke verschillend kunnen zijn van de handelstijden van de Turbo.

Door het feit dat het financieringsniveau en het stop loss-niveau gelijk aan elkaar zijn bij BEST en Limited Turbo’s, is de kans groter dat de koers van de onderliggende waarde plots voorbij het stop loss-niveau, en dus ook het financieringsniveau, gaat. Om dit risico in te dekken, hebben deze producten een gap riskpremie verdisconteerd in de waarde van de Turbo. De waarde van deze producten bestaat dus uit: de intrinsieke waarde + de gap riskpremie.

Restwaarde van de Turbo

De restwaarde is afhankelijk van het verschil tussen de koers van de onderliggende waarde waarop de uitgevende financiële instelling haar afwikkeling heeft kunnen doen en het financieringsniveau. De maximale restwaarde is dus het (absolute) verschil tussen het stop loss-niveau en het financieringsniveau, aangepast voor de ratio van de Turbo en de eventuele wisselkoers. De restwaarde van een Turbo wordt automatisch uitbetaald. Bij BEST/Limited Turbo’s is het financieringsniveau gelijk aan het stop loss-niveau, waardoor de restwaarde automatisch nul is indien het stop loss-niveau wordt geraakt.

Risico’s

Turbo’s zijn complexe producten die u volledig dient te begrijpen alvorens u deze aankoopt. Door de hefboomwerking ontstaat naast het hogere winstpotentieel, ook een groter bijbehorend risico, dan een rechtstreekse belegging in de onderliggende waarde. Turbo’s bieden dan ook geen kapitaalbescherming: u kunt uw volledige investering verliezen. Het risico op kapitaalverlies neemt toe naarmate de hefboom van een Turbo hoger wordt.

Kosten

De biedprijs is de prijs die kopers maximaal willen betalen, de laatprijs is de prijs die verkopers minimaal willen ontvangen. Wanneer u een Turbo aan- of verkoopt dient u rekening te houden met het verschil tussen deze bied- en de laatprijs, ook wel de spread genoemd. De spread van een Turbo hangt in belangrijke mate af van het verschil in bied- en laatprijs van de onderliggende waarde.

Iedere dag verliest de Turbo een klein deel van zijn waarde door de financieringskosten die worden aangerekend over het financieringsniveau van de Turbo. Daarnaast dient u rekening te houden met de Gap Risk Premie die verdisconteerd is in de prijs van een BEST, Limited en, in mindere mate, SMART Turbo.

Ten slotte dient u rekening te houden met de transactiekosten. Deze bedragen bij DEGIRO 0,50 euro per aan- of verkoop van een Turbo.

Waarom beleggen in Turbo’s?

Turbo’s geven u de mogelijkheid om versneld te anticiperen op zowel een koersstijging als een koersdaling en dit zonder marginverplichtingen zoals bij een future. Door de toepassing van een ratio wordt de prijs van een Turbo daarnaast lager, waardoor u met een lagere instapwaarde kunt beleggen. Tevens zorgt het stop loss-niveau ervoor dat u niet meer dan uw inleg kunt verliezen. Bovendien heeft u met Turbo’s toegang tot veel verschillende markten waardoor u bijvoorbeeld indirect in goud of olie kunt beleggen.

Naast het anticiperen op een koersstijging of koersdaling zijn Turbo’s ook te gebruiken om risico’s in te dekken. Zo kunt u een goed gediversifieerde portefeuille tegen een algehele daling van de markt beschermen door Short Turbo’s op overeenkomende indices te kopen. Daarnaast kunt u met Turbo’s ook specifieke risico’s indekken. Zo kunnen Turbo’s bijvoorbeeld gebruikt worden om een wisselkoersrisico of renterisico af te dekken, of om het effect van stijgende grondstoffenprijzen of energieprijzen in te dekken.

Turbo’s kunnen ook deel uitmaken van een strategie om met een lager bedrag dezelfde onderliggende waarde te kunnen kopen. De rest van het kapitaal kunt u op deze manier voor andere doeleinden gebruiken, bijvoorbeeld om meer diversificatie in uw portefeuille te creeëren. Ten slotte kunt u Turbo’s gebruiken om de slagkracht van een beleggingsportefeuille (tijdelijk) te vergroten met behulp van de hefboomwerking, bijvoorbeeld na een forse daling van de beurs.

In welke Turbo’s kunt u beleggen bij DEGIRO?

Bij DEGIRO kunt u handelen in Classic, BEST, SMART en Limited Turbo’s van Société Générale en Turbo’s en Boosters van BNP Paribas. Er zijn Turbo’s beschikbaar op honderden onderliggende waarden zoals aandelen, (sector)indices, grondstoffen, edelmetalen, obligaties, valutaparen en energie.

De informatie in dit artikel is niet geschreven voor adviesdoeleinden en heeft evenmin als doel om investeringen aan te bevelen. Beleggen gaat gepaard met risico's. U kunt (een deel van) uw inleg verliezen. Wij adviseren u om enkel in financiële instrumenten te beleggen die aansluiten bij uw kennis en ervaring.

backtotop

Je beleggingsreis begint hier

Open gratis een rekening en sluit je aan bij meer dan 2,5 miljoen beleggers op ons gebruiksvriendelijke platform.

Let op:
Beleggen gaat gepaard met risico’s. Je kunt (een deel van) je inleg verliezen. Wij adviseren je om enkel in financiële instrumenten te beleggen die aansluiten bij je kennis en ervaring. Dit is geen beleggingsadvies.

Met beleggen kun je jouw inleg verliezen.

icon_close

Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 55% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in turbo’s met deze aanbieder. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.

Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 55% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in turbo’s met deze aanbieder. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.

We willen mensen helpen om de beste beleggers te worden die ze kunnen zijn. Op ons gebruiksvriendelijke platform vind je een universum aan mogelijkheden en keuzes. Dit neemt drempels weg zodat beleggen iets voor iedereen wordt: beginners of experts. Je krijgt toegang tot een breed scala aan producten op meer dan 50 wereldwijde beurzen, zodat je de vrijheid hebt om te beleggen zoals jij wil. In onze wereld krijg je ook waar voor je geld. Dus, zonder ook maar iets te veranderen aan de hoge kwaliteit, veiligheid en het aanbod van onze diensten, bieden we ongelooflijk lage tarieven. Door jouw beleggingsbehoeftes voorop te stellen, zijn we uitgegroeid tot één van de meest toonaangevende online brokers van Europa. Meer dan 2,5 miljoen klanten en meer dan 100 internationale prijzen zijn een bewijs van dit succes.

flatexDEGIRO Bank Dutch Branch, een buitenlands bijkantoor van flatexDEGIRO Bank AG | Amstelplein 1, 1096HA Amsterdam | Telefoon: +31 20 2613072 | E-mail: klanten@degiro.nl | flatexDEGIRO Bank Dutch Branch is geregistreerd onder KvK-nummer 82510245. | flatexDEGIRO Bank Dutch Branch, handelend onder de naam DEGIRO, is het Nederlandse bijkantoor van flatexDEGIRO Bank AG. flatexDEGIRO Bank AG staat primair onder toezicht van de Duitse financiële toezichthouder (BaFin). In Nederland is flatexDEGIRO Bank Dutch Branch geregistreerd bij DNB en staat zij onder toezicht van de AFM en DNB. | flatexDEGIRO Bank AG is een door de Duitse financiële toezichthouder erkende Duitse bank en is geregistreerd bij de Duitse Kamer van Koophandel onder nummer HRB 105687.