Beleggen in Warrants

Warrants zijn hefboomproducten die worden uitgegeven door grote financiële instellingen zoals Société Générale. Met een Warrant kunt u versneld anticiperen op een koersstijging (call Warrant) of koersdaling (put Warrant) van een gekozen onderliggende waarde zoals een aandeel of een index.

Warrants hebben altijd een specifieke werkwijze en voorwaarden. Het is belangrijk deze te kennen voordat u erin belegt. U kunt deze informatie terugvinden in de KID of KIID onder 'Documenten' bij het betreffende product op ons beleggingsplatform of op de website van de uitgevende instelling.

Wat is een Warrant?

Een Warrant is een hefboomproduct waarmee versneld ingespeeld kan worden op de koersontwikkeling van een onderliggende waarde. Een warrant geeft het recht om een onderliggende waarde tegen een vooraf bepaalde prijs te kopen of verkopen. Warrants hebben altijd een afloopdatum waarop het recht op aan- of verkoop van de onderliggende waarde verloopt. Warrants lijken in eerste opzicht op opties, maar in tegenstelling tot opties worden Warrants uitgegeven door ondernemingen en banken. Hierdoor kunnen Warrants enkel gekocht worden en niet worden geschreven (verkocht) zoals bij opties wel het geval is. Warrants hebben daarentegen ruimere handelstijden en u kunt voor een lager bedrag een positie innemen. Bovendien wordt de waarde van een Warrant automatisch uitbetaald na het behalen van de vervaldatum, zonder dat u, zoals bij een optie, het product dient uit te oefenen.

Hoe werken Warrants?

Een Warrant geeft u het recht om op de afloopdatum een onderliggende waarde tegen een vooraf bepaalde prijs (uitoefenprijs) te verhandelen. Een call Warrant geeft het recht om de onderliggende waarde te kopen en een put Warrant geeft het recht om de onderliggende waarde te verkopen tegen deze uitoefenprijs. De premie die u voor een Warrant betaalt is lager dan een rechtstreekse investering in de onderliggende waarde omdat u niet de volledige onderliggende waarde aankoopt, maar enkel een recht op de koerswinst. Hierdoor ontstaat er een hefboomeffect. Als de onderliggende waarde namelijk vervolgens stijgt in koers maakt u percentueel gezien meer winst dan wanneer u een rechtstreeks in de onderliggende waarde had geïnvesteerd.

Warrants hebben altijd een afloopdatum waarop het recht op aan- of verkoop van de onderliggende waarde verloopt. De eventuele intrinsieke waarde van de Warrant wordt vervolgens automatisch cash uitbetaald na de afloopdatum. Er is dus geen mogelijkheid om de onderliggende waarde daadwerkelijk te kopen of verkopen. Om een uitbetaling te ontvangen op de vervaldatum moet de koers van de onderliggende waarde boven (call) of onder (put) de uitoefenprijs liggen. Mocht dit niet het geval zijn dan vervalt de Warrant zonder waarde en verliest u uw gehele inleg.

Elke Warrant heeft een ratio. Deze ratio geeft aan hoeveel Warrants er nodig zijn om éénmaal de onderliggende waarde te kunnen uitoefenen. Is de ratio bijvoorbeeld 10 dan heeft u op de vervaldatum 10 Warrants nodig om één keer de onderliggende waarde uit te oefenen. Warrants zijn in tegenstelling tot opties die een contractgrootte van 10 of 100 hebben, per stuk verhandelbaar. Warrants noteren in euro’s, maar de onderliggende waarde kan wel in een andere valuta noteren. Dit zorgt voor een wisselkoersblootstelling, wat positief of negatief kan zijn voor de prijsevolutie van de Warrant.

Voorbeeld Warrant

Stel u verwacht een stijging van het aandeel Randstad, dat in dit voorbeeld een koers van rond de 50 euro heeft. U kunt met een call Warrant op een koersstijging van het aandeel anticiperen zonder de volledige 50 euro in te leggen, omdat u bij een Warrant slechts de premie betaalt. U koopt een call Warrant en betaalt hiervoor 10 euro. De call Warrant geeft u het recht op de uitbetaling van het verschil tussen de prijs van het aandeel en de uitoefenprijs van 50 euro. Op het moment dat u de call Warrant aankoopt, noteert het aandeel op 55 euro.

Wanneer vervolgens de prijs van het aandeel Randstad gedurende de looptijd van de call Warrant stijgt van 55 euro naar 80 euro, ontvangt u op de vervaldatum een uitkering van 30 euro. Als hier vervolgens de betaalde premie van 10 euro vanaf wordt getrokken resteert er een rendement van 20 euro, oftewel 200 procent . Een rechtstreekse investering in het aandeel Randstad had daarentegen een rendement opgeleverd van 25 euro, oftewel minder dan 50%. Echter, als de koers van het aandeel Randstad daalt tot 50 euro of lager op de vervaldatum, dan is de uitbetaling nul en vervalt de Warrant volledig en verliest u uw gehele inleg van 10 euro.

Call warrant

Stel u verwacht een koersdaling van hetzelfde aandeel Randstad, dan kunt u hier ook op anticiperen met een Warrant. U koopt een put Warrant en betaalt hiervoor 10 euro. De put Warrant geeft u het recht op de uitbetaling van het verschil tussen de uitoefenprijs van 50 euro en de prijs van het aandeel. Op het moment dat u de put Warrant aankoopt, noteert het aandeel op 45 euro.

Wanneer vervolgens de prijs van het aandeel Randstad gedurende de looptijd daalt van 45 euro naar 30 euro, ontvangt u op de vervaldatum een uitkering van 20 euro. Als hier vervolgens de betaalde premie van 10 euro vanaf wordt getrokken, resteert er een rendement van 10 euro, oftewel een verdubbeling van de initiële inleg. Echter, als de koers van het aandeel Randstad stijgt tot 50 euro of hoger op de vervaldatum, dan is de uitbetaling nul en vervalt de put Warrant volledig en verliest u uw gehele inleg van 10 euro.

Put warrant

Intrinsieke waarde en tijdswaarde Warrant

Voordat de afloopdatum van een Warrant bereikt is, bestaat de prijs van een Warrant uit twee componenten: de zogenoemde intrinsieke waarde en de tijdswaarde. De intrinsieke waarde is de koers van de onderliggende waarde minus de uitoefenprijs, gedeeld door de ratio en een eventuele wisselkoers (voor call Warrants) of de uitoefenprijs minus de koers van de onderliggende waarde, gedeeld door de ratio en de eventuele wisselkoers (voor put Warrants).

Wanneer de intrinsieke waarde positief is, dan noemen we de Warrant “in the money”. Is er geen intrinsieke waarde, dan noemen we de Warrant “out of the money”. Zijn de uitoefenprijs en de koers van de onderliggende waarde gelijk aan elkaar? Dan noemen we de Warrant “at the money”.

De tweede koerscomponent, de tijdswaarde, wordt beïnvloed door de volatiliteit, de resterende looptijd, de rentestand en de dividenden die gedurende de resterende looptijd van de Warrant worden uitgekeerd door de onderliggende waarde. In het algemeen weerspiegelt de koers van een Warrant de waarschijnlijkheid (die door de markt wordt bepaald) dat de Warrant een mogelijke intrinsieke waarde zal hebben op de vervaldag. Hoe groter de kans op een hoog uitbetalingsbedrag, hoe hoger de tijdswaarde, en dus de koers van de Warrant zal zijn.

Prijs van de call warrant

Voor de expert

Om de koersbewegingen van een Warrant in te schatten kunt u gebruikmaken van de volgende gevoeligheidsindicatoren. De gevoeligheidsindicatoren halen hun oorsprong uit het optie-prijs model van Black & Scholes en worden ook wel de “Grieken” genoemd.

Delta (Δ)

De Delta geeft aan met hoeveel euro een Warrant verandert als de onderliggende waarde één euro stijgt.

Omega (Ω)

De Omega of hefboom geeft aan hoeveel procent (%) een Warrant verandert als de onderliggende waarde één procent stijgt.

Gamma (γ)

De Gamma geeft aan hoe sterk de delta verandert wanneer de prijs van de onderliggende waarde met één euro stijgt.

Theta (θ)

De Theta geeft aan met hoeveel euro de Warrant verandert wanneer er één tijdseenheid (bijvoorbeeld één dag) voorbijgaat.

Vega (ν)

De Vega geeft aan met hoeveel euro de Warrant verandert als de volatiliteit met één procent stijgt.

Rho (ρ)

De Rho geeft aan met hoeveel euro de Warrant verandert als de rentevoet met één procent (100 basispunten) stijgt.

Risico’s

Warrants zijn complexe producten die u volledig dient te begrijpen alvorens u deze aankoopt. Door de hefboomwerking ontstaat naast het hogere winstpotentieel, ook een groter bijbehorend risico, dan een rechtstreekse belegging in de onderliggende waarde. Warrants bieden dan ook geen kapitaalbescherming: u kunt uw volledige investering verliezen. Het risico op kapitaalverlies neemt toe naarmate de intrinsieke waarde van een Warrant lager wordt.

Kosten

De biedprijs is de prijs die kopers maximaal willen betalen, de laatprijs is de prijs die verkopers minimaal willen ontvangen. Wanneer u een Warrant aan- of verkoopt dient u rekening te houden met het verschil tussen deze bied- en de laatprijs, ook wel de spread genoemd. De spread van een Warrant hangt in belangrijke mate af van het verschil in bied- en laatprijs van de onderliggende waarde.

Ten slotte dient u rekening te houden met de transactiekosten. Deze bedragen bij DEGIRO 0,50 euro per aan- of verkoop van een Warrant.

Verschillen Warrants en opties

Door de toepassing van een ratio en het ontbreken van een contractgrootte bij Warrants, kunt u met een lagere instapwaarde beleggen in vergelijking met opties. Waar de contractgrootte van een optie doorgaans 10 of 100 bedraagt, zijn warrants per stuk verhandelbaar. De ratio zorgt er daarnaast voor dat u slechts voor een deel in de onderliggende waarde belegd bent, wat resulteert in een lagere aanschafprijs.

Naast de lagere instapwaarde bieden Warrants andere verschillen ten opzichte van opties. Zo zijn Warrants bij DEGIRO verhandelbaar tot 22:00 uur ‘s avonds. Bovendien zijn de spreads van Warrants doorgaans minder volatiel dan de spreads die op de optiemarkt gevraagd worden. Het marketmaking (het plaatsen van bied- en laatprijzen met bijhorende stukken in het orderboek) wordt immers gedaan door de uitgevende instelling van de Warrant. Bij opties bieden verschillende partijen in het orderboek, waarbij niemand de verplichting heeft om een bied- of laatprijs af te geven. Daarentegen kunnen opties, afhankelijk van de liquiditeit van de optieserie en de prijsstelling van de Warrant, een lagere of juist hogere spread hebben of kunnen ze met een lagere premie noteren in vergelijking met Warrants.

Om de intrinsieke waarde van een optie te verkrijgen dient u de stukken uit te oefenen of de optie vóór expiratie te verkopen. De intrinsieke waarde van een Warrant wordt na het behalen van de vervaldatum automatisch uitgekeerd, zonder dat u het product hoeft uit te oefenen. U heeft uiteraard ook de mogelijkheid de gekochte Warrants te verkopen vóór de afloopdatum van de Warrant.

Waarom beleggen in Warrants?

Warrants geven u de mogelijkheid om versneld te anticiperen op zowel een koersstijging als een koersdaling. Naast het anticiperen op een koersstijging of koersdaling zijn Warrants ook te gebruiken om risico’s in te dekken. Zo kunt u een goed gediversifieerde portefeuille tegen een algehele daling van de markt beschermen door puts op overeenkomende indices te kopen. Daarnaast kunt u met Warrants ook bescherming kopen tegen koersdalingen van specifieke aandelen in uw beleggingsportefeuille. Ten slotte kunt u Warrants gebruiken om de slagkracht van een beleggingsportefeuille (tijdelijk) te vergroten met behulp van de hefboomwerking, bijvoorbeeld na een forse daling van de beurs.

In welke Warrants kunt u beleggen bij DEGIRO?

Bij DEGIRO kunt u handelen in Warrants van Société Générale. Er zijn Warrants beschikbaar op verschillende onderliggende waarden, zoals aandelen en indices.

De informatie in dit artikel is niet geschreven voor adviesdoeleinden en heeft evenmin als doel om investeringen aan te bevelen. Beleggen gaat gepaard met risico's. U kunt (een deel van) uw inleg verliezen. Wij adviseren u om enkel in financiële instrumenten te beleggen die aansluiten bij uw kennis en ervaring.

backtotop

Je beleggingsreis begint hier

Open gratis een rekening en sluit je aan bij meer dan 2,5 miljoen beleggers op ons gebruiksvriendelijke platform.

Let op:
Beleggen gaat gepaard met risico’s. Je kunt (een deel van) je inleg verliezen. Wij adviseren je om enkel in financiële instrumenten te beleggen die aansluiten bij je kennis en ervaring. Dit is geen beleggingsadvies.

Met beleggen kun je jouw inleg verliezen.

icon_close

We willen mensen helpen om de beste beleggers te worden die ze kunnen zijn. Op ons gebruiksvriendelijke platform vind je een universum aan mogelijkheden en keuzes. Dit neemt drempels weg zodat beleggen iets voor iedereen wordt: beginners of experts. Je krijgt toegang tot een breed scala aan producten op meer dan 50 wereldwijde beurzen, zodat je de vrijheid hebt om te beleggen zoals jij wil. In onze wereld krijg je ook waar voor je geld. Dus, zonder ook maar iets te veranderen aan de hoge kwaliteit, veiligheid en het aanbod van onze diensten, bieden we ongelooflijk lage tarieven. Door jouw beleggingsbehoeftes voorop te stellen, zijn we uitgegroeid tot één van de meest toonaangevende online brokers van Europa. Meer dan 2,5 miljoen klanten en meer dan 100 internationale prijzen zijn een bewijs van dit succes.

flatexDEGIRO Bank Dutch Branch, een buitenlands bijkantoor van flatexDEGIRO Bank AG | Amstelplein 1, 1096HA Amsterdam | Telefoon: +31 20 2613072 | E-mail: klanten@degiro.nl | flatexDEGIRO Bank Dutch Branch is geregistreerd onder KvK-nummer 82510245. | flatexDEGIRO Bank Dutch Branch, handelend onder de naam DEGIRO, is het Nederlandse bijkantoor van flatexDEGIRO Bank AG. flatexDEGIRO Bank AG staat primair onder toezicht van de Duitse financiële toezichthouder (BaFin). In Nederland is flatexDEGIRO Bank Dutch Branch geregistreerd bij DNB en staat zij onder toezicht van de AFM en DNB. | flatexDEGIRO Bank AG is een door de Duitse financiële toezichthouder erkende Duitse bank en is geregistreerd bij de Duitse Kamer van Koophandel onder nummer HRB 105687.