Debet Effecten

Onze dienst genaamd Debet Effecten geeft klanten de mogelijkheid om een short positie te verkopen. Deze dienst is beschikbaar voor klanten met een Active, Trader en Day Trader profiel. Wij vinden het belangrijk dat u begrijpt wat Debet Effecten precies zijn en dat u weet welke risico’s ermee gepaard gaan, voordat u gebruikmaakt van deze dienst. In dit artikel lichten wij beide toe.

Wat zijn Debet Effecten?

De dienst Debet Effecten stelt onze klanten in staat om short posities op beurzen in producten zoals aandelen en ETF’s aan te gaan. Dit betekent dat u een effect dat u niet bezit kunt verkopen en dus kunt lenen van een andere belegger met een long positie in hetzelfde effect. Beleggers kunnen kiezen voor een short positie om te speculeren op een prijsdaling van de onderliggende waarde door te proberen het effect terug te kopen tegen een lagere prijs dan waarvoor het werd verkocht. Ook kan dit worden gebruikt voor het afdekken van risico.

Bij ons is het niet op alle beurzen mogelijk om een short positie in te nemen. Bekijk hier op welke beurzen het wel mogelijk is. Ook is het niet mogelijk om op alle producten uit ons aanbod short te gaan. Producten uit de risico categorieën ‘D’ en ‘J’ en enkele producten met leenbeperkingen zijn uitgesloten van deze dienst.

Wat is marge?

Om een short positie in te kunnen voeren heeft u een zekere marge nodig op uw rekening. Bij een short positie ontvangt u het geld van de transactie. Als u bijvoorbeeld tien aandelen van ING short, met een waarde van €100, dan verschijnt deze €100 op uw rekening. In uw portefeuille zult u vervolgens een positie van ING zien met ‘-10’ in de kolom die de hoeveelheden aantoont. De eerdergenoemde marge is vereist om het risico af te dekken dat u niet genoeg geld heeft om deze effecten terug te kopen. De vereiste marge is gebaseerd op de risicocategorie en de waarde van het product. Meer informatie over margevereisten vindt u hier.

Wat zijn de kosten van Debet Effecten?

Bij het aangaan van een short positie moet u transactiekosten betalen. Wij brengen voor zowel kopen als verkopen kosten in rekening. Meer informatie hierover vindt u in ons tarievenoverzicht. Naast de gangbare transactiekosten rekenen wij voor short aandelen extra kosten. Deze kosten zijn afhankelijk van de risicocategorie van het desbetreffende product. Ook deze kosten zijn terug te vinden in ons tarievenoverzicht. Houd er rekening mee dat deze kosten in de loop van de tijd kunnen veranderen, afhankelijk van hoe moeilijk het is om het betreffende effect te lenen.

Wat zijn de risico’s van Debet Effecten?

Hoewel het verkopen van een short positie winstgevend kan zijn, brengt het ook risico's met zich mee. Aangezien de prijs van de onderliggende waarde theoretisch gezien onbeperkt kan stijgen, kan het verlies op de short positie ook onbeperkt zijn.

Mocht uw bestedingslimiet negatief worden op uw rekening, bijvoorbeeld door een toenemend risico in uw portefeuille of een afnemend onderpand op uw rekening, dan ontvangt u van ons een margin call. In zo een geval vragen wij de belegger om meer geld op de rekening te storten of andere posities te sluiten. Is dit bedrag niet gestort binnen de aangegeven termijn, dan zullen wij namens de belegger de posities sluiten. Wanneer wij op een dergelijke manier moet ingrijpen, zijn daar extra kosten aan verbonden. Ook deze kosten vindt u in ons tarievenoverzicht. Meer informatie over het overschrijden van limieten vindt u in het document: NIB - Zekerheidswaarde, risico, debet geld en debeteffecten.

Bovendien heeft DEGIRO het recht om op elk moment een terugkoop van de relevante aandelen aan te vragen om uw short positie te sluiten. Hiervoor kunnen verschillende redenen zijn; één daarvan is dat de partij die de effecten heeft uitgeleend, ze terugeist. In het geval dat u de short positie niet binnen de opgegeven deadline sluit, kunnen wij de aandelen namens u terugkopen. In tegenstelling tot een margin call kan dit niet worden opgelost door geld bij te storten op uw rekening. Het terugkoopverzoek kan elke deadline hebben, variërend van een paar minuten tot meerdere dagen of weken. In sommige omstandigheden heeft DEGIRO het recht om met onmiddellijke ingang een terugkoop aan te vragen. Meer informatie hierover vindt u in het document Voorwaarden Debet Effecten.

De informatie in dit artikel is niet geschreven voor adviesdoeleinden en heeft evenmin als doel om investeringen aan te bevelen. Houdt u er rekening mee dat gegevens na het schrijven van dit artikel veranderd kunnen zijn. Beleggen gaat gepaard met risico's. U kunt (een deel van) uw inleg verliezen. Wij adviseren u om enkel in financiële instrumenten te beleggen die aansluiten bij uw kennis en ervaring.

backtotop

Begin vandaag nog met beleggen

Ontdek waarom meer dan 2 miljoen beleggers voor ons kiezen.

Start met beleggen

Let op:
Beleggen gaat gepaard met risico's. U kunt (een deel van) uw inleg verliezen. Wij adviseren u om enkel in financiële instrumenten te beleggen die aansluiten bij uw kennis en ervaring.