Wat betekent de market cap?

Marktkapitalisatie ook wel market cap, is de totale waarde van de uitstaande aandelen van een beursgenoteerd bedrijf. Wanneer wordt gesproken over 'het grootste bedrijf ter wereld', dan slaat dit meestal op de marktkapitalisatie. Het is een graadmeter die gebruikt wordt om de relatieve grootte van een bedrijf te meten. Dit kunnen beleggers gebruiken bij het opstellen van een beleggingsplan of strategie.

Om de market cap van een bedrijf te berekenen, vermenigvuldig je eenvoudigweg het totaal aantal uitstaande aandelen met de huidige marktprijs per aandeel. Bijvoorbeeld, als bedrijf XYZ 50 miljoen aandelen heeft uitstaan en deze aandelen worden nu verhandeld voor $10 per aandeel, dan is de market cap $500 miljoen.

Market cap = Huidige prijs per aandeel x totaal aantal uitstaande aandelen

Een gebruikelijke misvatting is dat bedrijven met een hogere aandelenprijs meer waard zijn. We gebruiken bovenstaande voorbeeld opnieuw maar passen de waarde per aandeel aan; stel bedrijf XYZ heeft 10 miljoen aandelen uitstaan voor $20 per aandeel, dan is de market cap $200. Hoewel de aandelen dus dubbel zoveel waard zijn in prijs, is de waardering van het bedrijf lager.

De eerste marktkapitalisatie van een bedrijf wordt bepaald bij de beursgang. Op zo’n moment berekenen grote investeringsbanken doorgaans de waarde van een bedrijf. Zij stellen het aantal uit te geven aandelen en de prijs per aandeel vast. Vanaf dat het bedrijf verhandelbaar is op de beurs, fluctueert de market cap afhankelijk van de aandelenprijzen (afhankelijk van vraag en aanbod) en aanpassingen in de hoeveelheid uitstaande aandelen.

Market cap categorieen

Bedrijven worden doorgaans gegroepeerd in één van de drie onderstaande categorieën gebaseerd op hun marktkapitalisatie.

  • Large-cap

    : Large-cap aandelen hebben een market cap van $10 miljard of hoger. In sommige gevallen worden bedrijven met een market cap boven de $200 miljard gecategoriseerd als mega-cap. Large-cap bedrijven zijn doorgaans gevestigde en leidende spelers in hun industrie. Large-cap bedrijven hebben over het algemeen de financiële middelen om economische schommelingen te doorstaan en zijn minder volatiel dan bedrijven in de andere twee categorieën. Om deze reden worden lage-cap bedrijven gezien als minder risicovol dan mid-caps of small-caps bedrijven. Ook is het voor bedrijven in deze categorie aannemelijker dat zij dividenden uitkeren aan aandeelhouders. Aan de andere kant hebben sommige grote bedrijven al hun maximale groei bereikt. Daarom kan het zo zijn dat zij op de korte termijn minder rendement realiseren dan mid-cap en small-cap bedrijven.
  • Mid-cap

    : Mid-cap bedrijven hebben een market-cap tussen $2 miljard en $10 miljard. Bedrijven in deze categorie maken doorgaans groei mee of zullen waarschijnlijkheid groei meemaken. Er valt te stellen dat mid-cap bedrijven meer groeipotentie hebben dan large-cap bedrijven en minder risicovol zijn dan small-cap bedrijven.
  • Small-cap

    : Small-cap bedrijven hebben een market cap tussen de $300 miljoen en $2 miljard. Ook binnen deze categorie is een subcategorie te maken. In sommige gevallen worden bedrijven met een market cap tussen $50 miljoen en $300 miljoen micro-cap genoemd en bedrijven met een market cap onder de $50 miljoen, nano-cap. Small-cap aandelen lijken een significant groeipotentieel te hebben ten koste van hoger risico in vergelijking met bedrijven uit de andere categorieën. Dit komt omdat deze bedrijven doorgaans jonger zijn en hun bedrijfsmodel de ‘tand des tijds’ nog niet doorstaan heeft.

Factoren die een invloed hebben op de market cap

Omdat market cap afhankelijk is van de huidige koers van de aandelen en het aantal uitstaande aandelen, kan elke factor die op één van beide invloed heeft de market cap van een bedrijf beïnvloeden. Aandelenprijzen fluctueren continu afhankelijk van vraag en aanbod op de aandelenmarkt. Hierdoor is marktkapitalisatie niet statisch.

Met betrekking tot het aantal uitstaande aandelen, verandert de market cap van een bedrijf wanneer het nieuwe aandelen uitgeeft of aandelen terugkoopt. Hetzelfde gaat op voor het uitoefenen van warrants op een aandeel omdat in dat geval nieuwe aandelen worden uitgebracht.

Hoewel het splitsen van aandelen zowel een impact heeft op de aandelenprijs als het aantal uitstaande aandelen, zal dit doorgaans geen invloed hebben op de market cap van een bedrijf. Bijvoorbeeld, een twee voor één aandelensplitsing zal het aantal uitstaande aandelen verdubbelen, maar zal de aandelenprijzen halveren. Hierdoor is het effect geneutraliseerd.

Waarom is market cap belangrijk?

De market cap kennen van een bedrijf kan van waarde zijn bij het vormen van een beleggingsstrategie en het maken van beleggingsbeslissingen. Uw beleggingsdoelen, risicotolerantie en tijdshorizon behoren afgestemd te zijn op uw persoonlijke en financiële situatie. Bijvoorbeeld, als u een lange beleggingshorizon hebt en u bent bereid om risicovollere beleggingen te doen in de hoop hogere rendementen te behalen, dan zou u kunnen beleggen in meer small- of mid-cap bedrijven.

Market cap kan ook helpen in het diversifiëren van uw portefeuille. Bestaat uw portefeuille uit bedrijven met verschillende market caps, dan kan dit helpen in het spreiden van risico’s. Maar market cap is slechts een aspect om rekening mee te houden bij het realiseren van een gediversifieerde portefeuille. Ook beleggen in bedrijven uit verschillende sectoren en landen of verschillende financiële producten zoals ETF’s en obligaties naast aandelen kan bijdragen aan het diversifiëren van uw portefeuille.

Het is belangrijk om te realiseren dat hoewel market cap een algemeen idee kan geven van de grootte en het beleggingsrisico van een bedrijf, dit niet de enige indicator is. Aandelen kunnen bijvoorbeeld over- of ondergewaardeerd worden door de markt, wat betekent dat de prijs die beleggers bereid zijn te betalen meer of minder kan zijn dan de echte waarde van het bedrijf. Daarom is het raadzaam om verder onderzoek te doen in de financiële situatie van een bedrijf om zo de gezondheid van het bedrijf te achterhalen voor u erin gaat beleggen.

Open een rekening

De informatie in dit artikel is niet geschreven voor adviesdoeleinden en heeft evenmin als doel om investeringen aan te bevelen. Beleggen gaat gepaard met risico's. U kunt (een deel van) uw inleg verliezen. Wij adviseren u om enkel in financiële instrumenten te beleggen die aansluiten bij uw kennis en ervaring.

backtotop

Je beleggingsreis begint hier

Open gratis een rekening en sluit je aan bij meer dan 2,5 miljoen beleggers op ons gebruiksvriendelijke platform.

Let op:
Beleggen gaat gepaard met risico’s. Je kunt (een deel van) je inleg verliezen. Wij adviseren je om enkel in financiële instrumenten te beleggen die aansluiten bij je kennis en ervaring. Dit is geen beleggingsadvies.

Met beleggen kun je jouw inleg verliezen.

icon_close

We willen mensen helpen om de beste beleggers te worden die ze kunnen zijn. Op ons gebruiksvriendelijke platform vind je een universum aan mogelijkheden en keuzes. Dit neemt drempels weg zodat beleggen iets voor iedereen wordt: beginners of experts. Je krijgt toegang tot een breed scala aan producten op meer dan 50 wereldwijde beurzen, zodat je de vrijheid hebt om te beleggen zoals jij wil. In onze wereld krijg je ook waar voor je geld. Dus, zonder ook maar iets te veranderen aan de hoge kwaliteit, veiligheid en het aanbod van onze diensten, bieden we ongelooflijk lage tarieven. Door jouw beleggingsbehoeftes voorop te stellen, zijn we uitgegroeid tot één van de meest toonaangevende online brokers van Europa. Meer dan 2,5 miljoen klanten en meer dan 100 internationale prijzen zijn een bewijs van dit succes.

flatexDEGIRO Bank Dutch Branch, een buitenlands bijkantoor van flatexDEGIRO Bank AG | Amstelplein 1, 1096HA Amsterdam | Telefoon: +31 20 2613072 | E-mail: klanten@degiro.nl | flatexDEGIRO Bank Dutch Branch is geregistreerd onder KvK-nummer 82510245. | flatexDEGIRO Bank Dutch Branch, handelend onder de naam DEGIRO, is het Nederlandse bijkantoor van flatexDEGIRO Bank AG. flatexDEGIRO Bank AG staat primair onder toezicht van de Duitse financiële toezichthouder (BaFin). In Nederland is flatexDEGIRO Bank Dutch Branch geregistreerd bij DNB en staat zij onder toezicht van de AFM en DNB. | flatexDEGIRO Bank AG is een door de Duitse financiële toezichthouder erkende Duitse bank en is geregistreerd bij de Duitse Kamer van Koophandel onder nummer HRB 105687.