Wat zijn preferente aandelen?

Een aandeel is een financieel product waarmee u kunt investeren in een onderneming. In ruil voor uw investering wordt u mede-eigenaar van het betreffende bedrijf. Er zijn twee hoofdtypen aandelen: gewone aandelen en preferente aandelen. Particuliere beleggers kopen meestal gewone aandelen. Hoewel zij ook in preferente aandelen kunnen beleggen, zijn het vaker instellingen en fondsen die hiervoor kiezen.

De samenstelling van een preferent aandeel is tweeledig en bevat kenmerken van zowel aandelen als obligaties (daarom worden ze soms hybride effecten genoemd). Preferente aandelen zijn vergelijkbaar met obligaties omdat ze gegarandeerd vaste, regelmatige dividenduitkeringen en een vervaldatum voor het ontvangen van de aflossingswaarde hebben.

Een organisatie kan meerdere emissies van preferente aandelen hebben, gerangschikt naar prioriteit. Beleggers kunnen dan via een broker als DEGIRO preferente aandelen kopen.

Om dit product beter te begrijpen, bespreken we in dit artikel de belangrijkste kenmerken en elementen. Ook komen de verschillen met gewone aandelen en de voor- en nadelen aan bod.

Wat is het verschil tussen preferente aandelen en gewone aandelen?

Er zijn een aantal verschillen tussen preferente aandelen en gewone aandelen. Wij zetten een paar van de belangrijkste op een rijtje:

 • Dividenden: Houders van preferente aandelen krijgen niet alleen eerder dividend uitbetaald dan houders van gewone aandelen, maar ze ontvangen doorgaans ook een hoger dividendrendement. Dividenden voor preferente aandelen zijn meestal vastgesteld op een vooraf bepaald percentage op basis van de nominale waarde. Dividenden voor gewone aandelen zijn meer variabel en gebaseerd op de winstgevendheid van het bedrijf.
 • Stemrecht: Houders van preferente aandelen krijgen geen stemrecht, houders van gewone aandelen wel. Aandeelhouders krijgen gewoonlijk één stem voor elk aandeel dat zij bezitten en kunnen hun stem(men) gebruiken om bijvoorbeeld een raad van bestuur te kiezen of te stemmen over belangrijke bedrijfsbeslissingen.
 • Koersstijging van het aandeel: Preferente aandelen stijgen en dalen niet op dezelfde manier als gewone aandelen. Dit resulteert in minder risico voor de belegger, maar ook in lagere winsten.
 • Aanspraak op activa: In het geval van liquidatie van de activa als gevolg van bijvoorbeeld een faillissement, maken houders van preferente aandelen meer aanspraak op de activa van de onderneming dan houders van gewone aandelen.

Voorbeeld van preferente aandelen

Preferente aandelen verhandelen vaak rond de nominale waarde van het aandeel. Vaak gebruiken bedrijven ze om kapitaal aan te trekken. Op de Nederlandse beurs zijn er niet veel bedrijven die preferente aandelen uitgeven. Volgens Bloomberg zijn dat op dit moment Koninklijke Ahold Delhaize en Koninklijke DSM. In de Verenigde Staten is de handel in preferente aandelen aanzienlijk groter dan in Nederland.

Soorten preferente aandelen

Er zijn vele soorten preferente aandelen. Enkele van de meest voorkomende zijn cumulatieve, winstdelende, converteerbare en opvraagbare. Hieronder leggen we uit wat ze precies inhouden.

 • Cumulatief preferent aandeel: Bij dit type preferente aandelen moet een organisatie, als zij financiële problemen heeft en daardoor dividenduitkeringen heeft gemist, alle gemiste dividenden eerst uitbetalen aan preferente aandeelhouders. Daarna kan het bedrijf, als het weer goed gaat, dividend uitkeren aan houders van gewone aandelen.
 • Winstdelende preferente aandelen: Het bezit van een winstdelend preferent aandeel stelt de aandeelhouder in staat een extra dividend te ontvangen vanaf een bepaald winstniveau. Hetzelfde geldt voor extra activa in geval van liquidatie.
 • Converteerbare preferente aandelen: Een aandeelhouder van dit type aandelen kan ze inwisselen voor een bepaald aantal gewone aandelen. Dit kan gebeuren onder specifieke omstandigheden, bijvoorbeeld wanneer de raad van bestuur instemt de aandelen te converteren of als beleggers de optie krijgen om hun aandelen bij uitgifte te converteren. Dit type aandelen kunnen ook een datum krijgen waarop de aandelen automatisch worden geconverteerd.

  De conversie kan helpen hogere dividenden te ontvangen, te profiteren van hogere bedrijfswinsten of te profiteren van de stijging van de koers van gewone aandelen dankzij de conversie. Dit hangt wel af van de marktprijs van de gewone aandelen.

 • Opvraagbare preferente aandelen: Dit type geeft de uitgever het recht om de aandelen tegen een vooraf vastgestelde prijs en op een vooraf vastgestelde datum terug te kopen.

Het is mogelijk dat er overlapping is tussen de verschillende soorten preferente aandelen. Zo kan een preferent aandeel zowel cumulatief als winstdelend zijn.

Wat zijn de voordelen van preferente aandelen?

Er zijn verschillende voordelen verbonden aan het aanhouden van preferente aandelen. Zo kunnen ze:

 • kenmerken van schuld- en aandelenkapitaal combineren,
 • op vooraf vastgestelde momenten vaste dividenden uitkeren, die worden uitgekeerd vóór dividenden aan gewone aandeelhouders, en
 • een hogere vordering hebben op de activa van een onderneming in geval van faillissement.

Preferente aandelen onderscheiden zich ook als een belegging met een relatief laag risico en een stabiele toekomstige cashflow. Ook zijn ze voorspelbaarder dan gewone aandelen en worden ze beoordeeld door de belangrijkste ratingbureaus.

Wat zijn de nadelen van preferente aandelen?

Hoewel preferente aandelen verschillende voordelen bieden, moet u ook de nadelen in overweging nemen. Vergeleken met gewone aandelen bieden preferente aandelen doorgaans geen stemrecht. Hoewel u regelmatig dividenduitkeringen ontvangt, is de potentiële waardestijging van uw aandeel beperkt. Ook zijn vaste dividenduitkeringen gevoelig voor veranderingen in de rentevoet.

Begin met beleggen bij DEGIRO

Bij DEGIRO kunt u beleggen in preferente aandelen. Wij openen momenteel geen Amerikaanse of Zweedse preferente aandelen vanwege de fiscale implicaties, maar bieden een ruime keuze uit andere landen. Registreer vandaag nog een rekening bij ons en begin met beleggen in preferente aandelen.

Open een rekening

De informatie in dit artikel is niet geschreven voor adviesdoeleinden en heeft evenmin als doel om investeringen aan te bevelen. Houd er rekening mee dat de feiten mogelijk zijn veranderd sinds het artikel oorspronkelijk werd geschreven. Beleggen gaat gepaard met risico's. U kunt (een deel van) uw inleg verliezen. Wij adviseren u om enkel in financiële instrumenten te beleggen die aansluiten bij uw kennis en ervaring.

backtotop

Je beleggingsreis begint hier

Open gratis een rekening en sluit je aan bij meer dan 2,5 miljoen beleggers op ons gebruiksvriendelijke platform.

Let op:
Beleggen gaat gepaard met risico’s. Je kunt (een deel van) je inleg verliezen. Wij adviseren je om enkel in financiële instrumenten te beleggen die aansluiten bij je kennis en ervaring. Dit is geen beleggingsadvies.

Met beleggen kun je jouw inleg verliezen.

icon_close

We willen mensen helpen om de beste beleggers te worden die ze kunnen zijn. Op ons gebruiksvriendelijke platform vind je een universum aan mogelijkheden en keuzes. Dit neemt drempels weg zodat beleggen iets voor iedereen wordt: beginners of experts. Je krijgt toegang tot een breed scala aan producten op meer dan 50 wereldwijde beurzen, zodat je de vrijheid hebt om te beleggen zoals jij wil. In onze wereld krijg je ook waar voor je geld. Dus, zonder ook maar iets te veranderen aan de hoge kwaliteit, veiligheid en het aanbod van onze diensten, bieden we ongelooflijk lage tarieven. Door jouw beleggingsbehoeftes voorop te stellen, zijn we uitgegroeid tot één van de meest toonaangevende online brokers van Europa. Meer dan 2,5 miljoen klanten en meer dan 100 internationale prijzen zijn een bewijs van dit succes.

flatexDEGIRO Bank Dutch Branch, een buitenlands bijkantoor van flatexDEGIRO Bank AG | Amstelplein 1, 1096HA Amsterdam | Telefoon: +31 20 2613072 | E-mail: klanten@degiro.nl | flatexDEGIRO Bank Dutch Branch is geregistreerd onder KvK-nummer 82510245. | flatexDEGIRO Bank Dutch Branch, handelend onder de naam DEGIRO, is het Nederlandse bijkantoor van flatexDEGIRO Bank AG. flatexDEGIRO Bank AG staat primair onder toezicht van de Duitse financiële toezichthouder (BaFin). In Nederland is flatexDEGIRO Bank Dutch Branch geregistreerd bij DNB en staat zij onder toezicht van de AFM en DNB. | flatexDEGIRO Bank AG is een door de Duitse financiële toezichthouder erkende Duitse bank en is geregistreerd bij de Duitse Kamer van Koophandel onder nummer HRB 105687.