Wat is valutarisico?

Valutarisico, ook wel bekend als wisselkoersrisico of FX risico, is het risico dat uw activa als belegger negatief worden beïnvloed door valuta-afschrijving. De wisselkoersen veranderen voortdurend. Bent u van plan om in buitenlandse producten te beleggen, dan is het van belang dat u rekening houdt met deze schommelingen. Valutaschommelingen kunnen namelijk een significante invloed hebben op uw opbrengsten, zowel in positieve als negatieve zin.

Op welke manier zijn beleggers blootgesteld aan valutarisico?

Als u beslist om te beleggen in een product in een buitenlandse valuta, hetzij een koop of verkoop, dan wordt de transactie afgehandeld in die buitenlandse valuta. Hiervoor is een valuta-omrekening nodig. De huidige wisselkoers of elke fluctuatie hierin kan uiteraard invloed hebben op de prijs die u betaalt en uw gehele portefeuille.

Valutarisico is ook van toepassing op bedrijven die internationaal zaken doen. Bijvoorbeeld, als een bedrijf materiaal aankoopt in het buitenland tegen de lokale valuta, dan kan het bedrijf in sommige gevallen meer betalen voor hetzelfde materiaal dan het in het verleden deed.

Waarom fluctueren valuta

Beleggen in buitenlandse markten en het daarbij horende valutarisico kan zowel voordelig als nadelig zijn. Begrijpen waarom valuta fluctueren kan helpen bij het opstellen van uw beleggingsplan en bij de afweging hoeveel risico u neemt. Drie belangrijke redenen waarom valuta fluctueren:

 • Het monetair beleid van landen: Centrale banken kunnen de vraag voor hun valuta beinvloeden door de geldhoeveelheid of de rente aan te passen.

  Landen kunnen de waarde van hun valuta beïnvloeden door hun valuta aan te kopen of te verkopen. Over het algemeen zal een land de eigen valuta verkopen als het de waarde van de eigen valuta wilt laten dalen.

  Een stijgende rente kan leiden tot een waardestijging van de binnenlandse valuta. Een hoge rente kan buitenlands geld aantrekken en hierbij de waarde van de binnenlandse valuta versterken. Ook het tegenovergestelde is van toepassing. Een dalende rente kan hier leiden tot waardevermindering van de binnenlandse valuta.

 • Inflatie: Het inflatiepercentage meet hoeveel de gemiddelde prijs van een mandje goederen stijgt over een tijdsperiode. Doorgaans hebben landen met een hoger inflatiepercentage lagere valutawaarden. Bijvoorbeeld, als het inflatiepercentage stijgt in het Verenigd Koninkrijk ten opzichte van de Eurozone betekent dit dat de prijzen van goederen uit het Verenigd Koninkrijk sneller stijgen dan de Europese prijzen voor dezelfde goederen. In dat geval kunnen Britse goederen minder aantrekkelijk zijn. Als gevolg hiervan kan de vraag naar de Britse Pond dalen en zal ook de waarde ervan dalen.

 • Huidige politieke en economische situatie: De economische en politieke omstandigheden van een land hebben invloed op de lokale valuta. Wanneer een land politiek en economisch stabiel is, worden beleggingen in dat land over het algemeen ook als stabiel gezien. Hierdoor zal een hogere vraag leiden tot een hogere waardering van de betreffende valuta.

  Aan de andere kant kunnen globale strubbelingen, lokale conflicten of zelfs oorlogen leiden tot minder vraag naar de lokale valuta. Dit kan grote invloed hebben op het valutarisico.

Soorten valutarisico

Er zijn over het algemeen drie classificaties van valutarisico: transactierisico, conversierisico en economisch risico. Als belegger is het belangrijk om deze risico’s te begrijpen en te overwegen wanneer u kiest om te gaan beleggen in buitenlandse financiële producten.

 • Transactierisico doet zich voor wanneer u als belegger een product uit het buitenland koopt en de prijs van dit product gewaardeerd is in de buitenlandse valuta. Bijvoorbeeld, als de buitenlandse valuta in waarde stijgt ten opzichte van de lokale valuta, betekent dit dat u meer van uw lokale valuta zal moeten betalen om de transactie uit te voeren.

 • Conversierisico geldt voor bedrijven die te maken hebben met andere valuta dan hun lokale valuta en die buitenlandse activa op hun balans hebben staan. Wanneer bedrijven hun inkomens rapporteren, moeten zij in dit geval de waarde van hun buitenlandse activa converteren naar de lokale valuta. Wanneer wisselkoersen fluctueren tussen landen, zal de conversiewaarde van de activa ook fluctueren. Afhankelijk van de beweging van de wisselkoers zal een financiele winst of verlies worden gerapporteerd.

 • Economisch risico (prognose-risico) is relevant wanneer de marktwaarde wordt beïnvloed door onverwachte valutafluctuaties. Hoewel onvermijdelijk, kunnen deze fluctuaties veel invloed hebben op een bedrijf.

Valuta-afhandeling bij DEGIRO

Transacties in buitenlandse valuta kunnen op twee manieren worden afgehandeld; u kan gebruik maken van de AutoFX optie of buitenlandse geld handmatig aanhouden. AutoFX is de standaard optie waarbij wij automatisch het benodigde bedrag converteren. Als u een aandeel verkoopt, zullen de opbrengsten naar uw basisvaluta geconverteerd worden. Met handmatige valuta afhandeling hebt u de mogelijkheid om manueel geld te converteren en kunt u buitenlandse valuta aanhouden op uw rekening. Wanneer u veelvuldig belegd in buitenlandse valuta, dan kan de manuele functie kostenbesparend zijn. Bekijk onze tarievenpagina voor meer informatie over de kosten.

Open een rekening

De informatie in dit artikel is niet geschreven voor adviesdoeleinden en heeft evenmin als doel om investeringen aan te bevelen. Houdt u er rekening mee dat gegevens na het schrijven van dit artikel veranderd kunnen zijn. Beleggen gaat gepaard met risico's. U kunt (een deel van) uw inleg verliezen. Wij adviseren u om enkel in financiële instrumenten te beleggen die aansluiten bij uw kennis en ervaring.

backtotop

Je beleggingsreis begint hier

Open gratis een rekening en sluit je aan bij meer dan 2,5 miljoen beleggers op ons gebruiksvriendelijke platform.

Let op:
Beleggen gaat gepaard met risico’s. Je kunt (een deel van) je inleg verliezen. Wij adviseren je om enkel in financiële instrumenten te beleggen die aansluiten bij je kennis en ervaring. Dit is geen beleggingsadvies.

Met beleggen kun je jouw inleg verliezen.

icon_close

We willen mensen helpen om de beste beleggers te worden die ze kunnen zijn. Op ons gebruiksvriendelijke platform vind je een universum aan mogelijkheden en keuzes. Dit neemt drempels weg zodat beleggen iets voor iedereen wordt: beginners of experts. Je krijgt toegang tot een breed scala aan producten op meer dan 50 wereldwijde beurzen, zodat je de vrijheid hebt om te beleggen zoals jij wil. In onze wereld krijg je ook waar voor je geld. Dus, zonder ook maar iets te veranderen aan de hoge kwaliteit, veiligheid en het aanbod van onze diensten, bieden we ongelooflijk lage tarieven. Door jouw beleggingsbehoeftes voorop te stellen, zijn we uitgegroeid tot één van de meest toonaangevende online brokers van Europa. Meer dan 2,5 miljoen klanten en meer dan 100 internationale prijzen zijn een bewijs van dit succes.

flatexDEGIRO Bank Dutch Branch, een buitenlands bijkantoor van flatexDEGIRO Bank AG | Amstelplein 1, 1096HA Amsterdam | Telefoon: +31 20 2613072 | E-mail: klanten@degiro.nl | flatexDEGIRO Bank Dutch Branch is geregistreerd onder KvK-nummer 82510245. | flatexDEGIRO Bank Dutch Branch, handelend onder de naam DEGIRO, is het Nederlandse bijkantoor van flatexDEGIRO Bank AG. flatexDEGIRO Bank AG staat primair onder toezicht van de Duitse financiële toezichthouder (BaFin). In Nederland is flatexDEGIRO Bank Dutch Branch geregistreerd bij DNB en staat zij onder toezicht van de AFM en DNB. | flatexDEGIRO Bank AG is een door de Duitse financiële toezichthouder erkende Duitse bank en is geregistreerd bij de Duitse Kamer van Koophandel onder nummer HRB 105687.