Beeld van windmolens in een landschap met bergen.

Beleggen in de energiesector

Beleggen in de energiesector kan aantrekkelijk zijn voor beleggers. Omdat de wereld afhankelijk is van deze bedrijven en de wereldbevolking groeit, stijgt de vraag. Dit zorgt voor meer potentieel rendement en de stabiliteit van de sector neemt toe. Met economieën die opkomen, neemt de vraag naar elektriciteit, olie en gas verder toe. Deze aanhoudende vraag zorgt voor een stabiele markt voor energiebedrijven.

In deze sector kun je ook in meerdere sub sectoren stappen. Van aanbieders van hernieuwbare energie, zoals zonne- en windenergiebedrijven, tot traditionele olie- en gasgiganten; er zijn verschillende sectoren om te verkennen.

Hernieuwbare energiebronnen hebben de afgelopen jaren veel aan populariteit gewonnen. Wereldwijd omarmen regeringen initiatieven voor schone energie om klimaatverandering tegen te gaan. Beleggen in hernieuwbare energieaandelen ondersteunt niet alleen een duurzame toekomst, maar biedt ook potentiële financiële beloningen omdat deze sectoren blijven groeien.

Een beter begrip van energieaandelen

Er zijn verschillende soorten energieaandelen die beleggers kunnen overwegen, waaronder duurzame energieaandelen, aandelen van nutsbedrijven en olie- en gasaandelen. Beleggen in energieaandelen kan aantrekkelijk zijn vanwege de constante vraag naar energie wereldwijd. Als de economie groeit, neemt ook de behoefte aan energie voor industrieën en huishoudens toe.

Als je energieaandelen overweegt, is het belangrijk om verschillende factoren te onderzoeken en analyseren die hun prestaties kunnen beïnvloeden. Denk aan externe factoren zoals overheidsbeleid, wereldwijde markttrends en milieuregelgeving. Het is verstandig om ontwikkelingen in de sector in de gaten te houden, zoals technologische vooruitgang of veranderingen in het overheidsbeleid die van invloed kunnen zijn op de sector.

Aandelen hernieuwbare energie

Aandelen in hernieuwbare energie richten zich op bedrijven die betrokken zijn bij de productie en distributie van schone en duurzame energiebronnen. Deze bedrijven maken gebruik van de kracht van wind, zon, waterkracht of andere hernieuwbare bronnen.

De groeiende vraag naar schone en duurzame energiebronnen heeft geleid tot aanzienlijke vooruitgang in de sector voor hernieuwbare energie. Dit biedt investeerders de kans om te profiteren van het potentieel van de sector.

Aandelen in groene energie kunnen zorgen voor diversificatie in je portefeuille, waardoor je minder blootgesteld bent aan traditionele industrieën, met de focus op fossiele brandstoffen. Deze diversificatie helpt de risico's van schommelingen in de olieprijzen of wijzigingen in de regelgeving te beperken. Door bedrijven te steunen die betrokken zijn bij de ontwikkeling en implementatie van schone technologieën, draag je bij aan het wereldwijde streven om klimaatverandering tegen te gaan. Deze maatschappelijk verantwoorde beleggingsaanpak vindt weerklank bij een toenemend aantal particuliere beleggers die milieu & duurzaamheid hoog in het vaandel hebben staan.

Hier zijn drie voorbeelden van aandelen in hernieuwbare energie:

 1. SolarEdge Technologies (NASDAQ: SEDG): Een toonaangevende leverancier van zonne-omvormers en stroom-optimalisatoren die efficiënte zonne-energiesystemen mogelijk maken.
 2. NextEra Energy (NYSE: NEE): Een van de grootste bedrijven op het gebied van schone energie wereldwijd, dat zich richt op de opwekking van wind- en zonne-energie en op elektriciteitstransmissie en -distributie.
 3. Vestas Wind Systems (OMK: VWS): Een Deens bedrijf dat zich specialiseert in de productie en installatie van windturbines en daarmee een positie heeft in de snelgroeiende windenergiemarkt.

Olie- en gasaandelen

Beleggen in gas- en olieaandelen gaat om bedrijven die zich bezighouden met de exploratie, productie, raffinage en distributie van aardolieproducten. Deze bedrijven profiteren meestal van de vraag naar fossiele brandstoffen. Enkele bekende olie- en gasaandelen zijn Exxon Mobil (NYSE: XOM), Chevron Corporation (NYSE: CVX) en BP (LSE: BP).

Investeren in olie- en gasaandelen vereist zorgvuldige overweging en onderzoek. Hier volgen enkele tips om je te helpen weloverwogen investeringsbeslissingen te nemen:

 1. Evalueer de fundamenten van het bedrijf: Voordat je je geld investeert, moet je de financiële gezondheid van de bedrijven waarin je geïnteresseerd bent grondig analyseren.
 2. Diversifieer je portefeuille: Om de risico's van één bedrijf of marktschommelingen te beperken, kun je overwegen om je beleggingsportefeuille te diversifiëren en een mix van verschillende aandelen te nemen om je risico te spreiden.
 3. Begrijp de risico's: Beleggen in olie- en gasaandelen brengt inherente risico's met zich mee, zoals prijsvolatiliteit, veranderingen in de regelgeving en zorgen over het milieu. Overweeg deze factoren voordat je een beleggingsbeslissing neemt.

Nutsaandelen

Aandelen in nutsbedrijven kunnen beleggers stabiliteit en consistentie bieden. Aangezien deze bedrijven essentiële diensten leveren, blijft hun vraag relatief onaangetast door economische recessies. Deze stabiliteit maakt aandelen in nutsbedrijven een aantrekkelijke beleggingsoptie, vooral voor risicomijdende beleggers.

Als je aandelen van nutsbedrijven overweegt, is het essentieel om de factoren te begrijpen die hun prestaties kunnen beïnvloeden. Een belangrijke factor is overheidsregulering. Nutsbedrijven werken in een gereguleerde omgeving. Dit betekent dat veranderingen in de regelgeving winstgevendheid en groeivooruitzichten kunnen beïnvloeden.

Algemene economische omstandigheden spelen ook een rol. Hoewel aandelen van nutsbedrijven over het algemeen stabiel zijn, worden ze nog steeds beïnvloed door economische factoren zoals rentetarieven en inflatie. Net als elke belegging hebben aandelen van nutsbedrijven hun eigen risico's en opbrengsten. Hoewel deze aandelen bekend staan om hun stabiliteit, bieden ze mogelijk niet hetzelfde groeipotentieel als sommige andere sectoren.

Hier zijn drie voorbeelden van nutsaandelen:

 1. NextEra Energy Inc. (NYSE:NEE): NextEra Energy is een toonaangevend bedrijf in de energiesector dat zich richt op het ontwikkelen van innovatieve oplossingen die prioriteit geven aan duurzaamheid en milieubewustzijn.
 2. Southern Company (NYSE:SO): Southern Company is een van de grootste elektriciteitsbedrijven in de Verenigde Staten. Met een rijke geschiedenis die meer dan een eeuw teruggaat, is het een leider geworden in het leveren van betrouwbare en betaalbare energie aan miljoenen klanten in de zuidelijke staten in de VS.
 3. American Water Works (NYSE:AWK): American Water Works is een openbaar nutsbedrijf in de Verenigde Staten, gespecialiseerd in water- en afvalwaterservice, waaronder waterbehandeling, -distributie en afvalwaterverzameling en -behandeling.

Hoe investeer je in de energiesector

 1. Doe onderzoek: Voordat je beleggingsbeslissingen neemt, is het belangrijk om grondig onderzoek te doen naar de energiesector. Je kunt kijken naar verschillende bedrijven die betrokken zijn bij hernieuwbare energie, olie en gas of andere vormen van energieproductie. Kijk naar financiële stabiliteit, groeivooruitzichten en eventuele regelgevings- of milieufactoren die hun activiteiten kunnen beïnvloeden.
 2. Overweeg je risicotolerantie: Beleggen in de energiesector kan risico's met zich meebrengen. De prijzen van grondstoffen zoals olie en gas kunnen volatiel zijn, beïnvloed door factoren zoals geopolitieke spanningen of wereldwijde vraagschommelingen. Beoordeel je risicotolerantie en bepaal hoeveel blootstelling je prettig vindt in deze sector.
 3. Diversifieer je beleggingen: Het is verstandig om niet al je pijlen op 1 doel te mikken. Diversificatie is de sleutel tot effectief risicobeheer. Op deze manier kun je profiteren van potentiële groeikansen terwijl je de impact van de prestaties van een individueel bedrijf minimaliseert.
 4. Blijf op de hoogte van trends: De energiesector ontwikkelt voortdurend als gevolg van technologische vooruitgang, overheidsbeleid en bezorgdheid om het milieu. Blijf op de hoogte van deze ontwikkelingen om potentiële investeringskansen of -risico's te identificeren. Abonneer je op nieuwsbrieven over de sector, volg gerenommeerde bronnen en neem deel aan conferenties of webinars over dit onderwerp.

Zijn energieaandelen een goede investering?

De toenemende wereldwijde vraag naar energie maakt deze sector veerkrachtig en minder gevoelig voor marktschommelingen in vergelijking met andere industrieën. Technologische vooruitgang en overheidsbeleid ter ondersteuning van hernieuwbare energiebronnen creëren nieuwe beleggingsmogelijkheden. Beleggers moeten rekening houden met verschillende factoren bij het evalueren van het potentieel van energieaandelen. Een belangrijke factor zijn de wereldwijde economische vooruitzichten, omdat die een directe invloed hebben op energieverbruik en -prijzen. Daarnaast kunnen geopolitieke gebeurtenissen de dynamiek van vraag en aanbod aanzienlijk veranderen en zo de aandelenkoersen beïnvloeden.

De regelgeving speelt ook een cruciale rol bij het bepalen van de prestaties van energieaandelen. Overheidsbeleid dat schone energie-initiatieven stimuleert of strengere regels oplegt voor het gebruik van fossiele brandstoffen kan invloed hebben op specifieke sectoren binnen de sector.

Hoewel beleggen in energieaandelen potentiële voordelen heeft, is het belangrijk om je bewust te zijn van de bijbehorende risico's. De volatiliteit van de grondstoffenprijzen is een risicofactor voor deze sector, omdat de winstgevendheid van veel bedrijven afhankelijk is van deze prijsschommelingen.

Uiteindelijk hangt het van individuele omstandigheden, risicobereidheid en een grondige analyse van markttrends af of energieaandelen een goede investering zijn of niet.

Voor- en nadelen van energie-aandelen

Voordelen:

 • Groeipotentieel: De wereldwijde vraag naar energie blijft stijgen. Dit creëert kansen voor bedrijven om te groeien en winst te genereren.
 • Dividendinkomsten: Veel energiebedrijven bieden aantrekkelijke dividenden, waardoor ze aantrekkelijk zijn voor beleggers die op zoek zijn naar regelmatige inkomsten.
 • Afdekking tegen inflatie: Energieaandelen kunnen een afdekking vormen tegen inflatie, omdat energieprijzen meestal stijgen in perioden van economische expansie.

Nadelen:

 • Volatiliteit: Energieaandelen kunnen zeer volatiel zijn als gevolg van factoren zoals fluctuerende olieprijzen, geopolitieke spanningen en veranderingen in de regelgeving. Deze volatiliteit kan leiden tot aanzienlijke koersschommelingen, die misschien niet geschikt zijn voor iedereen.
 • Bezorgdheid over het milieu: De energiesector staat steeds meer onder druk vanwege zijn impact op het milieu. Naarmate de wereld verder overschakelt op hernieuwbare energiebronnen, kunnen traditionele energiebedrijven voor uitdagingen komen te staan bij het aanpassen van hun bedrijfsmodellen.
 • Risico's op het gebied van regelgeving: Energiebedrijven zijn onderhevig aan verschillende regels en beleidsmaatregelen die hun activiteiten en winstgevendheid kunnen beïnvloeden. Veranderingen in overheidsbeleid of (milieu)regelgeving kunnen een negatieve invloed hebben op het aandeel.

Belangrijkste take-aways

 • Energieaandelen omvatten verschillende sectoren, waaronder hernieuwbare energie, olie en gas en nutsbedrijven. Naarmate de bevolking groeit en de economieën uitbreiden, blijft de vraag in deze sector stijgen.
 • Populaire energieaandelen zijn duurzame energie-, olie-, gas- en nutsbedrijven. Diversificatie kan helpen om het risico bij beleggen in de energiesector te beperken.
 • De toenemende wereldwijde vraag naar energie maakt deze sector zeer veerkrachtig en minder gevoelig voor marktschommelingen in vergelijking met andere sectoren. Hoewel beleggen in energieaandelen potentiële voordelen heeft. Het is essentieel om je bewust te zijn van de bijbehorende risico's.

Beleggen via DEGIRO

Wij willen beleggen voor iedereen toegankelijk maken, door ongekend lage tarieven aan te bieden. Voor meer informatie kan je terecht op onze tarievenpagina.

Via ons heb je toegang tot een van de grootste beleggingsuniversums, met een zeer ruim aanbod aan producten en beurzen. Voor een overzicht van de producten en beurzen die wij aanbieden, kan je terecht op onze beurspagina.

Een rekening openen

De informatie in dit artikel is niet geschreven voor adviesdoeleinden en is ook niet bedoeld om beleggingen aan te bevelen. Houd er rekening mee dat de feiten kunnen zijn veranderd sinds het artikel oorspronkelijk is geschreven. Beleggen brengt risico's met zich mee (bijv. koersvolatiliteit, valuta- of liquiditeitsrisico). U kunt uw geïnvesteerde geld verliezen. Houd rekening met uw kennis en ervaring bij het nemen van beleggingsbeslissingen. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. Markten zijn volatiel en kunnen aanzienlijk fluctueren als gevolg van economische, politieke, regelgevende of andere ontwikkelingen.

Bronnen: Investopedia, Forbes, Morning Star, Geo Energy, Yahoo Finance, Investing.com

Terug

Leer over beleggen met deze 10 lessen

Beleggersacademie academy

Begin vandaag nog met beleggen

Open gratis een rekening invest
backtotop

Je beleggingsreis begint hier

Open gratis een rekening en sluit je aan bij meer dan 2,5 miljoen beleggers op ons gebruiksvriendelijke platform.

Let op:
Beleggen gaat gepaard met risico’s. Je kunt (een deel van) je inleg verliezen. Wij adviseren je om enkel in financiële instrumenten te beleggen die aansluiten bij je kennis en ervaring. Dit is geen beleggingsadvies.

Met beleggen kun je jouw inleg verliezen.

icon_close

We willen mensen helpen om de beste beleggers te worden die ze kunnen zijn. Op ons gebruiksvriendelijke platform vind je een universum aan mogelijkheden en keuzes. Dit neemt drempels weg zodat beleggen iets voor iedereen wordt: beginners of experts. Je krijgt toegang tot een breed scala aan producten op meer dan 50 wereldwijde beurzen, zodat je de vrijheid hebt om te beleggen zoals jij wil. In onze wereld krijg je ook waar voor je geld. Dus, zonder ook maar iets te veranderen aan de hoge kwaliteit, veiligheid en het aanbod van onze diensten, bieden we ongelooflijk lage tarieven. Door jouw beleggingsbehoeftes voorop te stellen, zijn we uitgegroeid tot één van de meest toonaangevende online brokers van Europa. Meer dan 2,5 miljoen klanten en meer dan 100 internationale prijzen zijn een bewijs van dit succes.

flatexDEGIRO Bank Dutch Branch, een buitenlands bijkantoor van flatexDEGIRO Bank AG | Amstelplein 1, 1096HA Amsterdam | Telefoon: +31 20 2613072 | E-mail: klanten@degiro.nl | flatexDEGIRO Bank Dutch Branch is geregistreerd onder KvK-nummer 82510245. | flatexDEGIRO Bank Dutch Branch, handelend onder de naam DEGIRO, is het Nederlandse bijkantoor van flatexDEGIRO Bank AG. flatexDEGIRO Bank AG staat primair onder toezicht van de Duitse financiële toezichthouder (BaFin). In Nederland is flatexDEGIRO Bank Dutch Branch geregistreerd bij DNB en staat zij onder toezicht van de AFM en DNB. | flatexDEGIRO Bank AG is een door de Duitse financiële toezichthouder erkende Duitse bank en is geregistreerd bij de Duitse Kamer van Koophandel onder nummer HRB 105687.