ESG beleggen. Environmental, Social and Governance

ESG beleggen

Het overwegen van de zogehete environmental, social and governance (ESG) -factoren bij het maken van beleggingskeuzes is de afgelopen jaren steeds populairder geworden. Sommige onderzoeken suggereren dat bedrijven met hoge ESG-scores beter presteren en minder risico lopen. Iets wat vooral in deze turbulente en ongekende tijden relevant is.

Voordat wij dieper ingaan op dit onderwerp, geven we eerst achtergrondinformatie over wat ESG precies is. Daarna bespreken we de groei van deze beleggingsstrategie, de prestaties en de manieren waarop u zelf gebruikt kunt maken van deze strategie.

Wat is ESG?

ESG is een beleggingsstrategie die bij het nemen van beleggingsbeslissingen naast financiële factoren, ook de mate waarin een bedrijf rekening houdt met milieu-, sociale- en bestuursfactoren in overweging neemt. Het valt onder de paraplu van 'duurzaam beleggen'. De term ESG werd in 2005 bedacht en gepopulariseerd nadat een rapport van de UN Global Compact was gepubliceerd met aanbevelingen voor het integreren van ESG-kwesties in kapitaalmarkten. Sindsdien is ESG financieel jargon geworden en wordt deze beleggingsstrategie steeds gangbaarder. Onderstaand voor u een overzicht van factoren die verband houden met de impact van een bedrijf op het milieu, de maatschappij en de manier waarop een bedrijf wordt bestuurd:

  • Milieu (Environmental): klimaatverandering, broeikasgasemissies, recycling, watergebruik, gebruik van hernieuwbare energie, inkoop van grondstoffen, et cetera.
  • Sociaal (Social): gezondheid en veiligheid van werknemers, eerlijk loonsysteem, opleiding en ontwikkeling van werknemers, ethische toeleveringsketen, privacy en gegevensbeveiliging, et cetera.
  • Bestuur (Governance): bestuursdiversiteit, beloning van bestuurders, bedrijfsethiek, transparantie, politieke bijdragen, et cetera.

Gespecialiseerde bureaus beoordelen bedrijven aan de hand de ESG-criteria en geven hen vervolgens een score. Methodologieën en scores kunnen per bureau verschillen. ‘s Werelds grootste indexprovider, MSCI, heeft bijvoorbeeld een beoordelingssysteem waarbij het bedrijven beoordeelt op een schaal van 'AAA tot CCC’. Op basis van deze beoordeling worden bedrijven geclassificeerd als 'achterloper', 'gemiddeld' of 'leider'.

Groei in beleggen in ESG

Het in overweging nemen van ESG-factoren als beleggingsstrategie is in een stroomversnelling gekomen. MSCI noemde drie belangrijke redenen voor de groei van ESG-beleggingen:

  • Nieuwe uitdagingen: problemen zoals een stijgende zeespiegel en het lekken van persoonsgegevens komen tegenwoordig vaker voor. Hiermee ontstaan ook nieuwe risico's voor beleggers. Een belegger kan deze nieuwe risico’s meenemen in de keuze voor een beleggingsstrategieën.
  • Beginnende beleggers: er is een nieuwe generatie beleggers die niet alleen het eindresultaat van hun beleggingen in overweging neemt, maar ook kijkt naar de bedrijven die zij kiezen om hun doel te behalen. Hierdoor is een groeiende belangstelling ontstaan voor bedrijven die de ESG-factoren in overweging nemen.
  • Toegang tot informatie en analyses: tegenwoordig maken bedrijven steeds meer bekend over hun invulling van de ESG-factoren. Deze informatie kunnen beleggers gebruiken om hun beleggingskeuze te maken.

In 2019 publiceerde UBS een onderzoek dat was gedaan onder ruim 600 vermogensbeheerders in 46 landen met een gezamenlijk bezit van ruim €19 biljoen. Van deze groep had één derde de ‘United Nations Principles for Responsible Investment’ overeenkomst al ondertekend. Dit is een set van zes principes die een wereldwijde standaard zijn voor verantwoord beleggen. Van de resterende twee derde meldde 68% de ESG-normen toe te passen en 25% gaf aan dat te willen gaan doen.

Sommige toonaangevende vermogensbeheers kiezen ESG zelfs als uitgangspunt voor hun beleggingsstrategieën. Zo kondigde BlackRock, 's werelds grootste vermogensbeheerder, in januari 2020 aan dat het haar strategie zou veranderen naar beleggingen die verband houden met vraagstukken op het gebied van klimaatverandering.

Naast de groeiende invloed van ESG in beleggingsstrategieën, wordt het ook relevanter als het gaat om kredietbeoordelingen. Moody’s, één van de Big Three kredietbeoordelaars, gaf in april 2020 aan dat ESG-factoren van groter belang zullen worden bij de beoordeling van de kredietwaardigheid van de uitgevende instelling.

ESG-beleggingen en prestaties

Of bedrijven met hogere ESG-scores beter presteren of niet, is een veelbesproken onderwerp. Hoewel sommigen beweren dat het opnemen van ESG-factoren de algehele prestaties kan schaden en de resultaten negatief kan beïnvloeden, is er een groeiend aantal onderzoeken dat suggereert dat dit niet het geval is.

Uit een studie van MSCI in 2017 bleek bijvoorbeeld dat bedrijven met hogere ESG-beoordelingen geassocieerd werden met een hogere winstgevendheid, lagere volatiliteit en een lager systematisch risico. In 2019 publiceerde het Internationaal Monetair Fonds (IMF) een rapport dat suggereerde dat wanneer beleggers beleggingsportefeuilles samenstellen die prioriteit geven aan ESG-waarden, het rendement niet noodzakelijkerwijs wordt opgeofferd. In het rapport werd echter niet aangegeven dat ‘’duurzame beleggers’’ beter presteren dan andere beleggers.

Nog recenter publiceerde de Europese autoriteit voor effecten en markten (European Securities and Markets Authority, ESMA) in februari 2020 een rapport over trends, risico's en kwetsbaarheid, waar ook dit onderwerp in aan bod kwam. Het rapport onthulde dat de duurzaamheidsoverwegingen bij beleggingsstrategieën en -besluiten de afgelopen jaren steeds belangrijker is geworden. Er werd ook gekeken naar de prestaties van de EURO STOXX ESG Leaders 50-index met de bijbehorende benchmarkindex, de EURO STOXX 50. In een tijdsbestek van twee jaar van 2017 tot 2019 presteerde de EURO STOXX ESG Leaders 50 beter dan de EURO STOXX 50. ESMA noemde echter ook dat het gebrek aan standaardisatie in ESG-gegevens en rapportage kan leiden tot onzekerheid bij het meten van ESG-effecten, greenwashing en reputatierisico's.

Als we de prestaties van de twee indices vanaf het begin van het jaar bekijken, zien we dat de twee in januari en februari 2020 dicht bij elkaar liggen. De kloof tussen de twee begon rond maart 2020 groter te worden, waarbij de EURO STOXX ESG Leaders 50-index beter presteerde dan zijn tegenhanger.

Euro Stoxx ESG leaders grafiek tegenover de Euro Stoxx 50 index. Grafieken lopen bijna paralel aan elkaar.

In maart 2020 meldde Bloomberg dat 59% van de Amerikaanse ESG ETF’s beter presteerde dan de S&P 500-index en dat 60% van de Europese ESG ETF's in het eerste kwartaal de MSCI Europe-index versloeg. Er werd echter ook opgemerkt dat zes van de tien grootste op ESG gerichte Amerikaanse beleggingsfondsen in dezelfde periode slechter presteerden dan de S&P 500. Daarom is het van belang om op te merken dat ESG-beleggingen niet over de hele linie beter presteren. Bovendien zijn in het verleden behaalde resultaten geen garantie voor toekomstige resultaten.

Het toepassen van een ESG-beleggingsstrategie

Wilt u een ESG-beleggingsstrategie toepassen op uw portefeuille? Dan zijn hier vele manieren voor. Met betrekking tot individuele aandelen is het relatief eenvoudig om online informatie te vinden over de ESG-betrokkenheid en scores van een bedrijf.

Een andere mogelijkheid is het groeiende aantal beleggingsfondsen en ETF's die alleen bedrijven opnemen die aan bepaalde ESG-normen voldoen. Op de website van de uitgevende partij vindt u informatie over de samenstelling van een fonds.

Wij bieden een aantal ESG-beleggingsfondsen en ETF’s aan op ons platform. Daarnaast geeft ons beleggingsplatform toegang tot meer dan vijftig beurzen in dertig landen, waardoor u tegen lage tarieven een goed gespreide portefeuille kunt realiseren.

De informatie in dit artikel is niet geschreven voor adviesdoeleinden en heeft evenmin als doel om beleggen aan te bevelen. Houdt u er rekening mee dat gegevens na het schrijven van dit artikel veranderd kunnen zijn. Beleggen gaat gepaard met risico's. U kunt (een deel van) uw inleg verliezen. Wij adviseren u om enkel in financiële instrumenten te beleggen die aansluiten bij uw kennis en ervaring.

Bronnen: Bloomberg, Reuters, UBS, MSCI, Motley Fool, Investopedia, BlackRock, ESMA, IMF, Morgan Stanley

Terug

Leer over beleggen met deze 10 lessen

Beleggersacademie academy

Begin vandaag nog met beleggen

Open gratis een rekening invest
backtotop

Je beleggingsreis begint hier

Open gratis een rekening en sluit je aan bij meer dan 2,5 miljoen beleggers op ons gebruiksvriendelijke platform.

Let op:
Beleggen gaat gepaard met risico’s. Je kunt (een deel van) je inleg verliezen. Wij adviseren je om enkel in financiële instrumenten te beleggen die aansluiten bij je kennis en ervaring. Dit is geen beleggingsadvies.

Met beleggen kun je jouw inleg verliezen.

icon_close

We willen mensen helpen om de beste beleggers te worden die ze kunnen zijn. Op ons gebruiksvriendelijke platform vind je een universum aan mogelijkheden en keuzes. Dit neemt drempels weg zodat beleggen iets voor iedereen wordt: beginners of experts. Je krijgt toegang tot een breed scala aan producten op meer dan 50 wereldwijde beurzen, zodat je de vrijheid hebt om te beleggen zoals jij wil. In onze wereld krijg je ook waar voor je geld. Dus, zonder ook maar iets te veranderen aan de hoge kwaliteit, veiligheid en het aanbod van onze diensten, bieden we ongelooflijk lage tarieven. Door jouw beleggingsbehoeftes voorop te stellen, zijn we uitgegroeid tot één van de meest toonaangevende online brokers van Europa. Meer dan 2,5 miljoen klanten en meer dan 100 internationale prijzen zijn een bewijs van dit succes.

flatexDEGIRO Bank Dutch Branch, een buitenlands bijkantoor van flatexDEGIRO Bank AG | Amstelplein 1, 1096HA Amsterdam | Telefoon: +31 20 2613072 | E-mail: klanten@degiro.nl | flatexDEGIRO Bank Dutch Branch is geregistreerd onder KvK-nummer 82510245. | flatexDEGIRO Bank Dutch Branch, handelend onder de naam DEGIRO, is het Nederlandse bijkantoor van flatexDEGIRO Bank AG. flatexDEGIRO Bank AG staat primair onder toezicht van de Duitse financiële toezichthouder (BaFin). In Nederland is flatexDEGIRO Bank Dutch Branch geregistreerd bij DNB en staat zij onder toezicht van de AFM en DNB. | flatexDEGIRO Bank AG is een door de Duitse financiële toezichthouder erkende Duitse bank en is geregistreerd bij de Duitse Kamer van Koophandel onder nummer HRB 105687.