Afbeelding van zonnepanelen

Klimaatverandering – beleggingsrisico’s en -kansen

Klimaatverandering is onderdeel geworden van onze realiteit, met temperatuurrecords als nieuwe norm in veel delen van de wereld. De stijgende temperatuur heeft invloed op het klimaat en kan – op de lange en korte termijn – ook effect hebben op je beleggingen. Soms zorgt dit voor risico terwijl het op andere vlakken juist kansen biedt.

Terwijl de zorgen over klimaatverandering en het opmaken van natuurlijke energiebronnen groeien, wordt er hard gezocht naar groene alternatieven. Groene energie, zoals zon-, wind-, water- en geothermische energie bieden veelbelovende oplossingen voor onze energiebehoeften terwijl ze zorgen voor minimale impact op het milieu.

Wat is klimaatbeleggen?

Klimaatbeleggen is het beleggen in bedrijven, projecten of initiatieven die bezig zijn om broeikasgassen en emissies te verminderen. Ze houden rekening met klimaatverandering en moedigen groene initiatieven aan.

Het richt zich op het ondersteunen van activiteiten die de risico's van klimaatverandering beperken en die positieve milieuresultaten opleveren. Klimaatbeleggen gaat verder dan traditionele beleggingsstrategieën omdat het rekening houdt met zowel de financiële prestaties als de impact op het milieu.

Klimaatbeleggen speelt een cruciale rol bij de dringende behoefte aan milieuactie. Door middelen te richten op bedrijven die zich inzetten om hun koolstofvoetafdruk te verminderen of schone technologieën te ontwikkelen, kunnen beleggers de overgang naar een koolstofarme economie versnellen. Klimaatbeleggen draagt niet alleen bij aan een duurzamere toekomst, maar biedt ook potentiële financiële voordelen. Nu overheden over de hele wereld strengere regels invoeren en consumenten steeds meer om groenere producten en diensten vragen, zullen bedrijven die duurzaamheid omarmen en op termijn misschien groeikansen en concurrentievoordelen zien.

Wat is klimaatrisico?

We zien de effecten van klimaatverandering vaak in de context van milieu en natuur, maar het veranderende klimaat kan ook invloed hebben op je beleggingsportfolio. Onder klimaatrisico vallen veel beleggingsrisico’s, maar we kunnen ze grofweg indelen in twee groepen: fysiek en overdraagbaar risico.

 • Fysiek risico zijn de rampen en extreme weersomstandigheden die te wijten zijn aan stijgende temperaturen. Denk aan overstromingen, droogte, hitte en bosbranden. Zaken die directe invloed hebben op voorzieningen, leveringsketens, werknemers, klanten en meer, zoals:
  • Beschadiging/ vernietiging van activa en gebouwen
  • Verstoring van de toeleveringsketen
  • Beschikbaarheid van middelen en arbeidskrachten
  • Verzekeringsrisico
  • Opbreken van voedsel- en watervoorziening
 • Overdraagbaar risico is het risico dat naar boven drijft als men overstapt van koolstofrijke energievoorziening naar koolstofarme energie. Het overdraagbare risico bij deze overgang wordt vaak verdeeld in vier subcategorieën: beleids- en juridisch risico, technologisch risico, reputatieschade en marktrisico. Enkele voorbeelden:
  • Nieuw klimaatbeleid waar bedrijven zich aan moeten houden
  • Technologie die verouderd is omdat er opties met lagere emissie op de markt zijn
  • Stijgende kosten van grondstoffen
  • Veranderende consumentenvoorkeuren
  • Kansen rondom klimaatverandering

Trends in beleggen in klimaatverandering

Klimaatverandering is een wereldwijde zorg geworden en zet belangrijke veranderingen in beleggingsstrategieën in gang. De afgelopen jaren hebben beleggers steeds meer duurzaamheidsfactoren opgenomen in hun besluitvorming. Zie hier een overzicht van de trends:

 • ESG: Sommige beleggers nemen factoren op het gebied van milieu, maatschappij en goed bestuur (ESG) mee in hun beleggingsbeslissingen. ESG-scores evalueren de impact van een bedrijf op het milieu, de sociale verantwoordelijkheid en de corporate governance-structuur. Met deze factoren in het achterhoofd vinden beleggers bedrijven die klimaat gerelateerde risico's en kansen actief aanpakken.
 • Impactbeleggen: Impactbeleggingen zijn gericht op het aanpakken van specifieke duurzaamheidsuitdagingen, door kapitaal toe te wijzen aan projecten of bedrijven die een meetbare positieve impact hebben. Groene obligaties zijn bijvoorbeeld belangrijk geworden binnen impactbeleggen. Deze obligaties werven fondsen voor projecten gericht op hernieuwbare energie, energie-efficiëntie, de ontwikkeling van duurzame infrastructuur en andere milieuvriendelijke initiatieven.
 • De vraag naar klimaatgerelateerde gegevens: Beleggers eisen transparantere en betrouwbaardere gegevens over klimaat van bedrijven. Ze verwachten dat bedrijven hun koolstofemissies, klimaatrisicobeoordelingen en strategieën voor de overgang naar een koolstofarme economie delen. Toegang tot alomvattende en gestandaardiseerde gegevens zou het gemakkelijker kunnen maken om deze beoordelingen te doen.

Klimaatgerelateerde kansen

Door de broeikasgassen die ze uitstoten, zijn fossiele brandstoffen zoals kolen, olie en gas de grootste veroorzakers van de stijgende temperaturen op aarde. Wetenschappers zeggen dat deze uitstoot tegen 2030 door de helft moet, als we de ergste gevolgen van klimaatverandering willen voorkomen, zoals de VN voorschrijft.

Er is veel ruimte voor verbetering als deze doelstelling gehaald moet worden, maar er hangt gelukkig al veel verandering in de lucht. Veel landen, bedrijven en particulieren werken hard aan het naar nul reduceren van koolstofuitstoot. Initiatieven die ook zorgen voor beleggingskansen. Dit zijn een aantal ontwikkelingen om in de gaten te houden:

 • Oplossingen voor klimaataanpassing: Dit omvat van alles. Van efficiënte airconditioners tot sluisdeuren om kwetsbare steden te beschermen tegen de stijgende zeespiegel, tot technologie om koolstof op te vangen.
 • Investeringen in hernieuwbare energie: Essentieel in deze klimaatcrisis. Denk aan wind, zon, geothermie, waterkracht en biomassa om energie op te wekken. Hernieuwbare energiebronnen waren duurder dan traditionele energiebronnen, maar de prijzen zijn aanzienlijk gedaald. De recente stijging van de prijzen van fossiele brandstoffen zal volgens het Internationaal Monetair Fonds (IMF) ook investeringen in hernieuwbare energie aanmoedigen.
 • Elektrificatie: Specifiek van vervoer, verwarming en industriële processen. Dit wint aan populariteit en vermindert het gebruik van fossiele brandstoffen. Denk bijvoorbeeld aan elektrische voertuigen, oplaadpunten, efficiënte batterijen, energieopslagtechnologieën en verbetering van het elektriciteitsnet.

Wat is greenwashing?

Je hebt misschien wel eens van de term 'greenwashing' gehoord in relatie tot klimaatverandering en klimaatbeleggen. Deze term verwijst naar misleidende marketing en promotie van producten of diensten als ‘milieuvriendelijk’, terwijl ze in werkelijkheid weinig of geen positieve impact hebben op onze planeet.

Greenwashing tactieken zijn ontworpen om consumenten en beleggers, die verantwoorde keuzes willen maken voor het milieu, te misleiden. Bedrijven gebruiken strategieën zoals vaag of misleidend taalgebruik, overdreven claims of zelfs valse certificeringen om een vals idee van duurzaamheid te creëren. Greenwashing is over het algemeen ingegeven door winstbejag in plaats van oprechte bezorgdheid om het milieu.

Voor beleggers die ethische beslissingen willen nemen over klimaatbeleggen, kan het ernstige gevolgen hebben om het slachtoffer te worden van greenwashing. Het toewijzen van fondsen aan bedrijven die hun milieu-impact verkeerd voorstellen, ondermijnt niet alleen de effectiviteit van klimaatbeleggen, maar brengt ook de doelen en waarden van de belegger in gevaar. Om jezelf hiertegen te beschermen, is het goed om onderzoek te doen naar de bedrijven waarin je wilt beleggen, gerenommeerde bronnen of onafhankelijke ratingbureaus te gebruiken om de milieuprestaties van een bedrijf te controleren en na te denken over het diversifiëren van je beleggingen over een reeks industrieën en sectoren die betrokken zijn bij duurzame praktijken.

Hoe beleg je met het klimaat in gedachte?

Naast alle opties hierboven, die je overal ziet opduiken nu minder uitstoten steeds gangbaarder wordt, is het goed om ook de volgende zaken te overwegen als je belegt met klimaat op je radar.

Spreid je beleggingen in je portfolio

Zit je porfolio vol ‘bruine’ aandelen (bedrijven met een hoge ‘carbon footprint’) dan kun je overwegen om wat duurzame ‘groene’ aandelen toe te voegen. Je investeert zo in milieuvriendelijke bedrijven, diversifieert je portfolio en spreidt het klimaatrisico.

Kijk naar ETF’s met de focus op klimaat

Er zijn veel ETF’s die investeren in groene energiebedrijven of die indexen volgen die zich op hernieuwbare energie richten. We hebben er zelfs een paar in onze Kernselectie, zoals iShares Global Clean Energy UCITS ETF (IE00B1XHNC34) en Lyxor New Energy UCITS ETF (FR0010524777). Je betaalt hiervoor alleen €1 handlingskosten en geen commissies.

Onderzoek waar je precies in belegt

Kijk goed naar de bedrijven waarin je belegt. Zeker als je klimaatbeleggen belangrijk vindt en als je rekening houdt met klimaatrisico. Met ESG-scores kun je de impact van een bedrijf op het klimaat goed zien. Op ons platform bieden we gratis ESG-scores van LSEG Data & Analytics aan, met meer dan 450 maatstaven. Je kunt de algemene ESG-score van een bedrijf vinden, hun milieupijlerscore en scores voor alle meetpunten, zoals het doelpercentage voor emissiereductie en de totale hoeveelheid ingekochte en geproduceerde hernieuwbare energie.

Beleggen via DEGIRO

Wij willen beleggen voor iedereen toegankelijk maken. Dat doen we door de unieke combinatie van een gebruiksvriendelijk beleggingsplatform en ongekend lage tarieven. Voor meer informatie kun je terecht op onze tarievenpagina.

Je hebt toegang tot een van de grootste beleggingsuniversums, met een zeer ruim aanbod aan producten en beurzen. Dit kan je helpen je risico te beïnvloeden door een goed gespreide portefeuille samen te stellen en jouw beleggingen te spreiden over verschillende producttypes, regio's en sectoren. Voor een overzicht van de producten en beurzen die wij aanbieden, kun je terecht op onze beurzenpagina.

Open een rekening

De informatie in dit artikel is niet geschreven voor adviesdoeleinden en is ook niet bedoeld om beleggingen aan te bevelen. Houd er rekening mee dat de feiten kunnen zijn veranderd sinds het artikel oorspronkelijk is geschreven. Beleggen brengt risico's met zich mee (bijv. koersvolatiliteit, valuta- of liquiditeitsrisico). U kunt uw geïnvesteerde geld verliezen. Houd rekening met uw kennis en ervaring bij het nemen van beleggingsbeslissingen. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. Markten zijn volatiel en kunnen aanzienlijk fluctueren als gevolg van economische, politieke, regelgevende of andere ontwikkelingen.

Bronnen: Bloomberg, Verenigde Naties, S&P Dow Jones Indices, Diligent, Standard Chartered, Urban Insight, IMF, Russell Investments

Terug

Leer over beleggen met deze 10 lessen

Beleggersacademie academy

Begin vandaag nog met beleggen

Open gratis een rekening invest
backtotop

Je beleggingsreis begint hier

Open gratis een rekening en sluit je aan bij meer dan 2,5 miljoen beleggers op ons gebruiksvriendelijke platform.

Let op:
Beleggen gaat gepaard met risico’s. Je kunt (een deel van) je inleg verliezen. Wij adviseren je om enkel in financiële instrumenten te beleggen die aansluiten bij je kennis en ervaring. Dit is geen beleggingsadvies.

Met beleggen kun je jouw inleg verliezen.

icon_close

We willen mensen helpen om de beste beleggers te worden die ze kunnen zijn. Op ons gebruiksvriendelijke platform vind je een universum aan mogelijkheden en keuzes. Dit neemt drempels weg zodat beleggen iets voor iedereen wordt: beginners of experts. Je krijgt toegang tot een breed scala aan producten op meer dan 50 wereldwijde beurzen, zodat je de vrijheid hebt om te beleggen zoals jij wil. In onze wereld krijg je ook waar voor je geld. Dus, zonder ook maar iets te veranderen aan de hoge kwaliteit, veiligheid en het aanbod van onze diensten, bieden we ongelooflijk lage tarieven. Door jouw beleggingsbehoeftes voorop te stellen, zijn we uitgegroeid tot één van de meest toonaangevende online brokers van Europa. Meer dan 2,5 miljoen klanten en meer dan 100 internationale prijzen zijn een bewijs van dit succes.

flatexDEGIRO Bank Dutch Branch, een buitenlands bijkantoor van flatexDEGIRO Bank AG | Amstelplein 1, 1096HA Amsterdam | Telefoon: +31 20 2613072 | E-mail: klanten@degiro.nl | flatexDEGIRO Bank Dutch Branch is geregistreerd onder KvK-nummer 82510245. | flatexDEGIRO Bank Dutch Branch, handelend onder de naam DEGIRO, is het Nederlandse bijkantoor van flatexDEGIRO Bank AG. flatexDEGIRO Bank AG staat primair onder toezicht van de Duitse financiële toezichthouder (BaFin). In Nederland is flatexDEGIRO Bank Dutch Branch geregistreerd bij DNB en staat zij onder toezicht van de AFM en DNB. | flatexDEGIRO Bank AG is een door de Duitse financiële toezichthouder erkende Duitse bank en is geregistreerd bij de Duitse Kamer van Koophandel onder nummer HRB 105687.