Afbeelding van zonnepanelen

Klimaatverandering – beleggingsrisico’s en -kansen

De wereld heeft deze zomer te maken met veel hitte, waardoor we de invloed van klimaatverandering steeds duidelijker zien en voelen. De stijgende temperatuur heeft invloed op het klimaat en kan – op de lange en korte termijn – ook effect hebben op je beleggingen. Soms zorgt dit effect voor risico terwijl het op andere vlakken juist kansen biedt.

Wat is klimaatrisico?

We zien de effecten van klimaatverandering vaak in de context van milieu en natuur, maar het veranderende klimaat kan ook invloed hebben op je beleggingsportfolio. Onder klimaatrisico vallen veel beleggingsrisico’s, maar we kunnen ze grofweg indelen in twee groepen: fysiek en overdraagbaar risico.

 • Fysiek risico zijn de rampen en extreme weersomstandigheden die te wijten zijn aan stijgende temperaturen. Denk aan overstromingen, droogte, hitte en bosbranden. Zaken die directe invloed hebben op voorzieningen, leveringsketens, werknemers, klanten en meer, denk aan:
  • Beschadiging/ vernietiging van activa en gebouwen
  • Verstoring van de toeleveringsketen
  • Beschikbaarheid van middelen en arbeidskrachten
  • Verzekeringsrisico
  • Opbreken van voedsel- en watervoorziening
 • Overdraagbaar risico is het risico dat naar boven drijft als men overstapt van koolstofrijke energievoorziening naar koolstofarme energie. Het overdraagbare risico bij deze overgang wordt vaak verdeeld in vier subcategorieën: beleids- en juridisch risico, technologisch risico, reputatieschade en marktrisico. Enkele voorbeelden:
  • Nieuw klimaatbeleid waar bedrijven zich aan moeten houden
  • Technologie die verouderd is omdat er opties met lagere emissie op de markt zijn
  • Stijgende kosten van grondstoffen
  • Veranderende consumentenvoorkeuren

Kansen rondom klimaatverandering

Door de broeikasgassen die ze uitstoten, zijn fossiele brandstoffen zoals kolen, olie en gas de grootste veroorzakers van de stijgende temperaturen op aarde. Wetenschappers zeggen dat deze uitstoot tegen 2030 door de helft moet, als we de ergste gevolgen van klimaatverandering willen voorkomen, zoals de VN voorschrijft.

Er is veel ruimte voor verbetering als deze doelstelling gehaald moet worden, maar er hangt gelukkig al veel verandering in de lucht. Veel landen, bedrijven en particulieren werken hard aan het naar nul reduceren van koolstofuitstoot. Initiatieven die ook zorgen voor beleggingskansen. Want deze klimaat-gerelateerde investeringskansen bepalen mede de zogeheten ESG-score (Environmental, Social and Governance) van bedrijven. Dit zijn een aantal ontwikkelingen om in de gaten te houden:

 • Oplossingen voor klimaataanpassing. Dit omvat van alles. Van efficiënte airconditioners tot sluisdeuren om kwetsbare steden te beschermen tegen de stijgende zeespiegel, tot technologie om koolstof op te vangen.
 • Investeringen in hernieuwbare energie. Dit is essentieel in deze klimaatcrisis. Denk aan wind, zon, geothermie, waterkracht en biomassa om energie op te wekken. Hernieuwbare energiebronnen waren duurder dan traditionele energiebronnen, maar de prijzen zijn aanzienlijk gedaald. De recente stijging van de prijzen van fossiele brandstoffen zal volgens het Internationaal Monetair Fonds (IMF) ook investeringen in hernieuwbare energie aanmoedigen.
 • Elektrificatie. Specifiek van vervoer, verwarming en industriële processen. Dit wint aan populariteit en vermindert het gebruik van fossiele brandstoffen. Denk bijvoorbeeld aan elektrische voertuigen, oplaadpunten, efficiënte batterijen, energieopslagtechnologieën en verbetering van het elektriciteitsnet.

Hoe beleg je met het klimaat in je achterhoofd?

Naast alle opties hierboven, die je overal ziet opduiken nu minder uitstoten steeds gangbaarder wordt, is het goed om ook deze dingen te overwegen als je belegt met klimaat op je radar.

Spreid je beleggingen in je portfolio

Zit je porfolio vol ‘bruine’ aandelen (bedrijven met een hoge ‘carbon footprint’) dan kun je overwegen om wat duurzame ‘groene’ aandelen toe te voegen. Je investeert zo in milieuvriendelijke bedrijven, diversifieert je portfolio en spreidt het klimaatrisico.

Kijk naar ETF’s met de focus op klimaat

Er zijn veel Exchange Traded Funds (ETF’s) die investeren in groene energie of die indexen volgen die zich op hernieuwbare energie richten.

Onderzoek waar je precies in belegt

Als je denkt aan de grootste vervuilers, denk je misschien aan traditionele energiebedrijven. Maar andere sectoren dragen ook bij aan het probleem. Zo waren zes grote banken, namelijk JP Morgan Chase, Citi, Wells Fargo, Bank of America, Morgan Stanley en Goldman Sachs, in 2021 goed voor 29% van alle vastgestelde financiering van fossiele brandstoffen.

Kijk daarom goed naar de bedrijven waarin je belegt. Zeker als je klimaatbeleggen belangrijk vindt en als je rekening houdt met klimaatrisico. Met ESG-scores kun je de impact van een bedrijf op het klimaat goed zien. Op ons platform bieden we gratis ESG-scores van Refinitiv aan, met meer dan 450 maatstaven. Je kunt de algemene ESG-score van een bedrijf vinden, hun milieupijlerscore en scores voor alle meetpunten, zoals het doelpercentage voor emissiereductie en de totale hoeveelheid ingekochte en geproduceerde hernieuwbare energie.

Beleggen via DEGIRO

Wij willen beleggen voor iedereen toegankelijk maken. Dat doen we door de unieke combinatie van een gebruiksvriendelijk beleggingsplatform en ongekend lage tarieven. Voor meer informatie kun je terecht op onze tarievenpagina.

Je hebt toegang tot een van de grootste beleggingsuniversums, met een zeer ruim aanbod aan producten en beurzen. Dit kan je helpen je risico te beïnvloeden door een goed gespreide portefeuille samen te stellen en jouw beleggingen te spreiden over verschillende producttypes, regio's en sectoren. Voor een overzicht van de producten en beurzen die wij aanbieden, kun je terecht op onze beurzenpagina.

Open een rekening

De informatie in dit artikel is niet geschreven voor adviesdoeleinden, noch is het de bedoeling om beleggingen aan te bevelen. Weet dat feiten kunnen zijn veranderd sinds het artikel oorspronkelijk werd geschreven. Beleggen brengt risico's met zich mee. Je kunt (een deel van) je inleg verliezen. Wij adviseren je om alleen te beleggen in financiële producten die aansluiten bij jouw kennis en ervaring.

Bronnen: Bloomberg, United Nations, S&P Dow Jones Indices, Diligent, Standard Chartered, Urban Insight, IMF, Russell Investments

Terug

Leer over beleggen met deze 10 lessen

Beleggersacademie academy

Begin vandaag nog met beleggen

Open gratis een rekening invest
backtotop

Je beleggingsreis begint hier

Open gratis een rekening en sluit je aan bij meer dan 2,5 miljoen beleggers op ons gebruiksvriendelijke platform.

Let op:
Beleggen gaat gepaard met risico’s. Je kunt (een deel van) je inleg verliezen. Wij adviseren je om enkel in financiële instrumenten te beleggen die aansluiten bij je kennis en ervaring. Dit is geen beleggingsadvies.

Met beleggen kun je jouw inleg verliezen.

icon_close

We willen mensen helpen om de beste beleggers te worden die ze kunnen zijn. Op ons gebruiksvriendelijke platform vind je een universum aan mogelijkheden en keuzes. Dit neemt drempels weg zodat beleggen iets voor iedereen wordt: beginners of experts. Je krijgt toegang tot een breed scala aan producten op meer dan 50 wereldwijde beurzen, zodat je de vrijheid hebt om te beleggen zoals jij wil. In onze wereld krijg je ook waar voor je geld. Dus, zonder ook maar iets te veranderen aan de hoge kwaliteit, veiligheid en het aanbod van onze diensten, bieden we ongelooflijk lage tarieven. Door jouw beleggingsbehoeftes voorop te stellen, zijn we uitgegroeid tot één van de meest toonaangevende online brokers van Europa. Meer dan 2,5 miljoen klanten en meer dan 100 internationale prijzen zijn een bewijs van dit succes.