Toelichting op waterstof aandelen

Waterstofaandelen om in te beleggen in 2022

Door de wereldwijde verduurzaming staat waterstof flink in de aandacht. Auto’s, vrachtwagens en andere voertuigen zouden in de toekomst met waterstof kunnen worden aangedreven. Waterstof kan zelfs een oplossing zijn voor de verwarming van gebouwen. Maar is waterstof ook interessant voor u als belegger en hoe investeert u in 2022 al in deze snel ontwikkelende technologie? We leggen het uit in dit artikel.

Wat is waterstof?

Waterstof is een molecuul dat een combinatie is van twee waterstofatomen, H2 dus. Het wordt al lang gebruikt voor allerlei industriële processen zoals de kunstmestproductie of de productie van halfgeleiders.

Productie van grijze waterstof

Waterstof komt op aarde in de natuur bijna niet voor. Het moet geproduceerd worden. Een veelgebruikte productiemethode is de verhitting van koolwaterstoffen uit olie of gas met stoom. Hiervoor zijn fossiele brandstoffen nodig en er komt koolstofmonoxide en een kleine hoeveelheid koolstofdioxide bij vrij. Dit is geen duurzaam productieproces, daarom heet deze waterstof ook wel grijze waterstof.

Blauwe en groene waterstof

Een andere productiemethode is gebaseerd op elektrolyse. Met behulp van elektriciteit worden watermoleculen gesplitst in waterstof en zuurstof. De elektriciteit die hiervoor nodig is kan op verschillende manieren worden opgewekt. Er kan stroom uit een gascentrale of kolencentrale worden gebruikt. De waterstof die zo wordt gemaakt is ook grijze waterstof. Als de CO2 die vrijkomt bij de elektriciteitsproductie wordt afgevangen heet het blauwe waterstof. Natuurlijk kan de elektriciteit ook uit duurzame bronnen komen zoals zonne-energie of windenergie. De waterstof die dan wordt gemaakt heet groene waterstof.

Rijden op waterstof

Met een brandstofcel kunnen waterstof en zuurstof worden samengevoegd, waarbij stroom wordt opgewekt met als het enige restproduct water. Deze stroom kan worden gebruikt om een voertuig aan te drijven, zoals een auto, of een vrachtwagen.

Ten opzichte van een elektrische auto met een accu heeft een waterstofauto verschillende voordelen. Een waterstofauto kan verder rijden op een volle tank dan een elektrische auto met een volle lading. Verder kost het tanken van waterstof ongeveer even lang als het vullen van een benzine- of dieseltank. Het laden van de accu van een elektrische auto neemt veel meer tijd in beslag.

De keerzijde is dat er voor waterstofauto’s nog amper tankinfrastructuur is. Dit in tegenstelling tot laadinfrastructuur voor elektrische auto’s die bijvoorbeeld in Europa en de Verenigde Staten nu snel wordt aangelegd.

Waterstofauto al lang grote belofte

De waterstofauto is al lang een grote belofte. De Amerikaanse oud-president George W. Bush sprak bijvoorbeeld al in 2003 de ambitie uit dat de eerste auto van een toen pasgeboren baby een waterstofauto zou moeten kunnen zijn. Dit is geen werkelijkheid geworden, maar door de grote interesse in duurzaamheid en het belang dat overheden eraan hechten staat waterstof sinds een paar jaar weer volop in de belangstelling.

Naast auto’s zouden ook veel andere voertuigen over kunnen gaan op waterstof. Een voorbeeld is de scheepvaart. Er zijn ook al vrachtwagens die op waterstof rijden. Buiten de transportsector zijn er andere duurzame toepassingen van waterstof. In industrieën waar hoge temperaturen nodig zijn zou groene waterstof een manier kunnen zijn om de CO2-uitstoot te verlagen. Ook huishoudens die hun woning nu nog verwarmen op gas zouden kunnen overgaan op waterstof.

Ontwikkeling vraag naar groene waterstof

Op dit moment is nog ongeveer 95% van de waterstofproductie wereldwijd grijze waterstof. De verwachting is dat dit snel zal veranderen. Wereldwijd hebben overheden zichzelf verplicht om de CO2-uitstoot snel terug te brengen. Er zijn zowel in Europa als de Verenigde Staten grote investeringsprogramma’s opgezet voor de ontwikkeling en uitrol van duurzame technologie. China heeft de waterstofindustrie in het laatste vijfjarenplan (2021-2025) opgenomen als één van de zes industrieën van de toekomst.

Kunstmestproducent OCI zet bijvoorbeeld flink in op de opkomst van waterstof. Het bedrijf, dat een beursnotering in Amsterdam heeft, denkt dat de vraag naar groene waterstof de komende tien jaar zal vertienvoudigen. Tegelijkertijd zou de prijs van groene waterstof door technologische ontwikkelingen moeten halveren.

Beleggen in waterstofaandelen

Het potentieel van waterstof als alternatief voor fossiele brandstoffen lijkt groot. Daardoor kan het interessant zijn om erin te beleggen. Er zijn verschillende manieren om te beleggen in waterstofaandelen. Dat kan door aandelen van individuele bedrijven te kopen. Verschillende grote bedrijven zijn actief in de productie van waterstof of van de brandstofcellen die voertuigen aan kunnen drijven.

Een belangrijk voordeel van aandelen in deze grote bedrijven is dat ze ook veel andere activiteiten hebben en dus meer spreiding. Als de ontwikkelingen minder snel gaan dan verwacht hebben deze bedrijven daar minder last van. We zetten er een paar op een rij.

Shell

Energiegigant Shell doet al decennia onderzoek naar de mogelijke toepassingen van waterstof. Het bedrijf heeft alle expertise in huis en denkt een leidende rol te kunnen spelen in de ontwikkeling van de waterstofeconomie. Naast waterstof investeert Shell ook op grote schaal in andere duurzame technologieën. Natuurlijk is Shell voor het overgrote deel van de omzet en winst afhankelijk van olie en gas. Een investering in het bedrijf is daarom maar voor een klein deel een investering in waterstof.

Air Liquide

Het Franse Air Liquide is al lang een grote producent van waterstof. Het bedrijf heeft hier vijftig jaar ervaring mee en heeft unieke kennis van de hele waardeketen van waterstof. Het bedrijf wil de waterstofproductie geleidelijk verduurzamen. Sinds 2020 heeft het de investeringen in mobiliteit op basis van waterstof opgevoerd.

Toyota

Het Japanse concern is een koploper als het gaat om de waterstofauto. Het was in 2014 de eerste autoproducent die een waterstofauto in productie nam, de Toyota Mirai. Er zijn iets meer dan tienduizend van verkocht en een tweede generatie van het model is onlangs op de markt gebracht. Toyota heeft grote verwachtingen van de waterstofeconomie. Het is in 2021 aan de voet van Mount Fuji, de hoogste berg van Japan, begonnen met de bouw van Woven City. Dit is een kleine stad die volledig draait op basis van waterstof en een soort proeftuin zal worden.

Hyundai

Een autoproducent die ook hard aan de weg timmert met waterstof is het Koreaanse Hyundai. Het bedrijf wil vanaf 2028 van alle modellen een waterstofversie op de markt brengen. Om dat mogelijk te maken doet het miljardeninvesteringen in de ontwikkeling en commercialisering van waterstoftechnologie.

Beleggen in kleinere waterstofaandelen

Een andere aanpak is om te beleggen in kleinere bedrijven die zich wel puur richten op de ontwikkeling van waterstof als belangrijk onderdeel van de energietransitie. Dat brengt wel meer risico met zich mee. Als de ontwikkeling van waterstof uiteindelijk minder snel gaat dan verwacht zullen dit soort kleinere bedrijven daar meer last van hebben. De koersontwikkeling is ook minder stabiel. De afgelopen jaren hebben verschillende aandelen in kleinere bedrijven een flinke koersstijging doorgemaakt door de toegenomen interesse in waterstof. Daarna zakte de koers echter wel weer in. We zetten een aantal voorbeelden van dit soort kleinere bedrijven op een rij.

Powercell Sweden

Dit Zweedse bedrijf is voortgekomen uit Volvo . Het heeft gepatenteerde brandstofceltechnologie waarmee het aan het voorfront van de technologische ontwikkeling staat. Het bedrijf verwacht dat zijn activiteiten een grote vlucht gaan nemen dankzij de grote interesse in waterstof. In 2020 had Powercell Sweden een jaaromzet van omgerekend ruim €10 miljoen.

Ballard Power

Ballard Power is een producent van brandstofcellen voor allerlei toepassingen van bussen tot schepen. Het bedrijf is in 1979 opgericht en heeft al sinds 1993 een beursnotering. Het bedrijf draaide in 2020 een omzet van bijna $104 miljoen en leed ruim $51 miljoen verlies.

Nel ASA

Het Noorse bedrijf Nel ASA heeft verschillende technologieën om de overgang naar een waterstofeconomie mogelijk te maken. Het levert apparaten voor elektrolyse, het splitsen van water in waterstof en zuurstof, maar ook apparatuur voor opslag en het tanken van waterstof. Het bedrijf is beursgenoteerd in Oslo.

Plug Power

Dit Amerikaanse bedrijf biedt complete waterstofoplossingen aan vooral grootzakelijke klanten. Plug Power heeft bijvoorbeeld Amazon, BMW en Boeing als klant. Het kan een complete vloot aan voertuigen op waterstof leveren maar ook een noodstroomvoorziening op basis van waterstof voor datacentra. Het bedrijf kwam in 1999 naar de beurs in New York.

FuelCell Energy

FuelCell Energy richt zich op grote installaties voor de productie van elektriciteit uit waterstof met een brandstofcel. Het heeft stroomleveranciers maar ook universiteiten, gemeenten en andere overheidsinstellingen als klant. Naast een vestiging in de Verenigde Staten heeft FuelCell Energy ook een vestiging in Duitsland. Het bedrijf is genoteerd aan de NASDAQ in New York.

Met ETF’s beleggen in waterstof

Naast beleggen in individuele aandelen kunt u ook beleggen in een mandje van waterstof aandelen, via ETF’s (Exchange Traded Funds). Zo belegt u in één keer in een flink aantal bedrijven dat inspeelt op de ontwikkeling van waterstof. Een voorbeeld van een ETF met waterstofaandelen is L&G Hydrogen Economy (IE00BMYDM794).

Beleggen via DEGIRO

Wij willen beleggen voor iedereen toegankelijk maken. Dat doen we middels de unieke combinatie van een gebruiksvriendelijk beleggingsplatform en ongekend lage tarieven. Voor meer informatie kunt u terecht op onze tarievenpagina.

Wij bieden u toegang tot een van de grootste beleggingsuniversums, met een zeer ruim aanbod aan producten en beurzen. Dit kan u helpen uw risico te beïnvloeden door een goed gespreide portefeuille samen te stellen en uw beleggingen te spreiden over verschillende producttypes, regio's en sectoren. Voor een overzicht van de producten en beurzen die wij aanbieden, kunt u terecht op onze beurzenpagina.

Open een rekening

De informatie in dit artikel is niet geschreven voor adviesdoeleinden en heeft evenmin als doel om beleggingen aan te bevelen. Beleggen gaat gepaard met risico's. U kunt (een deel van) uw inleg verliezen. Wij adviseren u om enkel in financiële instrumenten te beleggen die aansluiten bij uw kennis en ervaring.

Bronnen: Shell, EIA, OCI, Nikkei

Terug

Leer over beleggen met deze 10 lessen

Beleggersacademie academy

Begin vandaag nog met beleggen

Open een gratis rekening invest
backtotop

Je beleggingsreis begint hier

Open een gratis rekening en sluit je aan bij meer dan 2,5 miljoen beleggers op ons gebruiksvriendelijke platform.

Start met beleggen

Let op:
Beleggen gaat gepaard met risico’s. Je kunt (een deel van) je inleg verliezen. Wij adviseren je om enkel in financiële instrumenten te beleggen die aansluiten bij je kennis en ervaring. Dit is geen beleggingsadvies.

We willen mensen helpen om de beste beleggers te worden die ze kunnen zijn. Op ons gebruiksvriendelijke platform vind je een universum aan mogelijkheden en keuzes. Dit neemt drempels weg zodat beleggen iets voor iedereen wordt: beginners of experts. Je krijgt toegang tot een breed scala aan producten op meer dan 50 wereldwijde beurzen, zodat je de vrijheid hebt om te beleggen zoals jij wil. In onze wereld krijg je ook waar voor je geld. Dus, zonder ook maar iets te veranderen aan de hoge kwaliteit, veiligheid en het aanbod van onze diensten, bieden we ongelooflijk lage tarieven. Door jouw beleggingsbehoeftes voorop te stellen, zijn we uitgegroeid tot één van de meest toonaangevende online brokers van Europa. Meer dan 2,5 miljoen klanten en meer dan 90 internationale prijzen zijn een bewijs van dit succes.