Afbeelding van een waterstoftank.

Waterstofaandelen om in te beleggen in 2023

Het potentieel van waterstof als alternatief voor fossiele brandstoffen lijkt groot. Er is zelfs een kans dat in de toekomst auto’s, vrachtwagens en andere voertuigen voornamelijk met waterstof kunnen worden aangedreven. Waterstof kan zelfs een oplossing zijn voor de verwarming van gebouwen. Hoewel de waterstof industrie en technologie in zijn kinderschoenen staat, zijn er al veel beleggingsmodelijkheden. We vertellen je later meer over, maar eerst geven je wat meer informatie over de wereld van waterstof.

Wat is waterstof?

Waterstof is een molecuul dat een combinatie is van twee waterstofatomen, H2 dus. Het wordt al lang gebruikt voor allerlei industriële processen zoals de kunstmestproductie of de productie van halfgeleiders.

Productie van grijze waterstof

Waterstof is het meest voorkomende element in ons universum, alleen komt het element op aarde in de natuur bijna niet voor. Om waterstof te maken moet je het meestal combineren met andere elementen. Een veelgebruikte productiemethode is de verhitting van koolwaterstoffen uit olie of gas met stoom. Hiervoor zijn fossiele brandstoffen nodig en er komt koolstofmonoxide en een kleine hoeveelheid koolstofdioxide bij vrij. Dit is geen duurzaam productieproces, daarom heet deze waterstof ook wel grijze waterstof.

Blauwe en groene waterstof

Een andere manier om waterstof te maken is gebaseerd op elektrolyse. Met behulp van elektriciteit worden watermoleculen gesplitst in waterstof en zuurstof. De elektriciteit die hiervoor nodig is kan op verschillende manieren worden opgewekt, zoals bijvoorbeeld door een centrale gebaseerd op gas of kool. De waterstof die zo wordt gemaakt is ook gezien als grijze waterstof. Als de CO2 die vrijkomt bij de elektriciteitsproductie wordt afgevangen heet de blauwe waterstof. Natuurlijk kan de elektriciteit ook uit duurzame bronnen komen zoals zonne-energie of windenergie. In dit geval wordt de geproduceerde waterstof wel gezien als groen.

Rijden op waterstof

Het aantal waterstofauto’s groeit snel, het zou al zo kunnen zijn dat er eentje naast je heeft gereden. Dit is allemaal mogelijk gemaakt door brandstofcellen. Want met een brandstofcel kan waterstof en zuurstof gecombineerd worden, dit genereert dan stroom. Deze stroom kan dan worden gebruikt om een voertuig aan te drijven, zoals een auto, of een vrachtwagen. Het enige restproduct uit dit hele proces is water.

Ten opzichte van een elektrische auto met een accu heeft een waterstofauto verschillende voordelen. Een waterstofauto kan verder rijden op een volle tank dan een elektrische auto met een volle lading. Verder kost het tanken van waterstof ongeveer even lang als het vullen van een benzine- of dieseltank. Het laden van de accu van een elektrische auto neemt veel meer tijd in beslag.

De keerzijde is dat er voor waterstofauto’s nog amper tankinfrastructuur is. Dit in tegenstelling tot laadinfrastructuur voor elektrische auto’s wat momenteel veel populairder is en sneller groeit. Dit zou een reden kunnen zijn waarom elektrische auto’s nu meer voor komen. Maar wie weet voor hoe lang dat nog zal zijn?

Waterstofauto’s zijn al lang een grote belofte

Het potentieel van waterstofauto's houdt het publieke debat al jaren bezig. De Amerikaanse oud-president George W. Bush JR. sprak bijvoorbeeld al in 2003 de ambitie uit dat de eerste auto van een toen pasgeboren baby een waterstofauto zou moeten kunnen zijn. Dit is helaas geen werkelijkheid geworden. Maar door klimaatverandering, de groeiende interesse in duurzaamheid, en het belang dat overheden eraan hechten staat waterstof sinds een paar jaar weer volop in de belangstelling.

Naast auto’s, zijn er al sommige waterstoftrucks in gebruik. Hoe meer er in deze technologie wordt geïnvesteerd en onderzocht, hoe meer mogelijkheden er zullen zijn. De verwachting is dat in de nabije toekomst waterstoftechnologie ook naar de luchtvaart en scheepvaart zal migreren. Groene waterstof zou ook kunnen worden gebruikt in andere industrieën, waar hoge temperaturen nodig zijn. Een voorbeeld hiervan is dat huishoudens die hun woning nu nog verwarmen op gas zouden kunnen overgaan op waterstof. Overstappen naar waterstof kan de CO2-uitstoot verlagen.

Ontwikkeling vraag naar groene waterstof

Op dit moment is een groot percentage van de waterstofproductie wereldwijd grijze waterstof. Maar de verwachting is dat dit zal veranderen. Wereldwijd hebben overheden zichzelf verplicht om de CO2-uitstoot snel terug te brengen. Er zijn zowel in Europa als de Verenigde Staten grote investeringsprogramma’s opgezet voor de ontwikkeling en uitrol van duurzame technologie. China heeft de waterstofindustrie in het laatste vijfjarenplan (2021-2025) opgenomen als één van de zes industrieën van de toekomst.

Kunstmestproducent OCI zet bijvoorbeeld flink in op de opkomst van waterstof. Het bedrijf, dat een beursnotering in Amsterdam heeft, denkt dat de vraag naar groene waterstof de komende tien jaar zal vertienvoudigen. Tegelijkertijd zou de prijs van groene waterstof door technologische ontwikkelingen moeten halveren.

Beleggen in waterstofaandelen

Er zijn vele beleggingsmogelijkheden ontstaan door de groei van de waterstofindustrie en nieuwe potentiële toepassingen van waterstofenergie. Verschillende grote bedrijven zijn actief in de productie van waterstof of van de brandstofcellen die voertuigen aan kunnen drijven.

Beleggen in deze grote bedrijven heeft een belangrijk voordeel en dat is dat ze meer inkomensstromen hebben dan alleen waterstof energie. Wat helpt om je investeringen te diversifiëren. Bijvoorbeeld, als de ontwikkelingen minder snel gaan dan verwacht hebben deze bedrijven daar minder last van dan een bedrijf die zich helemaal op waterstofenergie richt. We zetten er een paar bedrijven die met waterstof werken op een rij.

Shell

Energiegigant Shell doet al decennia onderzoek naar de mogelijke toepassingen van waterstof. Het bedrijf heeft veel van hun expertise in huis en denkt een leidende rol te kunnen spelen in de ontwikkeling van de waterstofeconomie. Naast waterstof investeert Shell op grote schaal in andere duurzame technologieën. Natuurlijk is Shell voor een groot deel van de omzet en winstafhankelijk van olie en gas. Een investering in het bedrijf is daarom maar voor een klein deel een investering in waterstof.

Air Liquide

Het Franse Air Liquide is al lang een grote producent van waterstof. Het bedrijf heeft hier zestig jaar ervaring mee en heeft unieke kennis van de hele waardeketen van waterstof. Het bedrijf wil de waterstofproductie geleidelijk verduurzamen. Sinds 2020 heeft het de investeringen in mobiliteit op basis van waterstof opgevoerd.

Toyota

Het Japanse concern Toyota is een koploper als het gaat om de waterstofauto. Het was in 2014 de eerste autoproducent die een waterstofauto in productie nam, de Toyota Mirai. In 2022 waren er wereldwijd iets meer dan twintigduizend exemplaren van de Mirai verkocht. Toyota heeft grote verwachtingen van de waterstofeconomie. Het is in 2021 aan de voet van Mount Fuji, de hoogste berg van Japan, begonnen met de bouw van Woven City. Dit is een kleine stad die volledig draait op basis van waterstof en een proeftuin zal worden voor het grootschalige gebruik van waterstof als energiebron.

Hyundai

Het Koreaanse Hyundai is ook een autofabrikant die veel met waterstof werkt. Het bedrijf wil vanaf 2028 van alle modellen een waterstofversie op de markt brengen. Om dat mogelijk te maken doet het miljardeninvesteringen in de ontwikkeling en commercialisering van waterstoftechnologie. Op dit moment rijdt alleen het NEXO Fuel Cell model op waterstof.

Beleggen in kleinere waterstofaandelen

Je kan ook beleggen in kleinere bedrijven die zich puur richten op de ontwikkeling van waterstof als belangrijk onderdeel van de energietransitie. Hier kan wel wat meer risico aan verbonden zijn, want deze bedrijven kleiner en minder gediversifieerd zijn. Als de ontwikkeling van waterstof uiteindelijk langzamer gaat dan verwacht zullen kleinere bedrijven daar meer last van hebben. Kleinere waterstofbedrijven zullen waarschijnlijk ook een volatielere aandelenkoers hebben. Maar waar een groot risico is, kaan ook eventueel een grote beloning zijn. We zetten een aantal voorbeelden van dit soort kleinere bedrijven op een rij.

Powercell Sweden

Dit Zweedse bedrijf is in 2008 opgericht en voortgekomen uit de Volvo groep. Het heeft gepatenteerde brandstofceltechnologie waarmee het aan het voorfront van de technologische ontwikkeling staat. Hun producten worden in een groot aantal industrieën gebruikt, zoals de luchtvaart en de scheepvaart.

Ballard Power

Ballard Power is gevestigd in Canada en is een produceert brandstofcellen voor allerlei toepassingen van bussen tot schepen. Het bedrijf is in 1979 opgericht en heeft al sinds 1993 een beursnotering.

Nel ASA

Het Noorse bedrijf Nel ASA heeft verschillende technologieën om de overgang naar een waterstofeconomie mogelijk te maken. Het levert apparaten voor elektrolyse, het splitsen van water in waterstof en zuurstof, maar ook apparatuur voor opslag en het tanken van waterstof.

Plug Power

Dit Amerikaanse bedrijf biedt complete waterstofoplossingen aan vooral grote bedrijven zoals Amazon, BMW, en Boeing. Plug Power heeft bijvoorbeeld Amazon, BMW en Boeing als klant. Het kan een complete vloot aan voertuigen op waterstof leveren maar ook een noodstroomvoorziening op basis van waterstof voor datacentra. Het bedrijf kwam in 1999 naar de beurs in New York.

FuelCell Energy

FuelCell Energy richt zich op grote installaties voor de productie van elektriciteit uit waterstof met een brandstofcel. Het heeft stroomleveranciers maar ook universiteiten, gemeenten en andere overheidsinstellingen als klant. Naast een vestiging in de VS heeft FuelCell Energy ook een vestiging in Duitsland. Het bedrijf is genoteerd aan de Nasdaq in New York.

Met ETF’s beleggen in waterstof

Naast beleggen in individuele aandelen kunt u ook beleggen in een mandje van waterstof aandelen, via ETF’s (Exchange Traded Funds). Zo belegt u in één keer in een flink aantal bedrijven dat inspeelt op de ontwikkeling van waterstof. Een voorbeeld van een ETF met waterstofaandelen is L&G Hydrogen Economy (ISN: IE00BMYDM794).

Belangrijkste conclusies

  • Waterstof groeit als alternatieve energiebron, het heeft het potentieel om op een grote schaal gebruikt te worden. Bijvoorbeeld voor de aandrijving van voertuigen en het kan de CO2-uitstoot in andere industrieën verminderen.
  • De meeste geproduceerde waterstof is grijze waterstof, die als bijproduct CO2 produceert. Er zal meer groene en blauwe waterstof moeten worden geproduceerd om een belangrijke rol te spelen in de toekomst van schone energie.
  • Een toenemend gebruik van waterstof in meerdere industrieën biedt veel beleggingsmogelijkheden, waaronder aandelen en ETF's.

Beleggen via DEGIRO

Wij willen beleggen voor iedereen toegankelijk maken. Dat doen we middels de unieke combinatie van een gebruiksvriendelijk beleggingsplatform en ongekend lage tarieven. Voor meer informatie kan je terecht op onze tarievenpagina.

Wij bieden je toegang tot een van de grootste beleggingsuniversums, met een zeer ruim aanbod aan producten en beurzen. Dit kan je helpen jouw risico te beïnvloeden door een goed gespreide portefeuille samen te stellen en jouw beleggingen te spreiden over verschillende producttypes, regio's en sectoren. Voor een overzicht van de producten en beurzen die wij aanbieden, kan je terecht op onze beurzenpagina.

Open een rekening

De informatie in dit artikel is niet geschreven voor adviesdoeleinden en heeft evenmin als doel om beleggingen aan te bevelen. Beleggen gaat gepaard met risico's. Je kan (een deel van) jouw inleg verliezen. Wij adviseren je om enkel in financiële instrumenten te beleggen die aansluiten bij jouw kennis en ervaring.

Bronnen: Shell, EIA, OCI, Nikkei, Toyota, Air Liquide, Powercell Sweden, Ballard Power, Nel ASA, World Economic Forum

Terug

Leer over beleggen met deze 10 lessen

Beleggersacademie academy

Begin vandaag nog met beleggen

Open gratis een rekening invest
backtotop

Je beleggingsreis begint hier

Open gratis een rekening en sluit je aan bij meer dan 2,5 miljoen beleggers op ons gebruiksvriendelijke platform.

Let op:
Beleggen gaat gepaard met risico’s. Je kunt (een deel van) je inleg verliezen. Wij adviseren je om enkel in financiële instrumenten te beleggen die aansluiten bij je kennis en ervaring. Dit is geen beleggingsadvies.

Met beleggen kun je jouw inleg verliezen.

icon_close

We willen mensen helpen om de beste beleggers te worden die ze kunnen zijn. Op ons gebruiksvriendelijke platform vind je een universum aan mogelijkheden en keuzes. Dit neemt drempels weg zodat beleggen iets voor iedereen wordt: beginners of experts. Je krijgt toegang tot een breed scala aan producten op meer dan 50 wereldwijde beurzen, zodat je de vrijheid hebt om te beleggen zoals jij wil. In onze wereld krijg je ook waar voor je geld. Dus, zonder ook maar iets te veranderen aan de hoge kwaliteit, veiligheid en het aanbod van onze diensten, bieden we ongelooflijk lage tarieven. Door jouw beleggingsbehoeftes voorop te stellen, zijn we uitgegroeid tot één van de meest toonaangevende online brokers van Europa. Meer dan 2,5 miljoen klanten en meer dan 100 internationale prijzen zijn een bewijs van dit succes.

flatexDEGIRO Bank Dutch Branch, een buitenlands bijkantoor van flatexDEGIRO Bank AG | Amstelplein 1, 1096HA Amsterdam | Telefoon: +31 20 2613072 | E-mail: klanten@degiro.nl | flatexDEGIRO Bank Dutch Branch is geregistreerd onder KvK-nummer 82510245. | flatexDEGIRO Bank Dutch Branch, handelend onder de naam DEGIRO, is het Nederlandse bijkantoor van flatexDEGIRO Bank AG. flatexDEGIRO Bank AG staat primair onder toezicht van de Duitse financiële toezichthouder (BaFin). In Nederland is flatexDEGIRO Bank Dutch Branch geregistreerd bij DNB en staat zij onder toezicht van de AFM en DNB. | flatexDEGIRO Bank AG is een door de Duitse financiële toezichthouder erkende Duitse bank en is geregistreerd bij de Duitse Kamer van Koophandel onder nummer HRB 105687.