Wat is Dollar Cost Averaging?

Dollar Cost Averaging (DCA) is een strategie waarbij posities worden opgebouwd door met regelmatige tussenpozen gelijke sommen geld te beleggen, ongeacht de prijs van het product of wat er op de financiële markten gebeurt. Deze regelmatige beleggingen kunnen worden gedaan op basis van een vast bedrag in een specifieke valuta of een vast aantal aandelen. Hierbij variëren intervallen van wekelijks, tot maandelijks of zelfs jaarlijks. Een andere mogelijkheid is om de intervallen niet te koppelen aan tijd, maar aan overige elementen uit uw beleggingsplan.

Het idee achter deze strategie is dat wanneer de prijzen hoog zijn, u zich als belegger slechts een beperkt aantal aandelen kunt veroorloven. Als de prijzen dalen, kunt u meer aandelen kopen. Wanneer de markt zich herstelt, profiteert u van het feit dat u meer aandelen tegen een lagere prijs kan kopen.

Hoe werkt Dollar Cost Averaging?

Om u het principe van Dollar Cost Averaging uit te leggen, tonen wij een hypothetisch voorbeeld. Stel, u plaatst vijf maanden lang elke maand €100 in een indexfonds. Dan ontvangt u voor deze €100 iedere maand een ander aantal aandelen aangezien de aandelenkoersen per interval variëren. Onderstaande tabel illustreert dit verschil:

Maand Geïnvesteerde bedrag Aandelenkoers (€) Aantal gekochte aandelen Totaal aantal aandelen Totale waarde
1 €100 5 20 20 €100
2 €100 3 33 53 €159
3 €100 2 50 103 €206
4 €100 6 17 120 €720
5 €100 6.5 15 135 €878
Totaal geïnvesteerde bedrag Gemiddelde aandelenkoers Totaalaantal gekochte aandelen Waarde P/L
€500 €4.50 135 €878 378

Let op: De getallen zijn afgerond

Na vijf maanden waarin u per maand een gelijk bedrag hebt geïnvesteerd, is uw totale investering €500. Aan het einde van de periode bezit u 135 aandelen met een investeringswaarde van €878. In dit hypothetische voorbeeld is uw winst dan €378.

In bovenstaand voorbeeld is het van belang om ook de gemiddelde prijs per aandeel te benadrukken. In dit geval was de gemiddelde aandelenkoers aan het einde van de vijf maanden €4,50 ((5 + 3 + 2 + 6 + 6,5) / 5). De gemiddelde prijs die u per aandeel betaalde, was echter aanzienlijk lager, namelijk €3,70 (€ 500/135 aandelen).

Het wil natuurlijk niet zeggen dat het gebruik van deze strategie altijd zal resulteren in winst, noch wil het zeggen dat het beleggers beschermt tegen dalende aandelenkoersen.

Dollar Cost Averaging of het timen van de markt

Een tegengestelde strategie van Dollar Cost Averaging is het timen van de markt. Timing van de markt is een beleggingsstrategie waarbij beleggers proberen de aandelenmarkt te verslaan door de prestaties ervan te voorspellen. Het is een actieve strategie die gericht is op de korte termijn en veel aandacht en monitoring vereist. Sommige beleggers kiezen voor deze benadering omdat ze, als ze hun timing goed hebben, bovengemiddelde rendementen kunnen behalen. Het is echter onmogelijk de markten continu perfect te voorspellen.

In tegenstelling tot het timen van de markt, is Dollar Cost Averaging een passieve beleggingsstrategie. Deze strategie vereist minder aandacht, aangezien u telkens met dezelfde regelmaat hetzelfde bedrag investeert. Daarnaast kiest u bij Dollar Cost Averaging ook telkens voor hetzelfde product of fonds in plaats van telkens te beleggen in andere posities.

Voordelen van Dollar Cost Averaging

Een voordeel van Dollar Cost Averaging is dat het de emotionele factoren wegneemt. Omdat u regelmatig posities aanneemt, ongeacht de marktomstandigheden, spelen emoties geen rol in het besluitvormingsproces. Als de markt bijvoorbeeld daalt, kunnen sommige beleggers in paniek raken en hun posities verkopen. Deze benadering kan worden gezien als een kans om tegen lage prijzen te kopen, rekening houdend met het feit dat deze strategie doorgaans wordt gebruikt bij een lange termijn beleggingsstrategie.

Zoals aangetoond in het bovenstaande voorbeeld, kan deze beleggingsstrategie ook helpen om schommelingen in de aandelenkoers te temperen en de prijs die u per aandeel betaalt te verlagen. Aangezien u meer aandelen koopt als de prijzen laag zijn, creëert dit doorgaans een scenario waarin de gemiddelde kosten per aandeel lager zijn dan de gemiddelde aandelenprijs.

Bovendien stelt deze strategie beleggers die met kleinere bedragen beleggen, in staat om in de loop van de tijd een positie op te bouwen in een bepaald product. Sommige beleggers starten bijvoorbeeld in één keer met €10.000. Terwijl andere beleggers misschien met een lager bedrag starten, maar deze strategie gebruiken om een positie van €10.000 op te bouwen.

Nadelen van Dollar Cost Averaging

Net als elke andere beleggingsstrategie heeft ook Dollar Cost Averaging zijn nadelen. Ten eerste zeggen sommige experts dat het gebruik van deze strategie een lager rendement kan hebben in vergelijking met een eenmalige belegging. Het argument hier is dat de aandelenmarkten de neiging hebben om in de loop van de tijd te stijgen. Met het achterhouden van geld, kunnen dan dus grote winsten mislopen worden.

Een ander mogelijk nadeel van deze methode zijn de transactiekosten. Als u bij een broker belegt, moet u doorgaans bemiddelingskosten betalen voor de transacties die u doet. Als u dus met regelmatige tussenpozen belegt in plaats van één vast bedrag, kunt u uiteindelijk meer transactiekosten moeten betalen. DEGIRO biedt echter lage transactiekosten. Daarnaast hebben wij een kernselectie van ongeveer 200 ETF’s, waarvoor u geen transactiekosten betaalt. Hiervoor ontvangt DEGIRO op geen enkele manier betalingen van ETF-providers. Raadpleeg deze PDF voor de volledige lijst en de Fair Use Policy.

De risico’s van beleggen met Dollar Cost Averaging

Beleggen door middel van Dollar Cost Averaging kan voordelig zijn, maar het is niet zonder risico. U kunt (een deel van) uw inleg verliezen. Bij DEGIRO zijn we open en transparant over de risico’s die gepaard gaan met beleggen. Voordat u begint met beleggen, zijn er een aantal factoren belangrijk om te overwegen. Het helpt om vast te stellen hoeveel risico u bereid bent te nemen en welke producten het best bij u passen. Daarnaast is het niet raadzaam om geld te beleggen dat u op korte termijn wellicht nodig heeft, of om posities in te nemen die financiële moeilijkheden kunnen opleveren. Het begint allemaal met bedenken wat voor belegger u wilt zijn. U kunt meer lezen over de risico’s van beleggen op onze pagina beleggingsrisico.

De informatie in dit artikel is niet geschreven voor adviesdoeleinden en heeft evenmin als doel om investeringen aan te bevelen. Beleggen gaat gepaard met risico's. U kunt (een deel van) uw inleg verliezen. Wij adviseren u om enkel in financiële instrumenten te beleggen die aansluiten bij uw kennis en ervaring.

backtotop

Je beleggingsreis begint hier

Open gratis een rekening en sluit je aan bij meer dan 2,5 miljoen beleggers op ons gebruiksvriendelijke platform.

Let op:
Beleggen gaat gepaard met risico’s. Je kunt (een deel van) je inleg verliezen. Wij adviseren je om enkel in financiële instrumenten te beleggen die aansluiten bij je kennis en ervaring. Dit is geen beleggingsadvies.

Met beleggen kun je jouw inleg verliezen.

icon_close

We willen mensen helpen om de beste beleggers te worden die ze kunnen zijn. Op ons gebruiksvriendelijke platform vind je een universum aan mogelijkheden en keuzes. Dit neemt drempels weg zodat beleggen iets voor iedereen wordt: beginners of experts. Je krijgt toegang tot een breed scala aan producten op meer dan 50 wereldwijde beurzen, zodat je de vrijheid hebt om te beleggen zoals jij wil. In onze wereld krijg je ook waar voor je geld. Dus, zonder ook maar iets te veranderen aan de hoge kwaliteit, veiligheid en het aanbod van onze diensten, bieden we ongelooflijk lage tarieven. Door jouw beleggingsbehoeftes voorop te stellen, zijn we uitgegroeid tot één van de meest toonaangevende online brokers van Europa. Meer dan 2,5 miljoen klanten en meer dan 100 internationale prijzen zijn een bewijs van dit succes.

flatexDEGIRO Bank Dutch Branch, een buitenlands bijkantoor van flatexDEGIRO Bank AG | Amstelplein 1, 1096HA Amsterdam | Telefoon: +31 20 2613072 | E-mail: klanten@degiro.nl | flatexDEGIRO Bank Dutch Branch is geregistreerd onder KvK-nummer 82510245. | flatexDEGIRO Bank Dutch Branch, handelend onder de naam DEGIRO, is het Nederlandse bijkantoor van flatexDEGIRO Bank AG. flatexDEGIRO Bank AG staat primair onder toezicht van de Duitse financiële toezichthouder (BaFin). In Nederland is flatexDEGIRO Bank Dutch Branch geregistreerd bij DNB en staat zij onder toezicht van de AFM en DNB. | flatexDEGIRO Bank AG is een door de Duitse financiële toezichthouder erkende Duitse bank en is geregistreerd bij de Duitse Kamer van Koophandel onder nummer HRB 105687.