Wat is fundamentele analyse en hoe werkt het?

Op het moment dat u een rekening opent bij DEGIRO, krijgt u direct toegang tot meer dan 2 miljoen financiële producten. Maar hoe gaat dat nu verder? Veel mensen hebben al een idee waarin zij gaan beleggen. Anderen willen aan de hand van het platform eerst goed nadenken en onderzoek doen voordat ze beginnen met beleggen.

Wanneer het gaat om het analyseren van aandelen, dan zijn er twee stromingen: de technische analyse en de fundamentele analyse. In dit artikel leggen wij de fundamentele analyse uit. Meer informatie over technische analyse kunt u hier vinden.

Fundamentele analyse

Fundamentele analyse is een techniek die beleggers gebruiken om kansen op de markt vast te stellen. De techniek maakt gebruiken van trends en patronen. Beleggers gebruiken deze techniek om de werkelijke onderliggende waarde van een aandeel te berekenen. Door middel van de openbaar gepubliceerde cijfers over bedrijven, is te berekenen of een aandeel een geschikte belegging is of niet.

Beursgenoteerde bedrijven publiceren regelmatig specifieke cijfers voor beleggers. Over het algemeen gebruiken beleggers voor het maken van een fundamentele analyse drie verschillende rapporten. Dit zijn de balans, de winst- en verliesrekening en de kasstroomoverzichten (cash-flow). Deze rapporten worden vaak per kwartaal, dan wel jaarlijks gepubliceerd.

 • De balans geeft een overzicht van de activa van het bedrijf (die staan voor de economische waarde van de middelen die het bedrijf bezit), de financiële verplichtingen (verplichte betalingen) en het eigen vermogen (de nettowaarde van het bedrijf). De formule die deze drie componenten verbindt is als volgt: Activa = financiele verplichtingen + eigen vermogen
 • De winst- en verliesrekening (ook wel P&L statement genoemd) is een aanvulling op de balans in het jaarlijkse rapport. Hierin staat een overzicht van de inkomsten en uitgaven van het bedrijf over een specifieke periode. Kerncijfers die in dit rapport worden bekendgemaakt zijn de opbrengsten, winst en de winst per aandeel.
 • Tot slot de geldstroom, hierbij wordt er gekeken naar de wijzen waarop geld het bedrijf binnenkomen en uitgaan. Hoewel het dit overzicht vergelijkbaar is met de winst- en verliesrekening, is dit rapport minder een samenvatting van de prestaties van het bedrijf maar eerder een overzicht van de boekhoudkundige historie van het bedrijf. Het kasstroomoverzicht geeft vaak inzicht in drie onderdelen van de organisatie: het operationele gedeelte, de investeringen en de financiering.

De genoemde drie rapporten zijn doorgaans te vinden in het jaarverslag van het bedrijf. Het doel van dit type verslagen is het bieden van transparantie over de gang van zaken in zijn algemeenheid en naar beleggers. Ook externe factoren, zoals macro-economische omstandigheden of fiscaal beleid kunnen onderdeel uitmaken van een fundamentele analyse. In dit artikel baseren wij ons echter op openbare bedrijfsinformatie.

Belangrijke termen

Over beursgenoteerde bedrijven is veel informatie openbaar beschikbaar. Het internet biedt een eenvoudige bron aan gegevens. Sommige informatie (zoals het aantal werknemers of de winst) behoeft geen uitleg. Meer gecompliceerde cijfers en ratio’s zijn misschien minder voor de hand liggend. Wij bespreken enkel populaire termen en ratio’s.

 • Marktkapitalisatie, ook wel beurswaarde is de totale marktwaarde van de uitgegeven aandelen van het bedrijf op een specifiek moment. Marktkapitalisatie is als volgt te berekenen: Marktkapitalisatie = huidige aandelenkoers x totaalaantal uitgegeven aandelen

  De marktkapitalisatie, is belangrijk om te bepalen of een bedrijf kan worden geclassificeerd als een large-cap, mid-cap of small-cap. Bedrijven met een marktkapitalisatie boven €10 miljard worden over het algemeen beschouwd als large-capb. Mid-capbedrijven worden ingeschaald tussen €2 miljard en €10 miljard. Small-capbedrijven worden geclassificeerd tussen €300 miljoen en €2 miljard.

Winst per aandeel/ Engels Earning Per Share (EPS), is zoals de naam al impliceert, is de winst per elk uitgegeven aandeel. Heeft een bedrijf een winst per aandeel van €5.00, dan betekent dit dat elke uitgegeven aandeel €5.00 netto-inkomen oplevert voor het bedrijf. De EPS is als volgt te berekenen:

eps = winst/aantal uitstaande aandelen

Aangezien er geen concrete benchmark bestaat, is de term WPA open voor eigen interpretatie. Een hoge WPA impliceert hoge inkomsten. Om tot betekenisvollere inzichten te komen, zal de nadruk moeten liggen op lange-termijnanalyses. Ook kunnen concurrerende bedrijven in vergelijkbare sectoren worden gebruikt als vergelijkingsmateriaal.

 • Dividend per aandeel/ Dividend Per Share (DPS)

  geeft een inzage in de winstbekwaamheid van het bedrijf. DPA is het dividend dat wordt uitgekeerd per uitgegeven aandeel. Evenals de EPS, ook dit eenvoudig te berekenen en geeft het inzage in van een bedrijf. dps = dividend totaal - speciale dividenden / gem. aantal uitstaande aandelen
 • Koers-winstverhouding (P/E ratio)

  is wellicht het de bekendste alle belangrijke ratio’s. Vaak wordt de koers-winstverhouding aangeduid met de Engelse term ‘Price-Earnings ratio’ of de ‘P/E ratio’. De koers-winstverhouding verhouding geeft een indicatie van de huidige prijs van het aandeel, in relatie tot de verdiensten per aandeel. Hieronder ziet u de koers-winstverhouding kunt berekening: koers-winstverhouding = aandelenkoers/winst per aandeel (EPS)

  Voorbeeld: De prijs per aandeel is €10.00 en de EPS (zoals eerder beschreven) is berekend op €2.00, dan is de koers-winstverhouding van het bedrijf 5.

 • Rendement op eigen vermogen

  is de verhouding tussen het inkomen van het bedrijf en het uitstaande eigen vermogen. Hiermee wordt de winstgevendheid van het geïnvesteerde kapitaal getoond. Ook voor deze ratio is de Engelse term ‘Return on Equity’ of “ROE” gangbaar in Nederland. Het rendement op eigen vermogen is als volgt te berekenen: rendement op eigen vermogen = netto inkomen / eigen vermogen

  Voorbeeld: Bedrijf X verdient €10 miljoen aan inkomsten in een jaar en het bedrijf heeft een eigen vermogen van €25 miljoen, dan zou het rendement op eigen vermogen gelijk staan aan 0.4 (of 40%).

  Ook voor rendement op eigen vermogen geldt hetzelfde als bij de andere ratio’s, om inhoudelijk sterke informatie te genereren, moet gekeken worden naar een langere tijdsperiode of concurrerende bedrijven in vergelijkbare sectoren. Een toenemend rendement op eigen vermogen kan wijzen op toenemende efficiëntie (hogere winst en minder benodigd geïnvesteerd kapitaal).

Beperkingen van fundamentele analyse

Ook fundamentele analyse kent beperkingen. Een van de beperkingen is dat deze analysemethode de efficiënte-markt-hypothese (EMH) tegenspreekt. Dit economische fenomeen stelt namelijk dat de marktprijs een reflectie is van het verleden. In deze gedachtegang zou het analyseren van trends die op patronen zijn gebaseerd overbodig zijn. Daarnaast speelt de schaalbaarheid van fundamentele analyse een rol. Wanneer voldoende mensen dezelfde signalen en patronen gebruiken om conclusies te trekken en dit toepassen op hun beleggingsstrategieën, dan kunnen beleggers de verwachte bewegingen in de markt zelf realiseren. Hiermee wordt het sneeuwbaleffect in werking gesteld. Oftewel, de beoogde bewegingen worden door de marktparticipanten veroorzaakt en niet per door de trends en bedrijfsresultaten.

Tot slot is het van belang om de fundamentele analyse goed te begrijpen voordat u deze toepast. Het toepassen van verschillende analyses kan een manier zijn om uw beleggingsstrategie te bepalen. Maar wanneer een analysemethode niet volledig begrijpt, kan dit leiden tot verkeerde interpretaties.

Beleggen kan voordelig zijn maar het is niet zonder risico. U kunt (een deel van) uw inleg verliezen. Bij DEGIRO zijn we open en transparant over de risico’s die gepaard gaan met beleggen. Voordat u begint met beleggen, zijn er een aantal factoren om te overwegen. Het helpt om vast te stellen hoeveel risico u bereid bent te nemen en welke producten daar het best bij passen. Daarnaast is het niet raadzaam om geld te beleggen dat u wellicht op korte termijn nodig heeft, of om posities in te nemen die financiële moeilijkheden kunnen opleveren. Het begint allemaal met bedenken wat voor belegger u wilt zijn. U kunt meer lezen over de risico’s van beleggen in onze Nadere Informatie Beleggingsdiensten documenten of bekijk onze website voor de verschillende beleggingsrisico’s.

De informatie in dit artikel is niet geschreven voor adviesdoeleinden en heeft evenmin als doel om investeringen aan te bevelen. Houdt u er rekening mee dat gegevens na het schrijven van dit artikel veranderd kunnen zijn. Beleggen gaat gepaard met risico's. U kunt (een deel van) uw inleg verliezen. Wij adviseren u om enkel in financiële instrumenten te beleggen die aansluiten bij uw kennis en ervaring.

backtotop

Je beleggingsreis begint hier

Open gratis een rekening en sluit je aan bij meer dan 2,5 miljoen beleggers op ons gebruiksvriendelijke platform.

Let op:
Beleggen gaat gepaard met risico’s. Je kunt (een deel van) je inleg verliezen. Wij adviseren je om enkel in financiële instrumenten te beleggen die aansluiten bij je kennis en ervaring. Dit is geen beleggingsadvies.

Met beleggen kun je jouw inleg verliezen.

icon_close

We willen mensen helpen om de beste beleggers te worden die ze kunnen zijn. Op ons gebruiksvriendelijke platform vind je een universum aan mogelijkheden en keuzes. Dit neemt drempels weg zodat beleggen iets voor iedereen wordt: beginners of experts. Je krijgt toegang tot een breed scala aan producten op meer dan 50 wereldwijde beurzen, zodat je de vrijheid hebt om te beleggen zoals jij wil. In onze wereld krijg je ook waar voor je geld. Dus, zonder ook maar iets te veranderen aan de hoge kwaliteit, veiligheid en het aanbod van onze diensten, bieden we ongelooflijk lage tarieven. Door jouw beleggingsbehoeftes voorop te stellen, zijn we uitgegroeid tot één van de meest toonaangevende online brokers van Europa. Meer dan 2,5 miljoen klanten en meer dan 100 internationale prijzen zijn een bewijs van dit succes.

flatexDEGIRO Bank Dutch Branch, een buitenlands bijkantoor van flatexDEGIRO Bank AG | Amstelplein 1, 1096HA Amsterdam | Telefoon: +31 20 2613072 | E-mail: klanten@degiro.nl | flatexDEGIRO Bank Dutch Branch is geregistreerd onder KvK-nummer 82510245. | flatexDEGIRO Bank Dutch Branch, handelend onder de naam DEGIRO, is het Nederlandse bijkantoor van flatexDEGIRO Bank AG. flatexDEGIRO Bank AG staat primair onder toezicht van de Duitse financiële toezichthouder (BaFin). In Nederland is flatexDEGIRO Bank Dutch Branch geregistreerd bij DNB en staat zij onder toezicht van de AFM en DNB. | flatexDEGIRO Bank AG is een door de Duitse financiële toezichthouder erkende Duitse bank en is geregistreerd bij de Duitse Kamer van Koophandel onder nummer HRB 105687.