EBIT vs. EBITDA: Het verschil en hoe te berekenen

In de beleggerswereld zijn EBIT en EBITDA veelvoorkomende termen. Wanneer u een jaarverslag van een beursgenoteerd bedrijf opent, dan pronkt de EBITDA vaak bovenaan. Zo ook bijvoorbeeld bij ons eigen jaarverslag =. Maar wat betekent het precies en wat is het verschil tussen EBIT & EBITDA? Wilt u meer weten over deze beleggerstermen, lees dan dit artikel.

De betekenis van EBIT & EBITDA

Beleggers gebruiken de EBIT en EBITDA om de inkomsten van een bedrijf te berekenen. Beide geven een indicatie van de inkomsten van een bedrijf, vóór alle aftrekposten. EBIT en EBITDA geven beleggers als het waren een prestatieweergave van de financiën. Maar wat is het verschil tussen EBIT en EBITDA?

EBIT is een afkorting van Earnings before interest and taxes. De Nederlandse betekenis van EBIT is inkomsten voor aftrek van rente en belastingen. In feite is het een manier om de operationele winst of het verlies vóór aftrektrekposten te bepalen.

EBITDA is een afkorting van Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization. De Nederlandse betekenis van EBITDA is inkomsten voor aftrek van rente, belastingen, afschrijvingen en amortisatie. EBITDA geeft dus de winst of het verlies van een bedrijf aan vóór aftrek van alle overheadkosten.

Oorsprong

Door de opkomst van leveraged buy-outs (LBO) werd EBITDA in het leven geroepen. Analisten gebruikte het in de jaren tachtig als kerncijfer. Noodlijdende bedrijven waren niet winstgevend, wat het moeilijk maakte om ze te analyseren. EBITDA werd gecreëerd om te helpen analyseren of deze bedrijven de rente konden terugbetalen op de schuld die zou worden gebruikt om de deals te financieren. Sindsdien zijn analisten EBITDA blijven gebruiken om te bepalen hoe een bedrijf daadwerkelijk presteert.

Hoe bereken je EBIT en EBITDA?

Door de EBIT en EBITDA te berekenen krijgt een belegger inzicht in de waarde van een bedrijf.

ebit vs ebitda

EBIT berekenen

Wilt u de prestaties van de kernactiviteiten van een bedrijf analyseren zonder dat de kosten van de kapitaalstructuur en belastinglasten de winst beïnvloeden? Gebruik dan de volgende simpele formule om de EBIT te berekenen:

EBIT = netto inkomen + netto rentelasten + betaalde belastingen

EBITDA berekenen

EBITDA is op twee manieren te berekenen. De eerste methode gebruikt het bedrijfsinkomsten als uitgangspunt. Bij de tweede is het uitgangspunt het netto inkomen. Alle cijfers zijn te vinden op de winst-en-verliesrekening van een bedrijf.

  • Methode 1

    EBITDA = bedrijfsinkomsten + afschrijvingen + amortisatie

    Bedrijfsinkomsten zijn de winst of verlies van een bedrijf na aftrek van de bedrijfskosten of dagelijkse kosten om het bedrijf draaiende te houden. Dit helpt beleggers de inkomsten van de bedrijfsprestatie te scheiden door rente en belastingen buiten beschouwing te laten.

  • Methode 2

    EBITDA = netto-inkomen + netto rentelasten + betaalde belastingen + afschrijvingen + amortisatie

    In tegenstelling tot de eerste methode, die de bedrijfsinkomsten gebruikt, begint de tweede formule met het netto-inkomen en voegt daar achterstallige belastingen en rentelasten aan toe. Deze cijfers zijn te vinden op de winst-en-verliesrekening van een bedrijf.

Interpretatie van de cijfers

Wanneer u door het berekenen van de EBIT of EBITDA de waarde van een bedrijf weet, kunt u deze informatie gebruiken voor het analyseren van een organisatie. Let wel, beide geven geen volledig beeld van de bedrijfsprestaties. Om wel tot een evenwichtig beeld te komen, heeft u bijvoorbeeld ook andere kerncijfers en ratio’s nodig. Zo kunt u de EBIT of EBITDA gebruiken als onderdeel van uw fundamentele analyse.

Voor- en nadelen

Het berekenen van de EBIT en EBITDA heeft voor- en nadelen. Zo geeft het inzicht in de bedrijfsinkomsten. Hierbij ligt een duidelijke focus op de bedrijfsresultaten. Het geeft een duidelijk beeld van hoeveel geld de onderneming haalt uit haar bedrijfsactiviteiten. Maar deze berekening kan wel leiden tot verschillende resultaten bij het vergelijken van bedrijven in verschillende sectoren. Wanneer u een bedrijf met een aanzienlijke hoeveelheid vaste activa vergelijkt met een bedrijf dat weinig vaste activa heeft, zouden de afschrijvingskosten het bedrijf met de vaste activa schaden, aangezien de kosten het netto -inkomen of de winst verminderen.

Ook zullen bedrijven met hoge schulden waarschijnlijk hoge rentelasten hebben. EBIT verwijdert de rentekosten en verhoogt zo het winstpotentieel van een bedrijf. Ook is het van belang om rekening te houden met het feit dat wanneer rente stijgt, ook de rentelasten zullen stijgen. Analyseert u dus een bedrijf dat schulden heeft, dan is dat niet weerspiegeld in de EBIT of EBITDA.

Zoals aangegeven in de vorige paragraaf geeft de berekening dus wel inzicht, maar het geen compleet beeld.

De informatie in dit artikel is niet geschreven voor adviesdoeleinden en heeft evenmin als doel om investeringen aan te bevelen. Beleggen gaat gepaard met risico's. U kunt (een deel van) uw inleg verliezen. Wij adviseren u om enkel in financiële instrumenten te beleggen die aansluiten bij uw kennis en ervaring.

backtotop

Je beleggingsreis begint hier

Open gratis een rekening en sluit je aan bij meer dan 2,5 miljoen beleggers op ons gebruiksvriendelijke platform.

Let op:
Beleggen gaat gepaard met risico’s. Je kunt (een deel van) je inleg verliezen. Wij adviseren je om enkel in financiële instrumenten te beleggen die aansluiten bij je kennis en ervaring. Dit is geen beleggingsadvies.

Met beleggen kun je jouw inleg verliezen.

icon_close

We willen mensen helpen om de beste beleggers te worden die ze kunnen zijn. Op ons gebruiksvriendelijke platform vind je een universum aan mogelijkheden en keuzes. Dit neemt drempels weg zodat beleggen iets voor iedereen wordt: beginners of experts. Je krijgt toegang tot een breed scala aan producten op meer dan 50 wereldwijde beurzen, zodat je de vrijheid hebt om te beleggen zoals jij wil. In onze wereld krijg je ook waar voor je geld. Dus, zonder ook maar iets te veranderen aan de hoge kwaliteit, veiligheid en het aanbod van onze diensten, bieden we ongelooflijk lage tarieven. Door jouw beleggingsbehoeftes voorop te stellen, zijn we uitgegroeid tot één van de meest toonaangevende online brokers van Europa. Meer dan 2,5 miljoen klanten en meer dan 100 internationale prijzen zijn een bewijs van dit succes.

flatexDEGIRO Bank Dutch Branch, een buitenlands bijkantoor van flatexDEGIRO Bank AG | Amstelplein 1, 1096HA Amsterdam | Telefoon: +31 20 2613072 | E-mail: klanten@degiro.nl | flatexDEGIRO Bank Dutch Branch is geregistreerd onder KvK-nummer 82510245. | flatexDEGIRO Bank Dutch Branch, handelend onder de naam DEGIRO, is het Nederlandse bijkantoor van flatexDEGIRO Bank AG. flatexDEGIRO Bank AG staat primair onder toezicht van de Duitse financiële toezichthouder (BaFin). In Nederland is flatexDEGIRO Bank Dutch Branch geregistreerd bij DNB en staat zij onder toezicht van de AFM en DNB. | flatexDEGIRO Bank AG is een door de Duitse financiële toezichthouder erkende Duitse bank en is geregistreerd bij de Duitse Kamer van Koophandel onder nummer HRB 105687.