Wat zijn populaire optiestrategieën onder beleggers?

Bij het kopen van een optie, koopt u het recht om een bepaalde hoeveelheid effecten in de toekomst voor een bepaalde prijs te kopen of verkopen. In de financiële wereld zijn opties een derivaat. Dit houdt in dat het een afgeleid product is, dat zijn waarde ontleent aan de prijs van de onderliggende waarde. De waarde van een optie is voornamelijk gebaseerd op de koers en bewegelijkheid van deze onderliggende waarde en de looptijd van het optiecontract.

Opties bieden vrijwel oneindige mogelijkheden om in te spelen op beurs stijgingen en dalingen. Ook kunt u opties verkopen waarvoor u premie ontvangt. Het combineren van gekochte en/of verkochte opties geeft beleggers de mogelijkheid om verwachtingen om te zetten in een optiestrategie. Daarnaast is het mogelijk om risico’s hiermee te beperken. In dit artikel bespreken wij veelvoorkomende optiestrategieën. Weet u nog niet goed wat opties zijn en hoe ze werken? Leest u dan eerst hier verder.

Long en Short

Bij het kopen van opties neemt u een long optiepositie in. Dit hoeft niet per se te betekenen dat u profiteert van een stijging van de onderliggende waarde zoals bij een long aandelenpositie. Met een long optiepositie heeft u simpelweg het recht om de contracten uit te oefenen.

Wanneer u een optie verkoopt die u op het moment niet bezit, dan neemt u een short optiepositie in. Dit hoeft niet te betekenen dat u profiteert van een daling van de onderliggende waarde zoals bij een short aandelenpositie. Bij een short optiepositie heeft u de plicht om te leveren wanneer de tegenpartij de optie uitoefent. Het verkopen van opties wordt ook wel shorten of schrijven genoemd.

Een optiestrategie die zowel long als short opties bevat, wordt long genoemd wanner het verzilveren of uitoefenen van long opties bepalend is voor het behalen van winst. Wanneer de te ontvangen premie de bepalende winstcomponent is, dan spreekt men over een short optiestrategie.

Horizontaal, Verticaal of Diagonaal

Gebruikt een optiestrategie opties met dezelfde expiratiedatum, dan heet dit een verticale strategie. De risico’s maar ook de potentiele winsten komen voort uit het verschil in uitoefenprijs.

Gebruikt een optiestrategie opties met verschillende expiratiedata maar met dezelfde uitoefenprijs, dan heet dit een horizontale strategie. De risico’s maar ook de potentiele winsten komen voort uit het verschil in expiratiedatum.

Is een strategie gebaseerd op verschillende expiratiedata én uitoefenprijzen, dan wordt gesproken over een diagonale strategie. De risico’s maar ook de potentiele winsten komen voort uit zowel het verschil in uitoefenprijs als het verschil in expiratiedatum. Diagonale strategieën zijn daarom nog ingewikkelder dan andere optiestrategieën en kunnen nog makkelijker onvoorziene risico’s met zich meebrengen.

Soorten optiestrategieën:

Long Straddle

Met deze strategie profiteert u als belegger van koersstijgingen en koersdalingen. Wanneer de koers redelijk gelijk blijft, verliest u echter geld. Wanneer u gebruikmaakt van de optiestrategie straddle long, koopt u namelijk even veel callopties als putopties met een uitoefenprijs gelijk aan de huidige koers.

Het risico van de optiestrategie straddle, is beperkt tot het door u geïnvesteerde bedrag (de betaalde premie). Beweegt de koers, zowel omhoog als omlaag, dan loopt de intrinsieke waarde van één van de opties op. Hierdoor wordt de betaalde premie (gedeeltelijk) terugverdiend of kan de belegger zelfs winst maken. Deze vorm van straddle optiestrategie kan interessant zijn om in te zetten op beweeglijkheid of juist om een portefeuille te beschermen tegen beweeglijkheid (dit heet hedgen).

Om het voor u de visualiseren werken wij een voorbeeld van deze strategie uit. Hierbij gaan wij uit van de volgende transactie:

 • Koop: putoptie €50
 • Koop: calloptie €50
voorbeeld grafiek van een covers call optie strategie

De betaalde premie is €5, hierdoor is de break-even prijs €45 en €55. Eindigt de prijs van de onderliggende waarde onder de €45 of boven €55, dan maakt u (ongelimiteerd) winst. Eindigt de prijs van de onderliggende waarde tussen de €45 en €55, dan maakt u verlies. Dit verlies is gemaximaliseerd tot €500 (€5 premie keer 100, de contractgrootte).

De getoonde resultaten in dit fictieve voorbeeld zijn ter indicatie en exclusief transactiekosten.

Short Straddle

Wanneer u de optiestrategie straddle short toepast, verkoopt (short) u even veel callopties als putopties met een uitoefenprijs gelijk aan de huidige koers. Een sterke koersbeweging zowel stijgend als dalend, zal leiden tot verlies van de oplopende intrinsieke waarde van een van de opties. Dit verlies kan hoger zijn dan de ontvangen premie. Bij een sterk stijgende koers is het maximale verlies zelfs onbeperkt. De strategie is winstgevend als de onderliggende koers zo weinig beweegt dat de ontvangen premie waardevoller is dan de kosten bij aanwijzing.

Long Strangle

Met deze optiestrategie profiteert de belegger van grote koersstijgingen en koersdalingen. Deze strategie is vergelijkbaar met de long Straddle. Het verschil is dat in dit geval de uitoefenprijzen niet gelijk zijn aan de huidige koers. De uitoefenprijs van de calloptie is hoger en die van de putoptie lager. De kosten maar ook de potentiële winsten zijn lager dan bij de long straddle. Voor de long strangle optiestrategie geldt, hoe groter het verschil in uitoefenprijs, hoe lager de kosten en de potentiële winsten.

Om het voor u de visualiseren werken wij een voorbeeld van deze strategie uit. Hierbij gaan wij uit van de volgende transactie:

 • Koop: putoptie €48
 • Koop: calloptie €52
voorbeeld grafiek van een bull call spread optie strategie

De betaalde premie is €2. Hierdoor ligt de break-even prijs op €46 en €54. Eindigt de prijs van de onderliggende waarde onder €46 of boven €54, dan maakt u (ongelimiteerd) winst. Eindigt de prijs van de onderliggende waarde tussen €46 en €54, dan maakt u verlies. Dit verlies is gemaximaliseerd tot €200 (€2 premie keer 100, de contractgrootte).

De getoonde resultaten in dit fictieve voorbeeld zijn ter indicatie en exclusief transactiekosten.

Short Strangle

Met de short strangle optiestrategie profiteert de belegger bij beperkte koersstijgingen en koersdalingen. Deze strategie is vergelijkbaar met de Short Straddle. Het verschil is dat in dit geval de uitoefenprijzen niet gelijk zijn aan de huidige koers. De uitoefenprijs van de calloptie is hoger en die van de putoptie lager. De potentiele verliezen maar ook de opbrengsten zijn lager dan bij de short straddle.

Hoe groter het verschil in uitoefenprijs, hoe lager de potentiele verliezen en de opbrengsten. Het maximale theoretische verlies bij koersstijgingen is wel nog steeds onbeperkt. Deze strategie is winstgevend als de onderliggende koers zo weinig beweegt dat de ontvangen premie waardevoller is dan de kosten bij aanwijzing.

Spread

Een spread bestaat uit twee callopties of twee putopties waarvan er één wordt gekocht en één verkocht. De tabel hieronder toont de mogelijkheden.

Bij verschillende uitoefenprijzen (verticaal) wordt ingezet op een koersstijging óf -daling (niet allebei). Hierbij wordt het risico en de winst van één optie beperkt door het verkopen van een andere optie (long spread). Ook het kopen van een andere optie (short spread) kan het risico en de winst van een short optie beperken. Meestal wordt een verticale spread bedoeld als men het over een “spread” heeft.

Bij verschillende expiratiedata (horizontaal) wordt ingezet op een sterke koersbeweging op korte termijn of juist het uitblijven daarvan. Meestal wordt dit type spread bedoeld als men het over een “time spread” of “calendar spread” heeft.

De verwachtingen kunnen gecombineerd worden in diagonale strategieën. Het aantal mogelijke combinaties is groot. Daarom houden wij het in dit artikel bij de horizontale en verticale strategieën.

Call Put
Expiratiedatum van de long optie is verder in de toekomst dan die van de short optie Long horizontal call spread / long calendar call spread Long horizontal put spread / long calendar put spread
Expiratiedatum van de short optie is verder in de toekomst dan die van de long optie Short calendar call spread Short calendar put spread
Short optie met hogere uitoefenprijs dan long optie Long call spread (vertical) Long put spread (vertical)
Long optie met hogere uitoefenprijs dan short optie Short call spread (vertical) Short put spread (vertical)

Long Butterfly spread

De optiestrategie butterfly spread is een combinatie van twee verticale of diagonale spreads. Hierbij is de hoogste uitoefenprijs van de ene spread gelijk aan de laagste uitoefenprijs van de andere spread. Deze (hierdoor middelste) uitoefenprijs zou gelijk moeten zijn aan de huidige koers van de onderliggende waarde. De naam is afkomstig van de vorm van de grafiek die bij deze optiestrategie hoort, deze lijkt namelijk enigszins op een vlinder. Het verlies is bij de optiestrategie long butterfly gekoppeld aan de betaalde premie.

Om het voor u de visualiseren werken wij een voorbeeld van deze strategie uit. Hierbij gaan wij uit van de volgende transactie:

 • Koop: putoptie 1 €45
 • Koop: putoptie 2 €55
 • Verkoop: putoptie 1 €50
 • Verkoop: putoptie 2 €50
long butterfly spread voorbeeld

De betaalde premie is €1. Hierdoor ligt de break-even prijs op €46 en €54. Eindigt de prijs van de onderliggende waarde tussen €46 en €54, dan maakt u winst. Deze winst is gemaximeerd tot €500. Eindigt de prijs van de onderliggende waarde onder €46 of boven €54, dan maakt u verlies. Dit verlies is gemaximaliseerd tot €100.

De getoonde resultaten in dit fictieve voorbeeld zijn ter indicatie en exclusief transactiekosten.

Long Condor spread

Deze strategie lijkt op de optiestrategie butterfly. Het grootste verschil is dat de hoogste uitoefenprijs van de ene spread lager zou moeten zijn dan de huidige koers. De laagste uitoefenprijs van de andere spread zou juist weer hoger mogen zijn dan de huidige koers. De potentiële winsten bij het gebruik van de optiestrategie condor zijn lager dan bij de butterfly maar de kans op winst is hoger. De winst is bij een long condor optiestrategie gekoppeld aan de ontvangen premie.

Om het voor u de visualiseren werken wij een voorbeeld van deze strategie uit. Hierbij gaan wij uit van de volgende transactie:

 • Koop: putoptie €45
 • Koop: putoptie €55
 • Verkoop: putoptie €48
 • Verkoop: putoptie €52
long condor spread voorbeeld

De betaalde premie is €1. Hierdoor ligt de break-even prijs op €46 en €54. Eindigt de prijs van de onderliggende waarde tussen €46 en €54, dan maakt u winst. Deze winst is gemaximeerd tot €200. Eindigt de prijs van de onderliggende waarde onder €46 of boven €54, dan maakt u verlies. Dit verlies is gemaximaliseerd tot €100.

De getoonde resultaten in dit fictieve voorbeeld zijn ter indicatie en exclusief transactiekosten.

Wat zijn risico’s van opties?

Beleggen in opties kan voordelig zijn maar het is niet zonder risico. Zo komen er specifieke rechten en plichten kijken bij het aanhouden van opties. Hierdoor loopt u het risico om uw gehele inleg te verliezen.

Is de prijs van een aandeel lager dan de uitoefenprijs van een calloptie op de expiratiedatum, dan verliest de optie zijn waarde. Bij het schrijven van een calloptie, verliest u normaal gesproken geld wanneer de koers stijgt. U heeft dan namelijk de plicht om het aandeel te leveren tegen de uitoefenprijs.

Bij een geschreven putoptie zit het risico in een daling van de koers. U kunt dan verplicht worden om de onderliggende waarde te kopen tegen de uitoefenprijs. Ligt deze prijs hoger dan de beurskoers? Dan maakt u verlies met de putoptie.

Voordat u gaat beleggen in opties, is het belangrijk dat u eerst leert wat de mogelijkheden zijn. Nog veel belangrijker is dat u de risico’s begrijpt. Opties zijn, net als andere complexe producten, niet geschikt voor beginnende beleggers.

De informatie in dit artikel is niet geschreven voor adviesdoeleinden en heeft evenmin als doel om investeringen aan te bevelen. Beleggen gaat gepaard met risico's. U kunt (een deel van) uw inleg verliezen. Wij adviseren u om enkel in financiële instrumenten te beleggen die aansluiten bij uw kennis en ervaring.

backtotop

Begin vandaag nog met beleggen

Ontdek waarom meer dan 2 miljoen beleggers voor ons kiezen.

Start met beleggen

Let op: Beleggen gaat gepaard met risico's. U kunt (een deel van) uw inleg verliezen. Wij adviseren u om enkel in financiële instrumenten te beleggen die aansluiten bij uw kennis en ervaring.

Let op:
Beleggen gaat gepaard met risico's. U kunt (een deel van) uw inleg verliezen. Wij adviseren u om enkel in financiële instrumenten te beleggen die aansluiten bij uw kennis en ervaring.