Callopties schrijven als onderdeel van uw beleggingsstrategie

Sommige beleggers gebruiken opties als onderdeel van hun beleggingsstrategie. In dit artikel leest u meer over callopties en gaan we ook wat dieper in op het schrijven van callopties.

Wat is een calloptie?

Een calloptie geeft het recht om een financieel instrument zoals een aandeel tegen een bepaalde prijs te kopen. Callopties zijn het tegenovergestelde van putopties. Een putoptie geeft namelijk juist het recht om te verkopen. Opties kunnen betrekking hebben op allerlei financiële instrumenten, zoals aandelen, futures, en indexen.

Uitoefenprijs en vervaldatum

De uitoefenprijs van een calloptie is de koers waarop de houder de onderliggende waarde kan verkopen. Optiecontracten hebben meestal een omvang van honderd stuks. Callopties hebben daarnaast altijd een vervaldatum. Er zijn callopties op allerlei soorten onderliggende waarden zoals aandelen en indexen, maar ook vastrentende waarden en futures.

Amerikaanse en Europese callopties

Er zijn zogenaamde Amerikaanse en Europese callopties. Het verschil tussen de twee soorten heeft te maken met wanneer het kooprecht kan worden uitgeoefend. Voor Amerikaanse opties kan dit op elk moment. Voor Europese opties kan het alleen op de expiratiedatum van de calloptie. Of opties Amerikaanse of Europese opties zijn heeft dus niets te maken met waar de opties of de onderliggende instrumenten worden verhandeld. Callopties op aandelen zijn bijna altijd Amerikaans. Callopties op een index zijn vaak Europees.

Voorbeeld van het afwikkelen van callopties

Om een idee te geven hoe het werkt geven we een voorbeeld. We kijken naar een calloptie op het aandeel Randstad met een uitoefenprijs van €60. Deze calloptie geeft het recht om honderd aandelen Randstad te kopen voor €60. Als de koers van het aandeel op €63 staat levert uitoefening van de optie dus €300 op (stijging van €3*100). Het is immers mogelijk om honderd aandelen voor €60 te kopen die de belegger vervolgens op de beurs kan verkopen voor €63.

In the money callopties

Als de koers van het onderliggende instrument hoger ligt dan de uitoefenprijs van een calloptie dan is de optie ‘in the money’. Dat betekent dat de optie geld oplevert bij uitoefening. Ligt de koers lager dan de uitoefenprijs dan levert de calloptie bij uitoefening geen geld op. Dan is de optie ‘out of the money’. Zitten koers en uitoefenprijs dicht bij elkaar dan is een calloptie ‘near the money’.

Risico’s callopties

Met callopties kunnen beleggers complexe beleggingsstrategieën volgen. Callopties passen zowel bij een strategie die long als short is op het onderliggende financiële instrument. Een voordeel van callopties is dat beleggers er flinke rendementen mee kunnen halen. Het nadeel is dat dit wel risico’s met zich meebrengt. De risico’s zijn afhankelijk van de beleggingsstrategie. Hieronder gaan we verder in op het schrijven van callopties en noemen daarbij ook risico’s.

Callopties schrijven

Eén van de manieren om te beleggen in callopties is door ze te schrijven. Daarmee bedoelen we eigenlijk dat een belegger een calloptie verkoopt. De verkoper of schrijver van de optie ontvangt in ruil hiervoor een premie van de koper. Dit kan beleggers die callopties schrijven extra rendement opleveren. De schrijver heeft nu de plicht om de onderliggende waarde te verkopen tegen een vooraf bepaalde koers (uitoefenprijs) op een vooraf bepaalde datum (expiratiedatum).

Gedekt schrijven van callopties

Het gedekt schrijven van callopties is een veelgebruikte optiestrategie door beleggers die op de lange termijn beleggen in aandelen. Een belegger die deze strategie volgt heeft bijvoorbeeld een aandelenportefeuille waarvoor de verwachting is dat de koersen geleidelijk zullen stijgen. Een belegger schrijft callopties voor extra inkomsten uit de premie die de koper van de callopties betaalt. Elke keer als een calloptie verloopt, schrijft de belegger weer een nieuwe calloptie. Dit heet ook wel doorrollen of switch.

Schrijven van callopties beperkt koerswinst

Door callopties te schrijven ruilt een belegger eigenlijk de kans op een stuk koerswinst in voor de premie. Als de koers verder stijgt dan de uitoefenprijs, kan de koper van de calloptie die namelijk uitoefenen. Dat betekent dat de schrijver tegen die prijs moet verkopen. Daardoor is de koerswinst die de schrijver kan maken effectief beperkt tot de uitoefenprijs van de calloptie plus de premie.

Schrijven van callopties beperkt risico koersdaling

Tegelijk beperkt het schrijven van de calloptie het risico bij een koersdaling een beetje. De calloptie zal dan immers waardeloos verlopen. Zolang het koersverlies kleiner is dan de premie, levert het schrijven van de optie de belegger een voordeel op.

Voorbeeld schrijven calloptie

We geven een voorbeeld om het duidelijk te maken. We gaan weer uit van een optie op het aandeel Randstad met een uitoefenprijs van €60. Op het moment dat een belegger de optie schrijft, staat het aandeel op €63. De premie die de schrijver ontvangt is €200. Als de koers onder de €63 blijft tijdens de looptijd, verloopt de optie zonder dat de koper er iets aan heeft. Dan houdt de schrijver de premie van €200. Stijgt de koers van het aandeel boven de €63, dan verandert dat. De schrijver houdt nog steeds de premie van €200 over, maar loopt wel de koerswinst boven de €63 mis. Als de koers boven de €65 stijgt dan is die misgelopen koerswinst groter dan de premie (want stijging van €2*100=€200). Zakt de koers naar €57, dan heeft de schrijver nog steeds de premie van €200. Wel heeft de schrijver ook een koersverlies van €300.

Terugkopen van geschreven callopties

Het is altijd mogelijk om geschreven callopties terug te kopen. Naarmate de expiratiedatum dichterbij komt, benadert de koers van opties steeds meer de waarde bij uitoefening. Beleggers kunnen zo voorkomen dat ze de onderliggende waarde moeten verkopen en kunnen een eventuele koerswinst dan zelf houden.

Ongedekt callopties schrijven

Een andere beleggingsstrategie is om ongedekt callopties te schrijven. In dat geval heeft de schrijver van de calloptie de onderliggende financiële instrumenten niet in de portefeuille. De belegger speculeert dat de koers niet boven de uitoefenprijs van de calloptie zal komen. Als dat wel gebeurt en de koers stijgt ook meer dan de premie, dan lijdt de belegger een verlies.

Groot risico met ongedekt callopties schrijven

Een belegger die ongedekt callopties schrijft loopt een groot risico. Er is namelijk geen maximum aan het verlies. De koers kan immers onbeperkt doorstijgen. Terwijl de koers oploopt, neemt het verlies toe. Beleggers kunnen het risico van geschreven callopties beperken met andere opties. Als de koers oploopt kunnen ze de geschreven opties ook terugkopen, of de onderliggende waarden zelf kopen. Het ongedekt schrijven van callopties is een zeer risicovolle beleggingsstrategie die eigenlijk alleen geschikt is voor heel ervaren beleggers.

Waarborgsom

Voor het ongedekt schrijven van callopties vereisen brokers een onderpand. Dit gereserveerde bedrag heet ook wel de initial margin. Het onderpand is een percentage van de contractwaarde. Op ons beleggingsplatform vindt u naast de naam van het product ook de bijbehorende risicocategorie. Deze risicocategorie geeft aan hoeveel initial margin er moet worden gestort om het contract af te sluiten.

Beleggen via DEGIRO

Wilt u beleggen door callopties te schrijven? Via DEGIRO kunt u beleggen in opties op verschillende Europese en Amerikaanse beurzen. Aangezien wij opties beschouwen als complexe financiële producten, heeft u een Active of Trader rekening nodig. Bekijk onze tarievenpagina voor meer informatie of lees meer over het schrijven van opties via ons platform.

De informatie in dit artikel is niet geschreven voor adviesdoeleinden en heeft evenmin als doel om beleggingen aan te bevelen. Beleggen gaat gepaard met risico's. U kunt (een deel van) uw inleg verliezen. Wij adviseren u om enkel in financiële instrumenten te beleggen die aansluiten bij uw kennis en ervaring.

backtotop

Je beleggingsreis begint hier

Open gratis een rekening en sluit je aan bij meer dan 2,5 miljoen beleggers op ons gebruiksvriendelijke platform.

Let op:
Beleggen gaat gepaard met risico’s. Je kunt (een deel van) je inleg verliezen. Wij adviseren je om enkel in financiële instrumenten te beleggen die aansluiten bij je kennis en ervaring. Dit is geen beleggingsadvies.

Met beleggen kun je jouw inleg verliezen.

icon_close

We willen mensen helpen om de beste beleggers te worden die ze kunnen zijn. Op ons gebruiksvriendelijke platform vind je een universum aan mogelijkheden en keuzes. Dit neemt drempels weg zodat beleggen iets voor iedereen wordt: beginners of experts. Je krijgt toegang tot een breed scala aan producten op meer dan 50 wereldwijde beurzen, zodat je de vrijheid hebt om te beleggen zoals jij wil. In onze wereld krijg je ook waar voor je geld. Dus, zonder ook maar iets te veranderen aan de hoge kwaliteit, veiligheid en het aanbod van onze diensten, bieden we ongelooflijk lage tarieven. Door jouw beleggingsbehoeftes voorop te stellen, zijn we uitgegroeid tot één van de meest toonaangevende online brokers van Europa. Meer dan 2,5 miljoen klanten en meer dan 100 internationale prijzen zijn een bewijs van dit succes.

flatexDEGIRO Bank Dutch Branch, een buitenlands bijkantoor van flatexDEGIRO Bank AG | Amstelplein 1, 1096HA Amsterdam | Telefoon: +31 20 2613072 | E-mail: klanten@degiro.nl | flatexDEGIRO Bank Dutch Branch is geregistreerd onder KvK-nummer 82510245. | flatexDEGIRO Bank Dutch Branch, handelend onder de naam DEGIRO, is het Nederlandse bijkantoor van flatexDEGIRO Bank AG. flatexDEGIRO Bank AG staat primair onder toezicht van de Duitse financiële toezichthouder (BaFin). In Nederland is flatexDEGIRO Bank Dutch Branch geregistreerd bij DNB en staat zij onder toezicht van de AFM en DNB. | flatexDEGIRO Bank AG is een door de Duitse financiële toezichthouder erkende Duitse bank en is geregistreerd bij de Duitse Kamer van Koophandel onder nummer HRB 105687.