Iron condor als optiestrategie

Beleggers die verwachten dat de koersontwikkeling van een financieel instrument binnen een bepaalde bandbreedte zal blijven, kunnen hier op inspelen door middel van de iron condor strategie. We leggen hier uit hoe een iron condor in elkaar zit en wat deze optiestrategie kan opleveren. We geven ook voorbeelden van een iron condor en bespreken de voor- en nadelen.

Wat is een iron condor?

Beleggers zetten een iron condor strategie op door twee opties te schrijven en twee opties te kopen. De opties hebben verschillende uitoefenprijzen, maar dezelfde expiratiedatum. Zowel het maximale verlies als de maximale winst van een iron condor zijn vooraf bekend.

Er zijn twee varianten van de iron condor: de short iron condor en de long iron condor. In de praktijk gebruiken beleggers vooral de short iron condor. Beleggers kopen bij een short iron condor een put optie waarbij de uitoefenprijs ver onder de huidige aandelenkoers ligt (Out of the money). Daarnaast verkopen (schrijven) ze een put optie met een uitoefenprijs die dichter bij de huidige aandelenkoers ligt. Eveneens kopen zij een call optie en verkopen ze een andere call optie, waarbij de uitoefenprijs van de geschreven call lager is dan de gekochte call.

De premie die beleggers ontvangen bij het schrijven van de opties is groter dan de premie die ze betalen voor het kopen van de andere opties. Daarom levert de iron condor per saldo premie op. Als alle opties waardeloos verlopen is de winst gelijk aan de premie. Dit is ook de maximale winst van deze strategie.

Wanneer gebruikt u de short iron condor?

Met een short iron condor speculeren beleggers erop dat de koers van een onderliggende financiële waarde zoals een aandeel of index binnen een bepaalde bandbreedte zal blijven. Deze bandbreedte is doorgaans het verschil tussen de geschreven put en de geschreven call. De long put en call begrenzen het risico indien de onderliggende waarde zich te ver van deze bandbreedte begeeft. De keuze voor de uitoefenprijzen is afhankelijk van de verwachting die beleggers hebben. Die kan neutraal zijn, gematigd positief of gematigd negatief.

De waarde van deze positie is mede afhankelijk van het verstrijken van de tijd en de beweeglijkheid van de koers van het onderliggende instrument. De waarde van gekochte opties neemt af naarmate de expiratiedatum van de opties dichterbij komt. Daardoor neemt de waarde van de short iron condor toe.

Welk type aandelen is geschikt voor de short iron condor?

Vooral aandelen waarvan de koers niet zo beweeglijk is zijn geschikt voor een iron condor. Dit zijn vaak aandelen in grotere ondernemingen met een notering in de grote beursindexen.

Beleggers gebruiken een short iron condor vaak in de periode rond de publicatie van jaar- of kwartaalcijfers. Dit doen ze omdat de beweeglijkheid (volatiliteit) van de koers rond publicatie vaak verhoogd is maar daarna afneemt. De waarde van een iron condor positie neemt in waarde toe als de volatiliteit afneemt. Een risico hiermee is dat de koers door de cijfers een flinke beweging maakt en buiten de bandbreedte valt, waardoor de strategie leidt tot een verlies.

Is de iron condor hetzelfde als een short strangle?

Een iron condor is net als een short strangle een strategie waarmee een belegger erop speculeert dat de koers van een onderliggend instrument niet zoveel zal bewegen. Als de koers binnen een bandbreedte blijft, verlopen de opties waardeloos en is de winst voor de belegger maximaal. Komt de koers boven of onder de bandbreedte dan lijdt de belegger een verlies.

Het verschil tussen een iron condor en een short strangle is dat dit verlies bij de iron condor beperkt is, terwijl het bij een short strangle geen maximum heeft. Het risico van een short strangle is daardoor groter. Tegelijkertijd zijn de kosten voor een short strangle wel lager dan voor een iron condor.

Voorbeeld

We geven een voorbeeld van een short iron condor. We nemen het aandeel DSM dat op het moment van het opzetten van de strategie op €178 staat. Een belegger verwacht dat het aandeel de komende vier weken niet zoveel in beweging zal komen. Daarom koopt de belegger een putoptie met een uitoefenprijs van €170 en een calloptie met een uitoefenprijs van €185. Tegelijkertijd schrijft de belegger een putoptie met een uitoefenprijs van €175 en een calloptie met een uitoefenprijs van €180. De twee geschreven opties leveren €900 premie op. De twee gekochte opties kosten €500 premie. De belegger houdt zo netto €400 premie over.

  • Koop put optie DSM €170 voor €200
  • Koop call optie DSM €185 voor €300
  • Schrijf put optie DSM €175 voor €400
  • Schrijf call optie DSM €180 voor €500
  • Netto premie: €400

De callopties leveren bij uitoefening alleen maar iets op als de koers boven de €180 komt, de putopties alleen bij een koers onder de €175. Als de koers tussen deze twee prijzen blijft, verlopen alle opties waardeloos. Dan kan de belegger de netto premie houden en heeft de maximale winst van €400. Stijgt de koers boven de uitoefenprijs van de hoogste call uit dan is het verlies maximaal €900. Hetzelfde geldt als de koers onder de uitoefenprijs van de laagste putoptie zakt.

Dit is te zien in onderstaande grafiek. De grafiek lijkt een beetje op een vogel.

Iron condor

Voordelen

Met de iron condor kunnen beleggers een neutrale positie innemen op een onderliggend financieel instrument met een overzichtelijk risico. Beleggers kunnen daarnaast een positie innemen op de ontwikkeling van de volatiliteit van de koers.

Nadelen

Eén van de nadelen van de iron condor strategie is dat voor het openen en sluiten van de posities een vergoeding moet worden betaald aan de broker. Omdat de strategie bestaat uit vier opties, kan deze vergoeding flink oplopen. Bij DEGIRO is het mogelijk om een combinatieorder te plaatsen. Op deze manier kunt u bijvoorbeeld tegelijk een put (call) kopen als verkopen, hiervoor ontvangt (betaalt) u dan enkel het verschil tussen de twee opties, daarnaast betaalt u maar 1x transactiekosten voor de 2 opties. Het winstpotentieel van de iron condor is in de praktijk relatief klein. Daardoor moeten beleggers die een flink deel van hun vermogen op deze manier willen investeren veel posities openen, met de bijbehorende kosten.

Risico’s

Het risico van de iron condor als optiestrategie is vrij beperkt. Er is immers een grens aan de omvang van het verlies dat een belegger kan lijden met deze strategie.

Een belangrijk aandachtspunt met het schrijven van opties is dat deze voor de expiratiedatum kunnen worden uitgeoefend. Dat geldt ook bij de iron condor als de koers zo beweegt dat één van de geschreven opties in the money komt. Dat betekent dat de optie bij uitoefening winst oplevert. Vooral rond de dividenddatum van aandelen worden opties vaak uitgeoefend. Als de call optie wordt uitgeoefend krijgt de belegger een short positie op het aandeel. Wordt de put optie uitgeoefend dan krijgt de belegger een long positie op het aandeel. Om zo’n positie op te heffen moet een belegger kosten maken voor het kopen of verkopen van de aandelen of het uitoefenen van de andere opties in de positie.

De informatie in dit artikel is niet geschreven voor adviesdoeleinden en heeft evenmin als doel om investeringen aan te bevelen. Beleggen gaat gepaard met risico's. U kunt (een deel van) uw inleg verliezen. Wij adviseren u om enkel in financiële instrumenten te beleggen die aansluiten bij uw kennis en ervaring.

Bronnen: Fidelity, Seeking Alpha

backtotop

Je beleggingsreis begint hier

Open gratis een rekening en sluit je aan bij meer dan 2,5 miljoen beleggers op ons gebruiksvriendelijke platform.

Let op:
Beleggen gaat gepaard met risico’s. Je kunt (een deel van) je inleg verliezen. Wij adviseren je om enkel in financiële instrumenten te beleggen die aansluiten bij je kennis en ervaring. Dit is geen beleggingsadvies.

Met beleggen kun je jouw inleg verliezen.

icon_close

We willen mensen helpen om de beste beleggers te worden die ze kunnen zijn. Op ons gebruiksvriendelijke platform vind je een universum aan mogelijkheden en keuzes. Dit neemt drempels weg zodat beleggen iets voor iedereen wordt: beginners of experts. Je krijgt toegang tot een breed scala aan producten op meer dan 50 wereldwijde beurzen, zodat je de vrijheid hebt om te beleggen zoals jij wil. In onze wereld krijg je ook waar voor je geld. Dus, zonder ook maar iets te veranderen aan de hoge kwaliteit, veiligheid en het aanbod van onze diensten, bieden we ongelooflijk lage tarieven. Door jouw beleggingsbehoeftes voorop te stellen, zijn we uitgegroeid tot één van de meest toonaangevende online brokers van Europa. Meer dan 2,5 miljoen klanten en meer dan 100 internationale prijzen zijn een bewijs van dit succes.

flatexDEGIRO Bank Dutch Branch, een buitenlands bijkantoor van flatexDEGIRO Bank AG | Amstelplein 1, 1096HA Amsterdam | Telefoon: +31 20 2613072 | E-mail: klanten@degiro.nl | flatexDEGIRO Bank Dutch Branch is geregistreerd onder KvK-nummer 82510245. | flatexDEGIRO Bank Dutch Branch, handelend onder de naam DEGIRO, is het Nederlandse bijkantoor van flatexDEGIRO Bank AG. flatexDEGIRO Bank AG staat primair onder toezicht van de Duitse financiële toezichthouder (BaFin). In Nederland is flatexDEGIRO Bank Dutch Branch geregistreerd bij DNB en staat zij onder toezicht van de AFM en DNB. | flatexDEGIRO Bank AG is een door de Duitse financiële toezichthouder erkende Duitse bank en is geregistreerd bij de Duitse Kamer van Koophandel onder nummer HRB 105687.