Putopties schrijven als onderdeel van uw beleggingsstrategie

Het gebruik van opties is voor sommige beleggers een belangrijk onderdeel van hun beleggingsstrategie. In dit artikel leest u meer over putopties en gaan we ook wat dieper in op het schrijven van putopties.

Wat zijn putopties?

Een putoptie geeft het recht om een financieel instrument zoals een aandeel tegen een bepaalde prijs van de hand te doen. Putopties zijn het tegenovergestelde van callopties. Een calloptie geeft namelijk juist een kooprecht. Er zijn opties op allerlei soorten financiële instrumenten zoals aandelen, futures, maar ook op indexen zoals de AEX-index en volatiliteitsindexen.

Uitoefenprijs en vervaldatum putopties

De afgesproken prijs waarop de houder van een putoptie de onderliggende waarde kan verkopen heet de uitoefenprijs. Opties hebben meestal een omvang van honderd stuks. Dit betekent dat één putoptie het recht geeft om honderd stuks van de onderliggende waarde te verkopen. Putopties hebben daarnaast altijd een vervaldatum. De putoptie moet tijdens de looptijd worden uitgeoefend.

Amerikaanse en Europese putopties

Er zijn zogenaamde Amerikaanse en Europese putopties. Het verschil tussen de twee soorten heeft te maken met wanneer het verkooprecht kan worden uitgeoefend. Voor Amerikaanse opties kan dit op elk moment. Voor Europese opties kan dit alleen op de vervaldatum. Of opties Amerikaans of Europees zijn heeft dus niets te maken met waar de opties of de onderliggende waarden worden verhandeld. Putopties op aandelen zijn bijna altijd Amerikaans. Putopties op een index zijn vaak Europees.

Voorbeeld van het afwikkelen van putopties

Om een idee te geven hoe het werkt geven we een voorbeeld voor het aandeel Philips. We kijken naar een putoptie met een uitoefenprijs van €30. Deze putoptie geeft het recht om honderd aandelen Philips te verkopen voor €30. Als de koers van het aandeel op €29 staat levert uitoefening van de optie €100 op. De houder kan namelijk via de beurs honderd aandelen Philips kopen voor €29 en die vervolgens voor €30 verkopen aan de schrijver van de putoptie.

In the money putopties

Als de koers van de onderliggende waarde lager ligt dan de uitoefenprijs van een putoptie dan is de optie ‘in the money’. De optie levert dan geld op bij uitoefening. Ligt de koers hoger dan de uitoefenprijs, dan levert de optie bij uitoefening geen geld op. Dan is de optie ‘out of the money’. Zitten koers en uitoefenprijs dicht bij elkaar dan is een optie ‘near the money’.

Hoe werkt het schrijven van putopties?

Eén van de manieren om te beleggen in opties is door ze te schrijven. Daarmee bedoelen we in dit geval het verkopen van een putoptie. In ruil voor het geven van het verkooprecht ontvangt de schrijver van de optie een premie. De schrijver heeft nu de plicht om de onderliggende waarde te kopen tegen een vooraf bepaalde koers (uitoefenprijs) op een vooraf bepaalde datum (expiratiedatum).

Voor- en nadelen van het schrijven van putopties

Het voordeel dat de schrijver een premie krijgt is compensatie voor het risico. Als de koers van de onderliggende waarde onder de uitoefenprijs zakt moet de schrijver die immers voor een ongunstig tarief kopen. Dit is een belangrijk nadeel van het schrijven van putopties.

Risico’s van het schrijven van putopties

Om het risico van putopties beter uit te leggen geven we een voorbeeld. We nemen weer een putoptie op het aandeel Philips met een uitoefenprijs van €30. De premie die de schrijver ontvangt is €2 per aandeel. Als het aandeel de hele periode tot en met de vervaldatum boven de uitoefenprijs blijft, kan de schrijver de premie houden. Maar zakt het aandeel onder de uitoefenprijs, dan krijgt de schrijver te maken met een verlies. Daalt de koers bijvoorbeeld naar €29, dan moet de schrijver bij uitoefening honderd aandelen Philips kopen voor €1 meer dan dat ze dan opleveren. In dit geval houdt de schrijver maar €100 over van de premie. Zakt de koers van het aandeel voor de vervaldatum naar €28, dan houdt de schrijver niets over. De hele premie gaat immers op bij het uitoefenen van de optie. Zakt de koers nog verder, dan loopt het verlies steeds verder op. Er is wel een maximum aan het verlies. Het maximale verlies is bereikt wanneer het aandeel is gezakt tot €0.

Voorbeeld aandelen kopen met putopties

Het schrijven van putopties kan een alternatief zijn voor het nemen van een positie op een onderliggende waarde. Als een belegger bijvoorbeeld verwacht dat een aandeel op de lange termijn zal stijgen, kan die het aandeel kopen, maar ook putopties schrijven. De belegger loopt dan de koersstijging mis, maar krijgt wel voor elke geschreven putoptie een premie. Zolang de koers niet onder de uitoefenprijs zakt, is de premie pure winst voor de belegger. Zakt de koers wel onder de uitoefenprijs, dan krijgt de belegger de aandelen zelf in handen. Dat is dan tegen een lagere prijs dan als de belegger de aandelen direct had gekocht. Daardoor is het verlies dat de belegger lijdt door een koersdaling minder groot dan als de belegger de aandelen gewoon had gekocht.

Gedekt putopties schrijven

In de voorbeelden gaat het om ongedekt schrijven van putopties. Het is ook mogelijk om gedekt putopties te schrijven. Dit doet een belegger die putopties schrijft en tegelijkertijd de onderliggende waarde heeft geshort. Dit betekent dat een belegger bijvoorbeeld aandelen heeft geleend en deze heeft verkocht. Deze shortpositie levert winst op als de koers van het aandeel zakt. De belegger speculeert erop dat dit zal gebeuren. Maar blijft die koersdaling uit, dan leidt deze strategie tot een verlies. Door putopties te schrijven kan de belegger dat verlies beperken. Wanneer de koers stijgt, zal de putoptie namelijk waardeloos verlopen. De belegger kan de premie dan volledig houden. Daalt de koers van het aandeel dan beperkt dat wel de winst uit de shortpositie. De belegger is immers verplicht de aandelen tegen een bepaald bedrag te kopen dat hoger is dan de marktwaarde.

Beleggen via DEGIRO

Wilt u beleggen door opties te schrijven? Beleggen in opties is alleen geschikt voor ervaren beleggers. Opties zijn complexe financiële producten, daarom heeft u hiervoor een Active of Trader rekening nodig. Bekijk onze tarievenpagina voor meer informatie of lees meer over het schrijven of kopen van opties via ons platform.

De informatie in dit artikel is niet geschreven voor adviesdoeleinden en heeft evenmin als doel om beleggingen aan te bevelen. Beleggen gaat gepaard met risico's. U kunt (een deel van) uw inleg verliezen. Wij adviseren u om enkel in financiële instrumenten te beleggen die aansluiten bij uw kennis en ervaring.

backtotop

Je beleggingsreis begint hier

Open gratis een rekening en sluit je aan bij meer dan 2,5 miljoen beleggers op ons gebruiksvriendelijke platform.

Let op:
Beleggen gaat gepaard met risico’s. Je kunt (een deel van) je inleg verliezen. Wij adviseren je om enkel in financiële instrumenten te beleggen die aansluiten bij je kennis en ervaring. Dit is geen beleggingsadvies.

Met beleggen kun je jouw inleg verliezen.

icon_close

We willen mensen helpen om de beste beleggers te worden die ze kunnen zijn. Op ons gebruiksvriendelijke platform vind je een universum aan mogelijkheden en keuzes. Dit neemt drempels weg zodat beleggen iets voor iedereen wordt: beginners of experts. Je krijgt toegang tot een breed scala aan producten op meer dan 50 wereldwijde beurzen, zodat je de vrijheid hebt om te beleggen zoals jij wil. In onze wereld krijg je ook waar voor je geld. Dus, zonder ook maar iets te veranderen aan de hoge kwaliteit, veiligheid en het aanbod van onze diensten, bieden we ongelooflijk lage tarieven. Door jouw beleggingsbehoeftes voorop te stellen, zijn we uitgegroeid tot één van de meest toonaangevende online brokers van Europa. Meer dan 2,5 miljoen klanten en meer dan 100 internationale prijzen zijn een bewijs van dit succes.

flatexDEGIRO Bank Dutch Branch, een buitenlands bijkantoor van flatexDEGIRO Bank AG | Amstelplein 1, 1096HA Amsterdam | Telefoon: +31 20 2613072 | E-mail: klanten@degiro.nl | flatexDEGIRO Bank Dutch Branch is geregistreerd onder KvK-nummer 82510245. | flatexDEGIRO Bank Dutch Branch, handelend onder de naam DEGIRO, is het Nederlandse bijkantoor van flatexDEGIRO Bank AG. flatexDEGIRO Bank AG staat primair onder toezicht van de Duitse financiële toezichthouder (BaFin). In Nederland is flatexDEGIRO Bank Dutch Branch geregistreerd bij DNB en staat zij onder toezicht van de AFM en DNB. | flatexDEGIRO Bank AG is een door de Duitse financiële toezichthouder erkende Duitse bank en is geregistreerd bij de Duitse Kamer van Koophandel onder nummer HRB 105687.