Vertical spreads: call & put spread als optiestrategie

Een spread bestaat uit twee callopties of twee putopties waarvan er één wordt gekocht en één verkocht. Met verschillende uitoefenprijzen (verticaal) zet een belegger in op een koersstijging óf -daling (niet allebei). We leggen in dit artikel uit hoe een vertical spread in elkaar zit en wat het verschil is tussen een call en een put spread. We gaan ook in op de voordelen en nadelen van deze optiestrategieën en geven een aantal voorbeelden.

Wat is een vertical spread?

Een vertical spread is een optiestrategie die twee opties combineert. De combinatie beperkt het maximale risico dat beleggers lopen. Daar staat tegenover dat de winst die beleggers kunnen maken ook een maximum heeft.

Er zijn twee soorten strategieën: de call spread en de put spread. De call spread werkt met call opties. Naast kiezen tussen call en put, kan een belegger ook long of short gaan. Long callopties geven het recht om het onderliggende instrument (bijvoorbeeld een aandeel) tegen een bepaalde prijs te kopen , bij de short call heeft de belegger een mogelijke verplichting tot levering. De put spread bestaat uit twee put opties. Long put opties geven het recht om een product tegen een bepaalde prijs te verkopen, bij de short put heeft de belegger een mogelijke verplichting tot aankopen.

Bij beide strategieën is het mogelijk om zowel op een koerstijging als een koerdaling in te spelen. Zo zijn er 4 soorten vertical spreads:

Call of Put Strategie Verwachting Credit of Debit * Actie
Call Bull (long) call spread Koersstijging Debit Koop call optie en verkoop hogere call optie
Bear (short) call spread Koersdaling Credit Verkoop call optie en koop hogere call optie
Put Bear (long) put spread Koersdaling Debit Koop put optie en verkoop lagere put optie
Bull (short) put spread Koersstijging Credit Verkoop put optie en koop lagere put optie

*Wanneer de gekochte optie duurder is dan de verkochte optie is de spread debit: u moet geld betalen om deze positie in te nemen. Is het andersom, dan spreken we van een credit spread: u ontvangt geld om de positie in te nemen.

In dit artikel gaan wij in op twee van deze vier strategieën, namelijk de long strategieën. Short gaan is het meest geschikt voor ervaren beleggers. Wij raden altijd aan om enkel in financiële instrumenten te beleggen die aansluiten bij uw kennis en ervaring.

Bull (long) call spread

Om een bull call spread op te zetten koopt een belegger een calloptie met een bepaalde uitoefenprijs en schrijft (dit betekent verkoopt) tegelijkertijd een calloptie met dezelfde expiratiedatum met een prijs die daarboven ligt. Voor de geschreven (verkochte) optie krijgt de belegger een premie en voor de gekochte optie betaalt de belegger een premie. De premie van de gekochte optie is altijd hoger dan de premie voor de geschreven optie. Per saldo betaalt de belegger dus een premie om deze positie in te kunnen nemen, daarom is dit een debit spread.

Het maximale verlies dat een belegger kan lijden is gelijk aan de betaalde premie. De maximale winst is het verschil tussen de uitoefenprijzen van de beide callopties min de premie keer de contractgrootte.

Wanneer gebruikt u een bull call spread ?

Beleggers gebruiken een bull call spread als ze verwachten dat de koers zal stijgen . Met deze strategie kunnen ze deze positie innemen tegen een relatief lage investering, vooral in vergelijking met het kopen van de onderliggende waarde zelf.

Voorbeeld bull call spread

We geven een voorbeeld van een bull call spread op het aandeel ASML. Het aandeel staat op €774 en een belegger verwacht dat de koers komende maand zal stijgen. De belegger koopt nu een calloptie met een uitoefenprijs van €780 en een expiratiedatum over vier weken. Hiervoor betaalt de belegger een premie van €1.700. Tegelijkertijd schrijft de belegger een calloptie met een uitoefenprijs van €810 en dezelfde expiratiedatum. Dit levert een premie van €1.100 op. Per saldo kost het innemen van deze positie €600 (€1.700-€1.100).

  • Koop call optie ASML €780 voor €1.700
  • Schrijf call optie ASML €810 voor €1.100
  • Netto premie: -€600
Bull call

Als het aandeel tijdens de looptijd onder de uitoefenprijs van de gekochte call optie blijft, blijven beide opties waardeloos. Dan heeft de belegger de premie betaald, maar staat er niets tegenover. Komt de koers uit op €786, dan levert de gekochte optie bij uitoefening €600 op. Dat is evenveel als de betaalde premie. Dan houdt de belegger niets over, maar verliest hij ook niets . Dit is het break-even punt . Stijgt de koers boven €810, dan levert de gekochte call bij uitoefening geld op. Als de koers daarboven komt, dan stijgt de opbrengst van de gekochte optie evenveel als het verlies van de verkochte optie en stijgt de winst niet verder. De maximale winst is €2.400 ((€810-€780*100) - €600).

Bear (long) put spread

Een bear put spread is het tegenovergestelde van een bull call spread en bestaat uit een combinatie van twee putopties. Een belegger koopt een putoptie met een bepaalde uitoefenprijs en schrijft tegelijkertijd een putoptie met een lagere uitoefenprijs. Ook voor een put spread betaalt een belegger per saldo een premie.

Het maximale verlies dat een belegger met een bear put spread kan lijden is gelijk aan de premie. De maximale winst is het verschil tussen de uitoefenprijzen van de put opties min de premie keer de contractgrootte.

Wanneer gebruikt u een bear put spread ?

Beleggers gebruiken een bear put spread als ze juist verwachten dat de koers van een financieel instrument zal dalen. Als de koers daalt onder het break-even punt van de put spread, levert de positie een winst op.

Voorbeeld bear put spread

Nu kijken we naar een belegger die verwacht dat het aandeel ASML zal dalen. Die neemt met behulp van een bear put spread een short positie in. De belegger koopt een putoptie met een uitoefenprijs van €700. Tegelijkertijd schrijft de belegger een putoptie met een uitoefenprijs van €670. De looptijd van beide opties is weer vier weken. Netto betaalt de belegger een premie van €700.

  • Koop put optie ASML €700 voor -€1.800
  • Schrijf put optie ASML €670 voor €1.100
  • Netto premie: -€700
Bull call

Blijft het aandeel de hele looptijd boven de uitoefenprijs van de gekochte put optie, dan leveren beide opties bij uitoefening niets op. Dan verliest de belegger de betaalde premie. Het maximale verlies is dus €700. Zakt de koers onder €700, dan levert de gekochte putoptie bij uitoefening een bedrag op. Het break-even punt is een koers van €693. Daaronder loopt de winst op tot de uitoefenprijs van de geschreven optie wordt bereikt. De maximale winst is €2.300 ((€700-€670*100) - €700).

Kiezen van de looptijd en uitoefenprijs

Welke looptijd en uitoefenprijs een belegger kiest, hangt bijvoorbeeld af van de verwachting die de belegger heeft voor de koersontwikkeling. Is de verwachting dat die op korte termijn al een flinke beweging zal maken, dan ligt een kortere looptijd meer voor de hand dan als de verwachting is dat de koersbeweging meer geleidelijk zal gaan.

Daarbij moet een belegger rekening houden met de tijdswaarde. Opties dalen in waarde naarmate het eind van de looptijd dichterbij komt. Een houder van opties ziet zijn positie daardoor geleidelijk minder waard worden. Voor een schrijver van opties werkt dit in zijn of haar voordeel, omdat deze belegger de premie al heeft ontvangen . Zowel put als call spreads bestaan uit een gekochte en een geschreven optie.

Bij de keuze voor de uitoefenprijs is ook een belangrijke vraag of een belegger gebruikt maakt van in the money opties (ITM) of out of the money (OTM) opties. In the money opties leveren bij uitoefening een winst op, out of the money opties niet. Hierdoor zal de premie van een ITM optie altijd hoger zijn dan die van een OTM optie. Door zorgvuldige afwegingen te maken tussen hoeveel een belegger kan betalen/wenst te ontvangen en hoeveel vertrouwen de belegger heeft in diens voorspelling, kan de belegger de uitoefenprijzen van de spread bepalen.

Voordelen

Met vertical put spreads en call spreads kunnen beleggers met opties het risico op verlies beheersen. Er is een grens aan hoe groot het verlies maximaal kan zijn. Het maximale verlies is kleiner dan als beleggers werken met losse opties.

Nadelen

De keerzijde van het lagere risico op verlies van put en call spreads is dat de maximale winst ook beperkt is. In vergelijking met het innemen van een positie die alleen is gebaseerd op een enkele optie is het ook een duurdere strategie omdat er meer posities moeten worden ingenomen en dus een grotere vergoeding moet worden betaald aan de broker. Bij DEGIRO is het echter mogelijk om een combinatieorder te plaatsen. Op deze manier kunt u bijvoorbeeld tegelijkertijd een put (call) kopen als verkopen, hiervoor ontvangt (betaalt) u dan enkel het verschil tussen de twee opties. Daarnaast betaalt u maar één keer transactiekosten voor de twee opties.

Risico’s

Het grootste risico dat beleggers lopen is dat de koersontwikkeling anders verloopt dan ze verwachten. Een belegger die een bull (long) call spread strategie volgt, lijdt een mogelijk aanzienlijk verlies als de koers daalt, afhankelijk van de grootte van de positie. Hetzelfde geldt voor een belegger die een bear (long) put spread strategie volgt en de koers juist stijgt.

De informatie in dit artikel is niet geschreven voor adviesdoeleinden en heeft evenmin als doel om investeringen aan te bevelen. Beleggen gaat gepaard met risico's. U kunt (een deel van) uw inleg verliezen. Wij adviseren u om enkel in financiële instrumenten te beleggen die aansluiten bij uw kennis en ervaring.

backtotop

Je beleggingsreis begint hier

Open gratis een rekening en sluit je aan bij meer dan 2,5 miljoen beleggers op ons gebruiksvriendelijke platform.

Let op:
Beleggen gaat gepaard met risico’s. Je kunt (een deel van) je inleg verliezen. Wij adviseren je om enkel in financiële instrumenten te beleggen die aansluiten bij je kennis en ervaring. Dit is geen beleggingsadvies.

Met beleggen kun je jouw inleg verliezen.

icon_close

We willen mensen helpen om de beste beleggers te worden die ze kunnen zijn. Op ons gebruiksvriendelijke platform vind je een universum aan mogelijkheden en keuzes. Dit neemt drempels weg zodat beleggen iets voor iedereen wordt: beginners of experts. Je krijgt toegang tot een breed scala aan producten op meer dan 50 wereldwijde beurzen, zodat je de vrijheid hebt om te beleggen zoals jij wil. In onze wereld krijg je ook waar voor je geld. Dus, zonder ook maar iets te veranderen aan de hoge kwaliteit, veiligheid en het aanbod van onze diensten, bieden we ongelooflijk lage tarieven. Door jouw beleggingsbehoeftes voorop te stellen, zijn we uitgegroeid tot één van de meest toonaangevende online brokers van Europa. Meer dan 2,5 miljoen klanten en meer dan 100 internationale prijzen zijn een bewijs van dit succes.

flatexDEGIRO Bank Dutch Branch, een buitenlands bijkantoor van flatexDEGIRO Bank AG | Amstelplein 1, 1096HA Amsterdam | Telefoon: +31 20 2613072 | E-mail: klanten@degiro.nl | flatexDEGIRO Bank Dutch Branch is geregistreerd onder KvK-nummer 82510245. | flatexDEGIRO Bank Dutch Branch, handelend onder de naam DEGIRO, is het Nederlandse bijkantoor van flatexDEGIRO Bank AG. flatexDEGIRO Bank AG staat primair onder toezicht van de Duitse financiële toezichthouder (BaFin). In Nederland is flatexDEGIRO Bank Dutch Branch geregistreerd bij DNB en staat zij onder toezicht van de AFM en DNB. | flatexDEGIRO Bank AG is een door de Duitse financiële toezichthouder erkende Duitse bank en is geregistreerd bij de Duitse Kamer van Koophandel onder nummer HRB 105687.