Wat is de MACD indicator?

Een hulpmiddel dat beleggers gebruiken bij hun technische analyse is de MACD indicator. Deze indicator geeft een beeld van de trend in de koersontwikkeling van financiële instrumenten zoals aandelen of indexen. Beleggers kunnen koop- en verkoopsignalen van de MACD indicator gebruiken om posities in te nemen. In dit artikel leggen we uit wat de MACD indicator precies is, hoe de berekening van de indicator werkt en welke signalen de indicator kan geven.

Wat is de MACD indicator?

De Moving Average Convergence Divergence of MACD is een indicator die beleggers een beeld geeft van de trend in de koers van een financieel instrument. De indicator geeft informatie over zowel de richting van de trend, omhoog (bullish) of naar beneden (bearish), en hoe sterk de trend is. De MACD indicator is in 1977 bedacht door de Amerikaanse handelaar Gerald Appel. Hij was op zoek naar een indicator die makkelijk te interpreteren en berekenen zou zijn en niet te veel op een neer zou gaan. Nu is het een van de meest bekende en meest gebruikte indicatoren uit de technische analyse.

Berekening van de MACD indicator

De berekening van de MACD indicator is gebaseerd op exponentiële voortschrijdend gemiddelden, in het Engels exponential moving averages (EMA). Een voortschrijdend gemiddelde is een gemiddelde over een bepaalde periode, meestal een aantal dagen. Als er een dag voorbij is, valt de dag die het langst geleden is af en wordt de nieuwe dag toegevoegd.

De berekening van een exponentieel gemiddelde gaat net anders dan van een gewoon gemiddelde. Bij een exponentieel gemiddelde tellen datapunten die korter geleden zijn zwaarder mee dan bij een gewoon gemiddelde. Daardoor hebben recente ontwikkelingen in de handel meer invloed op het gemiddelde.

MACD lijn, signaallijn en histogram

De indicator bestaat uit twee lijnen. De eerste is de MACD lijn. Deze lijn ontstaat door het verschil te berekenen tussen het exponentieel voortschrijdend gemiddelde over een langere periode en dat gemiddelde over een kortere periode. De tweede lijn is de zogenaamde signaallijn. Deze lijn geeft het exponentieel voortschrijdend gemiddelde van de MACD lijn zelf. Door het verschil tussen de MACD lijn en de signaallijn te berekenen ontstaat een histogram, of kolommendiagram. Veel beleggers gebruiken dit histogram om koop- of verkoopsignalen te herkennen.

Periode van gemiddelden MACD lijn en signaallijn

Een belangrijke keuze bij de berekening van de indicator is de periode (in het Engels: time frame) van de gemiddelden. Van oorsprong wordt voor het langlopende gemiddelde een periode van zesentwintig dagen genomen en voor het kortlopende gemiddelde een periode van twaalf dagen. Er kan ook worden gerekend met langere of kortere periodes. Hoe langer de periode, hoe meer geleidelijk een gemiddelde zal bewegen. Voor de signaallijn gebruiken beleggers meestal negen dagen.

Crossover MACD lijn en signaallijn

Uit de MACD zijn op verschillende manieren signalen af te lezen. Veel beleggers kijken naar het verschil tussen de MACD lijn en de signaallijn en het histogram dat dit verschil weergeeft. Stijgt de MACD lijn boven de signaallijn, dan komt het histogram boven de nul. Dat is een koopsignaal. Zakt de MACD lijn onder de signaallijn dan komt histogram onder de nul. Dat is een verkoopsignaal. In beide gevallen kruisen de twee lijnen elkaar. Dit heet daarom ook wel een crossover.

MACD lijn ten opzichte van nullijn

Het is ook mogelijk om naar de MACD lijn zelf te kijken. Daarbij kijken beleggers naar de ontwikkeling van de MACD lijn ten opzichte van de nullijn. Staat de MACD lijn boven nul, dan zit de koers in een opwaartse trend zit. Staat de lijn onder de nul, dan zit de koers in een neerwaartse trend. Hoe ver de lijn boven of onder de nul staat geeft aan hoe sterk de trend is. Sommige beleggers zien in een snelle verandering van de MACD lijn signalen dat een trend te hard is gegaan en een financieel instrument overbought (overgekocht) of oversold (oververkocht) is. De gedachte is dat een positieve trend zichzelf versterkt en daardoor te ver doorschiet. In dat geval is er ruimte voor een correctie en een omkering van de trend.

Divergentie en convergentie MACD lijn en koers

Het is ook mogelijk om signalen te halen uit de ontwikkeling van de toppen en de bodems van de MACD indicator in vergelijking met de toppen en bodems van de koersgrafiek. Een positieve trend in de koers is te herkennen aan het bereiken van een steeds hogere top. Bij een negatieve trend daalt de koers en bereikt het steeds lagere bodems. Als de MACD lijn hetzelfde patroon laat zien heet dat convergentie tussen de MACD lijn en de koers. Het is ook mogelijk dat de koers in een opwaartse trend zit met steeds hogere toppen, terwijl de toppen in de grafiek van de MACD lijn lager worden. In dit geval is sprake van divergentie tussen de koers en de MACD lijn. Sommige beleggers zien divergentie als een verkoopsignaal.

Voorbeeld van de MACD indicator voor de AEX index

We geven een voorbeeld van de MACD indicator voor de AEX index gedurende één maand (januari 2022). We gaan uit van een EMA van twaalf dagen en een van zesentwintig dagen voor de berekening van de MACD lijn. In onderstaande grafiek staan de koers van de AEX, de MACD lijn, de signaallijn en het histogram. De eerste dagen van de maand is het histogram positief, waarbij de MACD lijn boven de signaallijn staat. Daarna kruisen de lijnen elkaar en staat de signaallijn bovenaan.

MACD indicator grafiek

Combinatie met andere indicatoren

Beleggers kunnen signalen uit de MACD indicator combineren met signalen uit andere indicatoren. Als meerdere indicatoren bijvoorbeeld tegelijk een koopsignaal geven, geeft dit meer vertrouwen dat de koers inderdaad zal stijgen dan als alleen één enkele indicator dat doet. Een vaak gebruikte combinatie van indicatoren is die van MACD indicator met de Relative Strength Index (RSI). Dit is een andere indicator die veel beleggers gebruiken, die informatie geeft over de trend in de koersontwikkeling.

Beperkingen van de MACD indicator

Net als alle technische indicatoren, heeft de MACD indicator een aantal beperkingen. Als de koers een grillig verloop heeft, kunnen koop- en verkoopsignalen met de MACD indicator elkaar snel opvolgen. De signalen zijn dan eigenlijk nutteloos en veel beleggers die gebruikmaken van technische analyse handelen dan ook niet als de koers grillig is.

Beleggers kunnen zelf kiezen welke periode ze voor de MACD indicator gebruiken. Dit is naast een kracht ook een zwakte. Daardoor zijn heel veel variaties mogelijk en de signalen die de indicator geeft zullen per variant verschillen. Dit geeft de MACD indicator een subjectief karakter. De indicator is namelijk afhankelijk van de eigen keuzes van de belegger. Een manier om dit te voorkomen is door verschillende periodes te gebruiken en de signalen die de indicator geeft naast elkaar te leggen.

Investopedia, Valutrades.com, Traders, Pennywatch

backtotop

Je beleggingsreis begint hier

Open gratis een rekening en sluit je aan bij meer dan 2,5 miljoen beleggers op ons gebruiksvriendelijke platform.

Let op:
Beleggen gaat gepaard met risico’s. Je kunt (een deel van) je inleg verliezen. Wij adviseren je om enkel in financiële instrumenten te beleggen die aansluiten bij je kennis en ervaring. Dit is geen beleggingsadvies.

Met beleggen kun je jouw inleg verliezen.

icon_close

We willen mensen helpen om de beste beleggers te worden die ze kunnen zijn. Op ons gebruiksvriendelijke platform vind je een universum aan mogelijkheden en keuzes. Dit neemt drempels weg zodat beleggen iets voor iedereen wordt: beginners of experts. Je krijgt toegang tot een breed scala aan producten op meer dan 50 wereldwijde beurzen, zodat je de vrijheid hebt om te beleggen zoals jij wil. In onze wereld krijg je ook waar voor je geld. Dus, zonder ook maar iets te veranderen aan de hoge kwaliteit, veiligheid en het aanbod van onze diensten, bieden we ongelooflijk lage tarieven. Door jouw beleggingsbehoeftes voorop te stellen, zijn we uitgegroeid tot één van de meest toonaangevende online brokers van Europa. Meer dan 2,5 miljoen klanten en meer dan 100 internationale prijzen zijn een bewijs van dit succes.

flatexDEGIRO Bank Dutch Branch, een buitenlands bijkantoor van flatexDEGIRO Bank AG | Amstelplein 1, 1096HA Amsterdam | Telefoon: +31 20 2613072 | E-mail: klanten@degiro.nl | flatexDEGIRO Bank Dutch Branch is geregistreerd onder KvK-nummer 82510245. | flatexDEGIRO Bank Dutch Branch, handelend onder de naam DEGIRO, is het Nederlandse bijkantoor van flatexDEGIRO Bank AG. flatexDEGIRO Bank AG staat primair onder toezicht van de Duitse financiële toezichthouder (BaFin). In Nederland is flatexDEGIRO Bank Dutch Branch geregistreerd bij DNB en staat zij onder toezicht van de AFM en DNB. | flatexDEGIRO Bank AG is een door de Duitse financiële toezichthouder erkende Duitse bank en is geregistreerd bij de Duitse Kamer van Koophandel onder nummer HRB 105687.