Beleggen met Moving Averages

Een Moving Average volgt trends in de koersontwikkeling van financiële instrumenten. Het is een belangrijk onderdeel van technische analyse, een methode die sommige beleggers gebruiken om hun strategie te bepalen. Wat is een Moving Average precies, welke verschillende Moving Averages zijn er en hoe gebruikt u het? In dit artikel geven we uitleg en gaan we in op deze vragen.

Wat is de moving average?

De Nederlandse vertaling van Moving Average is ‘voortschrijdend gemiddelde’, maar in de beleggerswereld gebruikt men vaak de Engelse term. Hierbij gaat het om de gemiddelde prijs van een financieel instrument over een bepaalde periode. Er zijn veel verschillende manieren om een Moving Average te berekenen. Het doel is om in de ‘price action’, de beweging van de koers, signalen te vinden die erop wijzen dat het een goed moment is om te kopen of juist te verkopen. Beleggers die Moving Averages gebruiken willen vaak inspelen op trends in financiële markten. Ze handelen op basis van het bekende gezegde ‘The Trend is Your Friend’.

Simple Moving Average berekenen

De meest eenvoudige berekening van een Moving Average is om de slotkoersen over alle handelsdagen in een bepaalde periode bij elkaar op te tellen en dit vervolgens te delen door het totaal aantal dagen. Dit geeft het Moving Average op één dag. Om dat voor de volgende dag te berekenen, moet de eerste handelsdag van de vorige berekening periode vervallen en de laatste handelsdag worden toegevoegd. Zo ontstaat een Simple Moving Average (sma) van de slotkoersen, of closing prices.

Voorbeeld van een Simple Moving Average voor de AEX

Als voorbeeld rekenen we het Moving Average over tien dagen uit voor de slotstand van de AEX-index. Op dag 1 van de periode waar we naar kijken was de slotstand van de AEX 811,74, op dag 2 was het 812,29. We kijken voor de volgende acht handelsdagen ook wat de slotstand was en tellen de slotstanden van alle tien dagen bij elkaar op. Dit delen we vervolgens door tien en dat geeft 816,42 als het Moving Average.

Nu gaan we uitrekenen wat het Moving Average een dag later was. We laten daarvoor de eerste dag vallen en beginnen met de slotstand op dag 2. We tellen de slotstanden van de negen handelsdagen hierna daarbij op. Dit delen we weer door tien en dan zien we dat het Moving Average nu 817,57 is. Zo kan dit voor elke dag over een langere periode worden gedaan. De volgende grafiek laat voor één handelsmaand het tiendaags Moving Average van de slotstand van de AEX-index zien.

moving average berekenen

Duur van periode Moving Average belangrijk

De periode waar het gemiddelde op is gebaseerd (time frame), maakt veel uit voor de Moving Average berekening. Bij een langere periode, een 200-day Moving Average, zal het gemiddelde bijvoorbeeld geleidelijker bewegen dan bij een 100-day Moving Average.

Kiezen voor een langere of kortere Moving Average heeft allebei voor- en nadelen. Een gemiddelde dat is gebaseerd op een langere periode kijkt verder terug in de tijd en is daardoor dus gebaseerd op meer informatie. Ook hebben grote koersuitslagen binnen één handelsdag minder invloed. Tegelijk worden nieuwe ontwikkelingen in een Moving Average met een kortere periode sneller zichtbaar dan een langere Moving Average. Beleggers met een langere horizon kijken vaak naar langere periodes dan beleggers die voor de korte termijn beleggen. Echter, passieve beleggers die zich op de lange termijn richten, kijken zelden naar Moving Averages. Lees dit artikeldit artikel om te weten te komen wat voor type belegger u bent.

Stijgende of dalende trend

Als het puur om de trend gaat, dan zal het bij een Moving Average met een kortere periode minder lang duren voordat de trendrichting wisselt dan bij een Moving Average met een langere periode. De zogenaamde ‘lag’ (Engels voor ‘vertraging) is korter. Hierdoor zal een Moving Average met een kortere periode meer trendwisselingen hebben dan een Moving Average met een langere periode.

Exponential Moving Averages (EMA)

Naast het Simple Moving Average zijn er ook ingewikkeldere vormen van een Moving Average, zoals bijvoorbeeld het Exponential Moving Average. Bij de berekening van een Simple Moving Average wegen alle datapunten even zwaar. Voor een Exponential Moving Average verschilt de weging. Datapunten die korter geleden zijn wegen zwaarder mee in de berekening dan datapunten die verder in het verleden liggen. In het voorbeeld hierboven zou de slotstand van de AEX op de laatste dag dus zwaarder meewegen dan de slotstand op dag 1. Hierdoor hebben recente ontwikkelingen in de handel meer invloed op het gemiddelde. Dit maakt het mogelijk om het eerder te signaleren als er iets is veranderd in de trend dan met een Simple Moving Average.

Moving Average berekenen met de computer

Een Simple Moving Average met slotstanden is handmatig te berekenen. In de praktijk is de berekening vaak ingewikkelder en worden veel meer datapunten gebruikt. Vroeger was het gebruikelijk om alleen naar de slotkoersen te kijken zoals in het voorbeeld hierboven. De huidige technologie maakt het ook mogelijk om standen van elk moment op de dag mee te nemen. Een Moving Average blijft dan de hele dag door veranderen.

Beleggen op basis van een Moving Average crossover

Er zijn veel beleggingsstrategieën die zijn gebaseerd op een Moving Average. Daarbij wordt er altijd vanuit gegaan dat de koersontwikkeling ten opzichte van het Moving Average trading signals geeft. Een voorbeeld is de strategie gebaseerd op een crossover. Op het moment dat de koers onder het Moving Average zakt of stijgt kan dat een signaal zijn om te verkopen, of juist om te kopen.

Death Cross en Golden Cross

Een andere strategie is om twee Moving Averages met elkaar te vergelijken. Handelaren kijken dan bijvoorbeeld naar een Moving Average met een korte periode en een met een lange periode. Als de kortere onder de langere Moving Average zakt is dat een verkoopsignaal. Dit heet ook wel een ‘Death Cross’. Gebeurt het omgekeerde en stijgt het kortere boven het langere, dan is dat juist een koopsignaal. Dit heet wel een ‘Golden Cross’.

MACD

Een andere strategie is MACD (Moving Average Convergence Divergence). Deze gaat meestal uit van twee Exponential Moving Averages voor verschillende periodes. Hiervoor wordt uitgerekend wat het verschil is tussen de twee gemiddelden.

Moving Average ribbon

Het is ook mogelijk om meer dan twee Moving Averages te gebruiken. Sommige strategieën gaan uit van een serie van Moving Averages met een aantal periodes. Dit heet ook wel een Moving Average ribbon. Als de koers boven de hele serie staat en de trend van alle Moving Averages omhoog is, dan is dat een koopsignaal. Is het andersom, dan is dat een verkoopsignaal.

Moving Averages kijken terug in de tijd

Het kan risicovol zijn om beleggingsbeslissingen te baseren op Moving Averages. Eén van de tekortkomingen is dat Moving Averages altijd terug in de tijd kijken. Het zijn daardoor geen voorspellende indicatoren. Een andere zwakke plek is dat de koop- en verkoopsignalen elkaar snel kunnen afwisselen als de koersbewegingen grillig zijn. Als een beurs bijvoorbeeld een tijd flink op en neer gaat dan zal dat met de richting van de trend van een Moving Average ook gebeuren.

Beleggen via DEGIRO

De Moving Average is één van de bekendste indicatoren binnen de technische analyse. Alle indicatoren zijn zowel ruimschoots aanpasbaar als multi-interpretabel. Daarom is het verstandig om te experimenteren met een aantal strategieën en de indicatoren in combinatie met elkaar te gebruiken om tot zinvolle resultaten te komen.

Wilt u op basis van Moving Averages beleggen? In ons beleggingsplatform kunt u verschillende trendlijnen instellen over een vaste tijdsperiode (n). Lees meer over technische analyse of over het kopen van aandelen via ons platform.

De informatie in dit artikel is niet geschreven voor adviesdoeleinden en heeft evenmin als doel om beleggingen aan te bevelen. Beleggen gaat gepaard met risico's. U kunt (een deel van) uw inleg verliezen. Wij adviseren u om enkel in financiële instrumenten te beleggen die aansluiten bij uw kennis en ervaring.

Bronnen: Investopedia

backtotop

Je beleggingsreis begint hier

Open gratis een rekening en sluit je aan bij meer dan 2,5 miljoen beleggers op ons gebruiksvriendelijke platform.

Let op:
Beleggen gaat gepaard met risico’s. Je kunt (een deel van) je inleg verliezen. Wij adviseren je om enkel in financiële instrumenten te beleggen die aansluiten bij je kennis en ervaring. Dit is geen beleggingsadvies.

Met beleggen kun je jouw inleg verliezen.

icon_close

We willen mensen helpen om de beste beleggers te worden die ze kunnen zijn. Op ons gebruiksvriendelijke platform vind je een universum aan mogelijkheden en keuzes. Dit neemt drempels weg zodat beleggen iets voor iedereen wordt: beginners of experts. Je krijgt toegang tot een breed scala aan producten op meer dan 50 wereldwijde beurzen, zodat je de vrijheid hebt om te beleggen zoals jij wil. In onze wereld krijg je ook waar voor je geld. Dus, zonder ook maar iets te veranderen aan de hoge kwaliteit, veiligheid en het aanbod van onze diensten, bieden we ongelooflijk lage tarieven. Door jouw beleggingsbehoeftes voorop te stellen, zijn we uitgegroeid tot één van de meest toonaangevende online brokers van Europa. Meer dan 2,5 miljoen klanten en meer dan 100 internationale prijzen zijn een bewijs van dit succes.

flatexDEGIRO Bank Dutch Branch, een buitenlands bijkantoor van flatexDEGIRO Bank AG | Amstelplein 1, 1096HA Amsterdam | Telefoon: +31 20 2613072 | E-mail: klanten@degiro.nl | flatexDEGIRO Bank Dutch Branch is geregistreerd onder KvK-nummer 82510245. | flatexDEGIRO Bank Dutch Branch, handelend onder de naam DEGIRO, is het Nederlandse bijkantoor van flatexDEGIRO Bank AG. flatexDEGIRO Bank AG staat primair onder toezicht van de Duitse financiële toezichthouder (BaFin). In Nederland is flatexDEGIRO Bank Dutch Branch geregistreerd bij DNB en staat zij onder toezicht van de AFM en DNB. | flatexDEGIRO Bank AG is een door de Duitse financiële toezichthouder erkende Duitse bank en is geregistreerd bij de Duitse Kamer van Koophandel onder nummer HRB 105687.