Veilig & Vertrouwd

DEGIRO zorgt ervoor dat al uw beleggingen veilig worden bewaard. Mocht er iets gebeuren met DEGIRO, dan worden uw beleggingen niet behandeld als verhaalbare activa voor de schuldeisers van DEGIRO.

Vermogensscheiding

Bij DEGIRO kunt u er gerust op zijn dat uw beleggingen veilig worden bewaard. DEGIRO gebruikt een aparte juridische entiteit (SPV) om uw vermogen te scheiden. Dit betekent dat uw vermogen gescheiden is van het vermogen van DEGIRO. De enige taak van deze entiteit is het administreren en bewaren van uw beleggingen. Volgens de wet mag deze entiteit geen andere commerciële activiteiten ondernemen. Mocht er iets gebeuren met DEGIRO dan vallen uw beleggingen niet in de failliete boedel, maar blijven zij in het vermogen van het bewaarbedrijf. Van derde partijen eist DEGIRO dat ook zij, op hun beurt, zorgen voor vermogensscheiding om op die manier de klanten van DEGIRO te beschermen tegen hun faillissement. Regels met betrekking tot vermogensscheiding zijn in ieder land (zowel binnen de EU als daarbuiten) anders. Er kunnen landen zijn waar vermogensscheiding niet mogelijk of niet wettelijk vereist is. Wanneer er ten aanzien van een derde partij in de custody keten geen vermogensscheiding van toepassing is, dan kunnen de financiële instrumenten die bij die derde worden aangehouden, bij diens faillissement verloren gaan. Voor meer informatie, zie document NIB - Beleggingsdiensten.

Geldrekening

Klanten van DEGIRO kunnen niet-belegd geld aanhouden op een persoonlijke geldrekening met een IBAN die rechtstreeks gekoppeld is aan uw DEGIRO-beleggingsrekening. Deze geldrekening wordt direct aangeboden door flatexDEGIRO Bank AG. Lees hier meer over geldrekeningen.

Geldmarktfondsen

Met de introductie van de geldrekeningen zullen we geleidelijk een einde maken aan de geldmarktfonds-oplossing voor het aanhouden van niet-belegd geld. Dit betekent dat u in de toekomst uw geld niet meer automatisch in geldmarktfondsen kunt aanhouden via een doorlopende order.

Op dit moment is het nog mogelijk om in specifieke situaties geld aan te houden in een geldmarktfonds. Bekijk deze pagina voor meer informatie over geldmarktfondsen.

Uitlenen van effecten

Zodra u klant wordt bij DEGIRO verschaft u het recht om uw aandelen uit te lenen. Dit wordt gedaan om het short gaan te faciliteren; ‘Debet Effecten’. De risico's van het uitlenen van effecten worden als volgt beheerd:

- Ten eerste geldt dat DEGIRO (en niet de inlenende partij) steeds de 'tegenpartij' is van SPV en dus met haar eigen vermogen instaat voor het tijdig terug leveren van de uitgeleende effecten.

- Daarnaast geldt dat DEGIRO van de inlenende partij zekerheid eist. Wanneer de inlenende partij klant is van DEGIRO, dan biedt de inlenende partij zekerheid met het pandrecht dat DEGIRO heeft op diens Giraal Tegoed en loopt de geleende positie mee in de doorlopende risico monitoring door DEGIRO. In andere gevallen dient de inlenende partij zekerheid te stellen door geld of effecten naar SPV over te maken die SPV in geval van falen van de inlenende partij mag gebruiken om de uitgeleende effecten op de markt terug te kopen.

- Schade voor de klant wiens effecten zijn uitgeleend ontstaat dus pas op het moment dat zowel de inlenende partij als DEGIRO niet langer in staat zijn hun verplichtingen te voldoen (lees: failliet) en de waarde van de zekerheid is gedaald dan wel de waarde van de uitgeleende effecten is gestegen. De hoogte van de schade is daarbij beperkt tot het verschil in waarde tussen de uitgeleende effecten en de door de inlener verschafte zekerheid.

Beleggerscompensatiestelsel & depositogarantiestelsel

De activa van onze klanten zijn gescheiden in afzonderlijke entiteiten en dus beschermd tegen eventuele ongevallen bij DEGIRO. In het onwaarschijnlijke geval dat de gescheiden activa niet kunnen worden geretourneerd aan klanten, valt DEGIRO onder het Duitse beleggerscompensatiestelsel, dat eventuele verliezen uit niet-geretourneerde activa compenseert tot 90% (met een maximum van €20.000).

Bovendien is geld dat wordt gestort op een DEGIRO geldrekening bij flatexDEGIRO Bank AG beschermd tot een bedrag van €100.000 onder het Duitse depositogarantiestelsel.

Op de website van Bafin vindt u informatie over het Duitse beleggerscompensatiestelsel en depositogarantiestelsel. Klik hier voor informatie in het Engels.

Wie houdt er toezicht op DEGIRO?

flatex DEGIRO Bank Dutch Branch, handelend onder de naam DEGIRO, is de Nederlandse vestiging van flatexDEGIRO Bank AG. flatexDEGIRO Bank AG staat als Duitse bank primair onder supervisie van de Duitse financiële toezichthouder, de Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin). De BaFin is het Duitse equivalent van de Nederlandse Autoriteit Financiële Markten (AFM). Daarnaast staat flatexDEGIRO Bank AG onder indirect toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB). In Nederland houdt De Nederlandsche Bank (DNB) integriteitstoezicht op flatex DEGIRO Bank Dutch Branch en staan wij onder gedragstoezicht van de AFM. Onze inschrijving in het register van DNB vindt u hier.

Let op: Beleggen gaat gepaard met risico's. U kunt (een deel van) uw inleg verliezen. Wij adviseren u om enkel in financiële instrumenten te beleggen die aansluiten bij uw kennis en ervaring.

Let op:
Beleggen gaat gepaard met risico's. U kunt (een deel van) uw inleg verliezen. Wij adviseren u om enkel in financiële instrumenten te beleggen die aansluiten bij uw kennis en ervaring.

Logo

Actievoorwaarden €50 transactietegoed actie

Indien u in de periode tussen 15 oktober en 1 december 2021 uw DEGIRO rekening activeert, dan vergoeden wij €50 transactietegoed aan u. De volgende voorwaarden zijn van toepassing op een geldige deelname aan deze actie:

Actievoorwaarden

  • De actieperiode geldt tot 1 december 2021.
  • Gedurende de actieperiode krijgen nieuwe klanten die een rekening hebben geactiveerd €50 transactietegoed toegekend.
  • Het €50 transactietegoed is geldig op gemaakte transactiekosten in de periode tot 31 december 2021.
  • De door u gemaakte transactiekosten (tot een maximum van €50,-) worden begin januari teruggestort op uw DEGIRO rekening.
  • Deze actie is alleen geldig voor nieuwe klanten met een Nederlandse DEGIRO rekening.
  • Om in aanmerking te komen voor deze actie dient de nieuwe klant een eerste storting ter identificatie te doen om zijn DEGIRO rekening te activeren.
  • Nieuwe klanten die hun registratie waren begonnen vóór de actieperiode, maar hun DEGIRO account activeren tijdens de actieperiode, komen ook in aanmerking voor deze actie.
  • Indien er al een account bestaat op het adres van de nieuwe klant, dan is deelname uitgesloten.
  • Elke nieuwe klant kan slechts eenmaal aanspraak maken op het transactietegoed.

Aanvaarding actievoorwaarden

Door deelname aan de actie accepteert de deelnemer automatisch de actievoorwaarden. DEGIRO mag de actie voortijdig beëindigen of de actievoorwaarden wijzigen. Eventuele wijzigingen communiceert DEGIRO via de klantensite.

Deelname

Deelname aan de actie staat open voor iedereen die t/m 30 november 2021 een rekening heeft geactiveerd bij DEGIRO.

icon_close