Veilig & Vertrouwd

U kunt veilig beleggen bij DEGIRO. Al uw beleggingen (inclusief het geld in uw geldmarktfonds) staan namelijk in een apart bewaarbedrijf en zijn gescheiden van DEGIRO.

Onze structuur

Doordat uw beleggingen in een apart bewaarbedrijf zijn ondergebracht zijn uw beleggingen beschermd tegen crediteuren van DEGIRO. De enige taak van het bewaarbedrijf is het administreren en bewaren van uw beleggingen. Het voert geen andere activiteiten uit. Dit mag juridisch ook niet. Mocht er iets gebeuren met DEGIRO dan vallen uw beleggingen niet in de failliete boedel, maar blijven zij in het vermogen van het bewaarbedrijf.

Balans van DEGIRO

-

-

-

Separaat aangehouden

Obligaties & aandelen

Geldmarktfondsen

Derivaten

Balans van DEGIRO

Separaat aangehouden

-

Obligaties & aandelen

-

Geldmarktfondsen

-

Derivaten

Vermogensscheiding

Bij DEGIRO kunt u er gerust op zijn dat uw beleggingen veilig worden bewaard. DEGIRO gebruikt een aparte juridische entiteit (SPV) om uw vermogen te scheiden. Dit betekent dat uw vermogen gescheiden is van het vermogen van DEGIRO. De enige taak van deze entiteit is het administreren en bewaren van uw beleggingen. Volgens de wet mag deze entiteit geen andere commerciële activiteiten ondernemen. Mocht er iets gebeuren met DEGIRO dan vallen uw beleggingen niet in de failliete boedel, maar blijven zij in het vermogen van het bewaarbedrijf. Van derde partijen eist DEGIRO dat ook zij, op hun beurt, zorgen voor vermogensscheiding om op die manier de klanten van DEGIRO te beschermen tegen hun faillissement. Regels met betrekking tot vermogensscheiding zijn in ieder land (zowel binnen de EU als daarbuiten) anders. Er kunnen landen zijn waar vermogensscheiding niet mogelijk of niet wettelijk vereist is. Wanneer er ten aanzien van een derde partij in de custody keten geen vermogensscheiding van toepassing is, dan kunnen de financiële instrumenten die bij die derde worden aangehouden, bij diens faillissement verloren gaan. Voor meer informatie, zie document NIB - Beleggingsdiensten.

Geldmarktfondsen

DEGIRO is geen bank maar een beleggingsonderneming. Een bank mag het geld dat klanten bij haar aanhouden gebruiken voor eigen beleggingen, kredieten aan derden en andere investeringen. Doordat dit risico met zich meebrengt, is het depositogarantiestelsel beschikbaar voor banken.

Omdat DEGIRO geen bank is, is het niet toegestaan om geld van klanten op de balans aan te houden of te gebruiken voor eigen investeringen.

U houdt bij DEGIRO dus geen geld aan. Door middel van een doorlopende order wordt het geld dat DEGIRO van u ontvangt direct geïnvesteerd in een geldmarktfonds. Geldmarktfondsen zijn beleggingsfondsen die als doel hebben om, met zo min mogelijk risico, een rendement te realiseren dat gelijk is aan of hoger is dan de marktrente in de betreffende valuta. De waarde van deze fondsen kan fluctueren, net zoals dat bij iedere andere belegging het geval is.

Indien u niet of minder wilt beleggen in de geldmarktfondsen, dan kunt u de waarde beleggen in andere - door u gekozen - financiële instrumenten. Ook kunt u aan DEGIRO de instructie geven om een bedrag naar uw tegenrekening te boeken.

Alle bezittingen binnen de geldmarktfondsen worden gescheiden van de beheerder aangehouden en lopen daarom geen risico bij een eventueel faillissement van DEGIRO of van de beheerder. Voor meer informatie over de geldmarktfondsen kunt u hier terecht.

Uitlenen van effecten

Zodra u klant wordt bij DEGIRO verschaft u het recht om uw aandelen uit te lenen. Dit wordt gedaan om het short gaan te faciliteren; ‘Debet Effecten’. De risico's van het uitlenen van effecten worden als volgt beheerd:

- Ten eerste geldt dat DEGIRO (en niet de inlenende partij) steeds de 'tegenpartij' is van SPV en dus met haar eigen vermogen instaat voor het tijdig terug leveren van de uitgeleende effecten.

- Daarnaast geldt dat DEGIRO van de inlenende partij zekerheid eist. Wanneer de inlenende partij klant is van DEGIRO, dan biedt de inlenende partij zekerheid met het pandrecht dat DEGIRO heeft op diens Giraal Tegoed en loopt de geleende positie mee in de doorlopende risico monitoring door DEGIRO. In andere gevallen dient de inlenende partij zekerheid te stellen door geld of effecten naar SPV over te maken die SPV in geval van falen van de inlenende partij mag gebruiken om de uitgeleende effecten op de markt terug te kopen.

- Schade voor de klant wiens effecten zijn uitgeleend ontstaat dus pas op het moment dat zowel de inlenende partij als DEGIRO niet langer in staat zijn hun verplichtingen te voldoen (lees: failliet) en de waarde van de zekerheid is gedaald dan wel de waarde van de uitgeleende effecten is gestegen. De hoogte van de schade is daarbij beperkt tot het verschil in waarde tussen de uitgeleende effecten en de door de inlener verschafte zekerheid.

Beleggerscompensatiestelsel

Bij DEGIRO heeft u de zekerheid van het garantiestelsel voor beleggingsondernemingen (beleggerscompensatiestelstel), omdat DEGIRO een vergunning houdende beleggingsonderneming is die door de Autoriteit Financiële Markten (AFM) is gemachtigd voor het verlenen van beleggingsdiensten. Informatie over het beleggerscompensatiestelsel kunt u hier vinden, op de website van de Nederlandsche Bank.

Wie houdt er toezicht op DEGIRO?

DEGIRO is een beleggingsonderneming en staat als zodanig onder gedragstoezicht van de AFM (Autoriteit Financiële Markten) en prudentieel toezicht van de DNB (De Nederlandsche Bank).

IDEAL
Start vandaag nog met beleggen.
Start vandaag nog
met beleggen.
  • Tegen ongekend lage tarieven.
  • Met uitgebreide tools, mogelijkheden en service.
  • Wereldwijd. Altijd en overal.
  • Veilige structuur.
  • Ongekend lage tarieven.
  • Uitgebreide tools, mogelijkheden en service.
  • Meer dan 50 beurzen, wereldwijd.
  • Veilige structuur.

Partners & providers

Let op: Beleggen gaat gepaard met risico's. U kunt (een deel van) uw inleg verliezen. Wij adviseren u om enkel in financiële instrumenten te beleggen die aansluiten bij uw kennis en ervaring.

Let op:
Beleggen gaat gepaard met risico's. U kunt (een deel van) uw inleg verliezen. Wij adviseren u om enkel in financiële instrumenten te beleggen die aansluiten bij uw kennis en ervaring.