Veilig & Vertrouwd

Wij zorgen ervoor dat al uw beleggingen veilig worden bewaard. Mocht er iets gebeuren met DEGIRO, dan worden uw beleggingen niet behandeld als verhaalbare activa voor schuldeisers. Bovendien zijn wij onderdeel van een bank (flatexDEGIRO Bank AG) en wordt uw niet-belegde geld beschermd tot een bedrag van €100.000 onder het Duitse depositogarantiestelsel.

Vermogensscheiding

Bij DEGIRO kunt u er gerust op zijn dat uw beleggingen veilig worden bewaard. DEGIRO gebruikt een aparte juridische entiteit (SPV) om uw vermogen te scheiden. Dit betekent dat uw vermogen gescheiden is van het vermogen van DEGIRO. De enige taak van deze entiteit is het administreren en bewaren van uw beleggingen. Volgens de wet mag deze entiteit geen andere commerciële activiteiten ondernemen. Mocht er iets gebeuren met DEGIRO dan vallen uw beleggingen niet in de failliete boedel, maar blijven zij in het vermogen van het bewaarbedrijf. Van derde partijen eist DEGIRO dat ook zij, op hun beurt, zorgen voor vermogensscheiding om op die manier de klanten van DEGIRO te beschermen tegen hun faillissement. Regels met betrekking tot vermogensscheiding zijn in ieder land (zowel binnen de EU als daarbuiten) anders. Er kunnen landen zijn waar vermogensscheiding niet mogelijk of niet wettelijk vereist is. Wanneer er ten aanzien van een derde partij in de custody keten geen vermogensscheiding van toepassing is, dan kunnen de financiële instrumenten die bij die derde worden aangehouden, bij diens faillissement verloren gaan. Voor meer informatie, zie document NIB - Beleggingsdiensten.

Geldrekening

Bij het openen van een DEGIRO rekening, opent u ook een bankrekening (geldrekening) bij flatexDEGIRO Bank. Uw niet-belegde geld wordt dan bewaard op deze afgezonderde persoonlijke bankrekening met een persoonlijk IBAN. Aangezien het betreffende Duitse depositogarantiestelsel (Entschädigungseinrichtung deutscher Banken) van toepassing is, is uw geld hiermee ook beschermd tot €100.000. Uw nieuwe geldrekening wordt direct gekoppeld aan uw bestaande DEGIRO beleggingsrekening. Het is niet mogelijk om deze geldrekening te gebruiken voor andere bankzaken. U kunt het alleen gebruiken om geld vast te houden zodat het direct beschikbaar is voor beleggingen op uw DEGIRO rekening.

Uitlenen van effecten

Zodra u klant wordt bij DEGIRO verschaft u het recht om uw aandelen uit te lenen. Dit wordt gedaan om het short gaan te faciliteren; ‘Debet Effecten’. De risico's van het uitlenen van effecten worden als volgt beheerd:

- Ten eerste geldt dat DEGIRO (en niet de inlenende partij) steeds de 'tegenpartij' is van SPV en dus met haar eigen vermogen instaat voor het tijdig terug leveren van de uitgeleende effecten.

- Daarnaast geldt dat DEGIRO van de inlenende partij zekerheid eist. Wanneer de inlenende partij klant is van DEGIRO, dan biedt de inlenende partij zekerheid met het pandrecht dat DEGIRO heeft op diens Giraal Tegoed en loopt de geleende positie mee in de doorlopende risico monitoring door DEGIRO. In andere gevallen dient de inlenende partij zekerheid te stellen door geld of effecten naar SPV over te maken die SPV in geval van falen van de inlenende partij mag gebruiken om de uitgeleende effecten op de markt terug te kopen.

- Schade voor de klant wiens effecten zijn uitgeleend ontstaat dus pas op het moment dat zowel de inlenende partij als DEGIRO niet langer in staat zijn hun verplichtingen te voldoen (lees: failliet) en de waarde van de zekerheid is gedaald dan wel de waarde van de uitgeleende effecten is gestegen. De hoogte van de schade is daarbij beperkt tot het verschil in waarde tussen de uitgeleende effecten en de door de inlener verschafte zekerheid.

Beleggerscompensatiestelsel & depositogarantiestelsel

De activa van onze klanten zijn gescheiden in afzonderlijke entiteiten en dus beschermd tegen eventuele ongevallen bij DEGIRO. In het onwaarschijnlijke geval dat de gescheiden activa niet kunnen worden geretourneerd aan klanten, valt DEGIRO onder het Duitse beleggerscompensatiestelsel, dat eventuele verliezen uit niet-geretourneerde activa compenseert tot 90% (met een maximum van €20.000).

Bovendien is geld dat wordt gestort op een DEGIRO geldrekening bij flatexDEGIRO Bank AG beschermd tot een bedrag van €100.000 onder het Duitse depositogarantiestelsel.

Op de website van Bafin vindt u informatie over het Duitse beleggerscompensatiestelsel en depositogarantiestelsel. Klik hier voor informatie in het Engels.

Wie houdt er toezicht op DEGIRO?

De flatexDEGIRO Bank Dutch Branch, die opereert onder de naam DEGIRO, is de Nederlandse vestiging van flatexDEGIRO Bank AG. flatexDEGIRO Bank AG staat primair onder toezicht van de Duitse Bundesanstalt für Finanzaufsichtsaufsicht (BaFin). In Nederland staat flatexDEGIRO Bank Dutch Branch onder integriteitstoezicht van DNB en gedragstoezicht van de AFM.

Begin vandaag nog met beleggen

Ontdek waarom meer dan 2 miljoen beleggers voor ons kiezen.

Start met beleggen

Let op:
Beleggen gaat gepaard met risico's. U kunt (een deel van) uw inleg verliezen. Wij adviseren u om enkel in financiële instrumenten te beleggen die aansluiten bij uw kennis en ervaring.

Logo

Actievoorwaarden €100 transactietegoed actie

Indien u voor 1 september 2022 uw DEGIRO rekening activeert, dan vergoeden wij €100 transactietegoed aan u. De volgende voorwaarden zijn van toepassing op een geldige deelname aan deze actie:

Actievoorwaarden

  • De actieperiode geldt t/m 31 augustus 2022.
  • Gedurende de actieperiode krijgen nieuwe klanten die een rekening hebben geactiveerd €100 transactietegoed toegekend.
  • Het €100 transactietegoed is geldig op gemaakte transactiekosten en externe handlingkosten in de periode t/m 30 september 2022.
  • De door u gemaakte transactiekosten en externe handlingkosten (tot een maximum van €100,-) worden begin oktober teruggestort op uw DEGIRO rekening.
  • Deze actie is alleen geldig voor nieuwe klanten met een Nederlandse DEGIRO rekening.
  • Om in aanmerking te komen voor deze actie dient de nieuwe klant een eerste storting ter identificatie te doen om zijn DEGIRO rekening te activeren.
  • Nieuwe klanten die hun registratie waren begonnen vóór de actieperiode, maar hun DEGIRO account activeren tijdens de actieperiode, komen ook in aanmerking voor deze actie.
  • Indien er al een account bestaat op het adres van de nieuwe klant, dan is deelname uitgesloten.
  • Elke nieuwe klant kan slechts eenmaal aanspraak maken op het transactietegoed.
  • Het transactietegoed is niet geldig op hefboomproducten en warrants.

Aanvaarding actievoorwaarden

Door deelname aan de actie accepteert de deelnemer automatisch de actievoorwaarden. DEGIRO mag de actie voortijdig beëindigen of de actievoorwaarden wijzigen. Eventuele wijzigingen communiceert DEGIRO via de klantensite.

Deelname

Deelname aan de actie staat open voor iedereen die t/m 31 augustus 2022 een rekening heeft geactiveerd bij DEGIRO.

icon_close