Veilig & Vertrouwd

DEGIRO zorgt ervoor dat al uw beleggingen veilig worden aangehouden.

U kunt veilig beleggen bij DEGIRO. Al uw beleggingen staan namelijk in een apart bewaarbedrijf en zijn gescheiden van DEGIRO. Doordat uw beleggingen in een apart bewaarbedrijf zijn ondergebracht zijn uw beleggingen beschermd tegen crediteuren van DEGIRO. De enige taak van het bewaarbedrijf is het administreren en bewaren van uw beleggingen. Het voert geen andere activiteiten uit. Dit mag juridisch ook niet. Mocht er onverhoopt iets gebeuren met DEGIRO dan vallen uw beleggingen niet in de failliete boedel, maar blijven zij in het vermogen van het bewaarbedrijf.

Degiro
Op balans Separaat aangehouden
Obligaties & aandelen
Geldmarktfondsen
Derivaten

Geldmarktfondsen

DEGIRO is geen bank maar een beleggingsonderneming. Een bank mag het geld dat klanten bij haar aanhouden gebruiken voor eigen beleggingen, kredieten aan derden en andere investeringen. Doordat dit risico met zich meebrengt, is het depositogarantiestelsel beschikbaar voor banken.

Omdat DEGIRO geen bank is, is het niet toegestaan om geld van klanten op de balans aan te houden of te gebruiken voor eigen investeringen.

U houdt bij DEGIRO dus geen geld aan. Door middel van een doorlopende order wordt het geld dat DEGIRO van u ontvangt direct geïnvesteerd in een geldmarktfonds. Geldmarktfondsen zijn beleggingsfondsen die als doel hebben om, met zo min mogelijk risico, een rendement te realiseren dat gelijk is aan of hoger is dan de marktrente in de betreffende valuta. De waarde van deze fondsen kan fluctueren, net zoals dat bij iedere andere belegging het geval is.

Indien u niet of minder wilt beleggen in de geldmarktfondsen, dan kunt u de waarde beleggen in andere - door u gekozen - financiële instrumenten. Ook kunt u aan DEGIRO de instructie geven om een bedrag naar uw tegenrekening te boeken.

Alle bezittingen binnen de geldmarktfondsen worden gescheiden van de beheerder aangehouden en lopen daarom geen risico bij een eventueel faillissement van DEGIRO of van de beheerder. Voor meer informatie over de geldmarktfondsen kunt u hier terecht.

Beleggerscompensatiestelsel

Bij DEGIRO heeft u de zekerheid van het garantiestelsel voor beleggingsondernemingen (beleggerscompensatiestelstel), omdat DEGIRO een vergunning houdende beleggingsonderneming is die door de Autoriteit Financiële Markten (AFM) is gemachtigd voor het verlenen van beleggingsdiensten. Informatie over het beleggerscompensatiestelsel kunt u hier vinden, op de website van de Nederlandsche Bank.

Wie houdt er toezicht op DEGIRO?

DEGIRO is een beleggingsonderneming en staat als zodanig onder gedragstoezicht van de AFM (Autoriteit Financiële Markten) en prudentieel toezicht van de DNB (De Nederlandsche Bank).

IDEAL
Start vandaag nog met beleggen.
Start vandaag nog
met beleggen.
  • Tegen ongekend lage tarieven.
  • Met uitgebreide tools, mogelijkheden en service.
  • Wereldwijd. Altijd en overal.
  • Veilige structuur.
  • Ongekend lage tarieven.
  • Uitgebreide tools, mogelijkheden en service.
  • Meer dan 50 beurzen, wereldwijd.
  • Veilige structuur.

Partners & providers

Let op: beleggen gaat gepaard met risico's. U kunt (een deel van) uw inleg verliezen. Wij adviseren u om enkel in financiële instrumenten te beleggen die aansluiten bij uw kennis en ervaring.

Let op:
beleggen gaat gepaard met risico's. Wij adviseren u om enkel in financiële instrumenten te beleggen die aansluiten bij uw kennis en ervaring.