PRIVACY- EN COOKIE STATEMENT VAN DEGIRO

DEGIRO respecteert en beschermt uw privacy. U kunt deze website dan ook anoniem bezoeken. DEGIRO is niet geïnteresseerd in namen of andere gegevens die iets zeggen over de identiteit van de bezoekers van deze website. Gegevens over u of uw computer worden dan ook uitsluitend om technische redenen of in het kader van het klant worden bij DEGIRO geregistreerd met een cookie of met andere middelen.

Cookies

Wat is een cookie?

Cookies zijn kleine bestandjes die op de vaste schijf van uw computer worden opgeslagen. Cookies zorgen ervoor dat uw browser herkend wordt door de webserver van DEGIRO.

Waarom gebruikt DEGIRO cookies en webbakens?

Webpagina's hebben geen geheugen. Een bezoeker die van pagina naar pagina surft binnen website wordt door de webserver telkens als een nieuwe bezoeker gezien. Cookies zorgen ervoor dat een website uw browser blijft herkennen. Webbakens doen eigenlijk vrijwel hetzelfde als cookies.

Doen alle cookies hetzelfde?

Nee. Er bestaan verschillen tussen cookies. Onderscheid kan worden gemaakt naar functie, looptijd en de partij die de cookie plaatst.

Functie

Een technische cookie is strikt noodzakelijk om een website en bepaalde functies bij bezoekers (technisch) te laten functioneren. Het gaat dan bijvoorbeeld om toegang tot afgeschermde of beveiligde delen van een website. Zonder dit type cookie kunnen sommige diensten als inloggen, een winkelmandje en elektronisch betalen dan ook niet functioneren.

Een analyse cookie verzamelt informatie over hoe een bezoeker een website gebruikt. Bijvoorbeeld welke pagina het meest wordt bezocht en waar foutmeldingen komen. Het doel van dit type cookie is om de aanbieder van de website inzicht te geven in de wijze waarop de website functioneert, hoe hij deze kan verbeteren. Deze cookie draagt daarmee ook bij aan het gebruiksgemak van bezoekers.

Een functionele cookie is er om de keuzes die de gebruiker maakt te onthouden. Het gaat om keuzes over bijvoorbeeld gewenste gebruikersnaam, munteenheid, taal of regio. Zo hoeft een gebruiker niet tekens opnieuw aan te geven wat bij hem past en wat zijn voorkeuren zijn. De functionele cookie draagt op deze manier bij aan het gebruiksgemak van bezoekers.

Een reclame cookie wordt gebruikt om advertenties zo veel mogelijk toe te spitsen op de bezoeker van de website, om te zorgen dat niet telkens dezelfde reclame te zien is en om de effectiviteit van reclamecampagnes te meten. Ze worden meestal geplaatst door advertentienetwerken met toestemming van de beheerder van de website. Ze registreren dat een website wordt bezocht.

Looptijd

Een sessie cookie is op de computer van de bezoeker geïnstalleerd en verzamelt data zolang de bezoeker de website daadwerkelijk raadpleegt. Wanneer u uw browser sluit, wordt de cookie verwijderd.

Een persistente of permanente cookie is voor een vastgestelde (langere) tijd op de computer van de bezoeker geïnstalleerd.

Een directe cookie (first party cookie) is een cookie die is gekoppeld aan de website die de bezoeker op dat moment bezoekt. Denk aan een cookie van DEGIRO wanneer men www.degiro.nl of aanverwante subdomeinen bezoekt.

Een derde partij cookie (third party cookie) is een cookie dat door een andere partij dan DEGIRO (de aanbieder van de bezochte website) wordt geplaatst. Het gaat dan om bijvoorbeeld de aanbieders van advertenties en (externe) aanbieders van applicaties, wiens reclame of applicatie in de bezochte website is geïntegreerd.

Wat is een webbaken?

Een webbaken is een elektronische afbeelding van één pixel (1 x 1) of een zogeheten "kleurloze GIF" in de code van de webpagina. Webbakens doen eigenlijk vrijwel hetzelfde als cookies. Daarnaast worden webbakens gebruikt om de verkeerspatronen van gebruikers van de ene pagina naar de andere te volgen om de verkeersstroom op de site te kunnen optimaliseren.

Wat kan ik doen als ik (bepaalde) cookies niet wil?

U kunt via de instellingen van uw browser (bijvoorbeeld Internet Explorer, Safari, Firefox, Mozilla of Chrome) aangeven of en, zo ja, welke cookies u accepteert. Het verschilt per browser waar deze instellingen zich bevinden. Via de 'help'-functie van uw browser kunt u de exacte locatie en werkwijze achterhalen

Houd er rekening mee dat indien u (bepaalde) cookies weigert, u mogelijkerwijs geen of niet volledig gebruik kunt maken van de functionaliteiten van onze website!

Wilt u geen reclamecookies ontvangen, dan kunt u in uw browser de 'do not track' functionaliteit activeren.

Tenslotte kunt u via www.youronlinechoices.eu aangeven dat u geen cookies wilt ontvangen van advertentiebedrijven.

Waarvoor gebruikt DEGIRO uw persoonsgegevens?

Na uw uitdrukkelijke toestemming of indien u klant wordt van DEGIRO, registreert DEGIRO de door haar opgevraagde (persoons)gegevens. Zonder deze gegevens kan en mag DEGIRO haar bedrijfsactiviteiten niet uitoefenen. DEGIRO en groepsmaatschappijen van DEGIRO gebruiken uw gegevens voor de dienstverlening aan u, om u te informeren over (nieuwe) producten en diensten van DEGIRO en de groepsmaatschappijen, voor anonieme statistische analyses en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Van alle telefoongesprekken tussen de klant en DEGIRO worden bandopnamen gemaakt. Deze opnamen worden opgeslagen en kunnen worden gebruikt voor:

  • het kunnen leveren van bewijs, bijvoorbeeld bij interpretatieverschillen of onenigheid met betrekking tot de inhoud van het telefoongesprek;
  • (fraude)onderzoek en opsporing;
  • het evalueren van de kwaliteit van de dienstverlening;
  • trainings-, coachings- en beoordelingsdoeleinden.

Zorgvuldigheid

DEGIRO vindt het belangrijk dat de verwerking van uw (persoons)gegevens gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met de bestaande waarborgen voor de bescherming van uw privacy. DEGIRO leeft de regels van de Wet bescherming persoonsgegevens en de Wet op het financieel toezicht na bij alle activiteiten. Uw (persoons)gegevens worden niet aan derden buiten DEGIRO en de groepsmaatschappijen van DEGIRO verstrekt zonder uw uitdrukkelijke toestemming, tenzij wettelijke verplichtingen van DEGIRO dit vereisen.

Websites van derden

DEGIRO en de groepsmaatschappijen zijn niet verantwoordelijk voor de privacymaatregelen die andere websites nemen, ook niet als deze door middel van hyperlinks of anderszins met de websites van DEGIRO en de groepsmaatschappijen zijn verbonden.

Uitoefening van rechten

U hebt het recht om uw gegevens in te zien en, zo nodig, te verbeteren. U kunt daartoe via deze website contact opnemen met DEGIRO.

Wij houden u graag per e-mail op de hoogte van (nieuwe) producten en diensten van DEGIRO en de groepsmaatschappijen. Wanneer u daar geen prijs op stelt, kunt u dit aangeven via klanten@degiro.nl

Wijzigingen

DEGIRO behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Het verdient dan ook aanbeveling dit privacy statement regelmatig te raadplegen bij het bezoeken van deze website.

Bent u van mening dat in strijd met dit privacystatement wordt gehandeld of bent u over een ander aspect van onze dienstverlening niet tevreden? Dat horen wij graag van u. Uw klacht wordt behandeld door de compliance officer van DEGIRO. Wanneer het oordeel van DEGIRO voor u niet bevredigend is, kunt u zich wenden tot het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening, Postbus 93257, 2509 AG in Den Haag (www.kifid.nl).