De risico’s van beleggen

Beleggen kan lonend zijn maar is niet zonder risico. Er zijn verschillende factoren waar rekening mee moet worden gehouden voordat u begint met beleggen.

De risico’s

Wanneer een bedrijf waar u in belegt het goed doet en de vraag naar de aandelen stijgt, kan verwacht worden dat de waarde van uw belegging toeneemt. Als het bedrijf het minder goed doet, kan uw belegging in waarde dalen. Het is zelfs mogelijk dat de waarde van uw belegging volledig verdwijnt. Met andere woorden, met beleggen kunt u profiteren van de winsten van het bedrijf maar ook nadeel ondervinden van de verliezen. U dient altijd rekening te houden met een verlies van uw volledige inleg. Afhankelijk van de producten waar u in belegt kan het mogelijk zijn meer te verliezen dan uw inleg. Beleggen is dus nooit zonder risico. Lees hier over zes voorbeelden van risico’s die u zou kunnen tegenkomen.

Marktrisico

Marktrisico

Marktrisico is sterk gerelateerd aan macro-economische omgevingsfactoren. Bijvoorbeeld belastinghervormingen, wet- en regelgeving en wereldwijde trends kunnen hierop van invloed zijn. Een afkoelende of krimpende economie heeft vaak negatieve gevolgen voor bedrijven. Als gevolg daarvan kan de waardering van de bedrijven veranderen. Ten tijde van bijvoorbeeld een economische crisis hebben vrijwel alle bedrijven last van dalende winsten en daardoor dalen bijna alle aandelenkoersen. Sentiment kan ook een aanzienlijke rol spelen in marktrisico. De kans is groot dat de waarde van uw beleggingen beïnvloed wordt door veranderingen in het vertrouwen in de markt. Wanneer bijvoorbeeld vertrouwen in een markt daalt, kan de waarde van uw belegging(en) ook dalen. Daarnaast zijn er ook beleggingen die in waarde afnemen als het vertrouwen in de markt juist stijgt.

Prijsrisico

Prijsrisico

De waarde van uw beleggingen zal zeer waarschijnlijk continu in waarde veranderen. Als belegger hebt u daardoor te maken met prijsrisico. Door beleggingen te spreiden kunt u dit risico enigszins beperken.

Renterisico

Renterisico

Veranderingen in rentestanden hebben vaak een gevolg voor de waarde van beleggingen. Voornamelijk obligatiekoersen worden door veranderende rentestanden beïnvloed. Stijgende rentes leiden doorgaans tot lagere obligatiekoersen. De correlatie tussen de rente en de obligatiekoersen is afhankelijk van de resterende looptijd van een obligatie. Een langer lopende obligatie daalt vaak sterker in waarde bij stijgende rentes. Er kan ook een indirect effect zijn op andere financiële instrumenten zoals aandelen. Als marktrentes stijgen heeft dit vaak financiële gevolgen voor alle betrokken partijen (zowel de bedrijven en hun klanten als beleggers). Daarnaast gaan rentestijgingen vaak samen met ander nieuws. Hierdoor hebben veranderende marktrentes vaak ook invloed op de waarde van andere financiële instrumenten.

Kredietrisico

Kredietrisico

Kredietrisico is het risico dat een bedrijf, overheid of andere entiteit waarin u belegt niet aan haar betalingsverplichtingen kan voldoen. In het geval van obligaties betekent dit dat er geen rente betaald kan worden of dat de obligatie niet afgelost kan worden. De kans is groot dat deze obligatie vervolgens in waarde gaat dalen.

Liquiditeitsrisico

Liquiditeitsrisico

Liquiditeitsrisico verwijst naar het gemak waarmee u producten kunt kopen en verkopen op financiële markten. Door producten te verkopen in een markt waar weinig kopers zijn zal de prijs relatief snel dalen. Dit is vaak te herkennen aan een ruime “spread” of lage handelsvolumes.

Valutarisico

Valutarisico

Bij veel beleggingen heeft u te maken met valutarisico bijvoorbeeld als u belegt in vreemde valuta. Effecten genoteerd in vreemde valuta of in bedrijven die (een deel van) hun winsten in vreemde valuta behalen. Het kan zijn dat deze beleggingen minder waard worden als gevolg van ongunstigere wisselkoersen.

Beginnen

Het begint allemaal met bedenken wat voor type belegger u wilt zijn. Bepaal hoeveel risico u bereid bent te nemen en welke producten het beste bij uw beleggingsdoelen passen. Het is niet raadzaam om geld te beleggen dat u op korte termijn nodig heeft, of om posities in te nemen die financiële moeilijkheden kunnen opleveren. Daarnaast raden wij aan alleen te beleggen in financiële instrumenten waar u kennis van heeft. In ons kenniscentrum kunt u meer leren over beleggen. Voor meer informatie over de risico’s van beleggen verwijzen wij u naar het document Nadere Informatie Beleggingsdiensten Kenmerken en risico’s van Financiële Instrumenten.

Begin vandaag nog met beleggen

Ontdek waarom meer dan 2 miljoen beleggers voor ons kiezen.

Start met beleggen

Let op:
Beleggen gaat gepaard met risico's. U kunt (een deel van) uw inleg verliezen. Wij adviseren u om enkel in financiële instrumenten te beleggen die aansluiten bij uw kennis en ervaring.

Logo

Actievoorwaarden €100 transactietegoed actie

Indien u voor 1 oktober 2022 uw DEGIRO rekening activeert, dan vergoeden wij €100 transactietegoed aan u. De volgende voorwaarden zijn van toepassing op een geldige deelname aan deze actie:

Actievoorwaarden

  • De actieperiode geldt t/m 30 september 2022.
  • Gedurende de actieperiode krijgen nieuwe klanten die een rekening hebben geactiveerd €100 transactietegoed toegekend.
  • Het €100 transactietegoed is geldig op gemaakte transactiekosten en externe handlingkosten in de periode t/m 31 oktober 2022.
  • De door u gemaakte transactiekosten en externe handlingkosten (tot een maximum van €100,-) worden begin november teruggestort op uw DEGIRO rekening.
  • Deze actie is alleen geldig voor nieuwe klanten met een Nederlandse DEGIRO rekening.
  • Om in aanmerking te komen voor deze actie dient de nieuwe klant een eerste storting ter identificatie te doen om zijn DEGIRO rekening te activeren.
  • Nieuwe klanten die hun registratie waren begonnen vóór de actieperiode, maar hun DEGIRO account activeren tijdens de actieperiode, komen ook in aanmerking voor deze actie.
  • Indien er al een account bestaat op het adres van de nieuwe klant, dan is deelname uitgesloten.
  • Elke nieuwe klant kan slechts eenmaal aanspraak maken op het transactietegoed.
  • Het transactietegoed is niet geldig op hefboomproducten en warrants.

Aanvaarding actievoorwaarden

Door deelname aan de actie accepteert de deelnemer automatisch de actievoorwaarden. DEGIRO mag de actie voortijdig beëindigen of de actievoorwaarden wijzigen. Eventuele wijzigingen communiceert DEGIRO via de klantensite.

Deelname

Deelname aan de actie staat open voor iedereen die t/m 30 september 2022 een rekening heeft geactiveerd bij DEGIRO.

icon_close